Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 49

Słowa kluczowe: gospodarka gruntami

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 11949 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Maków Mazowiecki w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2017 10221 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/255/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu oddanego na cele działalności sakralnej
2014 11470 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2013 11772 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina - obszar wiejski.
2013 2703 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 142/XXX/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 lutego 2013r. zmiany Uchwały Nr 171/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26.10.2005r. dotyczącej określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata .
2012 7390 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości gruntowych, i ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2012 7129 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr 204/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych i lokali na okres dłuższy niż 3 lata.
2012 2415 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 383/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Piaseczno.
2011 5033 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/106/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na inne cele niż budownictwo mieszkaniowe
2011 184 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr II/10/10 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierana jest kolejna umowa , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2010 7181 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr 488/LV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2010r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wiązowna stanowiących drogi wewnętrzne na czas oznaczony 9 lat i 11 miesięcy, z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.
2010 6579 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XLI/363/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych
2010 5110 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 573/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2010 4472 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr 250/XXXIII/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia gruntów stanowiących własność gminy Nowy Duninów
2010 2853 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/299/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2010 1833 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 marca 2010r. w sprawie określenia zasad nabycia nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu gruntów
2010 427 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr LX/287/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Piastowa
2010 402 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2010 107 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/277/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat
2009 7087 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2009 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2009 6853 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr XLI/389/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad wydzierżawinia nieruchomości stanowiących własność Gminy Zielonka
2009 6693 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/09 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz oddawania ich w dzierżawę lub najem na okres dłuższy niż trzy lata
2009 6482 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2009 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem komunlalnym
2009 6489 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie Gminy Winnica w latach 2010 - 2014
2009 6463 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 210/XXXV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie udzielenia bonifikaty Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe
2009 6375 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2009 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz najmu lub dzierżawy lokali użytkowych.
2009 5753 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XCIII/427/2009 Rady Miasta w Pionkach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Pionki
2009 5468 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XL/265/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Otwock
2009 5080 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 23 października 2009r. w sprawie zasad nabycia,zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2009 4674 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/467/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 września 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości
2009 4644 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XLV/194/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Garwolin nr XXXVII/148/2009r. z dnia 10 marca 2009r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Garwolinie na obszarze obejmującym osiedle mieszkaniowe przy ul. Macieja Rataja oraz teren wzdłuż nowoprojektowanej drogi
2009 4420 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2009 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 4149 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/30/2009 Rady Gminy Gielniów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w formie bezprzetargowej
2009 4111 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/354/2001 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 22 marca 2001r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2009 3871 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXX/144/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez Miasto i Gminę Mordy oraz zbywania, zamian, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Mordy na okres powyżej 3 lat
2009 3830 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr 137/XXIII/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.
2009 3798 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 128/XXVII/2009 Rady Gminy Staroźreby z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Gminy Staroźreby, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2009 3624 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 340/XXXVI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2009r. o zmianie uchwały Nr 207/XXIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wydzierżawiania i udostępniania działek gruntów stanowiących mienie komunalne
2009 3129 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 180/XXVII/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w którym znajduje się lokal mieszkalny jego najemcy, oraz określenia kryteriów o ustaleniu bonifikaty przy jego sprzedaży
2009 2631 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/299/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2009 2478 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2009 2158 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/160/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Garwolin nr XXXVII/148/2009r. z dnia 10 marca 2009r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Garwolinie na obszarze obejmującym osiedle mieszkaniowe przy ul. Macieja Rataja oraz teren wzdłuż Nowoprojektowanej drogi
2009 1799 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/148/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 10 marca 2009r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Garwolinie na obszarze obejmującym osiedle mieszkaniowe przy ul. Macieja Rataja oraz teren wzdłuż nowoprojektowanej drogi
2009 1345 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 157/XXVI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2009 938 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXII/162/09 Rady Gminy Liw z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością gminy Liw .
2009 820 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego.
2009 492 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr 184/XXVII/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.
2009 398 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 września 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2009 3693 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata