Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 33

Słowa kluczowe: utrzymanie czystości i porządku

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 8446 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2013 9694 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 6 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/211/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 9691 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXV/214/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec
2013 846 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 319/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów 
2013 498 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.192.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 497 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.191.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 496 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.190.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 142 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 141 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 140 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 131 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/251/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 130 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/250/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 129 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/249/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 128 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 127 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 126 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 125 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 8913 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/148/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ciechanów
2012 8912 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/147/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 8811 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 8807 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/106/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8734 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 8253 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy w Pionkach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6714 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 4785 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 4772 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 maja 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 4246 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 113/XIII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2012 2988 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/76/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kałuszyn
2012 747 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 72.XIV.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych .
2011 6245 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin
2011 1306 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Brudzeń Duży
2009 2111 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/103/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nur
2009 1998 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zamiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbuczyn