Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5841 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
2019 5840 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
2018 3552 2018-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 25 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
2017 4375 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
2016 11108 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2017 rok
2016 4633 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2015 rok
2016 4632 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
2015 5767 2015-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2014 rok
2015 5141 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
2014 5958 2014-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2013 rok
2014 4299 2014-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2013 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
2013 5646 2013-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2012 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
2012 3820 2012-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2011 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, sprawozdania finansowego za 2011 rok
2011 5833 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2010 Burmistrza Karczewa z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2009 rok
2011 4163 2011-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, sprawozdania finansowego za 2010 rok
2011 2981 2011-06-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Karczewa z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Otwock częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2009 2316 2009-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Karczew za 2008 rok