Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 4404

Słowa kluczowe: pomoc społeczna

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11843 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/107/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
2019 11842 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 października 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Stanisławów ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior +
2019 11816 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 196/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 11815 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 195/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 193/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 26 października 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2019 11759 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 79/XVI/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach
2019 11745 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 67/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 11693 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/130/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019- 2022”.
2019 11637 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/465/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2019 11632 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2019 11604 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 11584 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 106/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 11554 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/68/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 11516 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 125.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
2019 11463 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach do prowadzenia postępowań i załatwiania spraw indywidualnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 11450 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII-132/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2019 11425 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/129/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/322/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 11409 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/78/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 11408 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jakubów
2019 11407 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/ 80 /2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 11368 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 88/VI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 11367 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 87/VI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 11343 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 72/IX/19 Rady Gminy Załuski z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/III/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 11342 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 71/IX/19 Rady Gminy Załuski z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/III/18 Rady Gminy w Załuskach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 11330 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/150/2019 Rady Miasta Mława z dnia 24 września 2019 r. w sprawie realizacji przez Miasto Mława Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019
2019 11308 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/ 75 /19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym
2019 11296 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr X/107/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad ustalania przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w formie gorących posiłków
2019 11233 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 47/VII/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 4 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych w wyniku realizacji projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty -Pianki”
2019 11048 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/14/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 11047 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 11044 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII.126.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 11043 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr XII.127.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 11027 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 112.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 11026 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 111.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 301/XXXIX/06 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 10988 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 73/X/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach.
2019 10983 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Garwolina
2019 10965 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/78/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2019 10944 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 10941 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 10928 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/5/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach i nadania mu Statutu
2019 10851 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 10749 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 302/XIII/2019 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 10653 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/421/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” i likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie
2019 10630 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI.63.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Różan
2019 10587 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 301/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
2019 10568 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/138/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
2019 10530 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
2019 10527 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/97/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 10516 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr 83/IX/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 234/XXX/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 września 2009r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie oraz uchwalenia Statutu tej jednostki
2019 10503 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki
2019 10492 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew
2019 10491 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2019 10481 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/66/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVI/135/05 Rady Gminy w Orońsku z dnia 31  marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orońsko
2019 10472 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 10471 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 10458 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/39/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin
2019 10423 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie – Ośrodku
2019 10406 2019-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
2019 10400 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
2019 10386 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/17/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 10363 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 10362 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 10352 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu – Pani Elżbiety Kosiorek do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
2019 10268 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo
2019 10250 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 647/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr 76/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015 r.
2019 10224 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zakroczym
2019 10173 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 78/XIII/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przyłęk
2019 10159 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jakubów
2019 10122 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 10099 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sochocin
2019 10051 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 80.X.2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mochowo
2019 10024 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 67/IX/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zatory.
2019 10016 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr V/28/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.
2019 10015 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
2019 9989 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.53.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/3/05 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
2019 9965 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XI/120/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 9955 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9954 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9922 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 9920 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 53/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola
2019 9869 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.
2019 9863 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czosnów
2019 9847 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.60.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat
2019 9846 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.59.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9845 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.58.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.26.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w dożywianiu dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023
2019 9780 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XII/74/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Garwolina
2019 9726 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 68/XIII/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dowozu posiłków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 9703 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/101/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r., którą zmieniono Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 9698 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Izabelin
2019 9684 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne
2019 9678 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 76/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9677 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 75/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9676 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 74/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9664 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 67/XIII/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9635 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr GOPS.VIII.0007.83.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębe Wielkie
2019 9634 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr GOPS.VIII.0007.82.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 9602 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów
2019 9598 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 9597 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 9596 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne
2019 9485 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gózd
2019 9484 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/59/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/9/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9483 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/58/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/8/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9481 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 9473 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwoleniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 9472 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 9471 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 9466 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9465 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/80/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/34/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9464 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/79/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2019 9463 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie
2019 9456 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII.71.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia kosztów usług opieki wytchnieniowej i zasad zwolnienia i zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej dla osób objętych resortowym Programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019
2019 9448 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.99.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9339 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 74/X/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
2019 9321 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/73/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2019 9320 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/72/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec
2019 9315 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 9314 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 9297 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 102/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Karty Serocczanina” .
2019 9296 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 101/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+”.
2019 9240 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czosnów.
2019 9239 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 9228 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.64.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 9173 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 9172 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9171 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 9170 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Sobienie- Jeziory ,,Posiłek w szkole i w domu”
2019 9148 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 9111 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr 59/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata2019 – 2023
2019 8977 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/101/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych
2019 8964 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X.112.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 8959 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/149/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 8934 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu ”
2019 8933 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8923 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8922 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8905 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/77/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 8891 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8890 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 8865 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/102/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2019 8864 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/98/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie
2019 8842 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 58/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 8837 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 60/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 8808 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8807 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8803 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8751 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII /49/ 2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8750 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8738 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr 269/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
2019 8734 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8733 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8720 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 87/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8719 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 86/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 34/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach programu.
2019 8718 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 85/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania
2019 8704 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 134/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 8703 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 40/VI/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8702 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 39/VI/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Gminnym wieloletnim programie osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8701 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 38/VI/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8689 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8687 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/37/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paprotni do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2019 8654 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 8653 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu‘’ na lata 2019-2023
2019 8610 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 81/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. Nr 427/LXXXIV/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym “Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie
2019 8609 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 80/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. Nr 64/XII/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, zmienionej Uchwałą Nr 224/XLV/2016 dnia 27 października 2016 r.
2019 8603 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI.91.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V.74.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 8602 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI.90.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8548 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VIII/38/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paprotnia”
2019 8532 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 25/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2019 8531 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 57/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 24/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 8530 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 23/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19  grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8523 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/39/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paprotni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 8482 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 8412 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI.63.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII.37.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2019 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w związku z przystąpieniem Gminy Pniewy do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.
2019 8401 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/114/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
2019 8365 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8364 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8363 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8353 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
2019 8352 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
2019 8345 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 46/VII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 16/III/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8340 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 47/VII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 17/III/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8285 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/12/2018 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –2023
2019 8284 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8279 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w  zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8278 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8241 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 42/V/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 8240 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 43/V/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023
2019 8239 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 8227 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lelis
2019 8173 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"- edycja 2019
2019 8172 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019
2019 8171 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków
2019 8149 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie
2019 8142 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 8141 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 8111 2019-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat
2019 8072 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 8071 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 8060 2019-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa mazowieckiego
2019 8059 2019-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego
2019 8043 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach lokalnego programu Gminy Miasta Radomia "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2019 7980 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 69/X/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.
2019 7962 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 154/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 392/XXXV/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Radzymińska Karta Mieszkańca”
2019 7783 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 7769 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 7761 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/14/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 –2023
2019 7760 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
2019 7759 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/44/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023
2019 7748 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 51/VII/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zatorach, Zakładowi Usług Komunalnych w Zatorach i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zatorach przez Urząd Gminy w Zatorach.
2019 7746 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 52/VII/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 7705 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.57.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jednorożec, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach
2019 7689 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.65.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III.16.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
2019 7679 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7678 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Szczutowo w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019 – 2023.
2019 7659 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2019 7658 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7657 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 28/VI/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu ,, Posiłek w szkole i w domu‘’ na lata 2019-2023 na terenie gminy Szulborze Wielkie.
2019 7648 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7636 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu ”
2019 7635 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7634 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia w Gminie Pokrzywnica programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
2019 7629 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych
2019 7627 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 7624 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 7621 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2019 7620 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2019 7616 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XII/99/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
2019 7604 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 7560 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/21/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7557 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7556 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7544 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/105/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Siedleckiego Programu Wsparcia Weteranów
2019 7522 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7400 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 60.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 31.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania
2019 7383 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 7382 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7377 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 7376 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 7333 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 33.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lipowiec Kościelny w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 7332 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 31.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7300 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 32.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7282 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7281 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7263 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 7262 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 7254 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krasne za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 7251 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 7166 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Gminy Jadów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7131 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/19/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7130 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 7129 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/17/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2019 7125 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 11/VI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków
2019 7074 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 7073 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do świadczeń rzeczowych w tym świadczenia rzeczowego w postaci posiłku dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu '' na lata 2019 -2023
2019 7072 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019- 2023
2019 7039 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku
2019 7015 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI.51.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.22.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci oduktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7014 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI.50.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7006 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 59/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7005 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 58/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 7004 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 57/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 6980 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2019 6979 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lalbo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6978 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6958 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2019 6945 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6922 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6917 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 6915 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 6885 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 6878 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/94/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Teresin w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 6877 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/93/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
2019 6876 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym
2019 6862 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 86/VIII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-2023
2019 6856 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
2019 6809 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6808 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do świadczeń rzeczowych w tym świadczenia rzeczowego w postaci posiłku dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6715 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 46/VII/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Sierpc Nr 22/III/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6704 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III.19.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6690 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XLIX/385/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2019 6687 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 6664 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6663 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
2019 6658 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III.18.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6657 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VII.47.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6646 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 103/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6645 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 102/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6643 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 101/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu gminy Bodzanów na lata 2019-2023
2019 6604 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Systemu powszechnej samorządowej teleopieki domowej dla mieszkańców gminy Chorzele"
2019 6559 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 73/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 30/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 6558 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 72/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 29/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6557 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 71/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 28/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Celestynów na lata 2019-2023
2019 6518 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6517 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 6516 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy i Miasta Grójec w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 2023
2019 6513 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych .
2019 6495 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zasad przyjęcia i odpłatności za pobyt w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu oraz ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w hostelu w 2019 r.
2019 6438 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr XII/57/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych
2019 6380 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6379 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Szczutowo w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
2019 6319 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/88/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14  stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
2019 6311 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6294 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII /41/ 2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6293 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII /39/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6290 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-53/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6289 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII-52/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6269 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2019 6189 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie
2019 6187 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 6185 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6180 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/57/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 6179 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/56/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2019 6173 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/16/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej
2019 6172 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/14/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6171 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/15/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6169 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/4/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6168 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/5/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6158 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6135 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 6134 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 6133 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 6131 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6130 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym w programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 6129 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6120 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6119 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6012 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 5965 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5950 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/45/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5949 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/44/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia do wysokości 150% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5940 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5939 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5914 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.74.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 5907 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5906 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 57/VIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 140  Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5904 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/21/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2019 5903 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/20/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2019 5895 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 141/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
2019 5889 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 128/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5880 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 5860 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2019 sprawie przyjęcia Programu „ Karty Mieszkańca Gminy Baranów”.
2019 5851 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5835 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/76/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5818 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII.77.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.42.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 dla Miasta Pruszkowa.
2019 5815 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IV.42. 2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 dla Miasta Pruszkowa.
2019 5720 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 70/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
2019 5719 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 69/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr 490/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2019 5694 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świad-czenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 5693 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 5646 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2019 5628 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX.33.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr VII.25.2019 w sprawie powołania Zakładu Aktywności Zawodowej w Adamowie.
2019 5608 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V.38.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5607 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy Wąsewo
2019 5593 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5592 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5568 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czosnów Nr III/13/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5528 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2019 5472 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem 'Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2013.
2019 5471 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5414 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Dobre z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 5391 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Rzeczniów oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2019 5385 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/17/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
2019 5384 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 5367 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023  oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w powyższym zakresie .
2019 5338 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Opinogóra Górna w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5274 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5273 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5272 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 5271 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach
2019 5245 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5233 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5232 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5210 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 5198 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5186 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 36/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5185 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 35/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawaniai odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2019 5183 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 48.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
2019 5182 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 47.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5097 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.45.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5096 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.44.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w  formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5095 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.43.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1 i 2.
2019 5063 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/71/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5040 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2019 5039 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5033 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/152/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 24lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2019 5017 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 5016 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023.
2019 4837 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 37/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4836 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 36/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4834 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4833 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych
2019 4832 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".
2019 4826 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4824 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 4807 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4784 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4783 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4772 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.72.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.31.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4763 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 4762 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 4753 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4752 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4751 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej
2019 4695 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Borkowicach
2019 4661 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabużeniami psychicznymi oraz szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4647 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II.4.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4646 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II.3.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2019 4611 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2019 4584 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, zasad zwrotu tych świadczeń, będących w zakresie zadań własnych Gminy Góra Kalwaria oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4573 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 4572 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4553 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4539 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4509 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4508 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4470 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości, warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
2019 4439 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 4400 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnoścowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 4399 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 4381 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2019 4380 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2019 4364 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/147/16 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 4358 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 roku
2019 4235 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 42/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 24/II/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4234 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 41/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 23/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4233 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 40/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalania zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy
2019 4224 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 50/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4212 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 115/XVII/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
2019 4168 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4153 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 31.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania
2019 4139 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII.38.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4138 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII.37.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 4132 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 534/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku
2019 4123 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4122 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 44/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 4050 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz odstąpienia od zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej objęte niniejszą uchwałą
2019 4032 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania , odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 4025 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 4021 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2019 4009 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 20/V/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie : ustalenia wysokości stawki godzinowej za usługi opiekuńcze realizowane w ramach pomocy społecznej Gminy Zawidz.
2019 4000 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie
2019 3996 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2019 Starosty Lipskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2019 3995 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Lipskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2019 3992 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
2019 3991 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w  zakresie dożywiania „Posiłek w  szkole i  w  domu” na lata 2019-2023
2019 3987 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie
2019 3964 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/30/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2019 3958 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.34.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3957 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.33.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
2019 3953 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2019 3950 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania dla Miasta i Gminy Pilawa „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3949 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletni programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3948 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego
2019 3921 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/7/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytw Dziennym Domu "Senior+" w Czerwnie
2019 3916 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/50/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3902 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy w Tczowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 3900 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
2019 3899 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 3894 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3893 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3877 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 141/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
2019 3870 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 366/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2019 3867 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 365/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2019 3824 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.29.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 3823 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.28.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3818 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 3717 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych
2019 3712 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3692 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia pieniężnego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 3691 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
2019 3667 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 51/V/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stanowie
2019 3666 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 50/V/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3652 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII.59.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 3638 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.11.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie: zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3637 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.10.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr III.6.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023.
2019 3607 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 85/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego dla osób i rodzin korzystających z programu osłonowego „Płocki bon żłobkowy”.
2019 3606 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 84/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego na terenie Miasta Płocka „Płocki bon żłobkowy”.
2019 3560 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +” z siedzibą w Seroczynie
2019 3506 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 48/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy Radzymin w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2019 3503 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/19 Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2019 3499 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3488 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Radomskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie radomskim
2019 3487 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Radomskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2019 3470 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 23.V.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 3359 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2019 3337 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Otwockiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2019 roku
2019 3327 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3322 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 3321 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 3276 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3216 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Halinów
2019 3201 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Otwockiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2019 roku
2019 3194 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V / 37 /2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/306/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Wesoły Pajacyk" w Pionkach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka
2019 3186 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 35/V/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 3185 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 34/V/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3167 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3166 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2019 3122 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 3121 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.
2019 3118 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3110 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.