Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 27

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6799 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 5417 2019-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/26/19 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2018, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Miasta
2019 4806 2019-04-12 Zestawienie Zestawienie nr GK.7113.3.2019 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 kwietnia 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze miasta Mińsk Mazowiecki
2018 9382 2018-10-04 Zestawienie Zestawienie nr GK.7113.6.2018 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 października 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze miasta Mińsk Mazowiecki
2018 7098 2018-07-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 4258 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 963/291/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2017, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta
2017 5231 2017-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 663/189/17 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2016, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta
2017 4767 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 8248 2016-09-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych, konserwacji zieleni i utrzymania porządku oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 6861 2016-07-18 Zestawienie Zestawienie nr GK.7113.4.2016 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 lipca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta Mińsk Mazowiecki
2016 3400 2016-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 373/106/16 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budzetu Miasta Mińsk Mazowieckiza rok 2015,sprawozdań rocznych z wykonania planówfinansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta
2015 5920 2015-07-03 Porozumienie Porozumienie .. z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w Mińsku Mazowieckim
2015 3965 2015-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/22/15 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2014, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta
2014 7556 2014-08-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2014 3717 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 945/224/14 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2013, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta
2013 13588 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/351/13 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2013 5747 2013-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 690/155/13 Burmistrza Miasta Mińska Mazowieckiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2012 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok
2013 4162 2013-04-05 Informacja Informacja nr GK.7113.1.2013 Burmistrza Miasta Mińska Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Miasta Mińsk Mazowiecki (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2012 3245 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 352/92/12 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2011 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok
2012 3092 2012-04-04 Zestawienie Zestawienie nr GK.7113.1.2012 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta Mińsk Mazowiecki (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy).
2011 3540 2011-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/21/11 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2010 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok
2011 1995 2011-04-21 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Zestawienie danych dotycczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Mińsk Mazowiecki (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2010 4116 2010-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 607/229/10 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2009 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 rok
2010 663 2010-03-02 Informacja Informacja nr UK.71402-2/09 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2009 3152 2009-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 396/156/09 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2008 oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
2009 3032 2009-07-05 Protokół Protokół Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 czerwca 2009r. w sprawie przejęcia przez Miasto Mińsk Mazowiecki od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 roku
2009 2117 2009-05-27 Informacja Informacja nr UK. 71402-3/08 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Miasta Mińsk Mazowiecki (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)