Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 4040

Słowa kluczowe: pomoc społeczna

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5274 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5273 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5272 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 5271 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach
2019 5245 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5233 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5232 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5210 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 5198 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5186 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 36/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/III/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5185 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 35/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawaniai odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2019 5183 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 48.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
2019 5182 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 47.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5097 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.45.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5096 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.44.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w  formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5095 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.43.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1 i 2.
2019 5063 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/71/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5040 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2019 5039 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5033 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/152/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 24lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2019 5017 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 5016 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023.
2019 4837 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 37/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4836 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 36/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4834 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4833 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych
2019 4832 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".
2019 4826 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4824 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 4807 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4784 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4783 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4772 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII.72.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.31.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4763 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 4762 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 4753 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4752 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4751 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej
2019 4695 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Borkowicach
2019 4661 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabużeniami psychicznymi oraz szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4647 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II.4.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4646 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II.3.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2019 4611 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2019 4584 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, zasad zwrotu tych świadczeń, będących w zakresie zadań własnych Gminy Góra Kalwaria oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4573 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 4572 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4553 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4539 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4509 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4508 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4470 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości, warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu
2019 4439 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 4400 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnoścowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 4399 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 4381 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2019 4380 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2019 4364 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/147/16 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 4358 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 roku
2019 4235 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 42/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 24/II/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 4234 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 41/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 23/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4233 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 40/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalania zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy
2019 4224 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 50/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4212 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 115/XVII/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
2019 4168 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4153 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 31.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania
2019 4139 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII.38.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4138 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII.37.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 4132 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 534/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku
2019 4123 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4122 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 44/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 4050 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz odstąpienia od zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej objęte niniejszą uchwałą
2019 4032 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania , odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 4025 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 4021 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2019 4009 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 20/V/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie : ustalenia wysokości stawki godzinowej za usługi opiekuńcze realizowane w ramach pomocy społecznej Gminy Zawidz.
2019 4000 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie
2019 3996 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2019 Starosty Lipskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2019 3995 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Lipskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2019 3992 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
2019 3991 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w  zakresie dożywiania „Posiłek w  szkole i  w  domu” na lata 2019-2023
2019 3987 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie
2019 3964 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/30/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2019 3958 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.34.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3957 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.33.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
2019 3953 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2019 3950 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania dla Miasta i Gminy Pilawa „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3949 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletni programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3948 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego
2019 3921 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/7/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytw Dziennym Domu "Senior+" w Czerwnie
2019 3916 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/50/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3902 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy w Tczowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 3900 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
2019 3899 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 12/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 3894 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3893 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3877 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 141/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
2019 3870 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 366/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2019 3867 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 365/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2019 3824 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.29.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 3823 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.28.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3818 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 3717 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych
2019 3712 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3692 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia pieniężnego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 3691 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
2019 3667 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 51/V/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stanowie
2019 3666 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 50/V/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3652 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII.59.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 3638 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.11.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie: zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3637 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.10.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr III.6.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023.
2019 3607 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 85/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego dla osób i rodzin korzystających z programu osłonowego „Płocki bon żłobkowy”.
2019 3606 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 84/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego na terenie Miasta Płocka „Płocki bon żłobkowy”.
2019 3560 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +” z siedzibą w Seroczynie
2019 3506 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 48/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Gminy Radzymin w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2019 3503 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/19 Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2019 3499 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3488 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Radomskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie radomskim
2019 3487 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Radomskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2019 3470 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 23.V.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 3359 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2019 3337 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Otwockiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2019 roku
2019 3327 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3322 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 3321 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 3276 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3216 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Halinów
2019 3201 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Otwockiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2019 roku
2019 3194 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V / 37 /2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/306/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Wesoły Pajacyk" w Pionkach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka
2019 3186 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 35/V/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 3185 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 34/V/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3167 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3166 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2019 3122 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 3121 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.
2019 3118 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3110 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 3093 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat , jak również trybu ich pobierania
2019 3021 2019-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/19 Starosty Mińskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2019 3005 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3004 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2998 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 2988 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2969 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa
2019 2952 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII.25.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zakładu Aktywności Zawodowej w Adamowie
2019 2946 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/18 rady Gminy Kampinos z dnia 17  grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 2945 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17  grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023
2019 2931 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/23/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postepowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo”.
2019 2923 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 64/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2019 2863 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 34/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu gminy i miasta Wyszogród na lata 2019 – 2023
2019 2848 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/6/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019 – 2024”.
2019 2812 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/29/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019- 2023
2019 2734 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2733 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2725 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/036/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2019 2724 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/035/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2019 2723 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/034/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2715 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2688 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 2687 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 33/IV/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2679 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Przasnyskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2019 roku
2019 2676 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
2019 2640 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2633 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/6/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany stawki jednej godziny usług opiekuńczych
2019 2632 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/5/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Krasne w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 2631 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/4/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krasne na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 2630 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/3/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2613 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 29/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia dla Miasta Milanówka wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2612 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 28/IV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z nieodpłatnej pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2579 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/98/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego z pomocy społecznej w zakresie dożywiania
2019 2567 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Legionowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie w 2019 r.
2019 2566 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Legionowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, ul. Piusa XI 69 na rok 2019.
2019 2562 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2561 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2544 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2543 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2537 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2019 roku.
2019 2529 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz odstąpienia od zwrotu wydatków
2019 2519 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.21.2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2019
2019 2518 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w 2019 roku
2019 2443 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 50/V/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 44/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 r. dotyczącej szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grudus
2019 2434 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia Programu Osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie i Mieście Przysucha na lata 2019-2023.
2019 2433 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnoćiowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 2432 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2416 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2019 2415 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
2019 2414 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „ Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2019-2023.
2019 2381 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III.50.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II.31.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2350 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2344 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia "Ostrowski Klub Senior+" na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2019 2328 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2327 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Gminnym programie osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2326 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2323 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności
2019 2315 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
2019 2314 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
2019 2313 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach.
2019 2312 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Makowskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2019 2281 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Węgrowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie w 2019 roku
2019 2262 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2261 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2250 2019-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Mławskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3, Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2019 roku.
2019 2248 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2247 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach zadań własnych gminy.
2019 2239 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 30/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 2235 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 34/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach programu
2019 2234 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 33/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania
2019 2229 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 2226 2019-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2019
2019 2220 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 4.19.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2019 2218 2019-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie w roku 2019
2019 2191 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2190 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2185 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 2184 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
2019 2132 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 2121 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klwów.
2019 2111 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V.27.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Kowala.
2019 2107 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III / 34 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 z siedzibą w Dziekanowie Leśnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/158/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 z siedzibą w Dziekanowie Leśnym w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu
2019 2106 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr III / 33 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 z siedzibą w Błoniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/157/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 z siedzibą w Błoniu w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu
2019 2061 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Siedleckiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody
2019 2058 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym , w tym osobom bezdomnym.
2019 2029 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2025 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 2024 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/12/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2019 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2000 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1999 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1998 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1991 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1990 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.
2019 1985 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Grodziskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim i w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku
2019 1984 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Grodziskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja” w Grodzisku Mazowieckim
2019 1980 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1979 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1978 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” dla Miasta Sochaczewa na lata 2019-2023.
2019 1977 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
2019 1947 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/230/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1931 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 1930 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu‘’ na lata 2019-2023 na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2019 1919 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1918 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte gminnym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1917 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1908 2019-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Sokołowskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2019 r.
2019 1907 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.11.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1906 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.10.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1900 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania nieodpłatnie z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1899 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1896 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.23.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1895 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.22.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 1894 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III.21.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1883 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.43.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 dla Miasta Pruszkowa.
2019 1882 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.41.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 dla Miasta Pruszkowa.
2019 1846 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od pobierania odpłatności w odniesieniu do świadczeń rzeczowych, w tym w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1840 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 1836 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 67/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1835 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 66/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1834 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 65/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Miasta Płocka „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1819 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych Wieloletnim Programem Rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1818 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1817 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
2019 1816 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1773 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023
2019 1772 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/98/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2019 1768 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A i B" w Tchórzewie
2019 1762 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr 35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2019 1707 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1706 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1656 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/5/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LV/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2019 1630 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 42/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1627 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 38/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Rościszewo w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1626 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 37/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1625 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 36/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. uchylająca uchwałę Nr 31/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Rościszewo w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1624 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 35/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. uchylająca uchwałę Nr 28/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1579 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych
2019 1575 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr 43/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 1555 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w tym w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1542 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 1541 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 1540 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023
2019 1539 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/31/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1534 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2019 1532 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1531 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI.18.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego Gminy Rybno w zakresie zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1528 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV.82.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 1526 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 43/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku
2019 1525 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 44/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grudusku
2019 1521 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1520 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1519 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1512 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
2019 1511 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1510 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/22/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023
2019 1509 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/21/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1508 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/20/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1501 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
2019 1500 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, poniesionych w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 1498 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Sobolew oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym żłobku.
2019 1495 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1494 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1483 2019-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Ostrołęckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Ostrołęckiego w 2019 r.
2019 1482 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr 23/III/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od pobierania odpłatności oraz żądania zwrotu świadczeń w odniesieniu do świadczeń w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin
2019 1455 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.26.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania dla Miasta i Gminy Pilawa „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1454 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.25.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletni programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1453 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.24.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego
2019 1449 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr VI.17.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia uchwały na lata 2019-2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu wydatków oraz zasad zwrotu wydatków przyznanego świadczenia w ramach wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”.
2019 1440 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1417 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1416 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 1410 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1405 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023.
2019 1404 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023,oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków.
2019 1392 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie
2019 1388 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych w odniesieniu do świadczeń rzeczowych , w tym w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023
2019 1380 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1379 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1378 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1366 2019-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/19 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego
2019 1365 2019-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim w roku 2019
2019 1364 2019-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Zwoleńskeigo z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 roku miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gródku
2019 1360 2019-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach
2019 1354 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1353 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1348 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy w formie posiłku dzieciom i uczniom bez wydania decyzji administracyjnej i bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.
2019 1347 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
2019 1346 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
2019 1338 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV.30.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1337 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV.28.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1336 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV.27.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w przedszkolu i szkole albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 1331 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 58/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych dla osób objętych rzadowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1328 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1324 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr VI/27/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023
2019 1257 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1256 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1252 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 1245 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 1244 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych od osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 1243 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1241 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Podkowiańskiej Karty Mieszkańca”
2019 1176 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2018 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy Boguty-Pianki
2019 1175 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.1.2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2019 1170 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1169 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1163 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1162 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1156 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023
2019 1155 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1154 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Sobienie- Jeziory ,,Posiłek w szkole i w domu”
2019 1148 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Lelis, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach
2019 1147 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach
2019 1146 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy Lelis
2019 1145 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1144 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1137 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/44/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1136 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/43/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1135 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/42/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1126 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 20/IV/2018 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1115 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 22/III/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1114 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 21/III/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1104 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia "Klubu Senior +" w Mąkosach Starych oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności.
2019 1102 2019-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2019
2019 1090 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 1082 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr V.23.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku Maluch Plus „Słoneczny Zakątek” w Głowaczowie
2019 1073 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV.27.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 1072 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV.26.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2019 1064 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 1063 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywność lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 1062 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1055 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1054 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole” na lata 2019-2023.
2019 1053 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1048 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 25/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
2019 1047 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1041 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 1040 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2019 1037 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023.
2019 1036 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023.
2019 1035 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku zelowego za zakup posiłku i żywności dla osób objetych wieloletnim rzadowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2013
2019 1026 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/25 /18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1024 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1022 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 1021 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1020 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrzejewo
2019 1019 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrzejewo
2019 1018 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w związku z wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1012 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia.
2019 1009 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Czarnia w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1008 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych i zasiłku celowego na zakup posiłku dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1000 2019-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Gostynińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie w roku 2019.
2019 996 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/38/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019 – 2023.
2019 984 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 na terenie gminy Brok
2019 983 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 977 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 976 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Drobin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 975 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 974 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” z siedzibą w Łęgu Probostwie
2019 971 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 965 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr XLII.409.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek ewidencyjnych we wsi Krupia Wólka, Piskórka, Ustanów, Kamionka i Wągrodno
2019 964 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu
2019 963 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 962 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 960 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/30/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 959 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/29/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 958 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/28/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.
2019 952 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.32.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 951 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.31.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 949 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/29/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 946 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr 38/III/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu gminy Bodzanów na lata 2019 – 2023
2019 937 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 936 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 933 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 932 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Radziejowice ,,Posiłek w szkole i w domu”
2019 926 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/32/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019 – 2023 Moduł 1 i 2
2019 925 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/31/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 924 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/30/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 910 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 909 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 908 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Pruszkowie przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18
2019 905 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 902 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 896 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.17.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 895 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.16.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 891 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 890 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 888 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 887 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 886 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 879 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III /21 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych ze świadczeń z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 878 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III /20 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu 2019-2023
2019 877 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III /19 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1, 2 i 3
2019 875 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
2019 865 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkolei w domu" na lata 2019-2023
2019 864 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 863 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 860 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.83.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 859 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.81.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 777 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 776 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 758 2019-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2019r.
2019 757 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 749 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 748 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 746 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego z zakresu pomocy społecznej „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
2019 745 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 na terenie Gminy Olszewo-Borki
2019 744 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 na terenie Gminy Olszewo-Borki.
2019 741 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 740 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 739 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 736 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 26/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad z ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 732 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 731 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 21/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 730 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2019 722 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 721 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 720 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 711 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 705 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 696 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.
2019 695 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV.31.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 693 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.23.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 687 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 680 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 679 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, dowozu posiłków oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 672 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 671 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
2019 670 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Żelechów.
2019 666 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 665 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 10/II/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 661 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 21/III/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 658 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 657 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 651 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-200/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 650 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-199/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 640 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 636 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 635 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 634 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 20.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 633 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 19.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 632 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 18.III.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lipowiec Kościelny w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 627 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.0007.24.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.0007.272.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 624 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 21/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 623 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 20/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 622 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 19/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem" Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 621 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 18/IV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2019 620 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Karniewo w zakresie dożywiania w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 619 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 600 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 599 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 598 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 597 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Szczutowo w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019 – 2023.
2019 596 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 595 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 594 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Miasta Ząbki
2019 593 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Ząbkach
2019 588 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr VI/28/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 587 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr VI/29/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
2019 576 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 575 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem, „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 574 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.
2019 573 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dla gminy Goszczyn.
2019 572 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.