Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 121243

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11878 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2019 r.
2019 11877 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr 121/2019 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2019 rok
2019 11876 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XII/85/19 Rady Gminy Somianka z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 rok
2019 11875 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
2019 11874 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 11873 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr 245/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 rok
2019 11872 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.149.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 11871 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr 96/IX/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2019 rok
2019 11870 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr 90/VIII/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2019 rok.
2019 11869 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 11868 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 11867 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2019 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 11866 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019.
2019 11865 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019.
2019 11864 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XV/98/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 11863 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr VII/38/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na 2019 rok
2019 11862 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 11861 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 11860 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 11859 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII.85.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 11858 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 11857 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 11856 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr 118/19 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 11855 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku
2019 11854 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku
2019 11853 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr 130/49/2019 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2019 rok
2019 11852 2019-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.92.19 Wójta Gminy Kampinos z dnia 3 października 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 11851 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 20 września 2019 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Jastrzębia
2019 11850 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr VII/116/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 11849 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu.
2019 11848 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 11847 2019-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Korczew
2019 11846 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 79/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 11845 2019-10-14 Postanowienie Postanowienie nr 358/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Korczew
2019 11844 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustanowienia tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY STANISŁAWÓW”
2019 11843 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/107/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
2019 11842 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 października 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Stanisławów ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior +
2019 11841 2019-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Starosty Ostrołęckiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim
2019 11840 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2019 11839 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2019 11838 2019-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019
2019 11837 2019-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.
2019 11836 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 89.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
2019 11835 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 85.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2019 11834 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 84.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2019 11833 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 83.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2019 11832 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 82.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2019 11831 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 81.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2019 11830 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 80.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2019 11829 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 79.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
2019 11828 2019-10-14 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1978/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2018 r.
2019 11827 2019-10-14 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3153/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2018 r.
2019 11826 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/72/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/76/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 22 kwietnia 2009 r. (zmienioną uchwałą nr X/44/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 sierpnia 2015 r.; uchwałą nr XIV/68/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 7 sierpnia 2019 r.) w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Parysów
2019 11825 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 73/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 11824 2019-10-14 Informacja Informacja nr 2 znak:Gd.6620.452.1.2018.EZ2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 października 2019 r.
2019 11823 2019-10-14 Informacja Informacja nr 1 znak:Gd.6620.451.1.2018.EZ2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 października 2019 r.
2019 11822 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna Lacka
2019 11821 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jabłonna Lacka za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 11820 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/80/19 Rady Gminy Wilga z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2019 11819 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/79/19 Rady Gminy Wilga z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/241/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
2019 11818 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 199/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 79/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 11817 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 198/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 720/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki placówkach wychowania przedszkolnego
2019 11816 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 196/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 11815 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 195/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 193/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 26 października 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2019 11814 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII.79.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Kotuniu”.
2019 11813 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Węgrowie
2019 11812 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie stypendiów dla studentów uczelni medycznych o kierunku lekarskim
2019 11811 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń, za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski
2019 11810 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu
2019 11809 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 11808 2019-10-11 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3009/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2018 r.
2019 11807 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 205/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.
2019 11806 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 188/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
2019 11805 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 187/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 604/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2019 11804 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 129/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 11803 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 102/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 11802 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/99/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Nasielsk
2019 11801 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/98/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu oddłużeniowego mieszkaniowych zasobów Gminy Nasielsk
2019 11800 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/97/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019r.
2019 11799 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/127/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2019 11798 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/126/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Gabriela Boduena w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 11797 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/125/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Paderewskiego i Inżynierskiej
2019 11796 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/115/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2019 11795 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie Gminy Radzanów.
2019 11794 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów pełniących rolę świetlic wiejskich w Gminie Wyśmierzyce
2019 11793 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/72/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce
2019 11792 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 roku, w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 11791 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/207/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 11790 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 11789 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2019 11788 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie
2019 11787 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu
2019 11786 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia oraz zmiany nazwy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach
2019 11785 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia i zmiany nazwy Publicznego Technikum Nr 1, II Publicznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego, a także zmiany nazwy Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu
2019 11784 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia oraz zmiany nazwy Publicznego Technikum i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim
2019 11783 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII / 68 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 11782 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII / 67 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2019 11781 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Maciejowice.
2019 11780 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11779 2019-10-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego i grodziskiego
2019 11778 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 81.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2019
2019 11777 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 76.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2019 11776 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 73/XV/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochód budżetu Gminy Iłów instrumentem płatniczym
2019 11775 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV.191.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 11774 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11773 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr IX.61.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy
2019 11772 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/75/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 11771 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szydłowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2019 11770 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy
2019 11769 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 202/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock
2019 11768 2019-10-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 1413/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r.
2019 11767 2019-10-11 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 485/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2019 r.
2019 11766 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Nowy Duninów
2019 11765 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 70/IX/2019r. Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli (logopedy, pedagoga szkolnego, nauczyciela doradztwa zawodowego, rewalidacji i nauczyciela wspomagającego) oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.
2019 11764 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X.92.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A6.2” - tereny znajdujące się w miejscowości Brzóze pn. „Obwodnica wschód”
2019 11763 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X.91.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A6.1” - tereny znajdujące się w miejscowości Brzóze i Żuków pn. „Obwodnica zachód”
2019 11762 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X.89.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A5.2” – tereny znajdujące się w miejscowości Arynów pn. „Węzeł”
2019 11761 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X.88.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A5.1” - tereny znajdujące się w miejscowości Królewiec
2019 11760 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 80/XVI/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Staroźreby
2019 11759 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 79/XVI/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach
2019 11758 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 78/XVI/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uznania 2 sztuk drzew jako pomniki przyrody
2019 11757 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 75/XVI/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 62/XII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 czerwca 2019 r.
2019 11756 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XV/86/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały III/23/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 11755 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XV/85/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, ustalenia terminów rozliczenia się z opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 11754 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck.
2019 11753 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck”
2019 11752 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 66/IX/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 284/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Bulkowo
2019 11751 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 67/IX/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo
2019 11750 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/133/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie cmentarza we wsi Chotomów
2019 11749 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/132/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla terenu w rejonie ulic Modlińskiej i Złotej Renety w Jabłonnie
2019 11748 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/131/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Modlińskiej, Chotomowskiej i Stanisława Bzury we wsi Jabłonna
2019 11747 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/130/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Strażackiej, Pięknej i Żeligowskiego we wsi Chotomów
2019 11746 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 68/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś
2019 11745 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 67/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 11744 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 66/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mała Wieś
2019 11743 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 65/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś
2019 11742 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 102.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn."Zakręt Południowy"
2019 11741 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 101.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt Północny – część A”
2019 11740 2019-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.173.2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2019 r. Rada Gminy Olszewo-Borki
2019 11739 2019-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.174.2019.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 października 2019 r. Rada Gminy Jabłonna
2019 11738 2019-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.166.2019.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 października 2019 r. Rada Miejska w Pilawie
2019 11737 2019-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.171.2019.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2019 r. Rada Gminy Lesznowola
2019 11736 2019-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.172.2019.MW Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2019 r. Rada Powiatu w Otwocku
2019 11735 2019-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.170.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2019 r. Rada miasta Pruszkowa
2019 11734 2019-10-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nasielsk; Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Nasielsk obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 11733 2019-10-10 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Sochaczew; Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Sochaczew obowiązku realizacji prac remontowych i konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 11732 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/67/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Topolowej w Orońsku
2019 11731 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/101/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strachówka
2019 11730 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic, drodze wewnętrznej we wsi Łosia Wólka
2019 11729 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
2019 11728 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 78/XV/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr 156/XXXIII/2017 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 września 2017 roku, Uchwałą nr 186/XL/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2019 11727 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 77/XV/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 59/XI/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 30.05.2019 r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 11726 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 76/XV/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 11725 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.82.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości ,rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów ,terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 11724 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.73 2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.
2019 11723 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 38/X/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 czerwca 2019 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SŁUBICA DOBRA (Obszar XXVIb-1)
2019 11722 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI.102.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej zlokalizowanej przy ul. Łąkowej w Mińsku Mazowieckim
2019 11721 2019-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 11720 2019-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2019 r.
2019 11719 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 80/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych
2019 11718 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej w gminie Garwolin
2019 11717 2019-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11716 2019-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 11715 2019-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.106.2019 Burmistrza Miasta Tłuszcz z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2019 rok
2019 11714 2019-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.62.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 11713 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr X.115.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.
2019 11712 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII.110.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania
2019 11711 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Borowie
2019 11710 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 174/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.
2019 11709 2019-10-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 7 października 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szreńsku przeprowadzonych w dniu 6 października 2019 r.
2019 11708 2019-10-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 7 października 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Naruszewie przeprowadzonych w dniu 6 października 2019 r.
2019 11707 2019-10-10 Postanowienie Postanowienie nr 457/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 8 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Żyrardowskiego
2019 11706 2019-10-10 Postanowienie Postanowienie nr 348/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Miasta Łaskarzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 11705 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia do zapłaty podatków i opłat lokalnych instrumentem płatniczym.
2019 11704 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 40/VIII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 11703 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szulborze Wielkie.
2019 11702 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy Szulborze Wielkie.
2019 11701 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szulborzu Wielkim prowadzonej przez Gminę Szulborze Wielkie.
2019 11700 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2019 11699 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miasta Sochaczewa
2019 11698 2019-10-09 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 298/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2019 r.
2019 11697 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XII.6.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieniawa.
2019 11696 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Szelków z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szelków.
2019 11695 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Gminy Szelków z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 11694 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/131/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 2019 -2022”
2019 11693 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/130/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019- 2022”.
2019 11692 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/115/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 11691 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr IX.66.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 11690 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 312/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 11689 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/19 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 11688 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII.61.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2019 11687 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 rok
2019 11686 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Raźniewo – etap I
2019 11685 2019-10-09 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2183/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2019 r.
2019 11684 2019-10-09 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3223/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r.
2019 11683 2019-10-09 Postanowienie Postanowienie nr 1120/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Pruszkowa
2019 11682 2019-10-09 Postanowienie Postanowienie nr 161/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Warce
2019 11681 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 120/2019 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2019 rok
2019 11680 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 114/2019 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego za 2019
2019 11679 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXVII/111/2017 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w punktach przedszkolnych , przedszkolu i szkołach na terenie gminy Sobienie-Jeziory
2019 11678 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXVII/110/2017 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Sobienie-Jeziory
2019 11677 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2019 11676 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Garwoliński.
2019 11675 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poświętne
2019 11674 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 11673 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pomiechówek
2019 11672 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
2019 11671 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 78/X/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 11670 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 76/X/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów
2019 11669 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 11668 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2019 11667 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 11666 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 11665 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czosnów
2019 11664 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 11663 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 89/XII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 września 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso i wyznaczenia inkasentów
2019 11662 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 87/XII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w roku szkolnym 2019/2020
2019 11661 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 86/XII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród.
2019 11660 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 87/XI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Słupno uczęszczających do szkół ponadpodstawowych
2019 11659 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 86/XI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 74/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych
2019 11658 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 11657 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. uchylająca uchwałę Nr XXIV/266/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka oraz nadania jej statutu
2019 11656 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka
2019 11655 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XXXIII/274/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ostrów Mazowiecka.
2019 11654 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11653 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 204/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 389/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 2-A
2019 11652 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/494/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2019 11651 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/493/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2019 11650 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/492/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania i zmiany nazw obiektów miejskich w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2019 11649 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/491/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019 11648 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/490/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2019 11647 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/488/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 11646 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/487/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
2019 11645 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/484/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych
2019 11644 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/483/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych z jednoczesnym zaliczeniem ich do kategorii dróg gminnych
2019 11643 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/482/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2019 11642 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/481/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
2019 11641 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/480/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 11640 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/479/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 11639 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/476/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie założenia CLXV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Ostródzka 175
2019 11638 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/466/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Ostrobramskiej część II.
2019 11637 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/465/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2019 11636 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/464/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy
2019 11635 2019-10-08 Porozumienie Porozumienie nr 031.124.2019 Burmistrza Miasta Tłuszcz; Starosty Wołomińskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2019 11634 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej
2019 11633 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brok
2019 11632 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2019 11631 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brok
2019 11630 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 11629 2019-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2019 11628 2019-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 11627 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.110.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2019
2019 11626 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.107.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez miasto Mińsk Mazowiecki
2019 11625 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.106.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11624 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 171/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 11623 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.85.19 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 września 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 11622 2019-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 65 /2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 września 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019
2019 11621 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 116/XII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 11620 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 113/XII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna
2019 11619 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/85/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2019 11618 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/84/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów , ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
2019 11617 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej nr 754 w miejscowości Solec nad Wisłą.
2019 11616 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Międzyborowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie
2019 11615 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Konstantego Indefonasa Gałczyńskiego w Jaktorowie.
2019 11614 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2019 11613 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom.
2019 11612 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.76.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11611 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.74.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Baboszewo dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także dodatków o charakterze socjalnym
2019 11610 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/115/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
2019 11609 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/114/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
2019 11608 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 11607 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczutowo
2019 11606 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na obszarze Gminy Czerwonka
2019 11605 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwonka
2019 11604 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 11603 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/101/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 11602 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/100/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania)" dedykowanego lokalom/budynkom z terenu Miasta Zielonka.
2019 11601 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/98/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2019
2019 11600 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 192/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Dybów Kolonia na terenie gminy Radzymin – część A
2019 11599 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2019 11598 2019-10-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Wójta Gminy Leoncin z dnia 8 sierpnia 2019 r. zawarte w dniu 8.08.2019 r. w Leoncinie pomiędzy:
2019 11597 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 92/XII/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 11596 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr OS.IX.0007.96.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 11595 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk
2019 11594 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
2019 11593 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/167/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2019 11592 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/148/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
2019 11591 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.102.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2019 11590 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.101.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 11589 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.96.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2019 11588 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.104.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu stypendialnego pn. „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągniecia edukacyjne, sportowe lub artystyczne oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania
2019 11587 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.101.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
2019 11586 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 108/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa
2019 11585 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 107/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 211/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
2019 11584 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 106/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 11583 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 103/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 11582 2019-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.161.2019.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2019 r. Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą
2019 11581 2019-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-S.4131.7.2019.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2019 r. Rada Miasta Siedlce
2019 11580 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr IX.65.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
2019 11579 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 11578 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.61.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 11577 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/98/2009 Rady Gminy Grębków z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grębków.
2019 11576 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 100/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Gostynina na lata 2019 - 2022
2019 11575 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 11574 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 77/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Świercze
2019 11573 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 81/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2019 11572 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 78/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świerczach ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 11571 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2019 11570 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2019 z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą
2019 11569 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą
2019 11568 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krasne nr VI/34/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne zmienioną uchwałą nr III/14/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 roku
2019 11567 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 11566 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11565 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.43.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 11564 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.39.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 11563 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.30.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 11562 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.29.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 11561 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.26.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 11560 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 79.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 97.XVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2019 11559 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 78.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasa od podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2019 11558 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 77.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Płoniawy-Bramura w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11557 2019-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.147.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 11556 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” S.A. w Sokołowie Podlaskim na 2019 rok
2019 11555 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 98/IX/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 122/XIX/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2016 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.
2019 11554 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/68/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 11553 2019-10-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Białobrzeskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Białobrzeskim
2019 11552 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XX/81/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski.
2019 11551 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
2019 11550 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
2019 11549 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
2019 11548 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 11547 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwolnienia w części lub całości z opłaty za gospodarowanie odpadami
2019 11546 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11545 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2019.
2019 11544 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przebiegu niektórych istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Szydłowieckiego.
2019 11543 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Łaziska - Zdziechów - Szydłowiec ( ul. T. Kościuszki w Szydłowcu ) km 11+399 do km 11+897.
2019 11542 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
2019 11541 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu szydłowieckiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 11540 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
2019 11539 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 11538 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11537 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie
2019 11536 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/80/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 11535 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 11534 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/58/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019
2019 11533 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/57/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 września 2019 r.
2019 11532 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/136/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 11531 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/135/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 11530 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 137/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2019 11529 2019-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2019r wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2019 11528 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2019 11527 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/137/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Sportowa w miejscowości Chodów.
2019 11526 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy
2019 11525 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Młodynie Dolne
2019 11524 2019-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 54.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji Przedsięwzięć za I półrocze 2019r.
2019 11523 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIII/85/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 11522 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska ,,Mój Rynek” w Strzegowie
2019 11521 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 11520 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia.
2019 11519 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 7.41.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grabów nad Pilicą
2019 11518 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 8.48.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 12.91.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą.
2019 11517 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 126.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 11516 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 125.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
2019 11515 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 124.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie stypendiów sportowych
2019 11514 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 117.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 91.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2019 11513 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z placów zabaw Gminy Suchożebry
2019 11512 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
2019 11511 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2019 11510 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2019 11509 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11508 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
2019 11507 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 87/X/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 11506 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 86/X/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok
2019 11505 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 82/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/XI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie nadania nowym odcinkom kategorii gminnej drogi publicznej i ustalenia przebiegu tych dróg.
2019 11504 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 79/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmian w regulaminie określającym wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki w 2019 r.
2019 11503 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 77/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach.
2019 11502 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/67/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sońsk w sprawie nadania imienia Honorowych Dawców Krwi PCK dla ronda w miejscowości Gąsocin, gm. Sońsk u zbiegu ulic: Ciechanowskiej, Płońskiej, Nasielskiej
2019 11501 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/65/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Sońsk uprawnienia do stanowienia ich wysokości
2019 11500 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/64/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk
2019 11499 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/63/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019
2019 11498 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca chwałę Rady Gminy Grębków Nr XVI/95/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębków
2019 11497 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, pracujących z grupami obejmującymi dziewci 6-letnie i dzieci młodsze w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków
2019 11496 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie okreslenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Grębkowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków
2019 11495 2019-10-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.169.2019.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 października 2019 r. Rada Miasta Kobyłka
2019 11494 2019-10-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.168.2019.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 października 2019 r. Rada Gminy Jabłonna
2019 11493 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/68/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy połozonej w Lutocinie
2019 11492 2019-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.
2019 11491 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 101/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin
2019 11490 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 114/XII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 11489 2019-10-03 Postanowienie Postanowienie nr DRD-5330-12/19 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 172/19 z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Radom w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 11488 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/170/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 11487 2019-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2019 Burmistrza Przasnysza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 11486 2019-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 11485 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów.
2019 11484 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok.
2019 11483 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI.0007.94.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica, zmienionego Uchwałą Nr XXIII/177/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009 roku, zmienionego Uchwałą Nr VI.0007.53.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015 roku, zmienionego Uchwałą Nr XLI.0007.308.2018 z dnia 06 września 2018 roku
2019 11482 2019-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Sabnie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 11481 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 11480 2019-10-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 3 września 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego, w imieniu którego występują: 1. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2. Marek Renik - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego w imieniu którego występują: 1.Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński 2.Maria Wróblewska – Wicestarosta Gostyniński zwanym dalej „Przyjmującym”.
2019 11479 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 66/IX/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11478 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi LUDWIKOWO gmina Stara Biała
2019 11477 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2019 11476 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stara Biała
2019 11475 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 67/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2020
2019 11474 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 11473 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/65/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
2019 11472 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
2019 11471 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/63/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego
2019 11470 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/61/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/189/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2019 11469 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 11468 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Przedszkola Publicznego w Radzanowie do załatwinia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 11467 2019-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 306/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 11466 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 146/XXIII/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
2019 11465 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/111/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27  grudnia 2018 roku
2019 11464 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Dobinie z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 11463 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach do prowadzenia postępowań i załatwiania spraw indywidualnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 11462 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrozy oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2019 11461 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2019
2019 11460 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X.118.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2019 11459 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X.117.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2019 11458 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.187.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Kajetany
2019 11457 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.186.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2019 11456 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.185.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut
2019 11455 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.174.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11454 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.173.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nadarzyn
2019 11453 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII-136/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 11452 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII-134/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące
2019 11451 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII-133/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 11450 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII-132/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2019 11449 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trojanów.
2019 11448 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”
2019 11447 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 11446 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna oraz granic ich obwodów.
2019 11445 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 134/XIX/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Siercpu
2019 11444 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 132/XIX/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc
2019 11443 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.
2019 11442 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 11441 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 11440 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego
2019 11439 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 11438 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych oraz zmiany jego aktu założycielskiego
2019 11437 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2019 11436 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/87/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli
2019 11435 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą
2019 11434 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą
2019 11433 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą
2019 11432 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/133/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2019 11431 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/131/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2019 11430 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz nagród.
2019 11429 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 11428 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2019 11427 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/140/ 2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/146/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice
2019 11426 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/139/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Michałowice
2019 11425 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/129/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/322/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 11424 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/128/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 11423 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/127/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. Zmieniająca uchwałę Nr XV/171/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice”.
2019 11422 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/125/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej, z siedzibą w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 12/20.
2019 11421 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/124/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Nowej Wsi wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi przy ul. Głównej 96
2019 11420 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/123/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Komorowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 12/20.
2019 11419 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/122/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/340/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2019 11418 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/121/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/96/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) zrealizowanego w ramach projektu pod nazwą „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice – ETAP II”.
2019 11417 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/120/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/95/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) przy ul. Kuchy w Regułach.
2019 11416 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 83/2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok
2019 11415 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok
2019 11414 2019-10-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.160.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2019 r. Rada Miejska w Grójcu
2019 11413 2019-10-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.165.2019.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2019 r. Rada Gminy Brudzeń Duży
2019 11412 2019-10-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-R.4131.32.2019.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2019 r. Rada Gminy Rzeczniów
2019 11411 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu i odpłatności za wynajem infrastruktury sportowej, pomieszczeń i sprzętu w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo oraz opłat za wynajem
2019 11410 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
2019 11409 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/78/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 11408 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jakubów
2019 11407 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/ 80 /2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 11406 2019-10-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żyrardowskiego, nw rezerwatach przyrody: Dąbrowa Radziejowska, Puszcza Mariańska i Grądy Osuchowskie
2019 11405 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/93/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11404 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/87/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Leoncin zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 11403 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/88/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gać Gmina Leoncin
2019 11402 2019-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wiskitki
2019 11401 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XIII/80/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów obejmującego części wsi Edwardów, Sułkowice i Drwalew
2019 11400 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/79/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody
2019 11399 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 136/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Maksymiliana Marii Kolbe w Ciechanowie
2019 11398 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr VI/11/99/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia : - zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2019 11397 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr VI/11/98/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wysługę lat, a  także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 11396 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr VI/11/83/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia logo Powiatu Ciechanowskiego
2019 11395 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr VI/11/81/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok
2019 11394 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 134/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2019 11393 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 135/XII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 107/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ciechanowie
2019 11392 2019-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.138.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 11391 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/179/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok
2019 11390 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/191/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Marki do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Marki
2019 11389 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 203/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy amfiteatrowi płockiemu.
2019 11388 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 201/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania imienia VII Liceum Ogólnokształcącemu, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół nr 5 w Płocku
2019 11387 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 196/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2019 11386 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XIII/90/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przasnysz.
2019 11385 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 11384 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 11383 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu
2019 11382 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 11381 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/141/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.
2019 11380 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/139/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 11379 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/137/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/473/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyszków.