Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 33

Słowa kluczowe: opłaty lokalne

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 12159 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 12156 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/245/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2018 rok
2017 12153 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4804 2017-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 24/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2016 5785 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 10107 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/144/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 8430 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr VII / 59 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 4271 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/16/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk w związku z ich podziałem oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
2015 2128 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/18/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 12 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 12943 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 392/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty miejscowej
2013 12341 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr 211/XXVIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat lokalnych na 2014 rok.
2013 11580 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 października 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2014
2013 877 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych
2013 222 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/514/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/419/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2012 9689 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 7958 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2012 7957 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2012 7816 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 111/XIX/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2013 rok.
2012 7250 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa.
2012 4808 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 131/XX/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Lubowidz.
2012 1543 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Radzanów
2012 1541 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 122/XVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2012r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego .
2012 1522 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr ZO.XVII.0007.105.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dizecięcych.
2012 1364 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII/202/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Legionowo
2012 1068 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 83/XII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XLV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 października 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1051 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wyszkowskiego na rok 2012.
2012 1049 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 1013 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIV/62/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Rusinów
2011 8584 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/9/53/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na strzeżonym parkingu.
2011 7046 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jabłonna
2010 3876 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr II/11/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2009 6237 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2010
2009 88 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/08 Rady Gminy Pniewy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy.