Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 68

Słowa kluczowe: sprostowanie błędów

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5570 2019-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Wolanów z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 27/2019 Wójta Gminy Wolanów z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
2018 638 2018-01-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. o sprostowaniu błędu
2016 10989 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/ 46/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 września 2016r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXI/42/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Gielniów pod nazwą Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gielniowie, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Gielniowie oraz nadania jej statutu
2015 7818 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr XI/127/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr IX/85/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXX/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 5776 2015-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie sprostowania błędu w Obwieszczeniu Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 czerwca 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2015 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 czerwca 2015 r. pod poz. 5725
2015 1900 2015-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 marca 2015r. o sprostowaniu błędu
2014 4727 2014-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2014r. o sprostowaniu błędów
2014 2025 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 1312/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1145/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013r w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, w zakresie objętym skargą Wojewody Mazowieckiego znak LEX-I.0552.2.2013.JF z dnia 14.03.2013r. z uwzględnieniem zmian wskazanych przez pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego na postępowaniu mediacyjnym przeprowadzonym w WSA w Warszawie w dniu 18.09.2013
2014 240 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku graficznym do uchwały Nr XIX/130/08 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części miejscowości Rogozino, położonej pomiędzy: drogą powiatową nr 223, rowem melioracyjnym, drogą powiatową nr 219, drogą wojewódzką nr 567, częścią zachodniej granicy m. Rogozino, częścią północnej granicy m. Rogozino, droga gminną nr 9 i drogą wojewódzką nr 567.
2013 11663 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 236/XXXV/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 16 października 2013r. w sprawie sprostowanie błędu w ogłoszonym tekście uchwały.
2013 11319 2013-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2013r. o sprostowaniu błędu
2013 9514 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.342.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie
2013 7618 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Łochów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2013 6949 2013-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2013r. o sprostowaniu błędów
2013 3477 2013-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2013r. o sprostowaniu błędów
2013 3476 2013-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2013r. o sprostowaniu błędu
2013 3294 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 875/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 564/XXII/2012 z dnia 20.06.2012 o podziale Gminy Piaseczno na sektory
2013 3293 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 868/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1091/XXXVII/2009 z dnia 8.07.2009 r. w sprawie nadania nazw: POŚWIERKI, CZUBATKI, CZECZOTKI, GŁUSZCA, KRUKA i GĄSIORKA ulicom położonym we wsi Głosków w gminie Piaseczno.
2013 2289 2013-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2013r. o sprostowaniu błędów
2012 9999 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie sprostowania uzasadnienia do Uchwały Nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 października 2012 r.
2012 9826 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2011 r. Nr 234, poz. 8032.
2012 8518 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XII.131.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały
2012 8352 2012-12-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2012r. o sprostowaniu błędów
2012 6843 2012-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2012r. o sprostowaniu błędów
2012 6010 2012-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędu
2012 6009 2012-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędów
2012 6008 2012-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędu
2012 6007 2012-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędów
2012 5477 2012-07-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Przewodniczącego Rady Gminy Grudusk z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 4488 2012-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2012r. o sprostowaniu blędów
2012 4357 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 377/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały.
2012 3774 2012-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2012r. o sprostowaniu błędów
2012 3773 2012-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2012r. o sprostowaniu błędów
2012 2981 2012-03-28 Postanowienie Postanowienie nr 5/2012 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sprostowania będu w Postanowieniu Nr 4/2012 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 19 marca 2012 r.
2012 1299 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/244/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Rady Gminy Raszyn
2012 1298 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/243/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Raszyn
2011 7229 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/92/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej „Miejski Zespół Basenowo-Rekreacyjny”
2011 4268 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 czerwca 2011r. sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr III/5/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 7 maja 2011r. Nr 72, poz. 2285.
2011 2784 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr X/118/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki graficznej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIII/153/2003 r. Rady Miasta Pionki z dnia 24.10.2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki
2011 1959 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości: Drwalew, Pieczyska, Sułkowcie, Chynów, Wola Chynowska i Edwardów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie fragmentu obszaru miejscowości Nowe Grobice w gminie Chynów
2011 1744 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 296/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 274/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 października 2010r.
2011 1698 2011-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Obwieszczeniu Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Otwockiego
2011 192 2011-01-14 Postanowienie Postanowienie nr OWA-4210-67(9)/2011/13590/IV/TKł Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w tekście IV taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Energetyka Ursus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
2010 3365 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 648/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr 643/2006 z dnia 30.08.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
2010 3366 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 649/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr 121/2007 z dnia 27.06.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
2010 1556 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/324/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Halinów
2010 1196 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 1249/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1158/XXXIX/2009 z dnia 23.09.2009r w przedmiocie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczna ograniczonego od pólnocy, zachodu obszarem E16Ls,MN, od południowego wschdu granica administracyjną miasta i rzekiąJeziorką (Górki Szymona)
2010 326 2010-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Przewodniczącej Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2009r. o sprostowaniu błędu tekstu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2009 6863 2009-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2009r. o sprostowaniu błędu
2009 5126 2009-11-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 8 września 2009r. w sprawie ogłoszenia uchwały nr 440/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 8 września 2009r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 362/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec – część wschodnia
2009 4967 2009-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2009r. o sprostowaniu błędu
2009 4706 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr X/81/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 października 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Okuniew, gmina Halinów
2009 4705 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr XXXIII/196/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2009 4540 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr 432/XXXI/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 września 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy Lesznowola
2009 4423 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 575/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w treści uchwały nr 539/XXXVIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w nowe obiekty hotelarskie, modernizację istniejących obiektów hotelarskich oraz adaptację istniejących nieruchomości lub ich części na obiekty hotelarskie na terenie Miasta Płocka
2009 4296 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 211/XXXVII/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 183/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego
2009 4185 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 416/XXIX/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Gminy Lesznowola
2009 3287 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr 372/XXVI/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Rady Gminy Lesznowola
2009 3223 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 473/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie sprostowania błędu
2009 3037 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/317/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/172/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Kobyłka
2009 2582 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XIX/198/09 Rady Gminy Promna z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XXXVI/265/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Promna w ustaleniach dotyczących sołectwa Przybyszew
2009 2537 2009-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2009r. o sprostowaniu błędu
2009 2250 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XLI/335/09 Rady Miasta I Gminy Grójec z dnia 4 maja 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIX/313/09 z dnia 9 marca 2009r. Rady Miejskiej w Grójcu
2009 2083 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku nr 1 uchwały nr XXXIII/193/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Cisie w gminie Halinów
2009 1835 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/1594/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale nr XXX/950/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Stara Miłosna – część północna nad Traktem Brzeskim w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – część I
2009 1379 2009-04-20 Postanowienie Postanowienie nr OWA-4210-73(8)/2008/2009/13859/I/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 marca 2009r. w sprawie sprostowania pomyłki popełnionej w załączniku do decyzji z dnia 31 grudnia 2008 r. OWA-4210-73(6)2008/I/13859/ML zatwierdzającej taryfę dla ciepła dla Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2009 1045 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Grójcu nr XXXIV/255/08 z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Grójec.
2009 685 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr 447/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku"