Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 65

Słowa kluczowe: odpady

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11781 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Maciejowice.
2019 11780 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11175 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Podlaski
2019 11162 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 49/VII/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2019 10985 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2019 10871 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 11.181.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VII/39/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za Inkaso.
2019 10869 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 11.179.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 10848 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Repki z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 10847 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Repki z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwały Nr XI/77/2019 Rady Gminy Repki z dnia 5 września 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 10842 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Repki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi słladanej przez właścicieli nieruchomosci z terenu gminy Repki
2019 10805 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XII/107/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
2019 9718 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 9538 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 107/XI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów
2019 9529 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Jadów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 7454 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 72/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 4068 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 32/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
2019 1462 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
2018 10463 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 166/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2018 9057 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 140/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2018 7212 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 115/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023
2016 11753 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr 210/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022
2016 9299 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2016 6648 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 104/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2016 4965 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 65/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2016 2217 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 23/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2015 11673 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 144/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2015 6685 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr 64/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2014 9500 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 205/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
2014 5245 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 159/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2014 4970 2014-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 9/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 11715 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 168/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2013 7453 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 120/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2013 2487 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 35/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2012 7849 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2011 8452 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 56/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Żabia Wola na lata 2011 – 2014 z perspektywą do 2018 roku”
2011 5599 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Plan gospodarki odpadami dla Miasta Mława na lata 2011 – 2018” (aktualizacja)
2011 5436 2011-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/589/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami Gminy Legionowo na lata 2010-2013
2011 662 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przasnysz na lata 2009 - 2032”
2010 5433 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XL/218/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 9 września 2010r. w sprawie przyjęcia Planu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Miasta Raciąż.
2010 5395 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/10 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Prażmów na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 - aktualizacja.
2010 5335 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/281/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zakrzew na lata 2010 -2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017.
2010 4068 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Panu gospodarki odpadami dla gminy Pokrzywnica na lata 2010 - 2013, z perspektywą na lata 2014 - 2017 wraz z "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Pokrzywnica".
2010 4055 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/10 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 czerwca 2010r. Regulamin finansowania zadania pn. Usuwanie yrobów zawierających azbest z nieruchomości połozonych na terenie Gminy Belsk Duży
2010 2230 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/175/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2009r. w części dotyczącej przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Glinojeck i przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Glinojeck
2010 1462 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2009 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 692 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia "Program usuwania azbestu dla Gminy Obryte na lata 2009-2019 z perspektywą do 2032 r
2010 172 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/09 Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Rybno.
2009 6957 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla gminy Łąck na lata 2008- 2015 wraz z programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łąck na lata 2008- 2032”
2009 5968 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2009 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2009 5927 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5343 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2009 5253 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/134/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 23 września 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przytyk na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016
2009 4728 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 18 września 2009r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Orońsko na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016"
2009 4732 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 września 2009r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Warka na lata 2009-2012
2009 4543 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/212/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 4 września 2009r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gózd aktualizacja na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
2009 3984 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 135/XXVII/2009 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudusk w latach 2009-2032"
2009 3859 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/168/09 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Brudzeń Duży do roku 2011”
2009 3858 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/167/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brudzeń Duży na lata 2009 – 2032”
2009 3319 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr 161/XX/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 czerwca 2009r. przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Biała na lata 2009 – 2016” wraz z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Biała na lata 2009-2032”
2009 2422 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przasnysz na lata 2009 - 2032”
2009 2180 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr 150/XXIV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Bulkowo na lata „2008 - 2032”
2009 1960 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 142/XX/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Nowy Duninów na lata 2008 – 2032
2009 1961 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 143/XX/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Duninów na lata 2008 - 2015 roku
2009 1859 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/12/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu finansowania zadania pn.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasieniec"
2009 474 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr 154/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2008-2015 (aktualizacja)".