Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 800

Słowa kluczowe: aneksy do porozumień

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11733 2019-10-10 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Sochaczew; Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Sochaczew obowiązku realizacji prac remontowych i konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 10622 2019-09-10 Aneks Aneks nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2019 r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2019 10561 2019-09-09 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Żyrardowa; Starosty Żyrardowskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. do porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego.
2019 10028 2019-08-23 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 18 lipca 2016 r. Aneks nr 4 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 18 lipca 2016 r.
2019 9895 2019-08-16 Aneks Aneks nr 5/10/WZS/P/104/2019 Gminy-Miasto Płock i Gminy Zawidz z dnia 11 lipca 2019 r. do Porozumienia nr 5/WZS/P/58/2013 zawartego w dniu 6 marca 2013 r.
2019 9894 2019-08-16 Aneks Aneks nr 6/9/WZS/P/103/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 11 lipca 2019 r. do Porozumienia nr 1/WZS/P/3/2013 zawartego w dniu 17 stycznia 2013 r.
2019 9712 2019-08-08 Aneks Aneks nr 3 Starosty Piaseczyńskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. do Porozumienia z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2019 8967 2019-07-18 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Kobyłka; Burmistrza Miasta Marki; Burmistrza Miasta Ząbki; Burmistrza Miasta Zielonka; Burmistrza Radzymina; Burmistrza Wołomina; Wójta Gminy Nieporęt z dnia 21 maja 2018 r. do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: pn.: „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt w ramach ZIT WOF”
2019 8929 2019-07-17 Aneks Aneks nr 1 Starosty Płockiego z dnia 1 lipca 2019 r. do Porozumienia Nr 291/2019 zawartego w dniu 01 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płońskiego uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2019 8544 2019-07-10 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. do Porozumienia z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2019 roku
2019 8409 2019-07-05 Aneks Aneks nr 19 Starosty Sochaczewskiego z dnia 22 maja 2019 r. Powiatu Sochaczewskiego
2019 8318 2019-07-05 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 29 marca 2019 r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Grójeckim o współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 8220 2019-07-02 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2019 r. zawarty z Województwem Mazowieckim do Porozumienia z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2019 7873 2019-06-26 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Przysuskim o współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 7872 2019-06-26 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 13 maja 2019 r. do porozumienia z dnia 25 listopada 2015 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Szydłowieckim o współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 7871 2019-06-26 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 marca 2019 r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Kozienickim o współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 7870 2019-06-26 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 26 marca 2019 r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Zwoleńskim o wpółpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 7869 2019-06-26 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 lutego 2019 r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Pawiatem Białobrzeskim o współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 6983 2019-06-03 Aneks Aneks nr 3 Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2016 r. do porozumienia z dnia 29.03.2016r. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Raszyn zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2019 6982 2019-06-03 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Raszyn z dnia 8 lipca 2016 r. do porozumienia z dnia 29.03.2016r. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Raszyn zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2016
2019 6981 2019-06-03 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Raszyn z dnia 28 czerwca 2016 r. do porozumienia z dnia 29.03.2016r. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Raszyn zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2016.
2019 6839 2019-05-30 Aneks Aneks nr 31 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 25 marca 2019 r.
2019 6744 2019-05-28 Aneks Aneks nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 stycznia 2019 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2019 6743 2019-05-28 Aneks Aneks Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 11 grudnia 2018 r. nr 14 do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 r.
2019 6413 2019-05-16 Aneks Aneks Starosty Ostrowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego, zawartego w dniu 24 marca 2009 r.
2019 5998 2019-05-07 Aneks Aneks nr 3 Starosty Żyrardowskiego z dnia 25 marca 2019 r.
2019 5653 2019-04-25 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 września 2018 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego, zawartego w dniu 24 marca 2009 r.
2019 4931 2019-04-15 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. do porozumienia z dnia 16 września 2013r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właścowości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2019 4813 2019-04-12 Aneks Aneks nr 15 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2019 4682 2019-04-09 Aneks Aneks nr 3/Ciechanów/2019 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. do Porozumienia Nr 12/2016 z  dnia 10.02.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 4525 2019-04-08 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 marca 2019 r.
2019 4130 2019-03-29 Aneks Aneks nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 14 stycznia 2019 r. do Porozumienia z dnia 7 września 2015 roku
2019 3449 2019-03-14 Aneks Aneks nr 3 Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie z dnia 20 grudnia 2018 r. do POROZUMIENIA MIEDZYGMINNEGO w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z dnia 5 września 2017
2019 3343 2019-03-12 Aneks Aneks nr 3/Płońsk/2019 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. do Porozumienia Nr 10/2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2697 2019-02-28 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 22 lutego 2019 r. do Porozumienia z dnia 31.12.2018 r. w sprawie powierzenia obowiązku bieżącego (w tym zimowego) utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2019 r.
2019 2533 2019-02-25 Aneks Aneks nr 3/Płock/2019 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. do Porozumienia Nr 11/2016 z  dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2421 2019-02-22 Aneks Aneks nr 26 Burmistrza Halinowa z dnia 6 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r.
2019 1886 2019-02-07 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 grudnia 2018 r. w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2019 1885 2019-02-07 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2018 r. w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2019 1884 2019-02-07 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 listopada 2018 r. w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2019 1593 2019-02-04 Aneks Aneks nr 1/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązku bieżącego (w tym zimowego) utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2019 r.
2019 1476 2019-01-30 Aneks Aneks nr 17 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2018 r. do porozumienia w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawa obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 1475 2019-01-30 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2018 r. do porozumienia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Glinojeck obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 1474 2019-01-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 14 listopada 2018 r. do porozumienia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Czernice Borowe realizacji prac remontowych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 1473 2019-01-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Grudusk z dnia 9 października 2018 r. do porozumienia z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Grudusk obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 1308 2019-01-25 Aneks Aneks nr 8 Starosty Mińskiego z dnia 2 stycznia 2019 r.
2019 950 2019-01-17 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r., zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 12.01.2017 r., Aneksem nr 2 z dnia 15.01.2018 r., Aneksem Nr 3 z dnia 26.01.2018 r. i Aneksem Nr 4 z dnia 27.02.2018 r.
2019 764 2019-01-15 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r. zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 12.01.2017 r., Aneksem Nr 2 z dnia 12.01.2018 r. i Aneksem nr 3 z dnia 30.01.2018 r.
2019 698 2019-01-14 Aneks Aneks nr 1.2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2018 r. do Porozumienia nr D.7.2018 zawartego w dniu dnia 5 listopada 2018 roku
2019 678 2019-01-14 Aneks Aneks nr 1/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 4 stycznia 2019 r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku
2019 677 2019-01-14 Aneks Aneks nr 1/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 4 stycznia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2007 roku
2018 13027 2018-12-27 Aneks Aneks Starosty Ostrowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego, zawartego w dniu 24 marca 2009 r.
2018 12686 2018-12-15 Aneks Aneks nr 2 Starosty Makowskiego z dnia 8 listopada 2018 r.
2018 11497 2018-11-26 Aneks Aneks nr 14 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2018 r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2018 11448 2018-11-23 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 15 lutego 2018 r. do w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2018 11342 2018-11-21 Aneks Aneks nr 3 Starosty Makowskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Makowski
2018 11337 2018-11-21 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 września 2017 r.
2018 11257 2018-11-19 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 18 października 2018 r. do Porozumienia Nr 37/2018 zawartego w dniu 10 stycznia 2018 r.
2018 11168 2018-11-19 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 października 2018 r.
2018 11036 2018-11-15 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2018 r. do porozumienia z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2018 11035 2018-11-15 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2018 r. do Porozumienia z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartego w dniu 16 września 2013 r.
2018 11010 2018-11-15 Aneks Aneks nr 13 Starosty Płońskiego; Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 października 2018 r.
2018 10981 2018-11-14 Aneks Aneks nr 1 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 października 2018 r.
2018 10866 2018-11-09 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2018 r. do Porozumienia z dnia 16 marca 2018 r.
2018 10846 2018-11-08 Aneks Aneks nr nr 1 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
2018 10843 2018-11-08 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 października 2018 r. do Porozumienia Nr WAO.031.2.2018 zawartego w dniu 3 stycznia 2018 r.
2018 10704 2018-11-07 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Wyszkowskiego z dnia 22 października 2018 r. do Porozumienia Nr 3/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2018 10628 2018-11-06 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 10626 2018-11-06 Aneks Aneks nr 1 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
2018 10609 2018-11-06 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 8 października 2018 r.
2018 10608 2018-11-06 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 8 października 2018 r.
2018 10533 2018-11-02 Aneks Aneks nr 1 Starosty Pułtuskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia nr 4/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
2018 10490 2018-11-02 Aneks Aneks nr 25 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 19 września 2018 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r.
2018 10489 2018-11-02 Aneks Aneks Starosty Ostrowskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 1 października 2018 r. Powiatu Ostrowskiego do porozumienia zawartego z Powiatem Żuromińskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 10487 2018-11-02 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 8 października 2018 r.
2018 10352 2018-10-30 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 30 maja 2018 r. do Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2016 roku
2018 10351 2018-10-30 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 28 lutego 2018 r. do Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2016 roku
2018 10350 2018-10-30 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 29 grudnia 2017 r. do Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2016 roku
2018 10222 2018-10-26 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 września 2018 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego, zawartego w dniu 24 marca 2009 r.
2018 10091 2018-10-25 Aneks Aneks Starosty Pruszkowskiego; Wójta Gminy Raszyn z dnia 4 września 2018 r.
2018 10031 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Piaseczyńskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 września 2018 r. do porozumienia z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10030 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Legionowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2018 r. do porozumienia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10029 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10028 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Warszawskiego Zachodniego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10027 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2018 r. do porozumienia z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10026 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Otwockiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10025 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Grójeckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10024 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Mińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10023 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Grodziskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2018 r. do porozumienia z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10022 2018-10-23 Aneks Aneks nr 16 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 9972 2018-10-22 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia zawartego z Miastem Ostrołęka na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2018 9923 2018-10-19 Aneks Aneks nr 1/2018 Starosty Ostrołęckiego z dnia 12 października 2018 r. do porozumienia Powiatu Ostrołęckiego i Gminy Goworowo z dnia 22 września 2018 r.
2018 9891 2018-10-18 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 czerwca 2018 r. do Porozumienia Nr 4/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z  teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce zawartego pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Gostynińskim
2018 9845 2018-10-17 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 września 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 29.08.2018 roku
2018 9844 2018-10-17 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie
2018 9796 2018-10-16 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2018 9453 2018-10-08 Aneks Aneks nr 2 Starosty Płockiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płońskiego uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płońskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2018 9381 2018-10-04 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 14 września 2018 r. do Porozumienia z dnia 11.12.2014 r.
2018 9253 2018-10-02 Aneks Aneks nr 2 Starosty Otwockiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 września 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 9250 2018-10-02 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck; Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2018 r. do porozumienia z dnia 16 marca 2018r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 9249 2018-10-02 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Suchożebry z dnia 3 lipca 2018 r. do porozumienia z dnia 16 marca 2018r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 8937 2018-09-20 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 27 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 marca 2017 roku
2018 8720 2018-09-14 Aneks Aneks nr 2/Płońsk/2018 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia Nr 10/2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 8653 2018-09-12 Aneks Aneks nr 1/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 11 września 2018 r.
2018 8557 2018-09-07 Aneks Aneks nr 1 Starosty Płockiego; Starosty Płońskiego z dnia 18 lipca 2018 r. Powiatu Płockiego i Powiatu Płońskiego do Porozumienia Nr 348/2018 zawartego w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płońskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2018 8379 2018-09-04 Aneks Aneks nr 12/1/BKZ/P/100/2018 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2018 8378 2018-09-04 Aneks Aneks nr 3 Starosty Legionowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. do porozumienia w sprawie Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 8143 2018-08-24 Aneks Aneks nr 4/8/WZS/P/99/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 sierpnia 2018 r. do Porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. Gminy – Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.
2018 8030 2018-08-21 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 czerwca 2018 r. do Porozumienia nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w 2018 r.
2018 7943 2018-08-16 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r. do porozumienia z Powiatem Mińskim w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 7793 2018-08-08 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 marca 2017 roku
2018 7322 2018-07-19 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 r. do porozumienia z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Punktów Paszportowych
2018 7276 2018-07-18 Aneks Aneks nr 23 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018 r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2018 7097 2018-07-12 Aneks Aneks nr 4 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 7096 2018-07-12 Aneks Aneks nr 3 Starosty Warszawskiego Zachodniego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 6750 2018-07-03 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 10 maja 2018 r. do porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 6706 2018-07-03 Aneks Aneks nr 2 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. do porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. nr WZT-I.041.5.2016 w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 6637 2018-06-29 Aneks Aneks nr 7 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2018 r. do porozumienia z dnia 26 października 2015r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2018 6636 2018-06-29 Aneks Aneks nr 4 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 6635 2018-06-29 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Łomianek; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 6634 2018-06-29 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Legionowo; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r. do porozumienia w sprawie przyjmowania opłat paszportowych od klientów Terenowego Punktu Paszportowego w Legionowie
2018 6633 2018-06-29 Aneks Aneks nr 2 Starosty Piaseczyńskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 6345 2018-06-20 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 10 maja 2018 r. do porozumienia zawartego z Powiatem Żuromińskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 6216 2018-06-14 Aneks Aneks nr 6 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2018 r.
2018 5717 2018-05-30 Aneks Aneks Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie współdziałania Gminy Brwinów z Gminą Ożarów Mazowiecki przy wykonaniu remontu mostu na rzece Utracie na terenie gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki
2018 5582 2018-05-23 Aneks Aneks nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2018 r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2018 5390 2018-05-17 Aneks Aneks nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. zmieniający aneks techniczno-funkcjonalny nr 2 z dnia 18 października 2011 r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2018 5389 2018-05-17 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2018 r. zmieniający porozumienie zawarte w dniu 7 marca 2014 r. w Warszawie w sprawie powierzenia organizowania i prowadzenia centrum powiadamiania ratunkowego
2018 5283 2018-05-16 Aneks Aneks nr 5/5/WZS/P/56/2018 Gminy-Miasto Płock i Gminy Rościszewo z dnia 16 kwietnia 2018 r. do Porozumienia nr 1/WZS/P/3/2013 zawartego w dniu 17 stycznia 2013 r.
2018 5282 2018-05-16 Aneks Aneks nr 4/4/WZS/P/55/2018 Gminy-Miasto Płock i Gminy Zawidz z dnia 16 kwietnia 2018 r. do Porozumienia nr 5/WZS/P/58/2013 zawartego w dniu 6 marca 2013 r.
2018 5237 2018-05-15 Aneks Aneks nr 3 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 5214 2018-05-14 Aneks Aneks nr 5 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.
2018 5213 2018-05-14 Aneks Aneks nr 3 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.
2018 4534 2018-04-23 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 6 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego 30 grudnia 2014 roku pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Białobrzeskim o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2018 4533 2018-04-23 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego 30 grudnia 2014r. pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Grójeckim o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2018 4371 2018-04-18 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego 30 grudnia 2014r. pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Zwoleńskim o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2018 4370 2018-04-18 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 23 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego 25 listopada 2015r. pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Szydłowieckim o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2018 4369 2018-04-18 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 21 marca 2018 r. do porozumienia zawartego 30 grudnia 2014r.pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Przysuskim o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2018 4368 2018-04-18 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 23 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego 30 grudnia 2014 r. pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Kozienickim o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2018 2856 2018-03-20 Aneks Aneks nr 2/Płock/2018 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia Nr 11/2016 z  dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 2392 2018-03-08 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego z Powiatem Brodnickim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 2338 2018-03-07 Aneks Aneks nr 1/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie do Porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2010 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.).
2018 2337 2018-03-07 Aneks Aneks nr 1/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz – Panem Stanisławem Czarzastym zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2018 2336 2018-03-07 Aneks Aneks nr 1/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskieja Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji
2018 2010 2018-02-23 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2018 r. do porozumienia z 26 października 2015 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na realizację zadań zgłoszonych do finansowania w ramach Pomcy Technicznej.
2018 2009 2018-02-23 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2018 r. do umowy z 12 stycznia 2016 r. z Województwem Mazowieckim w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację wspierania rozwoju sektora rybackiego.
2018 1771 2018-02-20 Aneks Aneks nr 2/Ciechanów/2018 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia Nr 12/2016 z  dnia 10.02.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 1728 2018-02-16 Aneks Aneks nr 2/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 6 lutego 2018 r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego, zawarty pomiędzy:
2018 1727 2018-02-16 Aneks Aneks nr 2/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 6 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2007 roku w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, zawarty pomiędzy:
2018 1726 2018-02-16 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia z dnia 11.12.2014 roku.
2018 1725 2018-02-16 Aneks Aneks nr 1 POROZUMIENIA MIEDZYGMINNEGO Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 września 2017 r.
2018 1029 2018-01-31 Aneks Aneks nr 3 Starosty Żuromińskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r. zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 12.01.2017 r. i Aneksem nr 2 z dnia 12.01.2018 r.
2018 949 2018-01-30 Aneks Aneks nr 3 Starosty Żuromińskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r., zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 12.01.2017 r. i Aneksem nr 2 z dnia 15.01.2018 r.
2018 812 2018-01-23 Aneks Aneks nr 1/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 3 stycznia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2007 roku w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach.
2018 592 2018-01-16 Aneks Aneks nr 2 Starosty Żuromińskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r. zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 12.01.2017 r.
2018 591 2018-01-16 Aneks Aneks nr 7 .. z dnia 2 stycznia 2018 r.
2018 572 2018-01-16 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 listopada 2017 r. do porozumienia Nr 5/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
2018 429 2018-01-12 Aneks Aneks nr 3 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2017 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 411 2018-01-12 Aneks Aneks nr 1 Starosty Makowskiego z dnia 30 listopada 2017 r.
2018 252 2018-01-09 Aneks Aneks nr 1/2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 3 stycznia 2018 r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego,zawarty pomiędzy:
2018 72 2018-01-03 Aneks Aneks nr 3/16/WZS/P/190/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Starosty Płockiego z dnia 29 listopada 2017 r. do Porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
2018 42 2018-01-03 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 listopada 2017 r. do porozumienia nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017r.
2018 39 2018-01-02 Aneks Aneks nr 1.2017 Starosty Siedleckiego z dnia 10 października 2017 r.
2018 23 2018-01-02 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 listopada 2017 r. do Porozumienia Nr 3/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2018 22 2018-01-02 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Mińska Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2017 r. do Porozumienia Nr 6/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2017 12617 2017-12-29 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 listopada 2017 r. do porozumienia nr 3/2017 z dnia 4 stycznia 2017r.
2017 12557 2017-12-29 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 listopada 2017 r.
2017 12556 2017-12-29 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 12551 2017-12-29 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Makowskiego z dnia 22 listopada 2017 r.
2017 12393 2017-12-22 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2017 r. spisany w dniu 16 lutego 2017r. do porozumienia z dnia 12 kwietnia 2016 roku o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2017 12392 2017-12-22 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2017 r. spisany w dniu 16 lutego 2017r. do porozumienia z dnia 12 kwietnia 2016 roku o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2017 12359 2017-12-20 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck; Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych
2017 12358 2017-12-20 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 22 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych
2017 12357 2017-12-20 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 13 października 2017 r. do porozumienia z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Młodzieszyn obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 12290 2017-12-18 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 17 listopada 2017 r. zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Kozienickim w sprawie przekazania Województwu do prowadzenia, jako zadanie własne, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku
2017 12128 2017-12-15 Aneks Aneks nr 18 Starosty Sochaczewskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający
2017 11927 2017-12-13 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Makowskiego z dnia 25 października 2017 r. do porozumienia 7/2013 z dnia 25 marca 2013 r.w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych
2017 11926 2017-12-13 Aneks Aneks Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia do wykonywania zadań w zakresie zarządzania odcinkiem dróg dojazdowych na terenie obrębu ewidencyjnego Konotopa
2017 11925 2017-12-13 Aneks Aneks nr 11 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 października 2017 r.
2017 11915 2017-12-12 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 6 listopada 2017 r. do porozumienia zawartego z Miastem Ostrołęka na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2017 11862 2017-12-12 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 16 października 2017 r. do porozumienia zawartego z Powiatem Wyszkowskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2017 11438 2017-12-07 Aneks Aneks nr 22 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 18 października 2017 r. do porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011
2017 11208 2017-12-05 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Grójeckiego; Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 23 października 2017 r. do Porozumienia Nr 25/2017 z dnia 02.02.2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 10729 2017-11-24 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”
2017 10326 2017-11-16 Aneks Aneks nr 1 Starosty Gostynińskiego; Starosty Płońskiego z dnia 23 października 2017 r. do Porozumienia Nr 5/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 10299 2017-11-15 Aneks Aneks nr 1 Starosty Płońskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 23 października 2017 r. do Porozumienia Nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 10298 2017-11-15 Aneks Aneks nr 1 Starosty Mławskiego; Starosty Płońskiego z dnia 23 października 2017 r. do Porozumienia Nr 8/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 10181 2017-11-13 Aneks Aneks nr 12 Starosty Płońskiego; Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 października 2017 r.
2017 10156 2017-11-10 Aneks Aneks nr 11 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 3 listopada 2017 r.
2017 10155 2017-11-10 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 10064 2017-11-09 Aneks Aneks nr 14 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2017 r. do porozumienia między Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017 9995 2017-11-08 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 9728 2017-11-02 Aneks Aneks Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 7 sierpnia 2017 r. nr 12 do porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 9522 2017-10-25 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 maja 2017 r. do porozumienia z dnia 1 czerwca 2016r.
2017 9521 2017-10-25 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 marca 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 01.06.2016r. w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Piaseczno zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2016.
2017 9520 2017-10-25 Aneks Aneks nr 28 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 sierpnia 2017 r.
2017 9478 2017-10-23 Aneks Aneks nr 11/BKZ/P/71/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007
2017 8549 2017-10-03 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2017 r. do porozumienia z dnia 24 marca 2016r. w sprawie powierzenia miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017 8280 2017-09-27 Aneks Aneks nr 1/4/PT-I/P/148/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Wójta Gminy Radzanowo z dnia 22 września 2017 r. do Porozumienia nr 10/PT-I/P/242/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2017 7628 2017-09-12 Aneks Aneks nr 24 Burmistrza Halinowa z dnia 20 lipca 2017 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r.
2017 6998 2017-08-25 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 lipca 2017 r.
2017 6655 2017-08-09 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 24 lipca 2017 r. do Porozumienia nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 marca 2017r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w 2017 r.
2017 6632 2017-08-09 Aneks Aneks nr 3 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2017 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego
2017 6312 2017-07-24 Aneks Aneks nr Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 grudnia 2016 r. do porozumienia zawartego w dniu 01.06.2016.r w sprawie powierzenia Gminie Lesznowola przez Gminę Piaseczno zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2016.
2017 6294 2017-07-20 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 czerwca 2017 r. do porozumienia Nr 4/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski Przedszkola specjalnego
2017 5595 2017-06-27 Aneks Aneks nr 1 Starosty Legionowskiego; Wójta Gminy Wieliszew z dnia 17 maja 2017 r. do porozumienia Nr 1/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
2017 5592 2017-06-27 Aneks Aneks nr 1 Starosty Legionowskiego; Wójta Gminy Jabłonna z dnia 10 maja 2017 r. do porozumienia Nr 2/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
2017 5323 2017-06-12 Aneks Aneks nr 3/3/WZS/P/79/2017 Gminy-Miasto Płock i Gminy Zawidz z dnia 5 maja 2017 r. do porozumienia nr 5/WZS/P/58/2013 zawartego w dniu 6 marca 2013 r.
2017 5322 2017-06-12 Aneks Aneks nr 4/4/WZS/P/80/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 maja 2017 r. do porozumienia nr 1/WZS/P/3/2013 zawartego w dniu 17 stycznia 2013 r.
2017 5292 2017-06-08 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 24 kwietnia 2017 r. do Porozumienia z dnia 11.12.2014 r.
2017 5204 2017-06-06 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. do porozumienia Nr 3/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
2017 5085 2017-06-01 Aneks Aneks nr 1 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 marca 2017 r. do Porozumienia W/BU/2017 z dnia 15 marca 2017 r.
2017 5048 2017-05-31 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2016 r. do porozumienia WAK.031.14.2016 z 1 czerwca 2016r.
2017 4930 2017-05-24 Aneks Aneks nr 27 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 kwietnia 2017 r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 roku
2017 4764 2017-05-18 Aneks Aneks nr 15 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2017 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 4668 2017-05-15 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 27 marca 2017r. do porozumienia z dnia 30.12.2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 4273 2017-04-28 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. do porozumienia z dnia 30.12.2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 4272 2017-04-28 Aneks Aneks Starosty Ostrowskiego z dnia 23 marca 2017 r. do porozumienia zawartego z Powiatem Brodnickim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2017 4078 2017-04-24 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. do porozumienia z dnia 30.12.2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 4077 2017-04-24 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 marca 2017 r. do porozumienia z dnia 30.12.2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 4076 2017-04-24 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 8 marca 2017 r. do porozumienia z dnia 30.12.2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 3757 2017-04-13 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2017 r. do porozumienia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
2017 3678 2017-04-12 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. do Porozumienia z dnia 16 wreśnia 2013 r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017 3670 2017-04-12 Aneks Aneks nr 20 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2017r.
2017 3363 2017-04-07 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2017r. do porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. nr WZT-I.041.5.2016 w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2017 3112 2017-03-31 Aneks Aneks nr 23 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 9 marca 2017 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r.
2017 2824 2017-03-23 Aneks Aneks nr 10 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2016 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2653 2017-03-17 Aneks Aneks nr 11 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 13 lutego 2017 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2652 2017-03-17 Aneks Aneks nr 9 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2016 r. Aneks nr 9 do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2651 2017-03-17 Aneks Aneks nr 8 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2015 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2650 2017-03-17 Aneks Aneks nr 7 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 3 sierpnia 2015 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2649 2017-03-17 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 12 stycznia 2015 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2648 2017-03-17 Aneks Aneks nr 5 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 września 2014 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2647 2017-03-17 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 lutego 2014 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2646 2017-03-17 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 5 listopada 2013 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2645 2017-03-17 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 lipca 2013 r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2017 2579 2017-03-15 Aneks Aneks nr 21 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 13 lutego 2017 r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2017 2525 2017-03-14 Aneks Aneks nr 2 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017 r. do porozumienia z dnia 26 października 2015r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2017 2524 2017-03-14 Aneks Aneks nr 1 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań wynikających z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"
2017 2110 2017-03-03 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 22 grudnia 2016 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 18 lipca 2016 r.
2017 2102 2017-03-03 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2015 r. do porozumienia z dnia 11.12.2014 r.
2017 2069 2017-03-02 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 20 lutego 2017 r. do Porozumienia Nr 4 z dnia 3 marca 2016 r.
2017 2063 2017-03-02 Aneks Aneks nr 1/Płońsk/2017 Starosty Płońskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. do Porozumienia Nr 10/2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 2062 2017-03-02 Aneks Aneks nr 1/Płock/2017 Starosty Płońskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. do Porozumienia Nr 11/2016 z  dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 2061 2017-03-02 Aneks Aneks nr 1/Ciechanów/2017 Starosty Płońskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. do Porozumienia Nr 12/2016 z  dnia 10.02.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 1939 2017-02-27 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.10.2016r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Działdowskim w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii.
2017 1867 2017-02-23 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.10.2016r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Ciechanowskim w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii.
2017 1825 2017-02-22 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2013 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk – Panem Tomaszem Józwiakiem zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.).
2017 1824 2017-02-22 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk – Panem Tomaszem Józwiakiem zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2017 1823 2017-02-22 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2010 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.).
2017 1822 2017-02-22 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2017 1673 2017-02-20 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2017r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz – Panem Stanisławem Czarzastym zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2017 1636 2017-02-20 Aneks Aneks nr 7/2017 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 25 stycznia 2017r. do Porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 2011r pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Warka
2017 1635 2017-02-20 Aneks Aneks nr 20/2017 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 25 stycznia 2017r. do Porozumienia zawartego w dniu 7 kwietnia 1998r pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego) a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2017 1634 2017-02-20 Aneks Aneks nr 20/2017 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 25 stycznia 2017r. do Porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego) a Burmistrzem Miasta i Gminy w Nowym Mieście n/Pilicą
2017 1553 2017-02-16 Aneks Aneks nr 14 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007 roku
2017 1360 2017-02-10 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. do Porozumienia z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Mrozy
2017 1334 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 14 grudnia 2016r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 17 czerwca 2016r.
2017 1323 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 października 2016r. do porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych
2017 1322 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Sarnaki z dnia 7 listopada 2016r. do porozumienia z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych
2017 1321 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 7 listopada 2016r. do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych
2017 1318 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2016r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 1317 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2016r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skaryszew obowiązku przeprowadzenia prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 1316 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 7 listopada 2016r. do porozumienia z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych
2017 1314 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2016r. do porozumienia z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych
2017 1313 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2016r. do porozumienia z dnia 17 marca 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych
2017 1305 2017-02-10 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2016r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1304 2017-02-10 Aneks Aneks nr 13 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2016r. do Porozumienia między Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017 1303 2017-02-10 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2016r. do porozumienia z dnia 16 września 2013r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017 1222 2017-02-09 Aneks Aneks nr 1/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 31 stycznia 2017r. do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2007 roku w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach
2017 911 2017-01-31 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Prażmów z dnia 17 października 2016 r. do Porozumienia Międzygminnego Nr SKG.3032.47.2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
2017 769 2017-01-25 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 listopada 2016r. do Porozumienia z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
2017 749 2017-01-25 Aneks Aneks nr 1/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 stycznia 2017r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego
2017 722 2017-01-24 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 2 stycznia 2017r. do Porozumienia Międzygminnego Nr 1027.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. zawarty w dniu 2 stycznia 2017r. pomiędzy: Gminą Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, przy ul. Mszczonowskiej 24 reprezentowaną przez: Janusza Grzyba - Wójta Gminy Nadarzyn a Gminą Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12 reprezentowaną przez:Arkadiusza Kosińskiego – Burmistrza Gminy Brwinów
2017 595 2017-01-20 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 2 stycznia 2017r. do Porozumienia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
2017 542 2017-01-19 Aneks Aneks nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 12 stycznia 2017r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r.
2017 535 2017-01-19 Aneks Aneks nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 12 stycznia 2017r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016r.
2017 204 2017-01-10 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 31 marca 2016r. do Porozumienia z dnia 14 marca 2014r.
2017 160 2017-01-05 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2016r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2017 105 2017-01-05 Aneks Aneks nr 14 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2016r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 45 2017-01-02 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 14 grudnia 2016r. do porozumienia z dnia 1 października 2015r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im.Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
2017 9 2017-01-02 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 października 2016r.
2016 11941 2016-12-30 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Makowskiego z dnia 20 grudnia 2016r. do Porozumienia Nr 4 z dnia 3 marca 2016 r.
2016 11693 2016-12-23 Aneks Aneks nr 1/4/BRN/P/176/2016 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 19 października 2016r. do porozumienia nr 3/BRN/P/120/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
2016 10163 2016-11-28 Aneks Aneks nr 11 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 listopada 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 10056 2016-11-24 Aneks Aneks nr 10 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 września 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 2007r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 9963 2016-11-22 Aneks Aneks nr 1 Starosty Wyszkowskiego z dnia 28 września 2016r. do POROZUMIENIA WCH / 2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
2016 9962 2016-11-22 Aneks Aneks nr 1 Starosty Wyszkowskiego z dnia 28 września 2016r. do P O R O Z U M I E N I A RCH / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
2016 9820 2016-11-18 Aneks Aneks nr 22 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 19 października 2016r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r.
2016 9234 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2016r. do porozumienia w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zadań wynikających z Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
2016 9233 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Piaseczyńskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2016r. do porozumienia z dnia 9 października 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9232 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Grodziska Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2016r. do porozumienia z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9231 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2016r. do porozumienia z dnia 20 października 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9230 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Legionowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2016r. do porozumienia z dnia 19 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9229 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Mińska Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 września 2016r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9228 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2016r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9227 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Grójeckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2016r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9226 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Otwockiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2016r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9078 2016-10-24 Aneks Aneks nr 2 Starosty Warszawskiego Zachodniego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 8891 2016-10-14 Aneks Aneks nr 21 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 6 września 2016r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r.
2016 8801 2016-10-13 Aneks Aneks nr 10 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2016r.
2016 8751 2016-10-11 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 lipca 2016r. do POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO NR 032.361.2016 zawartego w dniu 30 czerwca 2016 r.
2016 8633 2016-10-07 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 29 czerwca 2016r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 8627 2016-10-07 Aneks Aneks nr 17 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2016r.
2016 8226 2016-09-22 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Wodynie z dnia 29 lipca 2016r. do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 8196 2016-09-20 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. do Porozumienia z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego przez Powiat Żuromiński
2016 8191 2016-09-20 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do POROZUMIENIA w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie przez mieszkańców gminy Raszyn z dnia 21.05.2013r.
2016 8140 2016-09-16 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 4 maja 2016r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 7983 2016-09-09 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 sierpnia 2016r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. o współpracy powiatu w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 7982 2016-09-09 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 lipca 2016r. do porozumienia z dnia 25 listopada 2015 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 7981 2016-09-09 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 23 czerwca 2016r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 7980 2016-09-09 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 czerwca 2016r. do porozumienia z dnia 30.12.2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 7416 2016-08-10 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 marca 2016r.
2016 7356 2016-08-08 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 sierpnia 2016r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Wąsewo i Gminy Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie i z powrotem
2016 7155 2016-07-29 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 31 marca 2016r. do Porozumienia z dnia 14 marca 2014r.
2016 7154 2016-07-29 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 23 lutego 2016r. do Porozumienia z dnia 14 marca 2014 roku
2016 7092 2016-07-27 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2016r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2016 5941 2016-07-05 Aneks Aneks nr 13 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2016r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 5893 2016-07-01 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2016r. do Porozumienia między Wojewodą Mazowieckim a Miastem Podkowa Leśna z dnia 24 marca 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2016 5836 2016-07-01 Porozumienie Porozumienie nr RZ/BU/2016 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 marca 2016r.
2016 5698 2016-06-29 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2016r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 5599 2016-06-28 Aneks Aneks nr do porozumienia z dnia 16 lutego 2016 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 20 kwietnia 2016r.
2016 5496 2016-06-20 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 5 maja 2016r. do Porozumienia Nr 5 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2016 roku
2016 5391 2016-06-16 Aneks Aneks nr 3/4/WZS/P/90/2016 Gminy-Miasto Płock i Gminy Rościszewo z dnia 6 maja 2016r. do porozumienia Nr 1/WZS/P/3/2013 zawartego w dniu 17.01.2013 r.
2016 5390 2016-06-16 Aneks Aneks nr 2/3/WZS/P/89/2016 Gminy-Miasto Płock i Gminy Zawidz z dnia 6 maja 2016r. do porozumienia Nr 5/WZS/P/58/2013 zawartego w dniu 06.03.2013r.
2016 5259 2016-06-09 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. do porozumienia z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Żyrardowski gminie Miasto Żyrardów zadania własnego w zakresie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Żyrardowie
2016 5188 2016-06-06 Aneks Aneks nr 16 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 17 maja 2016r. do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 4883 2016-05-23 Aneks Aneks nr 19 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 14 marca 2016r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2016 4803 2016-05-20 Aneks Aneks Starosty Nowodworskiego z dnia 12 lutego 2016r. do Porozumienia z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk
2016 4735 2016-05-18 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 maja 2016r. do porozumienia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
2016 4697 2016-05-17 Aneks Aneks nr 2 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 marca 2016r. zawarty w dniu 18 marca 2016 roku do Porozumienia z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk pomiędzy:
2016 4473 2016-05-09 Aneks Aneks nr 20 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 11 stycznia 2016r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r.
2016 3721 2016-04-18 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-Z/2016 z dnia 15 grudnia 2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2016r.
2016 3719 2016-04-18 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-R/2016 z dnia 01 grudnia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2016r.
2016 3718 2016-04-18 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-B/2016 z dnia 30 grudnia 2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2016r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
2016 3714 2016-04-18 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-B/2015 z dnia 30 grudnia 2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 23 grudnia 2015r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
2016 3407 2016-04-12 Aneks Aneks nr 20/2016 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy
2016 2963 2016-03-30 Aneks Aneks Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 marca 2016r. do porozumienia z dnia 05.01.2016 r.
2016 2745 2016-03-18 Aneks Aneks nr 1/2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 11 marca 2016r. do Porozumienia nr 2/2016 z dnia 05.01.2016r. w sprawie wspólnej realizacji drogowej na terenie Gminy Głowaczów zawarty w Kozienicach pomiędzy: Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach ul. J.Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Pana Andrzeja Junga- Starostę Pana Krzysztofa Stalmacha- Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Głowaczów, z siedzibą w Głowaczowie ul Rynek 35 reprezentowaną przez Pana Józefa Grzegorza Małaśnickiego- Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Rybarczyk zwaną dalej ,,Gminą" o następującej treści:
2016 2199 2016-03-07 Aneks Aneks nr 1/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk – Panem Tomaszem Józwiakiem zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100) niektórych spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2016 2198 2016-03-07 Aneks Aneks nr 1/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2010 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów w zastępstwie, którego działa Pan Tomasz Dróżdż zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100).
2016 2197 2016-03-07 Aneks Aneks nr 1/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów w zastępstwie, którego działa Pan Tomasz Dróżdż zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100) niektórych spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2016 2196 2016-03-07 Aneks Aneks nr 1/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz – Panem Stanisławem Czarzastym zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100) niektórych spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2016 2195 2016-03-07 Aneks Aneks nr 1/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2013 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk – Panem Tomaszem Józwiakiem zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100).
2016 2121 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr 175/XVIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: uchwalenia aneksu do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu
2016 2025 2016-03-01 Aneks Aneks nr 18 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2016r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2016 2024 2016-03-01 Aneks Aneks nr 13 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 stycznia 2016r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007 roku
2016 1932 2016-02-26 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2016r. do POROZUMIENIA NR 031.1.2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 1748 2016-02-24 Aneks Aneks nr 19/2016r Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy w Nowym Mieście n/Pilicą
2016 1747 2016-02-24 Aneks Aneks nr 18/2016r Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 7 kwietnia 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2016 1746 2016-02-24 Aneks Aneks nr 6/2016r Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 stycznia 2016r. Zarządu Powiatu Grójeckiego do Porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 2011r pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Warka
2016 1607 2016-02-22 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 5 listopada 2015r. do Porozumienia Nr 3/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2016 1430 2016-02-16 Aneks Aneks nr 1 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2016r. do porozumieniaz dnia 26 października 2015r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwanego dalej "Porozumieniem"
2016 1273 2016-02-12 Aneks Aneks nr 5/Płońsk Starosty Płońskiego z dnia 1 lipca 2015r. do Porozumienia z dnia 03.01.2011 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji za wyjątkiem decyzji w sprawach zmiany lasu na użytek rolny
2016 1272 2016-02-12 Aneks Aneks nr 4/Płońsk Starosty Płońskiego z dnia 3 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 03.01.2011 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji za wyjątkiem decyzji w sprawach zmiany lasu na użytek rolny
2016 1229 2016-02-11 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 grudnia 2015r. do porozumienia z dnia 1 października 2015r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego zawarty pomiędzy: Powiatem Żyrardowskim z siedzibą w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, woj. mazowieckie reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działają: 1) Starosta Wojciech Szustakiewicz 2) Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski, Przy kontrasygnacie Edyty Fedorowicz - Skarbnika zwanym dalej „Powiatem” a Gminą Miasto Żyrardów z siedzibą w Żyrardowie, Pl. Jana Pawła II Nr 1, woj. mazowieckie reprezentowaną przez - Prezydenta Wojciecha Jasińskiego zwaną dalej „Miastem”
2016 1216 2016-02-11 Aneks Aneks nr 17 Wójta Gminy Michałowice z dnia 3 sierpnia 2015r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2016 1215 2016-02-11 Aneks Aneks nr 16 Wójta Gminy Michałowice z dnia 2 lutego 2015r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2016 1214 2016-02-11 Aneks Aneks nr 12 Wójta Gminy Michałowice z dnia 2 lutego 2015r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007 roku
2016 1076 2016-02-03 Aneks Aneks nr 32 Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 25 stycznia 2016r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2016 1054 2016-02-02 Aneks Aneks nr 1/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2016r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego
2016 1050 2016-02-02 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2015r. do Porozumienia z dnia 12.05.2006 r. zawartego pomiędzy powiatem nowodworskim a powiatem płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 1049 2016-02-02 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2015r. do Porozumienia z dnia 27.03.2006 r. zawartego pomiędzy powiatem nowodworskim a powiatem mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 873 2016-01-28 Aneks Aneks nr 2/2015 Starosty Zwoleńskeigo z dnia 8 stycznia 2016r. do porozumienia z dnia 15 października 2015 roku
2016 872 2016-01-28 Aneks Aneks nr 1/2015 Starosty Zwoleńskeigo z dnia 30 grudnia 2015r. do porozumienia z dnia 15 października 2015 roku
2016 868 2016-01-28 Aneks Aneks nr 15 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2014r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2016 678 2016-01-21 Aneks Aneks nr 16 Miasta Sulejówek z dnia 11 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 R.
2016 676 2016-01-21 Aneks Aneks nr 17 Miasta Sulejówek z dnia 11 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 R.
2016 573 2016-01-20 Aneks Aneks nr 2/13/WZS/P/346/2015 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 1 grudnia 2015r. do porozumienia Nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.
2016 330 2016-01-12 Aneks Aneks nr 2 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2015r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2016 143 2016-01-07 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 września 2015r. do porozumienia z dnia 30.12.2014r o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 16 2016-01-04 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 18 grudnia 2015r. do porozumienia z dnia 25 listopada 2015 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 8 2016-01-04 Aneks Aneks nr 1/2015 Starosty Zwoleńskeigo z dnia 15 grudnia 2015r. do porozumienia z dnia 14 października 2015 roku
2015 11166 2015-12-14 Aneks Aneks nr 5/Płock Starosty Płońskiego z dnia 1 lipca 2015r. do Porozumienia z dnia 03.01.2011 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płock w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach
2015 11163 2015-12-14 Aneks Aneks nr 2/2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 listopada 2015r. do Porozumienia nr D.10.2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z Gminą Suchożebry, z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych,
2015 11162 2015-12-14 Aneks Aneks nr 2/2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 listopada 2015r. do Porozumienia nr D.9.2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z Gminą Kotuń, z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych,
2015 11161 2015-12-14 Aneks Aneks nr 2/2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 listopada 2015r. do Porozumienia nr D.11.2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z Gminą Zbuczyn, z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych,
2015 11160 2015-12-14 Aneks Aneks nr 10/Ciechanów Starosty Płońskiego z dnia 1 lipca 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.01.2005 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji
2015 11151 2015-12-14 Aneks Aneks nr 1/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 2 listopada 2015r. do Porozumienia nr 6/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Przesmyki
2015 11150 2015-12-14 Aneks Aneks nr 2/2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 listopada 2015r. do Porozumienia nr D.12.2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z Gminą Wodynie, z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Wodynie zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych,
2015 11149 2015-12-14 Aneks Aneks nr 2.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 listopada 2015r. do porozumienia nr 4.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych
2015 11148 2015-12-14 Aneks Aneks nr 2.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 listopada 2015r. do porozumienia Nr 3.2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych
2015 10356 2015-12-09 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Przasnysz; Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2015r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Miastu Przasnysz obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 10240 2015-12-08 Aneks Aneks nr 12 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2015r. do porozumienia między Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2015 10239 2015-12-08 Aneks Aneks nr 1 Starosty Legionowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2015r. do porozumienia z dnia 19 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2015 10238 2015-12-08 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2015r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przymowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2015 9747 2015-11-30 Aneks Aneks nr 31 Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 3 sierpnia 2015r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2015 9521 2015-11-25 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2015r. do porozumienia w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zadań wynikających z Rządowego programu wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"
2015 9036 2015-11-12 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 października 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 8715 2015-11-03 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ostrołęka do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 8714 2015-11-03 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Mordy do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 8713 2015-11-03 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Maciejowice do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Maciejowice obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 8712 2015-11-03 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Zakrzew do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Zakrzew obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 8708 2015-11-03 Aneks Aneks nr 1.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2015r. Zarządu Powiatu w Siedlcach do porozumienia Nr 7.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych.
2015 8575 2015-10-28 Aneks Aneks nr 9 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 15 października 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 26 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2015 8530 2015-10-26 Aneks Aneks nr 10 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 2 października 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2015 8529 2015-10-26 Aneks Aneks nr 9 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 14 października 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2015 8525 2015-10-26 Aneks Aneks nr 1/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 12 października 2015r. do Porozumienia nr D.9.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych,
2015 8524 2015-10-26 Aneks Aneks nr 1/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 12 października 2015r. do Porozumienia nr D.12.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Wodynie zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych,
2015 8523 2015-10-26 Aneks Aneks nr 1/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 12 października 2015r. do Porozumienia nr D.13.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Skórzec zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych,
2015 8522 2015-10-26 Aneks Aneks nr 1/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 12 października 2015r. do Porozumienia nr D.11.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych,
2015 8521 2015-10-26 Aneks Aneks nr 1/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 12 października 2015r. do Porozumienia nr D.10.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych,
2015 8520 2015-10-26 Aneks Aneks nr 1/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 12 października 2015r. do Porozumienia nr D.8.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Wiśniew zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych,
2015 8445 2015-10-21 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 sierpnia 2015r. do porozumienia międzygminnego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Olszewo-Borki zadań z zakresu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków
2015 8278 2015-10-14 Aneks Aneks nr 1 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2015 8277 2015-10-14 Aneks Aneks nr 1 Starosty Mińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2015r. do Porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2015 8276 2015-10-14 Aneks Aneks nr 1 Starosty Piaseczyńskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2015r. do porozumienia z dnia 9 października 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2015 8275 2015-10-14 Aneks Aneks nr 1 Starosty Otwockiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2015r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2015 8274 2015-10-14 Aneks Aneks nr 1 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2015r. do porozumienia z dnia 20 października 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2015 8273 2015-10-14 Aneks Aneks nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2015r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2015 8272 2015-10-14 Aneks Aneks nr 1 Starosty Grodziskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2015r. do porozumienia z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2015 8246 2015-10-13 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 września 2015r. do Porozumienia nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2015 7980 2015-10-02 Aneks Aneks nr 1.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 28 września 2015r. do porozumienia nr 4.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych
2015 7979 2015-10-02 Aneks Aneks nr 1.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 września 2015r. Zarządu Powiatu w Siedlcach do porozumienia Nr 3.2015 z dnia 23 marca 2015 w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych.
2015 7843 2015-09-28 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2015r. do porozumienia w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zadań wynikających z Rządowego programu wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"
2015 7609 2015-09-15 Aneks Aneks Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Starosty Piaseczyńskiego z dnia 25 czerwca 2015r. do Porozumienia z dnia 24 sierpnia 1990 roku zawartego pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Piasecznie a Zarządem Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2015 7146 2015-08-17 Aneks Aneks nr 1 Starosty Kozienickiego z dnia 13 lipca 2015r. do Porozumienia zawartego w Kozienicach dnia 9 lutego 2015 roku pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice
2015 7063 2015-08-12 Aneks Aneks nr 2/2015 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 24 czerwca 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 7060 2015-08-12 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2015r. do Porozumienia Nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2015 6333 2015-07-20 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Liw z dnia 27 kwietnia 2015r. do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Liw obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 5988 2015-07-07 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia z dn. 29.06.2005r. z dnia 29 maja 2015r. do Porozumienia z dn. 29.06.2005r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych zawarty w dniu 29 maja 2015 r. pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Powiatem Mławskim,
2015 5925 2015-07-03 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2015r. do porozumienia w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zadań wynikających z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim - Panem Jackiem Kozłowskim, zwanym dalej „Wojewodą” a Mazowieckim Kuratorem Oświaty - Panią Dorotą Sokołowską, zwaną dalej „Kuratorem’.
2015 5366 2015-06-12 Aneks Aneks nr 21 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 4 marca 2015r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 roku
2015 5071 2015-06-03 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 września 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 11.06.2014 r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” typu A i B przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy Piaseczno
2015 5012 2015-06-01 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 14 maja 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4440 2015-05-12 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2015r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 4399 2015-05-12 Aneks Aneks nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2014r. do porozumienia zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 4353 2015-05-08 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 marca 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4352 2015-05-08 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 2 stycznia 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4253 2015-05-06 Aneks Aneks nr 1/5/WZS/P/60/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 kwietnia 2015r. do porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku Gminy-Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
2015 4149 2015-04-29 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 20 lutego 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4148 2015-04-29 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4147 2015-04-29 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4146 2015-04-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 grudnia 2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4121 2015-04-28 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2015r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2015 4120 2015-04-28 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Makowskiego z dnia 25 lutego 2015r. do Porozumienia Nr 1 z dnia 16 stycznia 2014 r.
2015 3947 2015-04-24 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem st. Warszawą, zwanym dalej „Miastem” do porozumienia z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
2015 3501 2015-04-15 Aneks Aneks nr 9/Ciechanów Starosty Płońskiego z dnia 3 lutego 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.01.2005 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji
2015 3500 2015-04-15 Aneks Aneks nr 8/Ciechanów Starosty Płońskiego z dnia 17 stycznia 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.01.2005 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji
2015 3405 2015-04-13 Aneks Aneks nr 30 Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 9 stycznia 2015r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2015 2239 2015-03-16 Aneks Aneks nr 16 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 29 października 2008r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2015 2143 2015-03-13 Aneks Aneks nr 4/Płock Starosty Płońskiego z dnia 3 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 03.01.2011 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płock w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach
2015 1583 2015-02-24 Aneks Aneks nr 11 Starosty Żuromińskiego z dnia 13 stycznia 2015r. DO POROZUMIENIA Z DNIA 19 STYCZNIA 2005 r.
2015 1582 2015-02-24 Aneks Aneks nr 1/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 stycznia 2015r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego
2015 1193 2015-02-11 Aneks Aneks nr 14 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 18 lutego 2014r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2015 1192 2015-02-11 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2013r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2015 1190 2015-02-11 Aneks Aneks nr 9 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 22 stycznia 2015r. do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r.
2015 1067 2015-02-06 Aneks Aneks nr 15 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 20 października 2014r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2015 457 2015-01-20 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 2 stycznia 2015r. do Porozumienia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Mrozy zawarty pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego a Burmistrzem Mrozów
2015 455 2015-01-20 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 grudnia 2014r. do Porozumienia nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2015 378 2015-01-19 Aneks Aneks nr 10 Starosty Żuromińskiego z dnia 13 stycznia 2015r. DO POROZUMIENIA Z DNIA 19 STYCZNIA 2005 r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r. , nr 2 z dnia 04-01-2007 r., nr 3 z dnia 09-01-2008 r., nr 4 z dnia 12-01-2009 r. , nr 5 z dnia 11-01-2010 r., nr 6 z dnia 14-01-2011 r., nr 7 z dnia 10-01-2012 r. , nr 8 z dnia 15-01-2013 r. i nr 9 z dnia 14-01-2014 r. zawarty w dniu 13- 01-2015 r. pomiędzy Starostą Żuromińskim - Jerzym Rzymowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark – Jackiem Folborskim
2015 242 2015-01-14 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 15 grudnia 2014r. do Porozumienia z dnia 31 października 2014r.
2015 212 2015-01-12 Aneks Aneks nr 2 do Porozumienia ZU-S/2014 z dnia 7 stycznia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 września 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana- Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej, zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Somianka reprezentowanym przez Agnieszkę Salwin – Zastępcę Wójta, zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 211 2015-01-12 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-Z/2014 z dnia 11 grudnia 20 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 lutego 2014r. zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy nkontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej, zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Zabrodzie Tadeuszem Michalikiem zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 165 2015-01-08 Aneks Aneks nr 2 do Porozumienia ZU-R/2014 z dnia 03 grudnia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 września 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2.Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Rząśnik Pawłem Kołodziejskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 164 2015-01-08 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-R/2014 z dnia 03 grudnia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 lutego 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2.Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Rząśnik Pawłem Kołodziejskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 163 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie nr RZ CH/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 4 lipca 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego- Starostę Powiatu 2.Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Rząśnik – Pawłem Kołodziejskim zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2015 155 2015-01-08 Aneks Aneks nr 2 do Porozumienia ZU-D/2014 z dnia 18 grudnia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 września 2014r. zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatuprzy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej,zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu”aWójtem Gminy Długosiodło Stanisławem Jastrzębskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 154 2015-01-08 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-D/2014 z dnia 18 grudnia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 lutego 2014r. zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej, zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Długosiodło Stanisławem Jastrzębskim zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 152 2015-01-08 Aneks Aneks nr 2 do Porozumienia ZU-Z/2014 z dnia 11 grudnia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 września 2014r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana- Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej, zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Zabrodzie Tadeuszem Michalikiem zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2015 46 2015-01-07 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Nowy Dwór Mazowiecki do Porozumienia w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartego 16 września 2013r.
2014 12044 2014-12-30 Aneks Aneks nr 7/P Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2014 12043 2014-12-30 Aneks Aneks nr 7/M Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2014 11905 2014-12-23 Aneks Aneks nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 11886 2014-12-22 Aneks Aneks nr nr 19 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 28 marca 2014r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 roku
2014 10923 2014-12-02 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 października 2014r. do porozumienia miedzygminnego z dnia 03.10.2014r. nr UMIGD/2429/IT/2/POR/2014
2014 10850 2014-12-01 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 13 czerwca 2014r. do porozumienia z dnia 15 listopada 2008 r.
2014 10849 2014-12-01 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 12 maja 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 sierpnia 2007 r.
2014 10808 2014-12-01 Aneks Aneks nr 7/C Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2014 10455 2014-11-19 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 26 września 2014r. do Porozumienia Nr IR.272.7.2013 r. z dnia 01.03.2013 r.
2014 10289 2014-11-12 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia ZU-B/2014 z dnia 20 grudnia 201 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 marca 2014r. zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego -Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej, zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk Mieczysławem Pękulem zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2014 10134 2014-11-04 Aneks Aneks nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego do Porozumienia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2014 10123 2014-11-04 Aneks Aneks nr 1.2014 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 16 października 2014r. do Porozumienia Nr 2.2014 zawartego 18 sierpnia 2014 roku
2014 10001 2014-10-31 Aneks Aneks nr 9 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 17 października 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2014 9967 2014-10-29 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 15 października 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 26 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2014 9966 2014-10-29 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 października 2014r. do porozumienia z dnia 11 października 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrzejewo realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo – Jabłonowo – Leśniewo – Szulborze Wielkie – Zuzela w miejscowości Andrzejewo ul. Rynek”.
2014 9856 2014-10-24 Aneks Aneks nr 8 Starosty Ciechanowskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 17 września 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2005r.
2014 9618 2014-10-14 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 września 2014r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim
2014 9521 2014-10-13 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 września 2014r. zawarty w dniu 19.09.2014r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach:
2014 8281 2014-09-05 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 maja 2014r. do Porozumienia z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazywania zadania z zakresu oświaty polegającego na założeniu prowadzeniu zasadniczej szkoły zawodowej.
2014 8151 2014-08-28 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Lutocin z dnia 31 lipca 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 20.01.2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lutocin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
2014 7834 2014-08-14 Aneks Aneks nr 14 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2014r. do Porozumienia z dnia 29 października 2008 r.
2014 7194 2014-07-28 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 maja 2014r. do Porozumienia z dnia 7 czerwca 2013 r. dotyczącego: ”przekazania Gminie przez Powiat ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Pruszkowa
2014 7143 2014-07-25 Aneks Aneks nr 14 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 kwietnia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2014 7142 2014-07-25 Aneks Aneks nr 13 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2014 7141 2014-07-25 Aneks Aneks nr 11 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007 roku
2014 7061 2014-07-22 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim - Jackiem Kozłowskim, zwanym dalej „Wojewodą” a Miastem st. Warszawą, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy - Hannę Gronkiewicz-Waltz do porozumienia z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 64, poz. 2356, z 2009 r. Nr 99, poz. 2802, z 2010 r. Nr 101, poz. 1902, z 2011 r. Nr 81, poz. 2620 z 2012 r. poz. 4858 oraz z 2013 r. poz. 4583), zwanego dalej „porozumieniem”
2014 6430 2014-07-03 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock, do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2014 4417 2014-04-29 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 marca 2014r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków.
2014 3358 2014-04-01 Aneks Aneks nr 1/2014 Powiatu Ostrowskiego z dnia 6 marca 2014r. do porozumienia z dnia 28.10.2013 r.
2014 3357 2014-04-01 Aneks Aneks nr 1/2014 Powiatu Ostrowskiego z dnia 6 marca 2014r. do porozumienia z dnia 15.11.2013 r.
2014 3356 2014-04-01 Aneks Aneks nr 1/2014 Powiatu Ostrowskiego z dnia 6 marca 2014r. do porozumienia z dnia 28.10.2013 r.
2014 3355 2014-04-01 Aneks Aneks nr 1/2014 Powiatu Ostrowskiego z dnia 6 marca 2014r. do porozumienia z dnia 21.11.2013 r.
2014 3354 2014-04-01 Aneks Aneks nr 1/2014 Powiatu Ostrowskiego z dnia 6 marca 2014r. do porozumienia z dnia 28.10.2013 r.
2014 3353 2014-04-01 Aneks Aneks nr 1/2014 Powiatu Ostrowskiego z dnia 6 marca 2014r. do porozumienia z dnia 28.10.2013 r.
2014 3224 2014-03-31 Aneks Aneks nr 17 do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 roku Wójta Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. zawarty w Warszawie pomiędzy:Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Lesznowola
2014 3107 2014-03-27 Aneks Aneks nr 2/13/PT-I/P/274/2012 Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock z dnia 31 grudnia 2012r. Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock 23 stycznia 2012 r. zawarty pomiędzy: Gminą – Miasto Płock, zwaną dalej „Miastem”, eprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka, a Gminą Brudzeń Duży, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Andrzeja Dwojnycha – Wójta Gminy Brudzeń Duży, o następującej treści.
2014 3019 2014-03-25 Aneks Aneks nr 4/2014 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 24 stycznia 2014r. do porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 2011r pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Warka.
2014 2678 2014-03-17 Aneks Aneks nr 1/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 12 lutego 2014r. zawarty w dniu 12 lutego 2014 do Porozumienia z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk pomiędzy Starostą Nowodworskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk.
2014 2646 2014-03-17 Aneks Aneks nr 29 Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 29 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku