Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 142

Słowa kluczowe: ceny

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9661 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kosumce – Ostrówek – Glinki – Góra Kalwaria
2019 8113 2019-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki
2019 8085 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
2019 7502 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/298/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dzieci tych osób
2019 7501 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/297/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2019 6994 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Zielonka
2019 6811 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2019 2707 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Wolanów oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych.
2019 1685 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.53.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
2018 10388 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LIII/394/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę
2018 10159 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2144/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2018 9159 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 755/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
2018 9150 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 422/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 388/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie gminy Celestynów.
2018 8226 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LV/508/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą.
2018 8155 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LIX/49/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 8039 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LIII/460/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Cegłów uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2018 7294 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LIX/512/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Sulejówek
2018 7293 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LIX/511/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę
2018 5972 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LII/327/2018 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich
2017 12294 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/251/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej ceny biletów komunikacji lokalnej
2017 11923 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/42/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gielniów na okres od 1.01.2018 r. do 31.12. 2018 r.
2017 11336 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/230/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które obowiązywać będą na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2017 9994 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym
2017 9595 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr 1186/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe liniami uzupełniającymi L w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
2017 9301 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 381/LIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 października 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2017 8935 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/417/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mława
2017 6600 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 407 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki
2017 6575 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLII/227/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej ceny biletów komunikacji lokalnej
2017 6474 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/439/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2017 6279 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/369/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia cennika korzystania z pływalni Nowodworskiego Ośrodka Sportui Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 6090 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1289/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób
2017 5331 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia ceny za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków w Zabrodziu
2017 4056 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1140/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób
2017 4054 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1138/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2017 2979 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy
2017 2683 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/305/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. wraz z załącznikami z późniejszymi zmianami
2017 192 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 139/XXIII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Zatory
2016 11643 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Pomiechówek
2016 3412 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr 197/XX/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone w ramach transportu zbiorowego w transporcie drogowym
2016 2606 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVi/199/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
2016 2552 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/181/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/67/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z późniejszymi zmianami
2016 470 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 440/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe liniami uzupełniającymi L w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
2016 223 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/114/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2016 186 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV.116.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Prażmów
2015 9465 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 290/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 76/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
2015 9202 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/67/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/56/99 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia cen biletów oraz warunków korzystania z usług komunikacji gminnej.
2015 9201 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/56/99 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia cen biletów oraz warunków korzystania z usług komunikacji gminnej zmienionej uchwałą nr XXIII/114/04 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2004 roku.
2015 6502 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XIII/55/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych uzupełniających.
2015 6423 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 74/XI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2015 4498 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 54.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych uzupełniających Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie na terenie Gminy Wiązowna
2015 3215 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 104/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 758/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.
2015 1059 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia cen i opłat za przewóz osób niepełnosprawnych samochodem typu mikrobus na terenie powiatu ostrołęckiego
2014 11586 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XCIV/2431/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2014 11017 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L/545/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Zielonka
2014 8160 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr 779/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 758/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.
2014 7954 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr 1491/IVN/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie ustalenia cen urządowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
2014 7842 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr LIX/467/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Marek do Warszawy i z Warszawy do Marek oraz na terenie Marek dla osób zamieszkałych na terenie miasta Marki, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Wołominie oraz dla dzieci tych osób.
2014 7286 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/547/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na trasie Wólka Mlądzka – PKP Otwock oraz na trasie Świerk – PKP Otwock
2014 7039 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/442/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa.
2014 6843 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2145/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie dopłat do cen biletów
2014 6842 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2144/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2014 6840 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2142/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób
2014 6702 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/500/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Zielonka
2014 6583 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLI/401/2014 Rady Miasta Mława z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mława
2014 6528 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2147/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyznania uprawnienia umundurowanym harcerzom oraz posiadającym identyfikator wolontariuszom do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2014 6502 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr 758/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.
2014 6396 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2014 5927 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LIV/534 /2014 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego dla lokalnej linii komunikacyjnej Raszyn – Pruszków – Raszyn, ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji gminnej.
2014 5899 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 611/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2014 5499 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LXII/364/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr X/67/2011 z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z dnia 21 lipca 2011 roku
2014 4535 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 714/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 602/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu.
2014 4020 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr LIII/33/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt - Pilawa
2014 3217 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/2005/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w związku z organizacją imprezy sportowej „ORLEN Warsaw Marathon” w dniach 13- 14 kwietnia 2014 roku
2014 2805 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1986/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2014 2162 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1977/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników 44. Rajdu Arsenał środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2014 1453 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1963/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego i korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park&Ride) w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2014 roku
2014 501 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1913/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie nieodpłatnego przewozu grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”
2013 13579 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1890/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2013 11084 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1821/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2013r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w związku z organizacją 19 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu (UNFCCC – COP19) i wydarzeń towarzyszących
2013 10429 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr LXVI/1806/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób
2013 9977 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 602/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu.
2013 8341 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1666/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2013 8261 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 1025/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
2013 6324 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1604/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2013 6320 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1584/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2013 6223 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr LIV/1576/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie uczestników Europejskiego Turnieju Piłki Nożnej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych Warszawa 2013
2013 3257 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/287/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów miesięcznych i jednorazowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Wieliszew.
2013 2728 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr L/1426/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego i korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park&Ride) w m.st. Warszawie w związku z organizacją meczów Reprezentacji Polski w piłce nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2013 roku
2013 2657 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr L/1495/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników 43. Rajdu Arsenał oraz Rajdu Meksyk środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2013 1910 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 151/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zatory i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2012 10226 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1332/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przewozu grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”
2012 10220 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Jakubów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2012 10198 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/221/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2012 9713 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.
2012 8791 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 368/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2012 7250 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa.
2012 6821 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XLII/1151/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2012 5392 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 304/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2012 5348 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2012 5033 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 363/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu.
2012 4276 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/ 126 /2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Prażmów
2012 3874 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 318/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej
2012 2809 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/770/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2012 1889 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/12/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym
2011 6378 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 października 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Wieliszew.
2011 4350 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 lipca 2011r. ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2011 2660 2011-05-21 Uchwała Uchwała nr 110/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku
2011 2266 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/87/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie miasta Pionki
2011 2056 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa.
2011 1838 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 94/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu.
2011 1240 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego.
2011 1011 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III/14/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2011 477 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/106/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2011 324 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LV/418/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o., zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XX/137/2000 z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie zmiany cen biletów za przewozy świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o., Uchwałą Nr XXIX/188/2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zmian cen biletów i opłat za przewozy świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o., Uchwałą Nr XXVI/189/2008 r. Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr IX/66/1999 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r. (zmienionej Uchwałami Nr XX/137/2000 oraz XXIX/188/2001) w sprawie cen biletów oraz opłat za przewozy świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o. oraz Uchwałą Nr XLVI/340/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/1999 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1999 r., zmienionej Uchwałami: Nr XX/137/2000 z dnia 5 lipca 2000 r., Nr XXIX/188/2001 z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz XXVI/189/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o.
2011 145 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 17/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Lesznowola
2010 7519 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr 34/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. Nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, zmienionej uchwałą nr 818/2010 w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. Nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, uchwałą nr 790/2010 w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. Nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, uchwałą nr 767/2010 w sprawie zmiany uchwały 404/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, uchwałą nr 705/2010 o zmianie uchwały nr 404/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, uchwałą nr 547/2009 o zmianie uchwały nr 404/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia oraz uchwałą nr 525/2009 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008r. nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia.
2010 7100 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/517/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2010 5520 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 790/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 września 2010r. w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. Nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia.
2010 5221 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 1481/L/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2010 5146 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 818/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 października 2010r. w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. Nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia.
2010 4101 2010-09-21 uchwala Uchwala nr XLVII/ 435 /10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa
2010 3839 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/394/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2010 3773 2010-08-21 Uchwała Uchwała nr LXVIII/326/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2010 3426 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr 767/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały 404/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, zmienionej uchwałą nr 705/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.03.2010 r.
2010 2275 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr LI/736/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie maksymalnych cen za przejazd osób i przewóz bagażu w komunikacji miejskiej w Siedlcach (w granicach administracyjnych miasta).
2010 1209 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 705/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010r. o zmianie uchwały nr 404/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2008r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia
2010 458 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr 475/LXI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego
2009 4725 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 590/XLI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku zmienionej uchwałami: nr 214/XV/07 z dnia 30 października 2007 roku, nr 276/XIX/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku
2009 4632 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr LXII/1906/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami w Warszawie
2009 4531 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/644/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/330/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie maksymalnych cen za przejazd osób i przewóz bagażu w komunikacji miejskiej w Siedlcach (w granicach administracyjnych miasta) obsługiwanej przez MPK Siedlce Spółka z o.o.
2009 3616 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 292/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009r. opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej miasta Milanówka
2009 3199 2009-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3216/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Jednostka Budżetowa w Płocku
2009 3200 2009-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3217/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniające Zarządzenie nr 1645/08 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Jednostka Budżetowa w Płocku
2009 3091 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 547/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. o zmianie uchwały nr 404/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia
2009 2908 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr LV/1638/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami w Warszawie
2009 2919 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr LVI/1690/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2009 2261 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 498/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr 339/XVIII/03 Rady Miasta Płocka w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen urzędowych obowiązujących przy przewozie taksówkami osób oraz ich bagażu na terenie miasta Płocka
2009 2135 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr 356/XXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Lesznowola
2009 1851 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr 525/2009 Rady Miasta Radom z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008r. nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia
2009 1629 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2009 268 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/1453/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.
2009 269 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/1454/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie