Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 2080

Słowa kluczowe: regulaminy

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7639 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/40/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 7586 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice
2019 7532 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/053/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2019 7528 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.84.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 7442 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Pionki
2019 7435 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę.
2019 7430 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek”
2019 7425 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brok.
2019 7405 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 75.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 32.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego "Mój Rynek" w Wiązownie
2019 7399 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 59.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 165.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania przestrzeni publicznej w Wiązownie nazwy „Gminny Park Centrum” i wprowadzenia regulaminu korzystania z ww. Parku
2019 7220 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2019 7219 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X.53.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Pniewy”
2019 7196 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulainu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pomiechówek
2019 7151 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego stadionu sportowego w Sypniewie
2019 7150 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo
2019 7146 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/51/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokości i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów
2019 7107 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich pod nazwą „Nowodworski Rower Miejski”
2019 7106 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze Mazowieckim
2019 6969 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/273/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2019 6948 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława
2019 6884 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Siemiątkowo
2019 6874 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek”
2019 6873 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/26/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek”
2019 6825 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów
2019 6764 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/124/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
2019 6712 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn
2019 6692 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska miejskiego Nr 1 "Mój Rynek", położonego przy ul. Jana III Sobieskiego (ograniczonego ulicami Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego) w Legionowie na terenie działki nr ew. 380/3 w obr. 65 o pow. 2.997,80 m²
2019 6666 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2019 6583 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn
2019 6578 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.59.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 6571 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Latowicz
2019 6530 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2019 6498 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 55/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Żurominie
2019 6497 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr 50/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 6490 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/20/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieporęt
2019 6426 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2019 6409 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki
2019 6256 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert.
2019 6228 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchożebry.
2019 6222 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 78/VII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska
2019 6176 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/49/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 6142 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/57/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2019 6137 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 6123 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 53/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lubowidz
2019 6026 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”
2019 5997 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX.107.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5821 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Młodzieszyn
2019 5781 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 5708 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 5700 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa
2019 5641 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łosice
2019 5425 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie
2019 5313 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maciejowice
2019 5251 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 96/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 5243 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kowala
2019 5209 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
2019 5205 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/328/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2019 5203 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/32/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czarnia.
2019 5102 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V.28.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Stara Błotnica
2019 5068 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bielany.
2019 5064 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/76/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha
2019 4997 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Iłża
2019 4993 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokrzywnica
2019 4988 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/9/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin.
2019 4938 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/37/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Izabelin
2019 4886 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu targowiska w Magnuszewie „Mój Rynek”
2019 4859 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 31/VIII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Staroźreby
2019 4839 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 4835 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 35/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli
2019 4831 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”
2019 4820 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 4721 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespole szkolno-przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Stare Babice
2019 4719 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Straży Gminnej Gminy Stare Babice
2019 4710 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2019 4704 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
2019 4698 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego w Zarębach Kościelnych
2019 4688 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 39/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała z wyłączeniem zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
2019 4671 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Różan
2019 4649 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2019 4639 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.58.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 4618 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obryte
2019 4604 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pionki
2019 4597 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie korzystania z obiektów świetlicowych na terenie Gminy Naruszewo
2019 4595 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/41 /2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Naruszewo
2019 4541 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”
2019 4538 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”
2019 4529 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 4452 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelechów.
2019 4448 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2019 4280 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów użytkowania placów rekreacji
2019 4279 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych rady gminy i zwrotu kosztów podróży
2019 4260 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi
2019 4259 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad korzystania z parku dydaktyczno-rekreacyjnego "Dolina Wkry" stanowiącym własność Gminy Pomiechówek
2019 4255 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 47/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska „ Mój Rynek” w Celestynowie
2019 4249 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski
2019 4195 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbuczyn
2019 4177 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.62.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXX.413.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Tłuszczu
2019 4154 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 32.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego "Mój Rynek" w Wiązownie
2019 4149 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/040/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2019 4147 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Bieżuń.
2019 4070 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 40/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
2019 4035 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
2019 3901 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żabia Wola
2019 3892 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Jastrząb
2019 3876 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 140/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Józefosławiu
2019 3821 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII.26.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno
2019 3811 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zakroczym
2019 3714 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia targowiska do prowadzenia działalności handlowej na terenie gminy Iłża oraz zatwierdzenie zasad korzystania z targowiska
2019 3626 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/167/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2019 3600 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 7/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
2019 3580 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Troszyn
2019 3567 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2019 3548 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III/38/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 3415 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/8/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gielniów.
2019 3398 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VIII/44/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Magnuszew.
2019 3395 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 27/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 3389 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Góra Kalwaria
2019 3386 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2019 3384 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII.31.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rząśnik
2019 3376 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ul. Szkolnej w Lesznie
2019 3362 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 79/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 3355 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płońsk
2019 3247 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2019 3245 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo.
2019 3159 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 12/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2019 3139 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 2983 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2019 2880 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/22/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/101/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paprotnia’’
2019 2798 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2794 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyśmierzyce
2019 2704 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zatory
2019 2689 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 37/IV/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
2019 2651 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sienno”
2019 2642 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości.
2019 2638 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 2435 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwałenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Przysucha.
2019 2289 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Drobin
2019 2277 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/21//2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 1933 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne
2019 1890 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki
2019 1837 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 68/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka
2019 1827 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 49/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2019 1713 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody.
2019 1633 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń".
2019 1598 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 38/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock.
2019 1560 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sypniewo
2019 1545 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/26/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2019 1536 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pułtusk
2019 1387 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skórzec
2019 1381 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniewo.
2019 1019 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrzejewo
2019 1012 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia.
2019 774 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/39/2018 z  dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew
2019 548 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
2019 528 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rusinów.
2019 409 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2019 394 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obryte
2019 348 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 337 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”.
2019 307 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Somiance
2019 306 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/64/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmin - członków Związku.
2019 229 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sypniewo
2019 189 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV.16.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baboszewo.
2019 188 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV.14.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baboszewo.
2019 159 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Dobre .
2019 98 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nieporęt
2019 22 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 29/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno
2019 16 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 20/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Słupno
2019 4 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/407/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów
2018 13391 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z lodowiska w Gminie Żabia Wola i harmonogramu pracy lodowiska w sezonie 2018/2019 oraz powierzenia Wójtowi Gminy Żabia Wola uprawnień do wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej w zakresie lodowiska w Gminie Żabia Wola oraz do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z lodowiska w Gminie Żabia Wola
2018 13240 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice
2018 13117 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubowidz
2018 13097 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo.
2018 13060 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska w Różanie
2018 12979 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 32/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 12888 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2018 12877 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łąck”
2018 12764 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korytnica
2018 12595 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 21.III.2018 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoniawy-Bramura oraz odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Krasne
2018 12371 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2018 12370 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo
2018 12255 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzbno Nr XVIII/93/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno
2018 12219 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LXV.566. 2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego”.
2018 12204 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga Mała.
2018 12195 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 15/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 12175 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cegłów
2018 12019 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r., zmienianej uchwałą Nr XL/11/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk
2018 11929 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/407/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łochów
2018 11873 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2018 11834 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr LIV/433/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 11721 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr LXV/88/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2018 11609 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.242.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsewo
2018 11604 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strachówka
2018 11602 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/241/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
2018 11509 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr 66/XLIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiskitki”
2018 11495 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/317/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 11349 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXVII/595/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Otwocka Nr LXXIV/584/18 z dnia 11.10.2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 11294 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 października 2018 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
2018 11263 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek"
2018 11239 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/367/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Zwoleń
2018 11233 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/507/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2018 11154 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/290/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski
2018 11116 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”
2018 11099 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1593/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno
2018 11097 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LXI/548/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/542/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - wielofunkcyjnej hali sportowej zarządzanej przez Centrum Sportu Raszyn.
2018 11096 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LVIII/542/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej-wielofunkcyjnej hali sportowej zarządzanej przez Centrum Sportu Raszyn.
2018 11074 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 173/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2018 11052 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/226/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów"
2018 11041 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII.242.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno
2018 10932 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.45. 2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiątkowo
2018 10930 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.158.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 10929 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.157.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goszczyn
2018 10885 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLV.294.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX-158/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa
2018 10817 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 255/XLII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory
2018 10761 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX.413.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Tłuszczu
2018 10707 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 261/XL/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia
2018 10678 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 10673 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/516/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki”
2018 10621 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiśniew
2018 10620 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/262/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki
2018 10420 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXI/474/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 11 października 2018 r. w sprawie regulaminu parkingów „Parkuj i Jedź” zarządzanych przez Prezydenta Miasta Żyrardowa w Żyrardowie
2018 10374 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2018 10363 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVIII-159/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2018 10328 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/185/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/80/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutocin
2018 10189 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVI/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2018 10145 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/609/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki
2018 10144 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/606/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 10119 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIII/300/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Szkolnej w Lesznie
2018 10099 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.263.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół
2018 10084 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LII.233.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Promna.
2018 10057 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/18 Rady Gminy Dobre z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Dobre Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 9648 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LVI/238/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tczów"
2018 9631 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 1 października 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2018 9608 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr L.609.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 9607 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 789/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu użytkowania rowerów z fotelikami dziecięcymi w systemie Grodziski Rower Miejski (GRM)
2018 9606 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 785/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu bezpłatnego parkingu typu „parkuj i jedź”(„park&ride”) na ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim.
2018 9589 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LV/437/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów.
2018 9547 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/328/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
2018 9488 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/209/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/100/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 9458 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 465/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka
2018 9449 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 9443 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2018 9439 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XL/261/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chynów
2018 9263 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LV/295/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Solcu nad Wisłą
2018 9016 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/18 Rady Gminy Nur z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nur
2018 8725 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1966/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2018 8212 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2018 8105 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radzanowo
2018 8003 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 814/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2018 7987 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szreńsk
2018 7985 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stoczek
2018 7976 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/530/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock
2018 7967 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XL/234/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”
2018 7898 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/578/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2018 7804 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Radzanów
2018 7785 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk
2018 7779 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 1496/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno
2018 7766 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/308/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse
2018 7760 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2018 7739 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 7720 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr 132/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 7653 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w  szkołach placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2018 7627 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/569/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalet publicznych zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Marki
2018 7598 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 604/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2018 7563 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/452/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 7523 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 29.191.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą
2018 7395 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr L/343/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska – „ZALEW ŁOSICKI”
2018 7336 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia w drodze Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2018 7231 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr 218/XXXIX/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk
2018 7203 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 91.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2018 7161 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 7112 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/248/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 7074 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pionki”
2018 7029 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII /227/ 2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.
2018 7026 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 243/XXX/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Czerwińsk nad Wisłą.
2018 6971 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 358/XLVI/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2018 6805 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/362/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
2018 6774 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/18 Rady Gminy Osieck z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/258/18 Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja 2018r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 6687 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/510/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 6686 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/509/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2018 6610 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/520/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwalę nr XLIX/280/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2018 6607 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/497/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/198/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki
2018 6443 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/295/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2018 6007 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2018 5993 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/62/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.
2018 5987 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 222/LXIII/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta i Gminy Sanniki
2018 5980 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica
2018 5875 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 679/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2018 5639 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu targowiska miejskiego
2018 5637 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż
2018 5636 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 245/XXVII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowy Duninów
2018 5524 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 338/ XXXV/ 2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach prowadzonych przez Powiat Płocki.
2018 5499 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/190/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/101/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paprotnia’’
2018 5340 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 220/XXX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawidz
2018 5334 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 260/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki
2018 5212 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 251/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 5152 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 5108 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie:przyjęcia regulaminu korzystania z boiska do piłki nożnej z bieżnią w Kołbieli
2018 5104 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 11/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 56/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5087 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 769/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku
2018 4805 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/13/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2018 4795 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/458/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2018 4762 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków.
2018 4759 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/179/09 Rady Gminy Płońsk w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym na terenie Gminy Płońsk dodatków do wynagrodzeń
2018 4601 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2018 4520 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/223/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/137/08 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 4333 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
2018 4242 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża
2018 4227 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 694/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła
2018 4205 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Gminy Nur z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nur
2018 4031 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/236/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
2018 3905 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 302.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2018 3869 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 173/XXV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej w Bogutach-Piankach
2018 3738 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2018 3737 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowa Sucha
2018 3728 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 581/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie oraz opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych
2018 3542 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/431/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cegłów
2018 3533 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LIX/518/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Gminie Miasto Marki
2018 3381 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 158/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
2018 3278 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie
2018 3040 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 3027 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/383/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 3025 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/379/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/375/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice
2018 3006 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/452/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2018 2999 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zasad korzystania z sal i świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia, stanowiących własność Gminy Borkowice.
2018 2983 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LI/257/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/156/09 z dnia 27 marca 2009 roku
2018 2977 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2018 2967 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LIV/283/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2018 2954 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2018 2858 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin
2018 2852 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie programu wspierania uzdolnionych uczniów
2018 2835 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/216/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2018 2768 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad korzystania z targowisk gminnych
2018 2624 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski
2018 2541 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.445.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa.
2018 2499 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr L.239.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku
2018 2130 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LX/483/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Płońsk
2018 2082 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2018 2075 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/XIX/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2016 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto
2018 1968 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
2018 1864 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 332/XLIX/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2018 1856 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XII.74.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.128.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk.
2018 1855 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr VII.31.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Przytyk, będącego własnością Gminy Przytyk
2018 1837 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2018 1828 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.219.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy
2018 1721 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2018 1712 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z rynku w Lipsku
2018 1711 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu targowiska miejskiego w Lipsku"
2018 1705 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/281/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Warka
2018 1703 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/80/16 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2018 1699 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/165/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2018 1686 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/423/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2018 1511 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2018 1498 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LVII/488/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 1490 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 676/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 1474 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LV/421/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka
2018 1405 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXX/152/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza .
2018 1350 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/375/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice.
2018 1342 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Klwów.
2018 1329 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLII/391/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kobyłce w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji miejskich sieci wodociągowych na terenie m. Kobyłka przy finansowym zaangażowaniu mieszkańców zorganizowanych w Komitety Społeczne
2018 1277 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2018 1276 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Sienno z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno
2018 1273 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy
2018 1267 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 1192 2018-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów
2018 1157 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/347/2017 zdnia 11 grudnia 2017 w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie ,, Parkuj i Jedź'' w Gmionie Jaktorów.
2018 1124 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/240/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna
2018 1122 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 66/XXXVIII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowej wraz z zespołem boisk przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiskitkach i Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach
2018 1056 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2018 1020 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrząb
2018 860 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 854 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr LI.451.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2018 842 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skórzec
2018 841 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009 r w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienionego Uchwałą Nr V/40/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli i Uchwałą Nr XXX/215/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2018 815 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/123/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych, publicznych placówkach w Gminie Miedznie.
2018 759 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 644 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. sprawie zmiany Uchwały Nr IX/51/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stoczek
2018 601 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo
2018 502 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/192/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów
2018 486 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI.244.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
2018 385 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolanów
2018 179 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 338/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 212/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
2018 175 2018-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria
2018 67 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/372/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/139/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka
2017 12609 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 53/XXXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiskitki”
2017 12594 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borkowice.
2017 12584 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XX/121/2016 z dnia 04 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniew.
2017 12553 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuczbork – Osada
2017 12545 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu targowisk miejskich
2017 12544 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/300/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2017 12538 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mirów jest organem prowadzącym.
2017 12529 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX.232.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głowaczów
2017 12526 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX.225.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głowaczów
2017 12499 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/125/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cegłów dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych
2017 12487 2017-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz zmian w Regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2017 12424 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LIX/1564/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie
2017 12408 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2017 12388 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XL/293/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2017 12387 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 636/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2017 12365 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLII/313/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2017 12344 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX.364.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów
2017 12295 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/252/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Leoncin nr XXIV/119/12 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017 12292 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr 183/XXXI/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk
2017 12278 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV-172/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu parkingu
2017 12170 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2017 12168 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2017 11980 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jednorożec”
2017 11528 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/343/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów.
2017 11521 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego "Wstępami" odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu
2017 11399 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 230/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Czernice Borowe” i uchwalenia Regulaminu jego nadawania
2017 11361 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karniewo
2017 11319 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/312/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sońsk
2017 11175 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/206/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z placów zabaw, siłowni, boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Jastrzębia.
2017 11124 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 174/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk
2017 11118 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/379/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn
2017 11107 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/502/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2017 11089 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew
2017 11073 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 184/XXIX/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto.
2017 11063 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/139/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza .
2017 10997 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/325/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu
2017 10884 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/344/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice.
2017 10839 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Winnica
2017 10806 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/84/2011Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów
2017 10789 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.197.2017 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Błotnica.
2017 10671 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 672/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"
2017 10619 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr 336/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa”
2017 10597 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie
2017 10571 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII.189.2017 Rady Gminy Odrzywół z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy
2017 10567 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz
2017 10511 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie:zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Przysucha
2017 10501 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/188/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów
2017 10483 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 162.XXXII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipowiec Kościelny
2017 10442 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/291/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
2017 10391 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr LIII/568/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2017 10385 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/48/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017 10348 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.266.2017 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Kotuń”.
2017 10342 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr 353/ XXXIX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 322/XXXVII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2017 r.
2017 10339 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo
2017 10312 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII-156/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2017 10306 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/322/2017 Rady Gminy Czosnów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2017 10159 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Parku Seniora w Żyrardowie
2017 10069 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 519/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2017 10044 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 171.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina Wiązowna”
2017 10001 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jastrzębia uchwalonego Uchwałą Nr XVII/96/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016 r.
2017 9993 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób
2017 9963 2017-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego
2017 9940 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wymagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2017 9939 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 182/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia
2017 9878 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/213/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2017 9867 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/373/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
2017 9832 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 11 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
2017 9767 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 258/XL/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna
2017 9757 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2017 9741 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 23 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo
2017 9726 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnosielc
2017 9721 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX.176.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2017 9699 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pionki”
2017 9633 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LIII/235/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.
2017 9614 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr 507/XXXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 234/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
2017 9570 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/17 Rady Gminy Wilga z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 9566 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łaskarzew
2017 9506 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr LII/546/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria
2017 9496 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/198/17 Rady Gminy Osieck z dnia 3 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywującego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 9468 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr 326/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina
2017 9464 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/207 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2017 9415 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/172/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół
2017 9411 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr 266/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2017 9402 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice
2017 9401 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zalewie Łosickim”
2017 9396 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV.27.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/6/2001 Rady Gminy Siemiątkowo Koziebrodzkie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiątkowie Koziebrodzkim, nadaniu jej statutu i przyjęciu Regulaminu Organizacyjnego .
2017 9355 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.277.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie : wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i altan zlokalizowanych na terenie Gminy Wieniawa
2017 9344 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/363/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 lipca 2017r. dotyczącej zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2017 9332 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 47/XXXV/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowej wraz z zespołem boisk przy Gimnazjum w Wiskitkach i Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach
2017 9326 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/322/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2017 9323 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.0007.210.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.0007.126.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
2017 9297 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 372/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2017 9283 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” we wsi Zaborów
2017 9275 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 143/XXI/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguty-Pianki
2017 9057 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 344/XXXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku
2017 9048 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2017 8942 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica
2017 8931 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.169.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 03 czerwca 2011 r w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli Gminy Mokobody
2017 8929 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.167.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.89.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokobody.
2017 8812 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Gminnego w Jedlni-Letnisko
2017 8807 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/424/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/404/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2017 8716 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała
2017 8704 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV.398.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII.261.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów
2017 8700 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/352/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarczyn
2017 8641 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII.326.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.231.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz
2017 8585 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/138/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów”
2017 8584 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XX/117/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirów
2017 8468 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/146/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2017 8465 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek
2017 8446 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2017 8440 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 1118/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2017 8378 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 466/XLII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul. Al. Jana Pawła II w Radzyminie, przy ul. Wyszyńskiego w Radzyminie oraz przy ul. Żeromskiego w Słupnie.
2017 8300 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/156/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2017 8291 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Przasnysz w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz
2017 8286 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło
2017 8037 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr L/522/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria.