Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 6029 2014-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2013 rok
2014 3690 2014-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/12 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012
2014 2246 2014-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/12 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012
2014 642 2014-01-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2013 12060 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/11 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 2611 2013-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2012 4870 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/12 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2011rok (art.265 pkt.2 ufp).
2010 2481 2010-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/10 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2009 rok
2009 1086 2009-03-29 Informacja Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4 lutego 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Żuromin
2009 609 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą i Miastem Żuromin, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.