Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 10853 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/11 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 9149 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/11 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 9148 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/11 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 6968 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/10 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2013 5496 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2013 5043 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/10 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2011 4765 2011-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/11 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2010 rok (art. 265 pkt. 2 ufp).
2011 1143 2011-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 4 lutego 2011r. zawarte w dniu 04.02.2011, pomiędzy Gminą i Miastem Żuromin reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin - Pana Zbigniewa Noska, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy w osobie Pani Marii Żołnowskiej, zwaną dalej „Powierzającym", a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach: 1. Pana Janusza Welenca - Starosty Żuromińskiego, 2. Pana Mieczysława Olszlegiera - Wicestarosty Żuromińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Przyjmującym", w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2010 6930 2010-12-15 Porozumienie Porozumienie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 17 lutego 2010r. zawarte w dniu 17 luty 2010 r. pomiędzy Gminą i Miastem Żuromin reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin – Pana Zbigniewa Noska, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy w osobie Pani Marii Żołnowskiej, zwaną dalej „Powierzającym”, a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach: 1. Pana Janusza Welenca – Starosty Żuromińskiego, 2. Pana Mieczysława Olszlegiera – Wicestarosty Żuromińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2010 6931 2010-12-15 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 7 października 2010r. zawarty w dniu 7.10.2010 r. pomiędzy Gminą i Miastem Żuromin reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin – Pana Zbigniewa Noska, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy w osobie Pani Marii Żołnowskiej zwaną dalej „Powierzającym”, a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach: 1. Pana Janusza Welenca – Starosty Żuromińskiego, 2. Pana Mieczysława Olszlegiera – Wicestarosty Żuromińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Przyjmującym”, do Porozumienia z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie, zawarty na podstawie §5 Porozumienia, o następującej treści:
2009 204 2009-01-26 Porozumienie Porozumienie nr OKZSiSS-0717-4/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 24 kwietnia 2008r. zawarte pomiędzy Gminą i Miastem Żuromin, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.