Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 8200

Słowa kluczowe: czystość i porządek

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11825 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 73/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 11777 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 76.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2019 11766 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Nowy Duninów
2019 11669 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 11629 2019-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2019 11628 2019-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 11619 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/85/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2019 11586 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 108/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa
2019 11558 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 77.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Płoniawy-Bramura w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11548 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 11547 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwolnienia w części lub całości z opłaty za gospodarowanie odpadami
2019 11546 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11498 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca chwałę Rady Gminy Grębków Nr XVI/95/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębków
2019 11469 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 11455 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.174.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11454 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.173.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nadarzyn
2019 11429 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 11428 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2019 11424 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/128/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 11423 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/127/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. Zmieniająca uchwałę Nr XV/171/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice”.
2019 11324 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 11238 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy Repki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 11237 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Gminy Repki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Repki z dnia 12 września 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 11209 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 50/VII/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 4 września 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11207 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 48/VII/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 11188 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/86/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin
2019 11185 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2019 11183 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/39/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/34/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko ustalającej zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2019 11162 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 49/VII/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2019 11138 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/20/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/71/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podziału terenu Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura” na sektory, w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2019 11137 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/19/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 11133 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.120.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Błędów
2019 11115 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 128/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2019 11111 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 127/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
2019 11035 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/162/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
2019 10985 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2019 10984 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 10 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Garwolin
2019 10982 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/54/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/130/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew
2019 10915 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 87/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10914 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 86/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 10865 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/54/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sońsk
2019 10848 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Repki z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 10847 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Repki z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwały Nr XI/77/2019 Rady Gminy Repki z dnia 5 września 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 10843 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Repki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 10842 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Repki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi słladanej przez właścicieli nieruchomosci z terenu gminy Repki
2019 10802 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XI/96/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr X/86/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2019 roku
2019 10792 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maciejowice
2019 10738 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXII/125/2016 Rady Gminy Sokołów Podlaski w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokołów Podlaski.
2019 10737 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/131/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 10736 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019  roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10704 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 3 września 2019 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Baranów
2019 10702 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 3 września 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10701 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zwolnienia w części lub całości z opłaty za gospodarowanie odpadami
2019 10698 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 3 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bieżuń
2019 10697 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 10565 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/150/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki
2019 10558 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 10534 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10528 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 10507 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo
2019 10488 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/388/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10487 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/387/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew
2019 10457 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków.
2019 10456 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 10443 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Sadowne
2019 10397 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/40/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 10382 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII.88.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10381 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII.87.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 10374 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/81//2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/114/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 10364 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2019 10317 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia na terenie Gminy Miejskiej Legionowo opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty
2019 10286 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szreńsk
2019 10245 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 735/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia
2019 10174 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/102/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/81/19 Rady Gminy Cegłów z 19 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów
2019 10160 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XI/108/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte
2019 10125 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/42/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
2019 10120 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 10048 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XI/44/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 10032 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 94/VIII/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 88/VII/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto
2019 10020 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn
2019 10007 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 120/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2019 10006 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 119/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 9990 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.54.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 9948 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/59/2015 Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuczbork – Osada
2019 9940 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Pionki.
2019 9939 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2019 9917 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 9912 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
2019 9911 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2019 9879 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/284/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
2019 9873 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”
2019 9796 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 76/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 9795 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 75/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 9779 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 160/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 9741 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 9732 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/47/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 9727 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 70/XIV//2019 Rady Gminy Iłów z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 96/XIX/2016 z dnia 28.06.2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłów.
2019 9718 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 9701 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/99/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin
2019 9675 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 73/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chorzele
2019 9643 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 109/XVI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 9601 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
2019 9562 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 9561 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 9557 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna
2019 9538 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 107/XI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów
2019 9537 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 106/XI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna
2019 9536 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 9531 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Gminy Jadów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 9530 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/80/19 Rady Gminy Jadów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 9529 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Jadów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 9449 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.103.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.53.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów
2019 9436 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/79/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec
2019 9432 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/56/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 9431 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku oraz terminu opłaty, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty
2019 9428 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr XI/39/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska
2019 9427 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/97/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2019 9384 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr 121/XII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 9368 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IX.90.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XIII.89.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokobody.
2019 9367 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IX.89.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 9348 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.58.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik
2019 9342 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 9328 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 9294 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Parysowie nr XX/101/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów
2019 9260 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/86/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVII/281/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2019 9248 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2019 9242 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2019 9237 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr x/68/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo
2019 9229 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.66.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 9225 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII.47.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jasieniec
2019 9207 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzbno Nr XVIII/93/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno
2019 9203 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 9199 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 9178 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 9169 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.104.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII.175.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 9159 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2019 9158 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XII/59/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/92/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Joniec
2019 9144 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/113/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 9143 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/112/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 9141 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/111/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 9134 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 9064 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/60/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
2019 9055 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/109/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 9042 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 9041 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr KE.VII.0007.69.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie
2019 9007 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/351/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
2019 8998 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII.87.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2019 8995 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedzna.
2019 8989 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 8985 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/89/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2019 8982 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/106/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 8981 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/105/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 8980 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/104/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8979 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/103/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 8971 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/130/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka
2019 8963 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/67/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2019 8953 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.
2019 8947 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 8946 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Baranów
2019 8940 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 8937 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 8932 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jabłonna Lacka
2019 8926 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów
2019 8916 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn
2019 8915 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/63//2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 8894 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 8893 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2019 8888 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1  do uchwały Nr XII/72/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Stoczek
2019 8881 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 8880 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 8876 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Parysów nr XII/56/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 8873 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 106/XV/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8872 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 105/XV/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc
2019 8850 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Szelków z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szelków.
2019 8789 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X.61.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 8778 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/87/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8777 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 8775 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo
2019 8774 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8772 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 8771 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 8770 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 8769 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku oraz terminu opłaty
2019 8763 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X.57.2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 8755 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X.56.2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty
2019 8746 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec
2019 8741 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 15/III/2018 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 8729 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 8726 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/31/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk
2019 8714 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VI.46.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8699 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8685 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 8684 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 8683 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty.
2019 8679 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8666 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/57/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2019 8642 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 8621 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/118/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
2019 8619 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/120/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 8618 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/119/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 8617 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/122/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2019 8612 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 83/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina
2019 8607 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 66/VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 8597 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8596 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 8595 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 8591 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 67/V/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 8573 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 8551 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XII/56/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 8549 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/121/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2019 8522 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/32/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gielniów
2019 8516 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR LIV/283/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2019 8515 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8505 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 88/VII/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto
2019 8491 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/34/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8490 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/33/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Gielniów
2019 8473 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty
2019 8472 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8471 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2019 8439 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 43.VII.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowiec Kościelny
2019 8424 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/81/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk
2019 8423 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/82/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 8421 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII.86.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8406 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Repki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki
2019 8393 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów
2019 8388 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej składania
2019 8386 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Repki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki
2019 8377 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie
2019 8362 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka
2019 8356 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 71/VII/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 8355 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 70/VII/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk
2019 8341 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 51/VII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2019 8307 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/120/2019 Rady Miasta Mława z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 8301 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca załącznik uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Sadowne
2019 8290 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 8287 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8283 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 8282 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2019 8271 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów
2019 8255 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 148/XIX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2012r w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 8253 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX.226.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice
2019 8243 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń
2019 8230 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX.73.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 8226 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 8225 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 8223 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/89/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin
2019 8159 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 55/IX/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8157 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 56/X/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Przyłęk
2019 8155 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 8147 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2019 8138 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/101/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8127 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8126 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8125 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2019 8112 2019-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
2019 8092 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/58/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8091 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 8070 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew.
2019 8061 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/49/19 Rady Gminy Wilga z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/40/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2019 8055 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Dobre z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/127/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre .
2019 8037 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie odbierania i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 7984 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/82/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7974 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XI.128.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nadarzyn
2019 7953 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stupsk
2019 7937 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2019 7918 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII.84.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 7914 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/81/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów
2019 7862 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/79/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tarczyn oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2019 7815 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VI.47.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 7803 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż
2019 7800 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
2019 7799 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż
2019 7789 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lubowidz
2019 7775 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sadowne
2019 7723 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.55.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 7722 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.54.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 7674 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczutowo
2019 7673 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczutowo
2019 7671 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX .52. 2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XII.77.2016 Rady Gminy Potworów z dnia 11 lutego 2016r w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Potworów oraz zagospodarowania tych odpadów
2019 7670 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX.51.2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty
2019 7641 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 7640 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 7606 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7602 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 46/VI/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2019 7601 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 45/VI/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 7600 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 44/VI/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 7590 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku.
2019 7589 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, na terenie Gminy Radziejowice.
2019 7588 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 7587 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2019 7586 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice
2019 7570 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7561 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/23/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Gielniów
2019 7558 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Miasta Iłża z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża
2019 7533 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/054/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/041/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 7532 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/053/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2019 7531 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.88.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7530 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.87.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI.264.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7520 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 7470 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 7467 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 7459 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 7456 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 7455 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa
2019 7454 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 72/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 7453 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa
2019 7451 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 7441 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/51 /2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7373 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7341 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7330 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 38.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 100.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 7329 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 37.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2019 7314 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 7312 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia.
2019 7310 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 10/II/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności dla nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
2019 7294 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 7277 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności
2019 7268 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski
2019 7267 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/ 27/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7246 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 217/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tej Uchwale
2019 7243 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 7221 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7220 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2019 7218 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 7217 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7204 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.51.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 7180 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/120/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7179 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk
2019 7161 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduja się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 7150 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo
2019 7149 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7118 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew
2019 7094 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 7088 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzeczniów
2019 7070 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 7069 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.47.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 7068 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo
2019 7047 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X.52.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie:zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pniewy.
2019 7044 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/106/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały NR XII/102/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 7040 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XVII/62/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 7013 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 7012 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek
2019 7011 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2019 7010 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 6998 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 6996 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Warka
2019 6995 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat ww. opłaty
2019 6964 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6955 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 6948 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława
2019 6918 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII.59.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2019 6879 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/95/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/89/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki
2019 6868 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2019 6838 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 88/VII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 43/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 6832 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/62/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Warka
2019 6831 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Warka
2019 6830 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6823 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 6822 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse
2019 6788 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 6767 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/127/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/159/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2019 6766 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/126/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 6765 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6764 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/124/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
2019 6713 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/96/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 6712 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn
2019 6681 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6668 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6667 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6666 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2019 6583 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn
2019 6582 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6564 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.50.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności
2019 6563 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.49.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 6562 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 99/VIII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6551 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2019 6448 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/25/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6426 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2019 6360 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2019 6359 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/478/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Miasta Kobyłka
2019 6352 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kozienice
2019 6316 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse
2019 6227 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 6225 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 86/VII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6191 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 6159 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jastrząb
2019 6142 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/57/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2019 6124 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 6123 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 53/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lubowidz
2019 6031 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 85/VII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6030 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 84/VII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 6023 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6020 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 54/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5990 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/30/2019 Rady Gminy Sokołów Podlaski w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5955 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
2019 5953 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5830 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/39/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 5814 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów
2019 5779 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 5754 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie odbierania i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2019 5753 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 5728 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze Inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5713 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 43/V/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 294/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r.
2019 5712 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 42/V/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 293/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r.
2019 5701 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr IX/79/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 5700 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa
2019 5692 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5691 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5690 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5672 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5575 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XXV/158/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5567 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty na terenie gminy Czosnów
2019 5563 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/271/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 5562 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/279/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych
2019 5561 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI/69/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 5550 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IX.47.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 5510 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse
2019 5509 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 5373 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5361 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2019 5360 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo
2019 5346 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.55.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5345 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.54.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V.42.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5209 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
2019 5208 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2019 5206 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/314/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5205 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/328/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2019 5157 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5156 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 5155 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 5154 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 5153 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5152 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5093 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Repki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5078 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5052 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 5019 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5014 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5002 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/40/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2019 4966 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2019 4943 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 4896 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 57/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4869 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4868 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów
2019 4867 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 4865 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2019 4864 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4839 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 4838 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4690 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 49/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4689 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 48/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2019 4688 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 39/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała z wyłączeniem zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
2019 4676 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2019 4663 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso.
2019 4649 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2019 4627 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sypniewo
2019 4616 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 31/IV/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 4615 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 32/IV/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 4607 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 49.VII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna
2019 4583 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 4551 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/38/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4550 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/37/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku
2019 4544 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4540 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 4534 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 4519 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru dekaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środkó komunikacji elektronicznej
2019 4518 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/15 Rady Gminy Nur z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nur
2019 4506 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych
2019 4505 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4479 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 4478 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4477 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
2019 4471 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4462 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/26/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 4456 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4448 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2019 4436 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 4392 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4383 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 4376 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2019 4375 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 4352 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4342 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IV.68.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4273 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4267 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4248 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4226 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 54/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4225 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna
2019 4214 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 37/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4213 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 36/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 4189 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2019 4184 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale nr VII/61/19 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i  określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4182 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr 47/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 4179 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.67.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4166 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 4150 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/041/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4149 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/040/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2019 4108 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4098 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr X/46/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/41/2019 Rady Gminy Jastrzebia w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4090 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V.42.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi