Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 36

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6743 2019-05-28 Aneks Aneks Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 11 grudnia 2018 r. nr 14 do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 r.
2019 4362 2019-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 52/VIII/2019 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna
2018 9796 2018-10-16 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2018 1969 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/VII/2018 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna
2018 1726 2018-02-16 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia z dnia 11.12.2014 roku.
2017 9728 2017-11-02 Aneks Aneks Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 7 sierpnia 2017 r. nr 12 do porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 5292 2017-06-08 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 24 kwietnia 2017 r. do Porozumienia z dnia 11.12.2014 r.
2017 4733 2017-05-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienie Międzygminnego z Gminą Konstancin-Jeziorna, dotyczącego powierzenia przez Gminą Konstancin-Jeziorna Gminie Góra Kalwaria części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorczym.
2017 2824 2017-03-23 Aneks Aneks nr 10 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2016 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2653 2017-03-17 Aneks Aneks nr 11 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 13 lutego 2017 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2652 2017-03-17 Aneks Aneks nr 9 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2016 r. Aneks nr 9 do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2651 2017-03-17 Aneks Aneks nr 8 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2015 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2650 2017-03-17 Aneks Aneks nr 7 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 3 sierpnia 2015 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2649 2017-03-17 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 12 stycznia 2015 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2648 2017-03-17 Aneks Aneks nr 5 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 września 2014 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2647 2017-03-17 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 lutego 2014 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2646 2017-03-17 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 5 listopada 2013 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2645 2017-03-17 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 lipca 2013 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2102 2017-03-03 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2015 r. do porozumienia z dnia 11.12.2014 r.
2017 2101 2017-03-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczania Oferty "Warszawa+"
2017 1816 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna
2017 204 2017-01-10 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 31 marca 2016r. do Porozumienia z dnia 14 marca 2014r.
2016 2202 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/VII/2016 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna
2015 1476 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/VII/2015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014, położonych na obszarze gminy Konstanin-Jeziorna.
2014 10455 2014-11-19 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 26 września 2014r. do Porozumienia Nr IR.272.7.2013 r. z dnia 01.03.2013 r.
2014 5141 2014-05-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna; Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 14 marca 2014r.
2014 1813 2014-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/VI/2014 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna.
2013 13372 2013-12-13 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2013r. do Porozumienia Nr IR.272.7.2013r. z dnia 01.03.2013r.
2013 8723 2013-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/VI/2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 5828 2013-05-27 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 10 kwietnia 2013r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2013 5827 2013-05-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr DG.7240.14.2012 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 12 grudnia 2012r. Porozumienie określa zasady wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy z Miastem, zwanych dalej Usługami.
2013 3927 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/VI/2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2012
2013 3189 2013-03-15 Porozumienie Porozumienie nr IR.272.7.2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wykonania projektu budowalno-wykonawczego przebudowy drogi wraz z projektem odwodnienia dla ciągu ulic: Przesmyckiego (teren gminy Konstancin-Jeziorna) i Zburzyckiego (teren gminy Piaseczno) w ramach zadania pod nazwą " Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego wraz  infrastrukturą)
2013 2884 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr 325/VI/30/2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Okrzeszyn, zatwierdzonego uchwałą nr 483/V/44/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r.
2012 8908 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 302/VI/28/2012 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2009 3029 2009-07-05 Aneks Aneks nr 8 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 6 maja 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 31 marca 2004 r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Konstancin-Jeziorna