Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 6635 2018-06-29 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Łomianek; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 2566 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Łomianek z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego nr 1/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
2016 5950 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Łomianek; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Łomianki obowiązku konserwacji zieleni i utrzymania porządku oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 11170 2015-12-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr RI.031.1.2015 Burmistrza Łomianek; Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Gminę Łomianki i Gminę Izabelin zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla części mieszkańców miejscowości Laski, gmina Izabelin
2015 255 2015-01-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Łomianek z dnia 22 sierpnia 2014r. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2009 1642 2009-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr RAG.0152-20/09 Burmistrza Łomianek z dnia 5 marca 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Łomianki