Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 119369

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10004 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XI/82/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso
2019 10003 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka i określenia granic obwodów szkół podstawowych
2019 10002 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Huta Podgórna
2019 10001 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XI/78/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Somianka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 10000 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XI/76/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 9999 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2019 9998 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2019 9997 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kazanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 9996 2019-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.121.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 9995 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII/77/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9994 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.71.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 9993 2019-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok
2019 9992 2019-08-21 Postanowienie Postanowienie nr 1093/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawa
2019 9991 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.55.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo
2019 9990 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.54.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 9989 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.53.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/3/05 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
2019 9988 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.52.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9987 2019-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 9986 2019-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 9985 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019
2019 9984 2019-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze 2019 roku
2019 9983 2019-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.49.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 9982 2019-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2019
2019 9981 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII/126/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.
2019 9980 2019-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/19 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 9979 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów – etap II
2019 9978 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 113/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Garbatka-Letnisko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 9977 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 126/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Grójec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 9976 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Garbatka-Letnisko w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
2019 9975 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 106/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Białobrzegi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 9974 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 127/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Pniewy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 9973 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 112/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Wyśmierzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 9972 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 111/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Warka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 9971 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 114/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Przysucha na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 9970 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 110/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kozienice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 9969 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 109/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Grójec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 9968 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 9967 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 169/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Iłża w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 9966 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XI/121/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9965 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XI/120/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 9964 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Repki z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Repki
2019 9963 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr 185/XII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2019 9962 2019-08-20 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.14.2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie gm. Nasielsk
2019 9961 2019-08-20 Postanowienie Postanowienie nr 253/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Mokobody
2019 9960 2019-08-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 19 sierpnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa przeprowadzonych w dniu 18 sierpnia 2019 r.
2019 9959 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Leszno
2019 9958 2019-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2019 Starosty Mławskiego z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Mławskim
2019 9957 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr 51/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Żabia Wola oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9956 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie
2019 9955 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9954 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9953 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka
2019 9952 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XVI/155/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Otwocka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
2019 9951 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XVI/142/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
2019 9950 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Gościszka 1
2019 9949 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części obrębu Zielona, gmina Kuczbork-Osada.
2019 9948 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/59/2015 Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuczbork – Osada
2019 9947 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kuczborku-Osadzie ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 9946 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu makowskiego, obowiązujący od dnia 1 września 2019 r.
2019 9945 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
2019 9944 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Makowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Makowskiego.
2019 9943 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Węgrowa na lata 2019-2022"
2019 9942 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 9941 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/193/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13 września 2016 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2019 9940 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Pionki.
2019 9939 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2019 9938 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr 61/XI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 60/X/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 22 lipca 2019 r.
2019 9937 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr 60/X/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiskitki spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 9936 2019-08-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu sokołowskiego
2019 9935 2019-08-19 Postanowienie Postanowienie nr 178/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 9934 2019-08-19 Postanowienie Postanowienie nr 177/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Tczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 9933 2019-08-19 Postanowienie Postanowienie nr 176/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Radom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 9932 2019-08-19 Postanowienie Postanowienie nr 175/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Wierzbica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 9931 2019-08-19 Postanowienie Postanowienie nr 174/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sienno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 9930 2019-08-19 Postanowienie Postanowienie nr 173/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Skaryszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 9929 2019-08-19 Postanowienie Postanowienie nr 172/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Radom w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 9928 2019-08-19 Postanowienie Postanowienie nr 171/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Zwoleń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 9927 2019-08-19 Postanowienie Postanowienie nr 170/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pionki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 9926 2019-08-19 Postanowienie Postanowienie nr 168/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Pionki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 9925 2019-08-19 Postanowienie Postanowienie nr 167/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Lipsko w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 9924 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew
2019 9923 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 9922 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 9921 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 61/XIII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9920 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 53/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola
2019 9919 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 52/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie
2019 9918 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 50/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów
2019 9917 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 9916 2019-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9915 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Nur z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok
2019 9914 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 9913 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2019 9912 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
2019 9911 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2019 9910 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.108.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Pruszkowie
2019 9909 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.107.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2019 9908 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 9907 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok
2019 9906 2019-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.119.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 9905 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń.
2019 9904 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 9903 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII.75.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania imienia Filii w Bojmiu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotuniu.
2019 9902 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII.74.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2019 9901 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII.73.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości dziennych stawek oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej.
2019 9900 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII.72.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Kotuniu”.
2019 9899 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 9898 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.102.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.
2019 9897 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 152/2019 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 9896 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV/58/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
2019 9895 2019-08-16 Aneks Aneks nr 5/10/WZS/P/104/2019 Gminy-Miasto Płock i Gminy Zawidz z dnia 11 lipca 2019 r. do Porozumienia nr 5/WZS/P/58/2013 zawartego w dniu 6 marca 2013 r.
2019 9894 2019-08-16 Aneks Aneks nr 6/9/WZS/P/103/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 11 lipca 2019 r. do Porozumienia nr 1/WZS/P/3/2013 zawartego w dniu 17 stycznia 2013 r.
2019 9893 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 165/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019.
2019 9892 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 148/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019.
2019 9891 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 122/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019.
2019 9890 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 103/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019.
2019 9889 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 79/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019.
2019 9888 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/77/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 9887 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 85/2019 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok
2019 9886 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok
2019 9885 2019-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.48.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 9884 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Gminy Nur z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nur oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 9883 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Gminy Nur z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/213/18 Rady Gminy Nur z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nur
2019 9882 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne od dnia 1 września 2019 r.
2019 9881 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 9880 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Białobrzeskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 9879 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/284/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
2019 9878 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów oraz określenia granic ich obwodów
2019 9877 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów
2019 9876 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV.74.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty.
2019 9875 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/69/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
2019 9874 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie
2019 9873 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”
2019 9872 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 9871 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2019.
2019 9870 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9869 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.
2019 9868 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Korytnica
2019 9867 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/62/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korytnica
2019 9866 2019-08-16 Postanowienie Postanowienie nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Płoniawy-Bramura na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 9865 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/109/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Żyrardowa dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych
2019 9864 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9863 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czosnów
2019 9862 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek
2019 9861 2019-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2019
2019 9860 2019-08-16 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 3224/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2019 r.
2019 9859 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w grupach obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9858 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego nauczycielom Gminy Winnica
2019 9857 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Winnica Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy oraz w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie
2019 9856 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9855 2019-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Sulejówek
2019 9854 2019-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.153.2019.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. Rada Gminy Czosnów
2019 9853 2019-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.152.2019.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. Rada Gminy Czosnów
2019 9852 2019-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.151.2019.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. Rada Gminy Czosnów
2019 9851 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 9850 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/31/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2019 9849 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/30/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych a także określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9848 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.61.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Słubicach
2019 9847 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.60.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat
2019 9846 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.59.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9845 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.58.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.26.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w dożywianiu dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023
2019 9844 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.57.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Słubice za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 9843 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leoncin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9842 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr 152/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 9841 2019-08-14 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.19.6.2019.170.XVI.RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2019 r.
2019 9840 2019-08-14 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.18.8.2019.142.XX.RWY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2019 r.
2019 9839 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/217/2016 w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2019 9838 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.0007.85.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siennica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 9837 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.0007.82.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego nabywania na własność Gminy Siennica nieruchomości stanowiących działki pod komunikację ogólnodostępną
2019 9836 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.0007.80.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 221161W poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Siennica
2019 9835 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.0007.79.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi
2019 9834 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.0007.78.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi
2019 9833 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/71/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin.
2019 9832 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/70/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9831 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/69/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Regiminie.
2019 9830 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/67/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. uchylająca Uchwałę Nr XII/65/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Regimin dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 9829 2019-08-14 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 7/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2019 r.
2019 9828 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów
2019 9827 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płońsk
2019 9826 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr 80/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel -część A, gmina Celestynów
2019 9825 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie.
2019 9824 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miedzna.
2019 9823 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2019 9822 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2019 rok.
2019 9821 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 9820 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka
2019 9819 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupie obejmującej dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9818 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XII/115/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 9817 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XII/114/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2019
2019 9816 2019-08-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2019 9815 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr 226/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 9814 2019-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 9813 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego
2019 9812 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XVI/146/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9811 2019-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.70.2019 Wójta Gminy Kampinos z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 9810 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr 103/2019 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2019 rok
2019 9809 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IIIN.93.2019 Rady Miasta Tłuszcz z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2019
2019 9808 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok
2019 9807 2019-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.209 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury.
2019 9806 2019-08-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izabelin przeprowadzonych w dniu 11 sierpnia 2019 r.
2019 9805 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Suchożebrach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 9804 2019-08-13 Postanowienie Postanowienie nr 252/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Miasta Węgrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 9803 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9802 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym prze Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 9801 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 147/XIV/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9800 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 145/XIV/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Ostrołęce oraz nadania statutu
2019 9799 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XI.76.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej
2019 9798 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XI.72.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
2019 9797 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 78/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
2019 9796 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 76/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 9795 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 75/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 9794 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 74/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 9793 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 71/XIV/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Staroźreby
2019 9792 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 121/X/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Bodzanów w prawo własności tych gruntów
2019 9791 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 120/X/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bodzanów dotyczących zmiany siedziby władz Gminy Bodzanów
2019 9790 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet radnych i sołtysów w Gminie Kadzidło
2019 9789 2019-08-13 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mińskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r.  Ogłoszenie Starosty Mińskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r.
2019 9788 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2019 9787 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2019 9786 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadpodstawowych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białobrzeski.
2019 9785 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białobrzeskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9784 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Białobrzeski.
2019 9783 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
2019 9782 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XII/65/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Regimin dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 9781 2019-08-13 Porozumienie Porozumienie nr D.1.2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie.
2019 9780 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XII/74/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Garwolina
2019 9779 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 160/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 9778 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 159/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9777 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/127/2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Belsk Duży zaliczanym do sektora finansów publicznych, zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Belsku Dużym
2019 9776 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek powiatu grójeckiego w Lewiczynie
2019 9775 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 71/IX/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Bojanowo.
2019 9774 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kadzidło
2019 9773 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 9772 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Maciejowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9771 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 37/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2019 9770 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 6/II/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.
2019 9769 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 145/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 9768 2019-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.47.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 9767 2019-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Krasne z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9766 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 102/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9765 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 91/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9764 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9763 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowski
2019 9762 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9761 2019-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Sabnie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sabnie na lata 2019-2032
2019 9760 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 9759 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr 82/2019 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 9758 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy Paprotnia z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Paprotnia
2019 9757 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2019 9756 2019-08-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na obszarze województwa mazowieckiego
2019 9755 2019-08-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów płockiego, płońskiego i sochaczewskiego
2019 9754 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 110/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy rondzie im. Jana Pawła II nazwy „Skwer im. Stanisława Likiernika"
2019 9753 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rzewnie
2019 9752 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 9751 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 9750 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z szaletu publicznego” w Przasnyszu
2019 9749 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Przasnysz"
2019 9748 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska wiejskiego „Mój Rynek” w Brochowie
2019 9747 2019-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Parysów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2018, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018.
2019 9746 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 72/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r
2019 9745 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 266/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską , zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 w granicach terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 1MW.
2019 9744 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 216/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap V
2019 9743 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będące własnością oraz we władaniu Gminy Radzanowo
2019 9742 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 9741 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 9740 2019-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 237/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 9739 2019-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmianw budżecie Gminy Jabłonna na 2019 rok
2019 9738 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 218/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 9737 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/92/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 9736 2019-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/19 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 9735 2019-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/19 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 9734 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9733 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/48/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Nieporęt zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”
2019 9732 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/47/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 9731 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VII.42. 2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potworów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9730 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Potworów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Długiem
2019 9729 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale nr X.56.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2019 9728 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów
2019 9727 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 70/XIV//2019 Rady Gminy Iłów z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 96/XIX/2016 z dnia 28.06.2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłów.
2019 9726 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 68/XIII/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dowozu posiłków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 9725 2019-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.115.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 9724 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/2/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9723 2019-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2019.
2019 9722 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/104/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2019 rok.
2019 9721 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w punkcie przedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2019 9720 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9719 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Glinojeck na lata: 2017 — 2021
2019 9718 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 9717 2019-08-09 Wyrok Wyrok nr II OSK 3079/18 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2019 r.
2019 9716 2019-08-09 Wyrok Wyrok nr II OSK 214/19 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2019 r.
2019 9715 2019-08-09 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 499/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2019 r.
2019 9714 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
2019 9713 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/108/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Wieliszew
2019 9712 2019-08-08 Aneks Aneks nr 3 Starosty Piaseczyńskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. do Porozumienia z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2019 9711 2019-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.136.2019.KS Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2019 r. Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
2019 9710 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr 85/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2019 9709 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr 80/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2019 9708 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr 76/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego
2019 9707 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2019 9706 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego.
2019 9705 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do Bursy Międzyszkolnej w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2019 9704 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sokołowskiego.
2019 9703 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/101/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r., którą zmieniono Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 9702 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/100/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Izabelin na lata 2019 – 2022
2019 9701 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/99/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin
2019 9700 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Izabelin
2019 9699 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/95/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 9698 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Izabelin
2019 9697 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/89/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/328/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin
2019 9696 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2019 9695 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/86/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 9694 2019-08-08 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.14.7.2019.226.XII.ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 sierpnia 2019 r.
2019 9693 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy i zasad ich wypłacania.
2019 9692 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo
2019 9691 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Andrzejewo oraz określenia granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9690 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2019 9689 2019-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9688 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/148/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9687 2019-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 9686 2019-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Przasnysza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 9685 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok
2019 9684 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne
2019 9683 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/63/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny Nr V/35/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowymod jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zmienionej uchwałą Rady Gminy Szczawin Kościelny nr VII/47/19 z dnia 29 marca 2019 r.
2019 9682 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym.
2019 9681 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-100/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
2019 9680 2019-08-07 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 786/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2019 r.
2019 9679 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 77/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele na okres od dnia 1 września 2019r
2019 9678 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 76/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9677 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 75/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9676 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 74/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9675 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 73/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chorzele
2019 9674 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.68.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Raciąż
2019 9673 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.67.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 9672 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.66.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż
2019 9671 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 5-letnie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2019 9670 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród , zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Iłża
2019 9669 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9668 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach prowadzonych przez Gminę Iłża.
2019 9667 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/88/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9666 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/94/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/439/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarczyn, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 9665 2019-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 14.2019 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
2019 9664 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 67/XIII/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9663 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
2019 9662 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego
2019 9661 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kosumce – Ostrówek – Glinki – Góra Kalwaria
2019 9660 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew
2019 9659 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9658 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9657 2019-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 9656 2019-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 9655 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XI/58/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Sieciechów
2019 9654 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-110/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXIX-453/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9653 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-109/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, jednorazowe świadczenie na start, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 9652 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-108/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2019 9651 2019-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2019 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nadarzyn na 2019 rok
2019 9650 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII.144.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 9649 2019-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Poświętne z dnia 24 lipca 2019 r. .w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 9648 2019-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Poświętne z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 9647 2019-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 9646 2019-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 9645 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9644 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 35/120/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 9643 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 109/XVI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 9642 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 108/XVI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotyczącej Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła
2019 9641 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X.98.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019
2019 9640 2019-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Strachówka z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 9639 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 73.IX.2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Płoniawy-Bramura przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 9638 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr OS.VIII.0007.86.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 9637 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr OS.VIII.0007.85.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 9636 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr ZO.VIII.0007.84.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie
2019 9635 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr GOPS.VIII.0007.83.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębe Wielkie
2019 9634 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr GOPS.VIII.0007.82.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 9633 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr SR.VIII.0007.79.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce o nr ewid. 367/1, obręb Chrośla, gmina Dębe Wielkie
2019 9632 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pn.: „Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie "
2019 9631 2019-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019  Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 9630 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego 2020
2019 9629 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.60.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec.
2019 9628 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 111/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3
2019 9627 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 108/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie
2019 9626 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 107/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 9625 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 105/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna lub jej jednostkom organizacyjnym
2019 9624 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 104/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 9623 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 103/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
2019 9622 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 54/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Brwilno i Maszewo nad Wisłą
2019 9621 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 81/X/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rościszewo
2019 9620 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 160/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 9619 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 159/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 9618 2019-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.35.2019 Wójta Gminy Troszyn z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 9617 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 83/X/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2019 9616 2019-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 49.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za pierwsze półrocze 2019r., położonych na obszarze Gminy Jasieniec.
2019 9615 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach
2019 9614 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XII.62.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Rząśnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 9613 2019-08-06 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wa 606/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2018 r.
2019 9612 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie
2019 9611 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 75.IX.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2019
2019 9610 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr VII/45/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Przasnysz i nadania jej statutu
2019 9609 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Przasnysz w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 2020
2019 9608 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu publicznego w Przasnyszu
2019 9607 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9606 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przasnysz
2019 9605 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stoisk handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Polnej w Przasnyszu
2019 9604 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu
2019 9603 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Przasnysz, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 9602 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów
2019 9601 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
2019 9600 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Poświętne w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Poświętne
2019 9599 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem
2019 9598 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9597 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 9596 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne
2019 9595 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2019 9594 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/11/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r.w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych
2019 9593 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Poświętne
2019 9592 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 9591 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/72/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2019 rok
2019 9590 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2019 r.
2019 9589 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX /53 / 2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019 rok.
2019 9588 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX.81.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2019 9587 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Teresin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Teresin za rok 2018
2019 9586 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2019 rok
2019 9585 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2019 rok
2019 9584 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok
2019 9583 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jabłonna w 2019 roku
2019 9582 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2019
2019 9581 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2018 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie oraz informacji o stanie mienia Gminy Jabłonna
2019 9580 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2019
2019 9579 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2019
2019 9578 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018
2019 9577 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2018
2019 9576 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
2019 9575 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Strachówka z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 9574 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.84.2019 Burmistrza Miasta Tłuszcz z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2019 rok
2019 9573 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 9572 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 65/IX/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 22/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2019
2019 9571 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok
2019 9570 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.46.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 9569 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.45.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 9568 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.44.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 9567 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
2019 9566 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9565 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2019 rok
2019 9564 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 197/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2019 rok
2019 9563 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grójeckiego od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9562 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 9561 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 9560 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 9559 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Łochowa dotyczących budżetu obywatelskiego na 2020 rok
2019 9558 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2019 9557 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna
2019 9556 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2019 9555 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2019 9554 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2018 r.
2019 9553 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 9552 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/52/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 9551 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/46/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 9550 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 252/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 9549 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 9548 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
2019 9547 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019
2019 9546 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok
2019 9545 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 199/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 9544 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 9543 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019
2019 9542 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w  Obrębie
2019 9541 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 roku.
2019 9540 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.43.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2019 roku.
2019 9539 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Puszcza Mariańska na rok 2019.
2019 9538 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 107/XI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów
2019 9537 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 106/XI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna
2019 9536 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 9535 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/33/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin
2019 9534 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/104/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej
2019 9533 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9532 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.098.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
2019 9531 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Gminy Jadów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 9530 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/80/19 Rady Gminy Jadów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 9529 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Jadów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 9528 2019-08-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Wójta Gminy Wiśniew; Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Wiśniew opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Tchórzewie, prowadzony przez Gminę Zbuczyn
2019 9527 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
2019 9526 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie powiatu wyszkowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, od 1 września 2019 roku
2019 9525 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Ojrzeń.
2019 9524 2019-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szreńsku
2019 9523 2019-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 48 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Naruszewie
2019 9522 2019-08-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu radomskiego, zwoleńskiego i kozienickiego
2019 9521 2019-08-02 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 147/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r.
2019 9520 2019-08-02 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 109/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r.
2019 9519 2019-08-02 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 120/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2019 r.
2019 9518 2019-08-02 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 110/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2019 r.
2019 9517 2019-08-02 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 43/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r.
2019 9516 2019-08-02 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 85/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r.
2019 9515 2019-08-02 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 68/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r.
2019 9514 2019-08-02 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 8/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2019 r.
2019 9513 2019-08-02 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 23/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2019 r.
2019 9512 2019-08-02 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 49/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2019 r.
2019 9511 2019-08-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 248/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2018 r.
2019 9510 2019-08-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2088/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r.
2019 9509 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9508 2019-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9507 2019-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej
2019 9506 2019-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 9505 2019-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 22 marca 2019 r. W sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Czerwonka sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury w Czerwonce.