Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4931 2019-04-15 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. do porozumienia z dnia 16 września 2013r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właścowości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2019 4740 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6049 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4770 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku pielęgnacji i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 1318 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2016r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 1303 2017-02-10 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2016r. do porozumienia z dnia 16 września 2013r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2016 5706 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2014 8029 2014-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2014 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Meczu Piłki Nożnej III i IV Ligi niebędącego imprezą masową.
2014 7538 2014-08-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2011 3877 2011-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2009 rok, sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa za 2009 rok
2010 1002 2010-03-30 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Nowy Dwór Mazowiecki
2009 3595 2009-07-29 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Nowy Dwór Mazowiecki