Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 23

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6801 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kozienice; Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kozienice obowiązku realizacji prac remontowych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 5053 2019-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Kozienice za rok 2018.
2018 6040 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kozienice; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kozienice obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 4821 2018-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 459/2018 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok
2017 4774 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kozienice; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kozienice obowiązku realizacji prac remontowych oraz pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 2317 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 292/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2017 1631 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 288/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Kozienice za rok 2016.
2016 5948 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kozienice; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kozienice obowiązku konserwacji zieleni i utrzymania porządku oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 1966 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2015 1290 2015-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Kozienice za rok 2014
2014 7549 2014-08-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kozienice; Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Kozienice obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 5645 2013-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 282/2013 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2013 2484 2013-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 259/2013 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Kozienice za rok 2012
2012 1857 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/377/2009 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2011 4871 2011-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2011 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2010 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.
2011 1651 2011-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2010 1916 2010-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 432/2010 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kozienice za 2009 rok
2010 751 2010-03-09 Informacja Informacja Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 lutego 2010r. o Zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze
2010 752 2010-03-09 Informacja Informacja Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 lutego 2010r. o Zestawieniu danych dotyczących czynszów nalmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze2009r
2010 268 2010-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 195/2008 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2007 rok
2010 269 2010-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 304/2009 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2008 rok.
2009 5248 2009-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 363/2009 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz realizację planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za I półrocze 2009 roku
2009 1625 2009-04-30 Informacja Informacja Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 kwietnia 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Kozienice.