Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 4214

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5311 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/283/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maciejowice.
2019 5310 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/9/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego.
2019 5308 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 61
2019 5212 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 51/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 5195 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 112/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 5167 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.47.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Jednorożec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 5166 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „ Karty Mieszkańca Gminy Baranów”.
2019 5099 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.52.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5085 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI-23/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołomin
2019 5073 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5070 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 52/V/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Bodzanów
2019 5066 2019-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Sucha
2019 5049 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego.
2019 5048 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych i Przedszkola prowadzonych przez Gminę Mirów do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej.
2019 5013 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IV.29.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Gminy Jasieniec
2019 5010 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych
2019 4892 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec
2019 4890 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 37/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku.
2019 4845 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 4831 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”
2019 4823 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Siedlce
2019 4814 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr XI/218/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego
2019 4808 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych
2019 4790 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Andrzejewo
2019 4785 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.
2019 4780 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 4771 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
2019 4760 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Iłża
2019 4756 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą
2019 4749 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4707 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pułtusk
2019 4684 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 39/V/2019 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów
2019 4679 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.49.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 4678 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kotuń.
2019 4669 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Różan
2019 4632 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4612 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy Miasta Przasnysz oraz osiągnięty wynik sportowy
2019 4597 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie korzystania z obiektów świetlicowych na terenie Gminy Naruszewo
2019 4579 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława
2019 4524 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniew służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu.
2019 4502 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr II/13/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Winnica
2019 4494 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4491 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
2019 4482 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Liw.
2019 4465 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Tarczyn na 2020 rok
2019 4464 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V.0007.43.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału sołectwa Wojciechówka – Julianów na dwa odrębne sołectwa Wojciechówka i Julianów oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom
2019 4449 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 4445 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/81/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
2019 4434 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/6/49/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2019 4432 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4398 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty przez mieszkańców Gminy Strachówka
2019 4390 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń
2019 4356 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kadzidło.
2019 4350 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4337 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/48/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 4334 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/111/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Zientarówka
2019 4333 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/110/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Wolica
2019 4332 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/109/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Szeligi
2019 4331 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/108/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Północ
2019 4330 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/107/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Płochocin Południe
2019 4329 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/106/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Ołtarzew
2019 4328 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/105/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Mickiewicza
2019 4327 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/104/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Kabel
2019 4326 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/103/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Józefów
2019 4325 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/102/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Franciszków
2019 4324 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/101/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedlu Bloki
2019 4323 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wolskie
2019 4322 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/99/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wieruchów
2019 4321 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/98/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Umiastów
2019 4320 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/97/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Święcice
2019 4319 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pogroszew Kolonia
2019 4318 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/95/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pogroszew
2019 4317 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/94/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Płochocin Wieś
2019 4316 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/93/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piotrkówek Mały i Strzykuły
2019 4315 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/92/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piotrkówek Duży
2019 4314 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/91/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pilaszków
2019 4313 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/90/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ożarów Wieś
2019 4312 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/89/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Orły
2019 4311 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/88/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ołtarzew
2019 4310 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/87/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Myszczyn
2019 4309 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mory
2019 4308 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/85/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Michałówek
2019 4307 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/84/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Macierzysz
2019 4306 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Koprki
2019 4305 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/82/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Konotopa
2019 4304 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/81/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kaputy - Kręczki
2019 4303 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/80/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jawczyce
2019 4302 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/79/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gołaszew
2019 4301 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Duchnice
2019 4300 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/77/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Domaniewek
2019 4299 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/76/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bronisze
2019 4280 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów użytkowania placów rekreacji
2019 4278 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobienie- Jeziory
2019 4259 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania z parku dydaktyczno-rekreacyjnego "Dolina Wkry" stanowiącym własność Gminy Pomiechówek
2019 4218 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Kampinos
2019 4190 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/80/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Jabłonna
2019 4144 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4141 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 27/V/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Bielsk dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce.
2019 4131 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/27A/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym, sołtysom, Przewodniczącemu oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy
2019 4120 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/XI/03 Rady Gminy Zatory z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy.
2019 4109 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej w Płońsku
2019 4080 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.
2019 4040 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/128/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia
2019 3969 2019-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 522/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2019 3922 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/11/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin
2019 3909 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 3876 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 140/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Józefosławiu
2019 3866 2019-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przasnyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2018 roku.
2019 3864 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2024
2019 3820 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.21.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rybno
2019 3795 2019-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Makowskiego
2019 3780 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/68/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/501/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Żukówka.
2019 3779 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/67/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/536/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Wola Łuszczewska.
2019 3778 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/66/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/566/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Witki.
2019 3777 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/65/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/535/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Witanów.
2019 3776 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/64/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Wawrzyszew.
2019 3679 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kuczbork – Osada
2019 3649 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Iłów
2019 3645 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3642 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym
2019 3639 2019-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2018 ROK
2019 3609 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 88/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 375/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2019 3584 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr II/5/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzanów.
2019 3579 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Troszyn
2019 3562 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3550 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/42/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/278/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osieck
2019 3538 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/25/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3527 2019-03-15 Ustawa Ustawa nr V/27/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3495 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Tarczyn
2019 3465 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom powiatu pułtuskiego .
2019 3397 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Magnuszew.
2019 3354 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/137/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie Statutu Gminy Karniewo
2019 3331 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy – Miasta Garwolin”
2019 3330 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Leszno
2019 3304 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.69.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie diet dla radnych Gminy Klembów
2019 3268 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 34/V/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
2019 3258 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr ZO.IV.0007.33.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania
2019 3217 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V.57.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Halinowie i sołtysów sołectw z terenu Gminy Halinów
2019 3191 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2019 rok
2019 3164 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 3163 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 3162 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Stary Lubotyń.
2019 3155 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 7/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3154 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 2/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiskitki
2019 3138 2019-03-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Łosickiego
2019 3129 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/40/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Stefana Okrzei w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 3125 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/34/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę: Nr XXXV/451/2001 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08 listopada 2001 roku.
2019 3117 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 51/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie diet przysługujących radnemu Powiatu Grodziskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych i używania samochodów osobowych do celów służbowych
2019 3107 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych, o których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2019 3103 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poświętne, którymi gospodaruje Wójt Gminy Poświętne
2019 3098 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie
2019 3097 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad ustalania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów
2019 3096 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dopłat do wywozu ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych
2019 3095 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3094 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kałuszyn.
2019 3091 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI.49.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym, przewodniczącemu Rady Gminy i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk
2019 3079 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wysokości diet oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
2019 3077 2019-03-07 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Powiatu Siedleckiego
2019 3049 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Łazek w mieście Ostrołęka
2019 3040 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Somianka
2019 3020 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 23.IV.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym
2019 3018 2019-03-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Powiatu Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Powiatu Łosickiego w 2018 roku
2019 3011 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego
2019 3002 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Statucie samorządu mieszkańców wsi.
2019 2951 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu
2019 2922 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 61/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2874 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnica
2019 2850 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży radnych Gminy Huszlew
2019 2844 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2019 2837 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" w Gminie Miasto Marki
2019 2836 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
2019 2831 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 - 2021
2019 2828 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/64/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Topolina
2019 2826 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/62/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sikory
2019 2825 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/56/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Krubin
2019 2822 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pionki.
2019 2790 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku za 2018 rok
2019 2788 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Otwocku i nadania jej Statutu
2019 2786 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów
2019 2768 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/112/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców.
2019 2766 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/109/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018" za 2018 rok
2019 2764 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2019 2763 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 2741 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.
2019 2732 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym, sołtysom i Przewodniczącemu Rady Gminy
2019 2731 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
2019 2714 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy
2019 2701 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jadów
2019 2695 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 r. z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego
2019 2685 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 40/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock oraz nadania jej Statutu.
2019 2677 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
2019 2608 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.0007.33.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siennica
2019 2586 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/117/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową
2019 2517 2019-02-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WZK.5510.1.2019 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 22 stycznia 2019 r. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
2019 2516 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V-17/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego
2019 2442 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Staroźreby
2019 2430 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/37/15 Rady Gminy Nur z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nur
2019 2426 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żuromińskiego
2019 2417 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XVIII/121/07 z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych
2019 2353 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Gminy Zakrzew.
2019 2333 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie publikacji sprawozdania Prezydenta Miasta Siedlce z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
2019 2322 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 19.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 109.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz nadania jej statutu
2019 2272 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego
2019 2264 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta Kobyłka udziałów i akcji Miasta Kobyłka w spółkach prawa handlowego
2019 2253 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyrażania zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Czerwonka do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2019 2249 2019-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO.5511.1.2019 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2018.
2019 2238 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 27/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stara Biała
2019 2222 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 51/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
2019 2193 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów.
2019 2169 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2116 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie.
2019 2041 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona zlokalizowanych na terenie Miasta Glinojeck
2019 2038 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi sołectwa Gminy Sobolew będzie przysługiwała dieta oraz określenia wysokości tej diety.
2019 2035 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów
2019 2031 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości diet radnych i zasad ich przyznawania
2019 2030 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
2019 1989 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do wywozu ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych
2019 1932 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/64/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zaręby Kościelne
2019 1926 2019-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Radomiu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Radomskiego
2019 1807 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
2019 1771 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 1760 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich
2019 1703 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 27/III/2019 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2019 1697 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baranowo.
2019 1686 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.54.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, którymi muszą odpowiadać składane projekty
2019 1657 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej .
2019 1639 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlce
2019 1619 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobienie-Jeziory
2019 1601 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin.
2019 1591 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.29.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1589 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1578 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/2004 Rady Gminy Brochów z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brochów
2019 1571 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu obywatelskiego
2019 1565 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego „Wstępami” odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu
2019 1558 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych
2019 1554 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów
2019 1553 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Korczew
2019 1543 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1530 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/303/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/225/05 Rady Gminy Łąck z 14 grudnia 2005 r.
2019 1459 2019-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Grodziskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za 2018 rok
2019 1447 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 35/IV/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 367/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1446 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 34/IV/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Grodziskiego
2019 1439 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V.40.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1434 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia statutu gminy
2019 1382 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo.
2019 1370 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/13/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2019 1359 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr VII/89/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2018 rok
2019 1344 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1333 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 64/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 32/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2018 roku, w sprawie zasad,trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2019 1293 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr VII/88/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia
2019 1238 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1229 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV.1.2019 Rady Gminy Wieniawa z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1180 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Somianka i sołtysów sołectw z terenu gminy Somianka
2019 1179 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Somianka z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Somianka i sołtysów sołectw z terenu gminy Somianka
2019 1153 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
2019 1152 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych rady gminy i zasad zwrotu kosztów podróży
2019 1150 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018r. w sprawie uchwalenia regulaminów użytkowania placów rekreacji
2019 1149 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminów użytkowania placów rekreacji
2019 1140 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1107 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 5/II/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wiskitki
2019 1097 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Żyrardowa na lata 2018-2024"
2019 1095 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania ze Skweru inż. Władysława Srzednickiego w Żyrardowie
2019 1056 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wieliszew oraz nadania jej statutu
2019 1045 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Jastrząb i nadania jej Statutu
2019 1011 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarnia.
2019 972 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr VII/36/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy i Miasta Mogielnica
2019 961 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/31/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu rady gminy
2019 927 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/36/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Klubowi Senior + w Łaskarzewie
2019 901 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Miedznie.
2019 869 2019-01-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żuromińskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 807 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/54/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów
2019 806 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/53/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia diet dla radnych Rady Gminy w Nowej Suchej
2019 805 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/52/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej
2019 756 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Miastków Kościelny
2019 719 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 718 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2019 706 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 19/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Świercze oraz nadania jej statutu
2019 674 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich
2019 656 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń
2019 616 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placu sportowo-rekreacyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim.
2019 564 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr L.578.2018 z dnia 18 października 2018 r.w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Waryńskiego w Pruszkowie.
2019 563 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr L.577.2018 z dnia 18 października 2018 r.w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie.
2019 562 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa.
2019 545 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 544 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeń.
2019 522 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czerwonka.
2019 509 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady oraz radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w posiedzeniach
2019 508 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady oraz radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w posiedzeniach
2019 482 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 397 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
2019 387 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.
2019 369 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Białobrzeskiego
2019 362 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka "Gostynińskie becikowe"
2019 341 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 301 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
2019 252 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Nasielsk w prawo własności tych gruntów
2019 210 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
2019 180 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sypniewo
2019 175 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego
2019 165 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.21.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie „Statutu Gminy Jednorożec”
2019 140 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Makowskiego
2019 122 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 25/III/18 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 106 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 22/III/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Miasta Milanówka
2019 60 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepielów
2018 13396 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 13376 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pionki.
2018 13295 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Sochocin
2018 13292 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 13250 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirów.
2018 13203 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 29/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Radomskiego
2018 13192 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2018 13188 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Solec nad Wisłą
2018 13187 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XL/298/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 13123 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.21.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 13118 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 28/III/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Lubowidz
2018 13116 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tczów
2018 13111 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 39/III/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grudusk
2018 13088 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego.
2018 13028 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ostrowskiego
2018 13016 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV.21.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo
2018 12981 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 38/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 158/2015 r. Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Grodzisku Mazowieckim i nadania jej statutu
2018 12972 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stanisławów
2018 12960 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2018 12946 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/3/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Grójec
2018 12912 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr I/7/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Olszewo-Borki
2018 12876 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łąck.
2018 12875 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/470/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieliszew
2018 12865 2018-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2018 12819 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2019 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu garwolińskiego
2018 12803 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno
2018 12801 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXXII/266/2006 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Zakład Obsługi Szkół w Przysusze
2018 12785 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 3/II/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Duninów,
2018 12767 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr VI/2/12/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 12765 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/2/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gozdowo
2018 12743 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Szydłowo
2018 12727 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie
2018 12708 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 12663 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/39/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 12662 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/38/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 12661 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/37/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego
2018 12660 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/35/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda 20J
2018 12658 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/33/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 12652 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/46/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2018 12648 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/42/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2018 12647 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/41/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2018 12646 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/40/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy stacji metra w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2018 12591 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 14.III.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Płoniawy-Bramura
2018 12586 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń.
2018 12566 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice.
2018 12488 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 6/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Lubowidz
2018 12458 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy
2018 12455 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet radnym
2018 12431 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetow inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakimi muszą odpowiadać składane projekty.
2018 12369 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń
2018 12349 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 21/II/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów” i nadania jej statutu.
2018 12249 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/213/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 5 października 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Wyśmierzyce.
2018 12232 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec.
2018 12205 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Raciąż
2018 12179 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świercze
2018 12157 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Latowicz
2018 12121 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mordach.
2018 11995 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obytwatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 11981 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11946 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 8.II.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Płoniawy-Bramura
2018 11945 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 7.II.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Płoniawy-Bramura
2018 11856 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Kowali Nr III/11/05 z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wydzierżawiania i obciążania gruntów rolnych.
2018 11854 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 11821 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Ciechanów.
2018 11816 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/417/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11789 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona zlokalizowanych na terenie Miasta Glinojeck
2018 11756 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szreńsk
2018 11742 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie diet dla radnych Gminy Ciepielów na czas VIII kadencji 2018-2023
2018 11723 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LXV/91/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę o nadaniu statutów jednostkom pomocniczym Gminy Nieporęt
2018 11721 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LXV/88/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2018 11717 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 9/I/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów
2018 11669 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 709/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Lesznowola
2018 11650 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2018 11608 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.240.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11603 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/249/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wilga.
2018 11564 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11563 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/271/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11531 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr LVI/314/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Somianka
2018 11508 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/416/18 Rady Miasta Sochaczew z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miasta Sochaczewa
2018 11492 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 768/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców.
2018 11491 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2018 11490 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Platerów.
2018 11447 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego
2018 11446 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII.284.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11445 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII.283.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie Statutu Gminy Rząśnik
2018 11422 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LXVI/294/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sochaczew
2018 11418 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przesmyki
2018 11414 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 447/LXXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11412 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 445/LXXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 101/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.
2018 11407 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Platerów do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Platerów
2018 11406 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/302/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11404 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 476/XLVIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Milanówka
2018 11402 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI.297.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec
2018 11392 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 322/XLI/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Gąbin
2018 11388 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stupsk
2018 11387 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/485/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka
2018 11380 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/304/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kałuszyn.
2018 11361 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LVI/315/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11347 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXV/588/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/571/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Otwocku i nadania jej Statutu.
2018 11329 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV.230.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mokobody
2018 11317 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11316 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/226/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gołymin – Ośrodek
2018 11309 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/572/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/549/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Karczew
2018 11293 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sokołów Podlaski.
2018 11292 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 651/LVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Radzymin
2018 11290 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr I/8/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Makowskiego
2018 11287 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/64/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zaręby Kościelne.
2018 11273 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/377/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Przasnyskiego
2018 11270 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIII/371/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 11261 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stoczek
2018 11256 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi.
2018 11241 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/378/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 r. na obszarach wodnych Powiatu Ostrołęckiego
2018 11240 2018-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2018 11236 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII.225.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błędów.
2018 11235 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LX/459/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaktorów.
2018 11226 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/497/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Stare Babice
2018 11217 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 401/LIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018 11189 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 243/XL/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 36/V/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Miasto
2018 11170 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedzna
2018 11156 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII.237.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słubice
2018 11144 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie publikacji sprawozdania Prezydenta Miasta Siedlce z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 r.
2018 11080 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLV.344.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przytyk
2018 11070 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI.455.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Klembów
2018 11063 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 377/XL/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Płockiego
2018 11062 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LV/310/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płońskiego
2018 11059 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 254.XLIX.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Płoniawy-Bramura
2018 11058 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LIII/396/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały z Nr LII/389/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Piastowa”
2018 11056 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/389/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Piastowa”
2018 11042 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 listopada 2018 r. W sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Regimin
2018 11040 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII.241.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rybno
2018 11039 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2018 11033 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/232/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11028 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/267/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Glinojeck
2018 11012 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/283/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kuczbork-Osada
2018 11000 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI.256.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 października 2017roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raciąż
2018 10985 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr LV/422/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10984 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr LV/421/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk
2018 10980 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr L.579.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2020 rok
2018 10976 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2018 10961 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/544/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2018 10960 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/542/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Sukiennej 24a
2018 10959 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/541/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Sukiennej 24
2018 10925 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI /187 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10924 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIX /181 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Chotcza
2018 10902 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/276/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzynowłoga Mała
2018 10901 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr L/261/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10898 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr L/265/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/137/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadowne
2018 10881 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skórzec
2018 10880 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.47.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemiątkowo
2018 10879 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osieck
2018 10878 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV/317/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu
2018 10867 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LIII/427/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10865 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LXIV.562.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Informacji Gminnej w gminie Brwinów
2018 10864 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew
2018 10829 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LI.624.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zamian w Statucie Gminy Nadarzyn
2018 10818 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXII/549/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Karczew
2018 10815 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 253/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zatory.
2018 10814 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 251/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XL/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 10813 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LIV/397/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10806 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 października 2018 r. STATUT GMINY KRASNOSIELC
2018 10805 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 395/LVIII/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chorzele.
2018 10802 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.561.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, którymi muszą odpowiadać składane projekty
2018 10777 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIV/396/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca statut gminy Zakroczym
2018 10760 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX.412.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuszcz
2018 10748 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/215/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczutowo
2018 10741 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L.578.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Waryńskiego w Pruszkowie.
2018 10740 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L.577.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie.
2018 10738 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI.244.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 10733 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 32.210.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 10732 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 32.209.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grabów nad Pilicą
2018 10731 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 235/XL/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Szczawin Kościelny
2018 10727 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIX/338/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Teresin
2018 10720 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/447/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice
2018 10709 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Radzanowo
2018 10708 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 283/LI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich, inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 10687 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 271/LIII/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski
2018 10686 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LII.327.2018 Rady Gminy w Kowali z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kowala
2018 10685 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/266/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Puszcza Mariańska przyjęty uchwałą Nr VII/28/2003 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie statutu Gminy Puszcza Mariańska.
2018 10684 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 338/LIII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna
2018 10677 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiśniew.
2018 10671 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/355/2018 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zwoleń
2018 10669 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/354/2018 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty.
2018 10668 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jakubów
2018 10663 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dąbrówka w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrówka.
2018 10662 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LIII/395/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa
2018 10634 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie występowania mieszkańców Gminy Pacyna z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
2018 10633 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Pacyna
2018 10632 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Policzna
2018 10631 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI.243.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stara Błotnica
2018 10625 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/450/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XXIX/05 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czosnów
2018 10613 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 291/XLV/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2018 10604 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr L.580.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pruszkowa.
2018 10591 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 52/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Żabia Wola
2018 10590 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLII/368/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skaryszew
2018 10589 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Brudzeń Duży
2018 10588 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Gminy Repki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Repki