Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1851

Słowa kluczowe: przedszkola

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11167 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/170/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/316/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone dla dzieci w wieku do lat 5 przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock
2019 10981 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2019 10864 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/53/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sońsk
2019 10124 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9924 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew
2019 9882 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne od dnia 1 września 2019 r.
2019 9857 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Winnica Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy oraz w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie
2019 9850 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/31/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2019 9833 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/71/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin.
2019 9827 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płońsk
2019 9820 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka
2019 9819 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupie obejmującej dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9788 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2019 9721 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w punkcie przedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2019 9690 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2019 9668 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach prowadzonych przez Gminę Iłża.
2019 9660 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew
2019 9659 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9626 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 107/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 9460 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII.54.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Promna od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9313 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/70/19 Rady Gminy Wilga z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2019 9231 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.68.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baboszewo.
2019 9213 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Zakroczym placówkach wychowania przedszkolnego
2019 9212 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2019 9043 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminie Brochów
2019 8942 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Huszlew od dnia 01 września 2019 roku
2019 8920 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/112/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Błonie.
2019 8898 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/31/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisku „Pod Sosnową Szyszką” do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej w sprawie opłat za żywienie.
2019 8694 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr XII/57/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Bielany publicznych przedszkolach
2019 8664 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2019 8662 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2019 8657 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Ciepielów
2019 8649 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VIII.58.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica
2019 8443 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 8440 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2019 8416 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą
2019 8298 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/27/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/13/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin.
2019 8289 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2019 8094 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów
2019 8084 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 8057 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk
2019 8047 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX.83.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2019 8044 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Garwolin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 8040 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu, ul. Prospera Jarzyńskiego 3 w Przedszkole Publiczne Nr 26 w Radomiu, ul.Prospera Jarzyńskiego 3 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu,ul. Prospera Jarzyńskiego 3
2019 8039 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Radomiu, ul. Długojowska 6 w Przedszkole Publiczne Nr 20 w Radomiu, ul. Długojowska 6 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Radomiu, ul. Długojowska 6
2019 8038 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 w Przedszkole Publiczne Nr 21 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19
2019 8035 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusinów
2019 7944 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łąck
2019 7943 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck
2019 7930 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jastrząb.
2019 7776 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/17/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niesamorządowych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie gminy Nieporęt, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 7768 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Obryte
2019 7733 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/102/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2019 7728 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Skórzec, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystanych dotacji
2019 7725 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.57.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Różan publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 7717 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr 102/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2019 7668 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII.0007.61.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w Gminnym Przedszkolu w Siennicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2019 7644 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Górkach działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Górkach w Samorządowe Przedszkole w Górkach
2019 7643 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w  placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
2019 7642 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów oraz warunków całkowitego zwolnienia z tej opłaty
2019 7638 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2019 7535 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/056/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2019 7499 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/294/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 143 w Warszawie, ul. L. Kickiego 5
2019 7498 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/293/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 57 w Warszawie, ul. Pustelnicka 35
2019 7487 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/281/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 326 „Chatka Skrzatka” w Warszawie, ul. Bernardyńska 14
2019 7484 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/277/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 441 w Warszawie, ul. S. Wojciechowskiego 13
2019 7483 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/276/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 439 w Warszawie, ul. W. Sławka 2a oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2019 7482 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/275/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 w Warszawie, ul. J. M. Szancera 7 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2019 7481 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/274/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Zagłoby 11 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2019 7438 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII / 55 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2019 7162 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlce
2019 7158 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Borkowice.
2019 6961 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/51/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 6960 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 6959 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 6934 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 6933 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka
2019 6714 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach
2019 6534 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/80/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2019 6462 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stoczek
2019 6374 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwonka.
2019 6367 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sienno
2019 6310 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łaskarzew.
2019 6282 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2019 6256 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert.
2019 6205 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2019 6060 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szelków.
2019 5826 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skórzec
2019 5802 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2019 5790 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 5781 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 5708 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 5657 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII.76.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Chobocie przy Szkole Podstawowej w Chobocie
2019 5314 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2019 5299 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5298 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5297 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5181 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoniawy – Bramura.
2019 5090 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 5.25.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grabów nad Pilicą
2019 4990 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2019 4879 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Gminnego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Baranowo jest organem prowadzącym
2019 4871 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 47/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Przedszkola w Kroczewie.
2019 4863 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 63/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudusk
2019 4820 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 4816 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2019 r. określenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielonka
2019 4664 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/10/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
2019 4596 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo.
2019 4580 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2019 4237 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 47/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 4223 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 49/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna
2019 4211 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto
2019 4057 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze
2019 4056 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sochocin publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 4011 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 46/VII/19 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach
2019 4010 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/7/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Nieporęt
2019 3908 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/383/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2019 3896 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 2/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/XXXII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 stycznia 2018  r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i  niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 3822 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.27.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2019 3686 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany siedziby „Bajkowego Przedszkola w Dawidach”
2019 3603 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Latowicz
2019 3545 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/34/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Augustówce
2019 3544 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/33/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck
2019 3483 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kowala.
2019 3440 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII.32.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Przybyszewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3418 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/12/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 3417 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/11/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 3416 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/10/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3412 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo
2019 3240 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/77/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Teresin
2019 3152 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .
2019 2973 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 36/IX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2019 2403 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świercze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 1923 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2019 1842 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2019 1800 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1696 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Baranowo.
2019 1651 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/27//2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/203/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów
2019 1621 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.29.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
2019 726 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 713 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez osoby prawne i osoby fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2019 1 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/370/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 13348 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 12201 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.18.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2018 11600 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/239/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2018 11598 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/553/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2018 11597 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/552/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 10926 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI /188 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chotcza
2018 10826 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 892/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.
2018 10788 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/285/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec
2018 10679 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew
2018 10320 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gózd.
2018 10319 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 10316 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXVI/280/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica.
2018 10252 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/410/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola Samorządowego w Długosiodle do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2018 10012 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 291/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 281/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2018 9493 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/315/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse.
2018 9441 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczające bezpłatną podstawę programową
2018 9426 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2116/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 9425 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2115/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24
2018 9423 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2113/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 385 w Warszawie, ul. A. Romockiego „Morro” 10
2018 9422 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2112/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 9421 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2111/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 9391 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/433/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2018 9389 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/417/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2018 8228 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 465/LXI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc
2018 8007 2018-08-21 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedlecki
2018 7988 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem jest Gmina Szreńsk
2018 7816 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej
2018 7787 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciepielów
2018 7722 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Węgrów.
2018 7719 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr 131/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupno
2018 7706 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 281/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2018 7663 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bieżuń.
2018 7643 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kuczbork - Osada
2018 7601 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 607/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 7600 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 606/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 7569 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/371/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Zakroczym placówkach wychowania przedszkolnego
2018 7563 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/452/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 7448 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/255/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punkcie przedszkolnym, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2018 7360 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Huszlew
2018 7243 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XL.198.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Błędów publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 7208 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/449/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 7200 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Grębkowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków.
2018 7168 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLI/223/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie
2018 7160 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Bielany publicznych przedszkolach.
2018 7139 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.396.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2018 7115 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/435/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Miasto Żyrardów publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 7056 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1947/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 416 "UNICEF" w Warszawie, ul. Syta 123
2018 7053 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1944/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 33 w Warszawie, ul. Wilcza 63
2018 7052 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1943/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 72 w Warszawie, al. „Solidarności” 72A
2018 6972 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 359/XLVI/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2018 6774 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/18 Rady Gminy Osieck z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/258/18 Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja 2018r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 6683 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/288/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Mordy publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym
2018 6532 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/397/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Błonie
2018 6522 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/18 Rady Gminy Wilga z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilga.
2018 6436 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX.133.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 6435 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX.132.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 6004 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin
2018 5999 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV.494.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2018 5917 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LI/533/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 3 w Wyszkowie
2018 5634 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 240/XXVII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Nowy Duninów publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 5568 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2018 5554 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/229/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
2018 5518 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX.260.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 5516 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu.
2018 5472 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1824/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 431 w Warszawie, ul. Głębocka 66
2018 5471 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1823/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 414 w Warszawie, ul. M. Hemara 8
2018 5470 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1822/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 317 „Smykolandia” w Warszawie, ul. P. Gruszczyńskiego 11.
2018 5468 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1820/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 63 w Warszawie przy ul. Bolkowskiej 4 oraz zmiany struktury organizacyjnej Przedszkola nr 435 w Warszawie przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 24
2018 5467 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1819/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 214 im. Janiny Krzemińskiej w Warszawie, ul. gen. W. Czumy 6
2018 5466 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/1818/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 5447 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/205/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 5446 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec.
2018 5148 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LII/401/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 5147 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LII/400/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jaktorów publicznych przedszkolach.
2018 5094 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jakubów
2018 4763 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2018 4624 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 180/XXXVIII/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów.
2018 4600 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXX.310.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk.
2018 4522 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr LIII/19/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Nieporęt przez inne niż gmina Nieporęt osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 4419 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w  Górznie
2018 4418 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno.
2018 4326 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 209/XXXV/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Szczawin Kościelny.
2018 4278 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/228/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sarnaki
2018 4027 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/410/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2018 4024 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/375/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie
2018 4017 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 294/XLIV/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów
2018 3733 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis
2018 3712 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2018 3676 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LVII/316/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Garwolin.
2018 3660 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.405.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Halinów
2018 3567 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.379.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2018 3525 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 12/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wiskitki oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 3393 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w  prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 3378 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 3370 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu oraz w punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brok.
2018 3363 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sobolew publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2018 3271 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 258/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała
2018 3270 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 257/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stara Biała
2018 3269 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 256/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała przez inne niż Gmina Stara Biała osoby prawne lub fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3264 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.048.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
2018 3217 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dzieciom do lat 5 przez Przedszkola prowadzone przez Gminę Radzanowo
2018 3216 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo
2018 3215 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3103 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 3098 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 194/XXXIII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3027 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/383/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 3026 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 2973 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów
2018 2937 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 27.175.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grabów nad Pilicą
2018 2851 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 212/XXXIV/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2018 2765 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża , branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego , określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2606 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Uninie.
2018 2552 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/250/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w  publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Policzna.
2018 2501 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 293/XLVI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Małkinia Górna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2500 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 292/XLVI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna
2018 2491 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 344/L/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Chorzele Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach.
2018 2472 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr LVI/ 395/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 2462 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chynów przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Chynów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2315 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/295/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla poszczególnych kryteriów do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 2314 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń
2018 2306 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/642/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2018 2302 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka
2018 2287 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr 329/XLIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2018 2229 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.287.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kotuń oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania.
2018 2219 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/372/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego dot. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2217 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy
2018 2156 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Domanice publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2018 2135 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 243/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
2018 2125 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/365/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin
2018 2124 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/364/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2018 2083 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zabrodzie przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1833 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Radzanów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2018 1826 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIII.183.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2018 1824 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr LI/460/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2018 1743 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr OS.XXXVII.0007.339.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Dębe Wielkie przez inne niż Gmina Dębe Wielkie osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 1735 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/464/2018 Rady Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 1733 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 304/XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1730 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII-1/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1704 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/352/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mszczonów, przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
2018 1698 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2018 1697 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1694 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/182/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów.
2018 1692 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie
2018 1684 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/304/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Nowych Osinach i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych Gminy Mińsk Mazowiecki
2018 1682 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/296/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Korytnica dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 1559 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo
2018 1555 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII.436.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2018 1538 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domanice dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1501 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1498 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LVII/488/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 1494 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 369/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Miasto Józefów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 1486 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 670/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przdszkolnego i szkół, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1465 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLV/264/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 6 w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża
2018 1452 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/372/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2018 1418 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/216/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1411 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.435.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.
2018 1410 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.434.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady naboru, odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.
2018 1407 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/414/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielonka
2018 1403 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/412/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Tarczyn przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 1353 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/17 Rady Gminy Wilga z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2018 1341 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Klwów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1336 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 728/XLI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1319 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/166/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Trojanów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1280 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL.284.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2018 1278 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, terminu i sposobu rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania, terminu i sposobu wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sienno dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1266 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1265 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Skaryszew publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 1260 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kołbiel i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wraz z wartością punktową.
2018 1222 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLV/355/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym
2018 1125 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/299/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1121 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 556/XL/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1076 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 1074 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/233/17 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Węgrowa oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1067 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brochów przez osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1050 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 425/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1049 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 424/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2018 1015 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Wodynie publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 1014 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
2018 1012 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pionki.
2018 989 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Korytnica.
2018 952 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontoli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 814 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baboszewo
2018 767 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1597/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 194 w Warszawie, ul. W. Sławka 7 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 766 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr LX/1592/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 275 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI.309.2017 Rady Gminy Wieniawa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu w Wieniawie prowadzonym przez Gminę Wieniawa.
2018 251 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 177 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 334/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 174 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 190/XXXI/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świercze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 170 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 296/XL/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz inne organy prowadzące
2018 169 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 65/XXXVIII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wiskitki przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 82 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 248/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała
2018 65 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/370/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 60 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 12443 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 94/XXXI/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 71/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 12415 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 1245/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznanie liczby punktów za każde z  kryteriów oraz określenie dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 12377 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Kadzidło
2017 12348 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLI/203/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sadowne publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2017 11906 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 363/XL/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
2017 11718 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/417/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2017 11616 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji punktu przedszkolnego w Wierzbnie
2017 11517 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/140/2016 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Parysów
2017 11298 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr OS.XXXVI.0007.322.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji oświatowej w listopadzie 2017 roku dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Dębe Wielkie
2017 11269 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 71/XXX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 11158 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.295.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu w Wieniawie prowadzonym przez Gminę Wieniawa.
2017 10263 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jakubów
2017 9997 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/398/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/787/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie
2017 9769 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Garwolin.
2017 9518 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr VII/39/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczające bezpłatną podstawę programową
2017 9343 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/381/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn.
2017 8710 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 185/XXXII/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/VIII/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Gładczynie Rządowym.
2017 8645 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Młodzieszyn.
2017 8592 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.341.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Klembów przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2017 8546 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/253/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
2017 8544 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/251/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2017 8543 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127 /17 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo.
2017 8538 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2017 8436 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku oraz zwolnienia z tych opłat
2017 8292 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczające bezpłatną podstawę programową
2017 7235 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/254/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Raciążu zmienioną uchwałami nr XXXIV/230/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku oraz nr XXIV/208/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7145 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr 314/LXV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyninie ul. Polna 36
2017 7132 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr 251/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz inne organy prowadzące
2017 7045 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII.216.2017 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia wychowania i opieki w czasie przekraczającym 5 godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stromiec.
2017 6881 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX.184.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego oraz ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik
2017 6851 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 6850 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny Kubuś” przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu
2017 6815 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/414/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XXXVI/365/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków.
2017 6732 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XLII/364/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat i obniżek tych opłat dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek
2017 6725 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.102.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn przez inne niż Gmina Goszczyn osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 6691 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola im.s.Gabrieli Sporniak w Skaryszewie.
2017 6676 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XLV/421/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2017 6603 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLV/420/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2017 6571 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XLII/39/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Nieporęt publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2017 6479 2017-08-02 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedlecki
2017 6373 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/221/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Magnuszew.
2017 6355 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/138/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego, dla których Gmina Wierzbno jest organem prowadzącym
2017 6305 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/227/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka
2017 6293 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr 92/XVIII/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szulborze Wielkie.
2017 6276 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Osieck przez inne niż Gmina Osieck osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 6275 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Osieck, niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty
2017 6274 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/17 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia projektu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 6255 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 1051/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2017 6081 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1276/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2017 6046 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr LI/390/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 5909 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 150/XXVI/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staroźreby
2017 5845 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 557/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 5844 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Gminnemu w Jaktorowie.
2017 5427 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1236/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 431 w Warszawie, ul. Głębocka 66
2017 5426 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1235/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 430 w Warszawie, ul. Ceramiczna 11
2017 5425 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1234/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 429 w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 9A
2017 5424 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1233/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 428 w Warszawie, ul. Myśliborska 35
2017 5423 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1232/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 433 w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8A
2017 5422 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1231/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 435 w Warszawie, przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 24
2017 5403 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.150.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rybno
2017 5382 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/116/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy oraz określenie dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 5299 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 456/XXXII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2017 5289 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 180.XXXIII.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 176.XXXII.2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Płoniawy-Bramura jest organem prowadzącym
2017 5287 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/120 / 2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lutocin
2017 5286 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu lub innej publicznej formie wychowania przedszkolnego.
2017 5284 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2017 5281 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach.
2017 5204 2017-06-06 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. do porozumienia Nr 3/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
2017 5161 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/288/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
2017 5155 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr 155/XXVI/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: zamiaru włączenia Samorządowego Przedszkola do Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
2017 5154 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 5017 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr 423/XXX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 419/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 5004 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr 185/XXV/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4902 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1180/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 434 w Warszawie, przy ul. 1 Praskiego Pułku 116
2017 4888 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/182/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maciejowice, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4859 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 141/XXVIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XXVII/2017 Rady Gminy Iłówz dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów
2017 4857 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 139/XXVIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Gminę Iłów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4822 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2017 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punków oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łąck.
2017 4816 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/162/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia projektu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 4815 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/161/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 4814 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/160/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Sobienkach
2017 4813 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXI/159/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Osieck oraz niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty
2017 4696 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szreńsk
2017 4695 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2017 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 marca 2017 r.
2017 4691 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.245.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieniawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4687 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skórzec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4685 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skórzec
2017 4659 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/107/2004 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Dąbrówka
2017 4658 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4630 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 uczęszczających do publicznych przedszkoli i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zabrodzie
2017 4627 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr 234/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 224/XXXVI/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria.
2017 4554 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża , branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego , określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4550 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Korczew.
2017 4548 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 145/XXV/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 242/XXXII/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świercze
2017 4543 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/15/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Nieporęt, oraz przyznania określonej liczby punktów tym kryteriom i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4535 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gołymin-Ośrodek
2017 4525 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.
2017 4521 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr XLII/316/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dla dzieci w wieku do lat 5 przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock.
2017 4505 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 4504 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz.
2017 4495 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 4475 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/321/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 4474 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/320/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2017 4456 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 228/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna
2017 4453 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 225/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna
2017 4443 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica
2017 4442 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XXXIII/221/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Korytnica
2017 4433 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirów.
2017 4424 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczby punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym
2017 4423 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnegow Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie prowadzonym przez Gminę Andrzejewo
2017 4394 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Wiśniew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4367 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Wiśniew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4346 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla poszczególnych kryteriów do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4305 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Ceranów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4303 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Ceranów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4292 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/400/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 4268 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXX/353/2017 Rady Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mławie
2017 4267 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII.292.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI.285.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów
2017 4245 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczutowo.
2017 4241 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXX.318.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady naboru, odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.
2017 4238 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia
2017 4146 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIII.160.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stara Błotnica, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4141 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 4104 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielany na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 4097 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 519/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na przyznanie dotacji z budżetu Miasta Płocka niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, w celu zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina- Miasto Płock ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.
2017 4096 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr 518/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4060 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1152/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” w Warszawie, ul. Poborzańska 1
2017 4059 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1151/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 150 w Warszawie, ul. Prałatowska 12
2017 4050 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr 185/XXXVII/2017 Rady Gminy w Załuskach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwier-dzenia tych kryteriów w  postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzo-nych przez gminę Załuski.
2017 4027 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ojrzeń oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4021 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola im.s.Gabrieli Sporniak w Skaryszewie
2017 3935 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bieżuń.
2017 3932 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bieżuń.
2017 3927 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 307/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2017 3904 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII.17.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo.
2017 3903 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII.16.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Samorządowego Przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łaszewie, dla których Gmina Siemiątkowo jest organem prowadzącym.
2017 3900 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przasnysz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3893 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 302/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3892 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 301/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 3882 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV-41/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wołomin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 3858 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.158.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego.
2017 3848 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kałuszyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 3843 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.181.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2017 3830 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XLI/177/2017 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określenia liczby punktów przeznaczonych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3828 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznanych za nie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Parysów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3808 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka
2017 3804 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania ustalonych kryteriów
2017 3803 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2017 3797 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanisławów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3790 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2017 3788 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/133/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 4 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrzębia
2017 3778 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.271.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2017 3758 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2017 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszewo-Borki oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3739 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXV/196/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo
2017 3735 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Repki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Repki wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 3731 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr III/26/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chlewiska na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 3719 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII.135.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno, przyznanie tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2017 3716 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/148/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do samorządowego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla których Gmina Rusinów jest organem prowadzącym.
2017 3712 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Przysucha oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3689 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/121/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chotcza
2017 3683 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 168/XXI/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3646 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cegłów
2017 3644 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 154/XXV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie:uchylenia uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny.
2017 3642 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 147/XXV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Szczawin Kościelny jest organem prowadzącym.
2017 3637 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/174/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3636 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 170/XXX/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola samorządowego/oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród