Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 132

Słowa kluczowe: nagrody

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 12071 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/25/2011 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów i nagród za osiągnięcie wyników sportowych oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 24 lutego 2011r.
2019 10263 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VI/10/76/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/9/67/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród uczniom szczególnie uzdolnionym szkół ponadpodstawowych, dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne
2019 9902 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII.74.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2019 9637 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr OS.VIII.0007.85.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 9216 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2019 9215 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz osiągnięć w działalności sportowej
2019 9009 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/354/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli
2019 9003 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/341/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy w zawodach WARSAW CHALLENGE - Otwartych Mistrzostwach Warszawy w Breakdance
2019 8660 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.
2019 8075 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/9/67/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród uczniom szczególnie uzdolnionym szkół ponadpodstawowych dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągniecia edukacyjne
2019 7541 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie stypendiów sportowych
2019 7406 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 77.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe
2019 5804 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Zakroczym
2019 5239 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2019 5219 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2019 4939 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia Izabelińskiej Literackiej Nagrody Roku
2019 4141 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 27/V/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Bielsk dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce.
2019 3238 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/75/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Teresin
2019 2868 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2018 13185 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/95/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród
2018 12231 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec.
2018 10127 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych z budżetu gminy zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe.
2018 9904 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLV.449.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 9125 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/339/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 7674 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/254/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród Wójta Gminy Stara Kornica za osiągnięte wyniki sportowe
2018 7290 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzaje, wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2018 5925 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/295/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 5335 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 261/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki
2018 3868 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 346/XLIV/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2018 3690 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 303.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2018 3546 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/343/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2018 1848 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.370.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 12183 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/17 Rady Gminy Wilga z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wilga.
2017 10880 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/340/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2017 9750 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2017 8698 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017r.
2017 8444 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 203/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś.
2017 7820 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 318/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 74/XV/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2017 7044 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2017 6472 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/406/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe
2017 4067 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w tworzeniu i upowszechnianiu kultury oraz działalności społecznej imienia Stanisława Sieruty
2017 4061 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1153/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej
2017 2731 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 197/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasady przyznawania nagród i wyróżnień sportowych.
2017 1411 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2017 1188 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.342.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 819 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Nagrody Rady Gminy Jabłonna dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna
2016 11783 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 11782 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2016 11781 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Zakroczym
2016 11768 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/339/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie stypendiów sportowych
2016 11700 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr 798/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe
2016 10916 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 200/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych i trenerów oraz nagród pieniężnych dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2016 10739 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 152/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2016 10738 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 151/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 10519 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/221/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Sochaczew dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
2016 10176 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 265/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu
2016 10175 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr 264/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów oraz ich wysokości oraz określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury
2016 10158 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych oraz trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie Błonie.
2016 10040 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI.246.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”
2016 10008 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaju wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych
2016 9395 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Leszno dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 9000 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 2016r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 8685 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2016 6951 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zasad przyznawania z budżetu Gminy Iłża nagród i wyróżnień zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych.
2016 6098 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.184.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 4127 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2016 3262 2016-04-08 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2016 3033 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 108/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 47/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2016 2909 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/127/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród Wójta Gminy Rzekuń oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, dla trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń.
2016 2908 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/126/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej, określenia w nim szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej uzdolnionym uczniom, trybu postępowania w tych sprawach oraz określenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń, dla szczególnie uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń.
2016 2730 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń.
2016 2638 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI.206.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych.
2016 1999 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki szkoleniowe i osiągnięcia w działalności sportowej
2016 1036 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów, nagród za wysokie wyniki sportowe
2016 635 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIV-158/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, rodzaju oraz wysokości nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe
2016 264 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 135/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 161/XII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe.
2016 151 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych i nagród sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk
2016 76 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 343/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2015 11549 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/110/15 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany w „Programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, kultury i sportu oraz zasady przyznawania nagród Wójta Gminy Wieliszew w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr L/488/2014 w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, kultury i sportu oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Wieliszew w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew
2015 11429 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/156/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr IX/80/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród Gminy Raszyn dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 11409 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na 2016 rok
2015 9473 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 163/XIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe
2015 8037 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/4/2015 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2015 7011 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
2015 6576 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 47/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2015 6525 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 74/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2015 6373 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/100/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/80/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015 r. określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród Gminy Raszyn dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 6307 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VI.0007.52.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Siennica za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze
2015 5979 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/80/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród Gminy Raszyn dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 5303 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V.54.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz zmian w Regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2015 5285 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2015 4782 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2015 4163 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinach artystycznych, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2015 3737 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 9 marca 2015r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2015 3638 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki szkoleniowe i osiągnięcia w działalności sportowej
2015 3637 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyznawania Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2015 3524 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 94/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu
2015 3523 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 93/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury
2015 2314 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 22/VII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych.
2015 1838 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Teresin
2015 929 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 22/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2014 11922 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 października 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców za osiągnięte wyniki.
2014 11528 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 509/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 415/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe.
2014 11014 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L/539/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych
2014 9579 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr LVII/557/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na 2015 rok
2014 8253 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr LIV/325/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Płoński.
2014 6650 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIV/275/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew.
2014 4961 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 343/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2014 4715 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Mikołaja Oleśnickiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania, ochrony kultury, edukacji
2014 3480 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 415/XXXV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe
2014 2049 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 259/XXXVII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2014 1307 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLI/220/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania uczniom Nagród Okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego
2013 13073 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/403/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVI/395/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2013 r.
2013 12041 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/104/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, zmienionej Uchwałą Nr XXII/114/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2012 roku.
2013 11686 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 329/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
2013 11277 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/395/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2013r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2013 10351 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2013 9997 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/393/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/248/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych
2013 7871 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 622/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2013 7799 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb prezyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze środków w budżecie organu prowadzącego szkoły i przedszkola.
2013 7648 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/344/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych,gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliszew.
2013 7478 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/184/2005 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2013 5092 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/287/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
2013 381 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
2012 9055 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe
2012 8990 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały XXV/248/12 Rady Miasta Zielonka w sprawie przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych
2011 5585 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagród Okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego dla uczniów szkół z powiatu ostrołęckiego
2010 4064 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2597/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej
2010 3419 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2467/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
2010 233 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr LXX/2184/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
2009 6322 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Klembów z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 1720 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LII/1582/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli