Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

Słowa kluczowe: zatrudnianie

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3974 2019-03-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2019 r. zawarte w Warszawie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania
2017 7308 2017-09-04 Informacja Informacja nr 2 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2017 2994 2017-03-28 Informacja Informacja nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę za wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2016 3206 2016-04-06 Informacja Informacja nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2015 10873 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/50/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gostynińskim na lata 2014-2020.
2015 4333 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 84/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 212/XV/07 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 759/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 140/X/2011 z dnia 31 maja 2011 roku.
2015 2755 2015-03-25 Informacja Informacja nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2012 8491 2012-12-05 Informacja Informacja nr 2 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2012 1480 2012-02-17 Informacja Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2010 4813 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr 5 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Mazowieckiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja o której mowa w art. 12 ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
2010 2703 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr 349/XXXVI/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych.
2009 3033 2009-07-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego
2009 2587 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr 251/XXVI/09 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych