Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

Słowa kluczowe: kanalizacja

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 3487 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie współfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej oraz określenia zasad i trybu zawierania przez Gminę Leszno działającą, jako inwestor zastępczy, umów w ramach realizowanych przez Gminę inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, uwzględniających osiągnięcie efektu ekologicznego
2015 8227 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
2014 8613 2014-09-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OK.031.4.2014 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie budowy sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Puznów stary
2010 4237 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr 342/XXXIX/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 marca 2010r. W sprawie: zmiany uchwały Nr 329/XLII/2002 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalni ścieków w Sierpcu będących w posiadaniu miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu”
2010 3552 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr 487/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Konstancin-Jeziorna porozumienia z Powiatem Piaseczyńskim w sprawie powierzenia Gminie Konstancin-Jeziorna zadań publicznych w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej
2009 216 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia kierunków rozwoju gospodarki ściekowej w gminie Zakrzew.