Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 4

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5839 2019-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 26/03/2019 Burmistrza Miasta Karczew; Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Karczew realizacji zadania publicznego Gminy Otwock w zakresie pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Otwock opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Karczewie, gm. Karczew. pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Gminą Otwock reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Tomasza Margielskiego a Gminą Karczew reprezentowaną przez Burmistrza Michała Rudzkiego
2010 2411 2010-06-07 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Miasta Karczew z dnia 23 grudnia 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 24 października 2007r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Karczew
2009 1679 2009-05-04 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Miasta Karczew z dnia 30 stycznia 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 24 października 2007 r. zawartego przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz gminę Karczew w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy
2009 563 2009-03-01 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Karczew z dnia 1 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Karczew do porozumienia międzygminnego z dnia 24 października 2007r.