Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 321

Słowa kluczowe: stypendia w oświacie

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11812 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie stypendiów dla studentów uczelni medycznych o kierunku lekarskim
2019 11660 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 87/XI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Słupno uczęszczających do szkół ponadpodstawowych
2019 11659 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 86/XI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 74/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych
2019 11588 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.104.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu stypendialnego pn. „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągniecia edukacyjne, sportowe lub artystyczne oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania
2019 11374 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/128/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/16/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.
2019 11314 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/162/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2019 11299 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, dla których powiat nowodworski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne
2019 11186 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Garbatka-Letnisko oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Garbatka-Letnisko dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2019 10972 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego.
2019 10867 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Karniewo za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karniewo.
2019 10563 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/149/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki
2019 10264 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VI/10/78/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne
2019 9944 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Makowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Makowskiego.
2019 9706 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego.
2019 9319 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2019 9304 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/75/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu gminy Jastrzębia oraz określenia zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy Jastrzębia dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2019 9268 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VII/47/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów w Gminie Olszanka
2019 9240 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Czosnów.
2019 8903 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki
2019 8448 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo
2019 8407 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Repki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oraz trybu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie gminy Repki
2019 8390 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce.
2019 8201 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych
2019 7708 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
2019 7695 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/132/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2019 7647 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2019 7599 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII.48.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV.121.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica
2019 7435 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę.
2019 7079 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów w Gminie Olszanka
2019 7071 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo
2019 6968 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/253/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów
2019 6942 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.
2019 5935 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/499/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Siedlce
2019 5379 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 55/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2019 5375 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 51/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2019 5218 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2019 4872 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 48/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia " Programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki w konkursach sportowych, przedmiotowych , literackich i artystycznych i innych konkursach promujących zdobywanie wiedzy ze szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski , oraz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Załuski , pobierających naukę w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Załuski ".
2019 4808 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych
2019 4070 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 40/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
2019 3160 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 13/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Wiskitki za osiągnięte wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki oraz określenia zasad ich przyznawania
2019 1837 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 68/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka
2019 649 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-194/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał
2019 648 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-193/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 11074 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 173/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2018 9437 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2101/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy
2018 9295 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy stypendialnej w formie Nagrody Edukacyjnej Gminy Lelis
2018 9167 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/422/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2018 9153 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2074/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów
2018 8437 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr L/499/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Siedlce
2018 8421 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVII/434/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.
2018 8273 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/529/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów
2018 8018 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/462/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2018 7780 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 1497/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
2018 7739 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 7687 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 666/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 218/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej.
2018 7638 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 435/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 140/V/08 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania stypendium pod nazwą „Młodzież poznaje Europę” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla których Miasto Józefów jest organem prowadzącym za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia
2018 7602 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 608/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 592/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół
2018 7491 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 245.XLVII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 243.XLVI.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Płoniawy-Bramura za wyniki w nauce i szczególnie osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2018 7468 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII.217.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna”.
2018 7116 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/437/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2018 7029 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII /227/ 2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.
2018 6974 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/43/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXV/31/2013 w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
2018 6682 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.
2018 6602 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 300/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 289/XLIII/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 305/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów”.
2018 6497 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 243.XLVI.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Płoniawy-Bramura za wyniki w nauce i szczególnie osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2018 6414 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV.316.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia stypendium naukowego, sportowego i artystycznego uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kotuń.
2018 6402 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr 592/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół
2018 6387 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Brochów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniów szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów
2018 6367 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/485/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk
2018 6317 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i  trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów w Gminie Olszanka.
2018 5939 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/96/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo
2018 5931 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę NR XIX/133/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie
2018 5844 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 394/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów”
2018 5731 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo"
2018 5730 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/269/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo"
2018 5694 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 289/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 305/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów”
2018 4873 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo"
2018 4519 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/222/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn.
2018 3527 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 14/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Wiskitki za osiągnięte wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki oraz określenia zasad ich przyznawania.
2018 3316 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/249/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendium Burmistrza Miasta Węgrowa dla uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów, w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2018 3028 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/384/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.
2018 2852 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie programu wspierania uzdolnionych uczniów
2018 2252 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
2018 1695 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów.
2018 1312 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Korczew za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkujących na terenie gminy Korczew.
2018 1066 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom studiów pielęgniarskich i położniczych
2018 373 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
2018 364 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr LVI/597/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/386/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych
2017 11912 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 48/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno
2017 11117 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/377/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2017 10090 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XL/358/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”.
2017 9037 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkół Gminy Cegłów
2017 8709 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.413.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII.441.2013 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu stypendialnego pn „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe
2017 8435 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/2017 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Płoński”
2017 7823 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 599/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Płock.
2017 7241 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr LIV/1332/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów
2017 7238 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.
2017 6330 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/324/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXI/317/2013 w sprawie Programu Stypendialnego w  Gminie Wieliszew
2017 6270 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 110/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2017 6044 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.
2017 5814 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/268/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom
2017 5428 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1237/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów.
2017 5377 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pionki za osiągane wyniki w zakresie obowiązujących zajęć edukacyjnych i inne wysokie osiągnięcia w dyscyplinach wiedzy, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Pionki
2017 5293 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice.
2017 5020 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/17 Rady Gminy Nur z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Nur dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie gminy Nur
2017 4392 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 69/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych””
2017 4391 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 68/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia i uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018, w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2017 3844 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.183.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Siennica w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2017 3789 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu gminy Jastrzębia oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Jastrzębia dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2017 1861 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Brochów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów
2017 1697 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI.132.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rybno za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Rybno .
2017 1454 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/145/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Gniewoszów oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gniewoszów
2016 11962 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXV/336/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2016 11651 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Zbuczyn za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbuczyn oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania
2016 10310 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.
2016 10027 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/46/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 14 października 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, zamieszkujących na terenie gminy Krasne.
2016 9752 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych
2016 8645 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/278/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r. w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów
2016 6985 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin
2016 5900 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowskiego.
2016 5728 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.
2016 5647 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2016 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych w Gminie Różan
2016 5551 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Jastrzębia oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Jastrzębia dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
2016 5479 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osignięcia sportowe dla uczniów będących mieszkańcami gminy Puszcza Mariańska
2016 5350 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV.121.2016 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica
2016 5309 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 232/XVII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 218/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz edukacji szkolnej.
2016 5308 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 218/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej.
2016 4964 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 63/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych””
2016 4963 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 62/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
2016 4609 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XLII/299/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
2016 4186 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2016 3746 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów w Gminie Olszanka.
2016 3516 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/74/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 marca 2016r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Krasnosielc za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia w zakresie kultury i sportu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum"
2016 3327 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Płoński”
2016 3272 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 114/XXII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Słupno
2016 3189 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2016 2859 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/147/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2016 1587 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 187/XVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 136/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe.
2016 1561 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XII/89/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiyum Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiagnięcia promujące gminę.
2016 1288 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 270/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół
2016 493 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmian do Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
2016 218 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/130/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz studentów, dojeżdżających do szkół poza granicami Gminy Zielonka
2016 151 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych i nagród sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk
2015 10031 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Makowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Makowskiego
2015 8935 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/69/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta Węgrowa dla uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2015 8553 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr 92/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów".
2015 8051 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
2015 7800 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”.
2015 6634 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.
2015 6030 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr 40/XII/2015 Rady Gminy w Załuskach z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Załuski za wyniki w nauce, sporcie, osiągnięcia artystyczne i inne szczególne osiągnięcia
2015 6003 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie:zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2015 5062 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Czosnów
2015 3800 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 marca 2015r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie Regulaminów przyznawania uczniom stypendium naukowego Wójta Gminy Radzanów za wybitne osiągnięcia w nauce.
2015 3094 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2015 2946 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 24 lutego 2011r.
2015 2519 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/26/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz studentów, dojeżdżających do szkół poza granicami Gminy Zielonka
2015 1958 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie Regulaminów przyznawania uczniom stypendium naukowego Wójta Gminy Radzanów za wybitne osiągnięcia w nauce.
2015 1314 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV-12/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin
2014 9391 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 października 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Tarczyna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2014 9014 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/633/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2014 8640 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 253/LI/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 2 września 2014r. w sprawie:zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2014 8636 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2014 Rady Gminy Latowicz z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Latowicz
2014 8360 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 845/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka
2014 6918 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXI1/138/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica zmienionej uchwałą Nr XXX/189/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI1/138/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.
2014 6410 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII /199/ 2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
2014 6346 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/372/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/07 w sprawie zasad udzielania stypendium uczniom szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Cegłów
2014 6167 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
2014 5954 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 272/XLI/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Płoniawy-Bramura dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie.
2014 4569 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo.
2014 4568 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo
2014 3509 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.0007.250.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce
2014 2557 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 marca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu stypendialnego w Gminie Stary Lubotyń
2014 2556 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 10 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
2014 394 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 305/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów".
2013 12899 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów oraz studentów
2013 12421 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 631/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania
2013 12364 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.351.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
2013 12230 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 34/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Wiskitki za osiągnięte wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiskitki oraz określenia zasad ich przyznawania
2013 11736 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.460.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2013r. w sprawie reasumpcji uchwały nr XLIII.441.2013 z dnia 4 września 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie ustanawiającej program stypendialny pn „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe.
2013 9982 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/390/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2013 8839 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 164/XXIV/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych uczniów w Gminie Świercze
2013 7934 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/138/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.
2013 7808 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/355/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz studentów, dojeżdżających do szkół poza granicami Gminy Zielonka
2013 3744 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 41/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
2013 2903 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów” dla uczniów szczególnie uzdolnionych".
2013 1677 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/386/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych
2013 32 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 228/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych uczniów w Gminie Chorzele.
2012 8981 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.
2012 6704 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/146/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka
2012 6113 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów.
2012 5322 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
2012 5070 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/970/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”
2012 4910 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.
2012 4717 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/207/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla osób niepełnosprawnych uczących się w szkołach policealnych oraz na wyższych uczelniach
2012 3898 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2012r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym
2012 3861 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice.
2012 2864 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 53/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów
2012 2863 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 50/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
2012 2412 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych.
2012 266 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.
2011 7025 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r. wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.
2011 6262 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII.136.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2011 5872 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz.
2011 4907 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz.
2011 4718 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.
2011 4236 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/120/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2011 3807 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/98/2005 Rady Gminy Domanice z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 3702 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 2945 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/54/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2011 1668 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zasad udzielania i finansowania nagród pieniężnych w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.
2011 1082 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki i osiągniecia w nauce
2011 805 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr 46/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.
2011 679 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguty–Pianki.
2010 7619 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/246/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Korczew
2010 7637 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia "Programu Stypendialnego w Gminie Zakroczym".
2010 7407 2010-12-27 Uchwała Uchwała nr 340/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r. w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Józefowa
2010 7324 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki
2010 7137 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr 546/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 6818 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2010 Rady Gminy Repki z dnia 27 września 2010r. w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2010 6846 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 225/XXXI/2010 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 14 września 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą
2010 6701 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/10 Rady Gminy w Stromcu z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2010 6575 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/505/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mława.
2010 6574 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/181/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/86/05 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 6433 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Odrzywół
2010 6070 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/444/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszków
2010 6046 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/158/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sarnaki
2010 5869 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/197/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 5731 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/202/2010 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 5695 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX /144/ 2005 Rady Gminy w Stoczku z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 5440 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/10 Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rybno.
2010 5371 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLII/186/2010 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo.
2010 5389 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki.
2010 5231 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 600/XLIX/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2010 5229 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 182/XXXIX/10 z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rościszewo
2010 5179 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr L/450/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/645/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
2010 5182 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/162/10 Rady Gminy Wierzbno z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 5170 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/241/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 3 września 2010r. w sprawie : Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Krzynowłoga Mała.
2010 5118 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLII/179/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/86/05 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 5058 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/126/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ceranów
2010 5076 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 684/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
2010 5014 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goworowo.
2010 4962 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/169/10 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 4802 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr L/255/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębe Wielkie
2010 4467 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zasad przyznawania stypendium sportowego ze środków gminy Radziejowice.
2010 4455 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/442/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 maja 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kobyłka
2010 4303 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2010 4301 2010-10-01 uchwala Uchwala nr 452/LI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne
2010 4304 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/185/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 4208 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr 762/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka
2010 3905 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/262/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Garwolin
2010 3913 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Policzna wprowadzonym Uchwałą Nr XVI/108/2008 Rady Gminy Policzna z dnia 29 sierpnia 2008r i zmienionego Uchwałą Nr XXII/163/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 26 sierpnia 2009 r
2010 3906 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 3843 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLV/421/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Mszczonowa za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mszczonów"
2010 3691 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2010 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr IV/40/07 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego
2010 3648 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLV/575/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Legionowo
2010 3587 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/164/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2010r. o zmianie uchwały nr XXV/87/05 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jastrząb
2010 3503 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXX/151/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sabnie.
2010 3472 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/233/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos.
2010 3057 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 221/XXXV/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Bielsk dla uczniów za wybitne osiagnięcia i wysokie wyniki w nauce
2010 2981 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr 221/XXVII/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała"
2010 2995 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr 703/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka
2010 2923 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych
2010 2825 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2005 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2010 2597 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat".
2010 2560 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy Łąck oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Łąck dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2010 2524 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/467/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk
2010 2194 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/255/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prażmów.
2010 2199 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLII/538/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Legionowo
2010 2017 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XL/332/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VII/55/07 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2010 1858 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLII/699/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn
2010 1760 2010-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2010 1719 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/162/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy i Rady Gminy Krasnosielc za wyniki w nauce, osiągnięcia w zakresie kultury i sportu dla uczniów szkół gminnych".
2010 1345 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/348/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2010 1053 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr 41/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
2009 7042 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gniewoszów
2009 6975 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr 549/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe oraz określenia zasad ich przyznawania
2009 6563 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 57/XXXIV/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 8/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Żabia Wola
2009 6735 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium naukowego Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku
2009 6162 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/495/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Legionowo
2009 6073 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/06 Rady Gminy Słubice z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zmienionej uchwałą nr XXXIV/211/06 Rady Gminy Słubice z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie zmianyuchwały nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 5763 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 192/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Małkinia Górna
2009 5700 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grabów nad Pilicą
2009 5544 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2009 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kosów Lacki
2009 5481 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 października 2009r. w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXVI/150/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cegłów
2009 5378 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr 1174/XL/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 5375 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/09 Rady Gminy Somianka z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXV/142/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka
2009 5342 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/184/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/76/2007 Rady Gminy Pionki z dnia 28 listopada 2007 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pionki.
2009 5319 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/09 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pomiechówek
2009 5154 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Latowicz
2009 4953 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr 234/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Celestynów
2009 4663 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/09 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/280/2005 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 4661 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr 331/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 179/XVIII/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Milanówek
2009 4593 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr 617/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 września 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego wybitnie zdolnym uczniom szkół ponadgimnazjalnych
2009 4422 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka
2009 4416 2009-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom
2009 4276 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Policzna wprowadzonym uchwałą nr XVI/108/2008 Rady Gminy Policzna z dnia 29 sierpnia 2008r
2009 4205 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 373/XLIV/2009 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Serock
2009 4105 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr 331/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wiązowna
2009 3872 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr 419/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2009 3844 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi
2009 3754 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009r. zmiany w załączniku do uchwały Nr XII/60/2007 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 października 2007r. w sprawie zasad przyznawania "Stypendium Starosty Szydłowieckiego"
2009 3559 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr LVII/1742/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów
2009 3511 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat"
2009 3481 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/141/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/187/2005 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 3386 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 1029/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
2009 3143 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/09 Rada Miejska w Mordach z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
2009 2842 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/09 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia „Gminnego Stypendium Motywacyjno – Socjalnego im. Aleksandry i Bronisława Rojek” oraz ustalenia regulaminu przyznawania „Gminnego Stypendium Motywacyjno-Socjalnego im. Aleksandry i Bronisława Rojek” studentom pochodzącym z terenu Gminy Górzno
2009 2762 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2009 Rady Miasta Węgrowa z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Węgrowa
2009 2763 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI-171/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendium uczniom
2009 2740 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/120/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXI/102/05 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 marca 2005r. dot. przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
2009 2612 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół gminnych
2009 2290 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Karczew
2009 2260 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 493/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka
2009 2133 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/2008 z dnia 18 marca 2008r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
2009 1630 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr 218/XXXVII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczących się w szkołach miasta Sulejówek
2009 1430 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr 29/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych"
2009 1036 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2008 Rady Gminy Gózd z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 759 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr 465/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 165/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia.
2009 656 2009-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/305/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/2008 z dnia 18 marca 2008 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2009 71 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło.
2009 3712 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk