Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 16

Słowa kluczowe: dodatki mieszkaniowe

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1090 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Rodzinie w Rzekuniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 12803 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 273/XXXV/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2013 11141 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.
2013 6491 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady  przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.
2013 4270 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 347/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna.
2013 2105 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/234/2009 Rady Miejskiej w Łochowie w Łochowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wysokości i szczególnych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2013 361 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2012 3369 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/110/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
2012 1403 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych dodatku mieszkaniowego
2012 845 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/84/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2011 5162 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 57/VII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Bulkowo, dodatków wynikających ze stosunku pracy oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009 roku.
2011 4471 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu, ustalającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy.
2010 2727 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/347/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
2009 3258 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/624/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/278/2004 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego na terenie miasta Siedlce
2009 2626 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 187/XXX/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski
2009 2429 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 maja 2009r. sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego