Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 2235

Słowa kluczowe: regulaminy

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11844 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustanowienia tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY STANISŁAWÓW”
2019 11840 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2019 11839 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2019 11814 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII.79.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Kotuniu”.
2019 11811 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń, za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski
2019 11805 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 187/XIV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 604/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2019 11794 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów pełniących rolę świetlic wiejskich w Gminie Wyśmierzyce
2019 11790 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 11777 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 76.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2019 11731 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/101/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strachówka
2019 11728 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 78/XV/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr 156/XXXIII/2017 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 września 2017 roku, Uchwałą nr 186/XL/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2019 11633 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brok
2019 11631 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brok
2019 11629 2019-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
2019 11620 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 113/XII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna
2019 11611 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.74.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Baboszewo dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także dodatków o charakterze socjalnym
2019 11607 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczutowo
2019 11605 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwonka
2019 11603 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/101/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 11383 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu
2019 11169 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/88/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Myszyniec
2019 11166 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/169/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock
2019 11164 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/166/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu targowisk w Otwocku
2019 10984 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 10 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Garwolin
2019 10983 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Garwolina
2019 10982 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/54/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/130/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew
2019 10972 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego.
2019 10867 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Karniewo za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karniewo.
2019 10865 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/54/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sońsk
2019 10858 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Domanice zmienioną Uchwałą Nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2014 roku oraz Uchwałą Nr X/50/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 29 maja 2019 roku
2019 10838 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sochocin
2019 10792 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maciejowice
2019 10783 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2019 10781 2019-09-18 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
2019 10749 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 302/XIII/2019 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 10724 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/308/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2019 10723 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIV/185/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
2019 10721 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 10 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno
2019 10492 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew
2019 10491 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2019 10487 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/387/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew
2019 10130 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr X/60/2019r. Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
2019 10119 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2019 10111 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli
2019 10084 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr IX.62.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.
2019 9991 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.55.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo
2019 9989 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.53.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/3/05 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
2019 9948 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/59/2015 Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuczbork – Osada
2019 9944 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Makowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Makowskiego.
2019 9941 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/193/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13 września 2016 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2019 9923 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 9920 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 53/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola
2019 9913 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2019 9905 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń.
2019 9900 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII.72.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Kotuniu”.
2019 9883 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Gminy Nur z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/213/18 Rady Gminy Nur z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nur
2019 9879 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/284/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
2019 9874 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie
2019 9873 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”
2019 9868 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Korytnica
2019 9858 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego nauczycielom Gminy Winnica
2019 9851 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 9839 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/217/2016 w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2019 9824 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miedzna.
2019 9795 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 75/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 9794 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 74/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 9780 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XII/74/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Garwolina
2019 9757 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2019 9750 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z szaletu publicznego” w Przasnyszu
2019 9748 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska wiejskiego „Mój Rynek” w Brochowie
2019 9727 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 70/XIV//2019 Rady Gminy Iłów z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 96/XIX/2016 z dnia 28.06.2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłów.
2019 9701 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/99/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin
2019 9698 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Izabelin
2019 9696 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2019 9684 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poświętne
2019 9675 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 73/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chorzele
2019 9672 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.66.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż
2019 9670 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród , zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Iłża
2019 9653 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-109/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, jednorazowe świadczenie na start, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 9642 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 108/XVI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotyczącej Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła
2019 9635 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr GOPS.VIII.0007.83.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębe Wielkie
2019 9629 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.60.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec.
2019 9621 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 81/X/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rościszewo
2019 9604 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu
2019 9602 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów
2019 9593 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Poświętne
2019 9537 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 106/XI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna
2019 9485 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gózd
2019 9480 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/87/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z terenu Glinianek, stanowiących część Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2019 9463 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie
2019 9449 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.103.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.53.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów
2019 9428 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr XI/39/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska
2019 9427 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/97/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2019 9368 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IX.90.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XIII.89.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokobody.
2019 9348 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.58.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik
2019 9312 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kąpieliska – „ZALEW ŁOSICKI”
2019 9305 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/76/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastrzębia
2019 9299 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 112/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku.
2019 9295 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Parysów
2019 9294 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Parysowie nr XX/101/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów
2019 9260 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/86/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVII/281/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2019 9248 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2019 9242 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2019 9237 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr x/68/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo
2019 9225 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII.47.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jasieniec
2019 9207 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzbno Nr XVIII/93/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno
2019 9049 2019-07-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych
2019 9041 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr KE.VII.0007.69.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie
2019 9019 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/375/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków
2019 9007 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/351/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
2019 8989 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 8985 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/89/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2019 8971 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/130/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka
2019 8943 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbuczyn
2019 8939 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie : regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Huszlew
2019 8932 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jabłonna Lacka
2019 8926 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów
2019 8924 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie
2019 8916 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn
2019 8911 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/84/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 8910 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/83/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich pod nazwą „Nowodworski Rower Miejski”
2019 8906 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/78/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz opłat za usługi cmentarne
2019 8903 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki
2019 8727 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/32/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jedlińsk
2019 8726 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/31/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk
2019 8698 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X.58.2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 8666 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/57/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2019 8661 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 8644 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 102/XIV/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła
2019 8529 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X.55.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z hal sportowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rząśnik
2019 8516 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR LIV/283/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2019 8449 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrzejewo
2019 8411 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Baranowo
2019 8406 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Repki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki
2019 8301 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca załącznik uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Sadowne
2019 8294 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 101/XIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania i jej Regulaminu na terenie miasta Sierpca.
2019 8282 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2019 8271 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów
2019 8200 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 72/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno
2019 8125 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2019 8124 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Lelis, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Lelis uprawnienia do stanowienia ich wysokości
2019 8112 2019-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
2019 8070 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew.
2019 8065 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/226/03 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 października 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych targowisk w Kozienicach.
2019 8058 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk
2019 8055 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Dobre z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/127/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre .
2019 8046 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XI/55/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości.
2019 8028 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha
2019 8020 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli
2019 7953 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stupsk
2019 7938 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Somiance
2019 7937 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2019 7775 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Sadowne
2019 7733 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/102/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2019 7718 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
2019 7639 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/40/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 7586 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice
2019 7532 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/053/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2019 7528 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.84.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 7442 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Pionki
2019 7435 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę.
2019 7430 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek”
2019 7425 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brok.
2019 7405 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 75.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 32.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego "Mój Rynek" w Wiązownie
2019 7399 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 59.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 165.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania przestrzeni publicznej w Wiązownie nazwy „Gminny Park Centrum” i wprowadzenia regulaminu korzystania z ww. Parku
2019 7220 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2019 7219 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X.53.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Pniewy”
2019 7196 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulainu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pomiechówek
2019 7151 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego stadionu sportowego w Sypniewie
2019 7150 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo
2019 7146 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/51/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokości i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów
2019 7107 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich pod nazwą „Nowodworski Rower Miejski”
2019 7106 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 6969 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/273/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2019 6948 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława
2019 6884 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Siemiątkowo
2019 6874 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek”
2019 6873 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/26/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek”
2019 6825 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów
2019 6764 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/124/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
2019 6712 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn
2019 6692 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska miejskiego Nr 1 "Mój Rynek", położonego przy ul. Jana III Sobieskiego (ograniczonego ulicami Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego) w Legionowie na terenie działki nr ew. 380/3 w obr. 65 o pow. 2.997,80 m²
2019 6666 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2019 6583 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn
2019 6578 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.59.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 6571 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Latowicz
2019 6530 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2019 6498 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 55/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Żurominie
2019 6497 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 50/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 6490 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/20/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieporęt
2019 6426 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2019 6409 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki
2019 6256 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert.
2019 6228 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchożebry.
2019 6222 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 78/VII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska
2019 6176 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/49/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 6142 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/57/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2019 6137 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 6123 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 53/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lubowidz
2019 6026 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”
2019 5997 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX.107.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5821 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Młodzieszyn
2019 5781 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 5708 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 5700 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa
2019 5641 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łosice
2019 5425 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie
2019 5313 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maciejowice
2019 5251 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 96/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 5243 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kowala
2019 5209 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
2019 5205 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/328/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2019 5203 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/32/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia.
2019 5102 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V.28.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Stara Błotnica
2019 5068 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bielany.
2019 5064 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/76/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha
2019 4997 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Iłża
2019 4993 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 4988 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/9/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin.
2019 4938 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/37/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Izabelin
2019 4886 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek”
2019 4859 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 31/VIII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Staroźreby
2019 4839 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 4835 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 35/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli
2019 4831 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”
2019 4820 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 4721 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespole szkolno-przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Stare Babice
2019 4719 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Straży Gminnej Gminy Stare Babice
2019 4710 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2019 4704 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
2019 4698 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego w Zarębach Kościelnych
2019 4688 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 39/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała z wyłączeniem zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
2019 4671 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Różan
2019 4649 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2019 4639 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 4618 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obryte
2019 4604 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pionki
2019 4597 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie korzystania z obiektów świetlicowych na terenie Gminy Naruszewo
2019 4595 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/41 /2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Naruszewo
2019 4541 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”
2019 4538 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”
2019 4529 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 4452 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelechów.
2019 4448 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2019 4280 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów użytkowania placów rekreacji
2019 4279 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych rady gminy i zwrotu kosztów podróży
2019 4260 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi
2019 4259 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania z parku dydaktyczno-rekreacyjnego "Dolina Wkry" stanowiącym własność Gminy Pomiechówek
2019 4255 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 47/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska „ Mój Rynek” w Celestynowie
2019 4249 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski
2019 4195 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbuczyn
2019 4177 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.62.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXX.413.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Tłuszczu
2019 4154 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 32.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego "Mój Rynek" w Wiązownie
2019 4149 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/040/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2019 4147 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Bieżuń.
2019 4070 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 40/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
2019 4035 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
2019 3901 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żabia Wola
2019 3892 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Jastrząb
2019 3876 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 140/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Józefosławiu
2019 3821 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.26.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno
2019 3811 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zakroczym
2019 3714 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia targowiska do prowadzenia działalności handlowej na terenie gminy Iłża oraz zatwierdzenie zasad korzystania z targowiska
2019 3626 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/167/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2019 3600 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 7/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
2019 3580 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Troszyn
2019 3567 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2019 3548 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/38/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 3415 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/8/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gielniów.
2019 3398 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VIII/44/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Magnuszew.
2019 3395 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 27/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 3389 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Góra Kalwaria
2019 3386 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2019 3384 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII.31.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rząśnik
2019 3376 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ul. Szkolnej w Lesznie
2019 3362 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 79/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 3355 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płońsk
2019 3247 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2019 3245 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo.
2019 3159 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 12/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2019 3139 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 2983 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2019 2880 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/22/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/101/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paprotnia’’
2019 2798 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2794 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyśmierzyce
2019 2704 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zatory
2019 2689 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 37/IV/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
2019 2651 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sienno”
2019 2642 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości.
2019 2638 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2435 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwałenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Przysucha.
2019 2289 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Drobin
2019 2277 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/21//2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 1933 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne
2019 1890 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki
2019 1837 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 68/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka
2019 1827 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 49/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2019 1713 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody.
2019 1633 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń".
2019 1598 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 38/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock.
2019 1560 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sypniewo
2019 1545 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/26/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2019 1536 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pułtusk
2019 1387 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skórzec
2019 1381 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniewo.
2019 1019 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrzejewo
2019 1012 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia.
2019 774 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/39/2018 z  dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2019 548 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2019 528 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rusinów.
2019 409 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2019 394 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obryte
2019 348 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 337 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”.
2019 307 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Somiance
2019 306 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/64/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmin - członków Związku.
2019 229 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sypniewo
2019 189 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV.16.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baboszewo.
2019 188 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV.14.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baboszewo.
2019 159 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Dobre .
2019 98 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieporęt
2019 22 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 29/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno
2019 16 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 20/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Słupno
2019 4 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/407/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów
2018 13391 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z lodowiska w Gminie Żabia Wola i harmonogramu pracy lodowiska w sezonie 2018/2019 oraz powierzenia Wójtowi Gminy Żabia Wola uprawnień do wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej w zakresie lodowiska w Gminie Żabia Wola oraz do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z lodowiska w Gminie Żabia Wola
2018 13240 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice
2018 13117 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubowidz
2018 13097 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo.
2018 13060 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska w Różanie
2018 12979 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 32/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 12888 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2018 12877 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łąck”
2018 12764 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korytnica
2018 12595 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 21.III.2018 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoniawy-Bramura oraz odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Krasne
2018 12371 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2018 12370 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo
2018 12255 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzbno Nr XVIII/93/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno
2018 12219 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LXV.566. 2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego”.
2018 12204 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga Mała.
2018 12195 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 15/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 12175 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cegłów
2018 12019 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r., zmienianej uchwałą Nr XL/11/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk
2018 11929 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/407/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów
2018 11873 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2018 11834 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr LIV/433/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 11721 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LXV/88/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2018 11609 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.242.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsewo
2018 11604 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strachówka
2018 11602 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/241/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
2018 11509 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr 66/XLIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiskitki”
2018 11495 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/317/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 11349 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXVII/595/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Otwocka Nr LXXIV/584/18 z dnia 11.10.2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 11294 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
2018 11263 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek"
2018 11239 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/367/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Zwoleń
2018 11233 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/507/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2018 11154 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/290/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski
2018 11116 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”
2018 11099 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1593/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno
2018 11097 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LXI/548/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/542/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - wielofunkcyjnej hali sportowej zarządzanej przez Centrum Sportu Raszyn.
2018 11096 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LVIII/542/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej-wielofunkcyjnej hali sportowej zarządzanej przez Centrum Sportu Raszyn.
2018 11074 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 173/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2018 11052 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/226/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów"
2018 11041 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII.242.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno
2018 10932 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.45. 2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiątkowo
2018 10930 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.158.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 10929 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.157.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goszczyn
2018 10885 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV.294.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX-158/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa
2018 10817 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 255/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory
2018 10761 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX.413.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Tłuszczu
2018 10707 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 261/XL/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia
2018 10678 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 10673 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/516/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki”
2018 10621 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiśniew
2018 10620 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/262/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki
2018 10420 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXI/474/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2018 r. w sprawie regulaminu parkingów „Parkuj i Jedź” zarządzanych przez Prezydenta Miasta Żyrardowa w Żyrardowie
2018 10374 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2018 10363 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVIII-159/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2018 10328 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/185/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/80/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutocin
2018 10189 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVI/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2018 10145 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/609/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki
2018 10144 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/606/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 10119 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIII/300/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Szkolnej w Lesznie
2018 10099 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.263.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół
2018 10084 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LII.233.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Promna.
2018 10057 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Dobre Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 9648 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LVI/238/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tczów"
2018 9631 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 1 października 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2018 9608 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr L.609.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 9607 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 789/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu użytkowania rowerów z fotelikami dziecięcymi w systemie Grodziski Rower Miejski (GRM)
2018 9606 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 785/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu bezpłatnego parkingu typu „parkuj i jedź”(„park&ride”) na ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim.
2018 9589 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LV/437/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów.
2018 9547 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/328/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 9488 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/209/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/100/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 9458 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 465/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka
2018 9449 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 9443 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2018 9439 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XL/261/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chynów
2018 9263 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LV/295/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Solcu nad Wisłą
2018 9016 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nur
2018 8725 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1966/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2018 8212 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2018 8105 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radzanowo
2018 8003 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 814/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2018 7987 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szreńsk
2018 7985 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stoczek
2018 7976 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/530/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock
2018 7967 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XL/234/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”
2018 7898 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/578/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2018 7804 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Radzanów
2018 7785 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk
2018 7779 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 1496/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno
2018 7766 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/308/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse
2018 7760 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2018 7739 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 7720 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr 132/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 7653 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w  szkołach placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2018 7627 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/569/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalet publicznych zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Marki
2018 7598 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 604/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2018 7563 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/452/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 7523 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 29.191.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą
2018 7395 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr L/343/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska – „ZALEW ŁOSICKI”
2018 7336 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia w drodze Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2018 7231 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr 218/XXXIX/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk
2018 7203 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 91.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2018 7161 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 7112 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/248/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 7074 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pionki”
2018 7029 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII /227/ 2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.
2018 7026 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 243/XXX/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Czerwińsk nad Wisłą.
2018 6971 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 358/XLVI/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2018 6805 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/362/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
2018 6774 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/18 Rady Gminy Osieck z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/258/18 Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja 2018r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 6687 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/510/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 6686 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/509/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2018 6610 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/520/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwalę nr XLIX/280/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2018 6607 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/497/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/198/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2018 6443 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/295/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2018 6007 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2018 5993 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/62/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.
2018 5987 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 222/LXIII/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta i Gminy Sanniki
2018 5980 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica
2018 5875 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 679/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2018 5639 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu targowiska miejskiego
2018 5637 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż
2018 5636 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 245/XXVII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowy Duninów
2018 5524 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 338/ XXXV/ 2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach prowadzonych przez Powiat Płocki.
2018 5499 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/190/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/101/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paprotnia’’
2018 5340 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 220/XXX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawidz
2018 5334 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 260/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki
2018 5212 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 251/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 5152 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 5108 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie:przyjęcia regulaminu korzystania z boiska do piłki nożnej z bieżnią w Kołbieli
2018 5104 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 11/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 56/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5087 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 769/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku
2018 4805 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/13/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2018 4795 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/458/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2018 4762 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków.
2018 4759 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/179/09 Rady Gminy Płońsk w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym na terenie Gminy Płońsk dodatków do wynagrodzeń
2018 4601 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2018 4520 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/223/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/137/08 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 4333 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
2018 4242 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża
2018 4227 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 694/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła
2018 4205 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Gminy Nur z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nur
2018 4031 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/236/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
2018 3905 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 302.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2018 3869 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 173/XXV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej w Bogutach-Piankach
2018 3738 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2018 3737 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowa Sucha
2018 3728 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 581/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie oraz opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych
2018 3542 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/431/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cegłów
2018 3533 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LIX/518/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Gminie Miasto Marki
2018 3381 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 158/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
2018 3278 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie
2018 3040 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 3027 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/383/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 3025 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/379/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/375/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice
2018 3006 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/452/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2018 2999 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zasad korzystania z sal i świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia, stanowiących własność Gminy Borkowice.
2018 2983 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LI/257/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/156/09 z dnia 27 marca 2009 roku
2018 2977 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2018 2967 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LIV/283/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2018 2954 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2018 2858 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin
2018 2852 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie programu wspierania uzdolnionych uczniów
2018 2835 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/216/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2018 2768 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad korzystania z targowisk gminnych
2018 2624 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski
2018 2541 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.445.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.
2018 2499 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr L.239.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku
2018 2130 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LX/483/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Płońsk
2018 2082 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2018 2075 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/XIX/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2016 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto
2018 1968 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
2018 1864 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 332/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2018 1856 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XII.74.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.128.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk.
2018 1855 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr VII.31.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Przytyk, będącego własnością Gminy Przytyk
2018 1837 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2018 1828 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy