Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 8

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7571 2019-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/WF/2019 Burmistrza Miasta Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.
2018 6038 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sierpc; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Sierpc obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 9327 2013-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/WF/2013 Burmistrza Miasta Sierpc z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.
2012 8300 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/WF/2012 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2012 r.
2011 5965 2011-10-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 29 września 2011r. pomiędzy Gminą Miastem Sierpc reprezentowaną przez: Z-ca Burmistrza Miasta Sierpca – Zbigniew Leszczyński a Gminami: Gmina Gozdowo, Gmina Mochowo, Gmina Sierpc,Gmina Rościszewo, Gmina Zawidz, Gmina Szczutowo, Gmina Lubowidz, Gmina Lutocin, Gmina i Miasto Bieżuń, Gmina i Miasto Żuromin, Gmina Kuczbork Osada, Gmina Lipowiec Kościelny, w sprawie Stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie PŁN-ZACH Mazowsza w oparciu o Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Rachocinie (RZGO).
2011 5927 2011-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/WF/2011 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2010 r.
2011 4596 2011-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/WSK/2011 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie miasta Sierpca
2009 5663 2009-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/WSK/09 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie miasta Sierpca