Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1763

Słowa kluczowe: dotacje

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11789 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2019 11646 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/487/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
2019 11170 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/89/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2019 10981 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2019 10873 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 11.183.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VII.69.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
2019 10870 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 11.180.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr V.0007.42.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Siennica
2019 10868 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 11.176.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VIII/17/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niesamorządowych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie gminy Nieporęt, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 9880 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Białobrzeskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 9865 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/109/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Żyrardowa dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych
2019 9830 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/67/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. uchylająca Uchwałę Nr XII/65/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Regimin dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 9816 2019-08-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2019 9782 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XII/65/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Regimin dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 9776 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek powiatu grójeckiego w Lewiczynie
2019 9749 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Przasnysz"
2019 9642 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 108/XVI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotyczącej Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła
2019 9639 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 73.IX.2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Płoniawy-Bramura przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 9603 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Przasnysz, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 9447 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.98.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Wołominie
2019 9377 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/112/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Wyszków.
2019 9341 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/129/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Górze Kalwarii oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2019 9313 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/70/19 Rady Gminy Wilga z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2019 9303 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrzębia dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 9262 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/88/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Zwoleń dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Zwoleń, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2019 9255 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX.112.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2019 9012 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/358/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2019 9011 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/357/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 9008 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/353/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 8984 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych
2019 8927 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 27 /V/07 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów
2019 8909 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/82/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2019 8889 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sucha na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha
2019 8650 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VIII.59.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stara Błotnica spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 8644 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 102/XIV/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Sierpc do wymiany źródeł ciepła
2019 8396 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stanisławów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów
2019 8254 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/32/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niesamorządowych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie gminy Nieporęt, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 8221 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/98/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 8219 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego dla niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2019 8218 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego
2019 8084 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 8080 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Wyszkowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
2019 8050 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX.92.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 8022 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/64/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2019 8021 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 7776 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/17/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niesamorządowych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie gminy Nieporęt, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 7771 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/68/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy Warka dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Warka, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2019 7721 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.53.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska
2019 7650 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stanisławów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów
2019 7596 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VI.36.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Białobrzeskiego
2019 7595 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VI.35.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Białobrzeskiego
2019 7594 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VI.34.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Białobrzeskiego
2019 7104 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 83/VIII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 332/XLVI/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2018 r. dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 6997 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czosnów na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Czosnów
2019 6717 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/98/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna
2019 6669 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
2019 6457 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Przasnysz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 6422 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/49 /2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Baranowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2019 6383 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/61/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Mogielnica.
2019 5717 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 5716 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lesznowola dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 5228 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 38/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Sierpc, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 5225 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne
2019 4981 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Powiatu Grójeckiego, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 4917 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/197/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
2019 4888 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji na rzecz spółek wodnych
2019 4716 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wyśmierzyce
2019 4712 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 4693 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 4433 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/6/46/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 4201 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 4018 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło”
2019 4013 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/202/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 3896 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 2/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/XXXII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 stycznia 2018  r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i  niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 3802 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
2019 3801 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Mogielnica dla niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 3484 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowala dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 3481 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI.63.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII.580.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 01 sierpnia 2018 r. dotyczącej określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn
2019 3404 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 363/VII/2017 Rady Miasta Józefowa w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Miasto Józefów jest organem rejestrującym
2019 3152 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .
2019 2985 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 35/IV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Słupno
2019 2968 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V.67.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klembów
2019 2950 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
2019 2446 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2019
2019 2406 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/033/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Białobrzegi oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 2403 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świercze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 2276 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w przypadkach inwestycji zrealizowanych w roku 2018 i nie objętych dofinansowaniem na mocy uchwały Rady Gminy Stare Babice nr XXXIX/411/18 z dnia 28 marca 2018 roku
2019 1997 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV.45.2019 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2019 1981 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Tarczyn jest organem rejestrującym
2019 1809 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1769 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zbuczyn.
2019 1643 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 30/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chorzele dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 1499 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych, prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 1386 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Skórzec z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Skórzec.
2019 1332 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 62/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2019 1259 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 935 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/218/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 885 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Mrozy
2019 713 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez osoby prawne i osoby fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2019 652 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-202/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
2019 641 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 15/III/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Grodziski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 459 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVII/487/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Miasto Marki przez inne niż Gmina Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne, a także w sprawie ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 423 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 360 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin
2019 1 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/370/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 13212 2018-12-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 36 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim na 2019 r.
2018 13207 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 22/VIII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 368/VII/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła
2018 13186 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XII/63/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 13004 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/53/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2018 12980 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 37/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2018 12219 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr LXV.566. 2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego”.
2018 11923 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Pułtusk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 11882 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr LIX/339/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spólkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 11818 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/428/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2018 11600 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/239/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2018 11554 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/11/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XLVIII/457/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew
2018 11385 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/483/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 11343 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI.299.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr.XXXIX.283.2018 Rady Gminy Stromiec z  dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w  gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stromiec
2018 11253 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 227/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2018 11232 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/506/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
2018 11153 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego
2018 11132 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/290/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 11069 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXII/479/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa
2018 11027 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/266/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 11004 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.189.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Błędów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 10797 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.555.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XI.103.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniemi unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest”
2018 10699 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2018 10690 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 538/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock.
2018 10689 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 537/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock.
2018 10319 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 10080 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.241.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły podstawowej mającej uprawnienia szkoły publicznej dla której Gmina Wąsewo jest organem rejestrującym
2018 10055 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr L/313/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Baranowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2018 10014 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 294/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 10010 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 258/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 9808 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LV/435/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/424/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czosnów oraz trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminie przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 9588 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LV/436/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 21 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Nr XIII/88/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
2018 9427 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2117/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2018 9400 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 455/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 368/VII/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła
2018 9377 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LII/294/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 9201 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/414/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 9160 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX.283.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stromiec
2018 9154 2018-09-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim na 2018 r.
2018 9012 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr L/340/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Przasnyskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8986 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania
2018 8270 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/530/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Mława w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mław
2018 8226 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LV/508/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą.
2018 8194 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.227.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Rybno , trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 8155 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LIX/49/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 8098 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/407/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych w wyniku realizacji projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin”
2018 8090 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/301/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Baranowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2018 8058 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 295/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Stara Biała
2018 8014 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXII.233.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wąsewo na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 7838 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr L/288/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Gmina Leszno – Warszawa, Warszawa – Gmina Leszno oraz na terenie Gminy Leszno dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Leszno, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką
2018 7824 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LIX/609/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego
2018 7803 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/461/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 7801 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/457/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew
2018 7774 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie Lokalnego Programu Wsparcia dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu: “Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Chynów”.
2018 7757 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LVI/270/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Radziejowice oraz sposobu jej rozliczenia.
2018 7740 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych
2018 7735 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII.580.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn
2018 7734 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII.579.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.575.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 7651 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców
2018 7543 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/169/2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu
2018 7541 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek powiatu grójeckiego w Lewiczynie
2018 7540 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2018 7529 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr LXVI/711/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Góra Kalwaria
2018 7509 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/290/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Baranowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2018 7469 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr 378/LV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Chorzele dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 7401 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego
2018 7363 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LVI/487/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna
2018 7338 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.
2018 7288 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2018 7242 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XL.197.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Błędów jest organem prowadzącym.
2018 7237 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/267/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchożebry dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 7208 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/449/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 7165 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr 31/XXXV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2018 7163 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/251/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2018 7149 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/448/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Cegłów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cegłów
2018 7148 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/447/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Cegłów z budżetu Gminy Cegłów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 7102 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/516/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i fizyczne
2018 7101 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/515/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 6982 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/458/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Gmina Stare Babice – Warszawa, Warszawa – Gmina Stare Babice oraz na terenie Gminy Stare Babice dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Stare Babice oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką
2018 6975 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLI/22/2018 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
2018 6688 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/517/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karczew
2018 6436 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX.133.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 6139 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 6100 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
2018 6096 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XL/263/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6059 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Brańszczyk obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6058 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Jednorożec obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6057 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kazanów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kazanów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6056 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kotuń z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotuń obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6055 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Olszanka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Olszanka obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6054 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6053 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Troszyn z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Troszyn obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6052 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Glinojeck obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6051 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6050 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nasielsk; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Nasielsk obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6049 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6048 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Sokołów Podlaski obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6047 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Czernice Borowe obowiązku realizacji prac remontowych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6046 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Czerwin z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6045 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Krasne z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Krasne obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6044 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Rzeczniów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6043 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Siennica z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Siennica obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6042 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Wilga z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wilga obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6041 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6040 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kozienice; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kozienice obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6039 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Myszyniec obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6038 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sierpc; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Sierpc obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6037 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Warka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Warka obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6036 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Starosty Pułtuskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6034 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Goszczyn z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Goszczyn obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6033 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Huszlew z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Huszlew obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6032 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Izabelin z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Izabelin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6031 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Nieporęt z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Nieporęt obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6030 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Opinogóra Górna obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6029 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Szydłowo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Szydłowo obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6028 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrów Mazowiecka obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6027 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Sochocin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Sochocin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6026 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Gminie Kosów Lacki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6025 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6024 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Szydłowca; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Szydłowiec obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 5983 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2018
2018 5923 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/293/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Skórzec na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, tryb postępowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczania dotacji
2018 5899 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr FK.XLI.0007.372.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla spółek wodnych oraz sposobu ich rozliczania
2018 5729 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 314/XLVII/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 5726 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII-557/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 5574 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wiśniew na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, tryb postępowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczania dotacji.
2018 5551 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 116/XXII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2018
2018 5546 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Dąbrówka, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 5505 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/418/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2018 5333 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 259/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu otwockiego oraz sposobu jej rozliczania
2018 5217 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 199 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2018 5216 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 196 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 5204 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/454/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Jabłonna jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5148 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LII/401/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 5146 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LII/399/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
2018 5116 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XL/217/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 5101 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5074 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/285/18 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne
2018 5021 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin
2018 4906 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LXI/664/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Góra Kalwaria
2018 4895 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński i przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
2018 4847 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2018 4840 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przysuskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 4824 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LII/329/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lutego 2018 r. nr L/309/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4809 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/303/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Szydłowiec, w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szydłowiec”.
2018 4777 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/315/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń
2018 4769 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XL/427/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice
2018 4746 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/340/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4745 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/339/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2018 4738 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/578/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
2018 4729 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 315/XXXIII/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat radomski
2018 4723 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 4522 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr LIII/19/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Nieporęt przez inne niż gmina Nieporęt osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 4431 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4346 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 573/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Lesznowola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 4340 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LIV/26/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt
2018 4322 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Korczew przez inne niż Gmina Korczew osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2018 4263 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innej formy wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kozienice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 4247 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/455/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Siedlce, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 4214 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 4174 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 213/XXIX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zawidz
2018 4062 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/400/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Pionki oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 3937 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 386/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 368/VII/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła
2018 3900 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.188.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Promna oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 3896 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawieustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3877 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/368/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3865 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3837 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2018 3811 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych, prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 3746 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego , trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 3711 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sokołów Podlaski dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3704 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
2018 3677 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LVII/317/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta Garwolina.
2018 3671 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Miasta i Gminy Mordy, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Miasta i Gminy Mordy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
2018 3603 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jastrzębia przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3561 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.371.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3511 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.255.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 3487 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Olszanka przez inne niż Gmina Olszanka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 3472 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LII/5/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Nieporęt przez inne niż gmina Nieporęt osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3386 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 248/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2018 3269 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 256/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała przez inne niż Gmina Stara Biała osoby prawne lub fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3250 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3229 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 301/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3218 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3215 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3201 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielanie dotacji ze środków budżetu Gminy Szydłowiec dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Szydłowiec, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji.
2018 3200 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłowiec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 3190 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec przez inne niż Gmina Jednorożec osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3170 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 3165 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/18 Rady Gminy Dobre z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .
2018 3145 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIV/512/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2018 3113 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVI /303/ 18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Olszewo-Borki przez osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania i wykorzystania dotacji.
2018 3112 2018-03-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim na 2018 r.
2018 3098 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 194/XXXIII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3030 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/18 Rady Gminy Nur z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, spółkom wodnym działającym na terenie gminy Nur
2018 2978 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/348/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 2959 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przysuskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2946 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/376/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XLV/356/2018 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Błonie oraz dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2943 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XLV/356/2018 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Błonie oraz dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2888 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r.Nr XLII/207/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, zmienianej uchwałą Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2017 r. Nr XLIII/216/2017
2018 2883 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 251/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czernice Borowe przez inne niż Gmina Czernice Borowe osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 2861 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Izabelin jest organem rejestrującym
2018 2855 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 287/XLIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 271/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne lub fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2826 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 712/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem dotującym.
2018 2767 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iłża dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2673 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/430/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Zielonka oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 2657 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2626 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/256/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznych szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym prowadzonych na terenie Gminy Baranowo, przez inne niż Gmina Baranowo osoby prawne i osoby fizyczne.
2018 2584 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLV/223/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 2582 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.321.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Wieniawa przez inne niż Gmina Wieniawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 2536 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr 735/XLII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2501 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 293/XLVI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Małkinia Górna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2480 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/271/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 2462 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chynów przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Chynów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2419 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwałę Nr XLIII/316/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sońsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie uczniów oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2417 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwałę Nr XLIII/316/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sońsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie uczniów oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2410 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLV/267/18 Rady Gminy Somianka z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne
2018 2408 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII.264.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brańszczyk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 2391 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminie i sposobie rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 2387 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Leszno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2373 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr 543/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 2367 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/306/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Garwolina przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Garwolin a także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2333 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bielany dla publicznyh i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2317 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/297/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/289/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017r. uchylającej Uchwałę Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń.
2018 2309 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LIX/262/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 2307 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/643/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2018 2295 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński i przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
2018 2270 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/553/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2253 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Teresin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2229 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.287.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kotuń oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania.
2018 2226 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.392.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Halinów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Halinów przez osoby fizyczne i inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2217 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy
2018 2198 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/242/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck
2018 2183 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 454/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Ostrołęki przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 2165 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2164 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Sokołowskiego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2154 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 247/XXXII/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2145 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 169/XXIV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguty-Pianki dla publicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Boguty-Pianki
2018 2134 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom lub placówkom oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2133 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez szkolne schroniska młodzieżowe, prowadzone na terenie Powiatu Legionowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Legionowski.
2018 2129 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/400/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Cegłów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 1999 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 312/XXXII/2018 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznawanej przez Powiat Płocki niepublicznym szkołom i niepublicznym placówkom funkcjonującym na terenie powiatu.
2018 1997 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez inne niż Gmina Borkowice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 1996 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 271/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne lub fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1990 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 6.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych i przedszkoli oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 1974 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/260/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .
2018 1961 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XL.499.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1947 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LVII/487/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Miasto Marki przez inne niż Gmina Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne, a także w sprawie ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1918 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.278.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowala dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1915 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.0007.262.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2018 1901 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/287/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Zwoleń trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 1875 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 394/LI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Miasto Sierpc jest organem rejestrującym.
2018 1833 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Radzanów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2018 1810 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zbuczyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 1775 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr LII/386/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1767 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/455/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raszyn przez inne niż Gmina Raszyn osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1766 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 72/VII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Słupno
2018 1756 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII/179/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sabnie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1751 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonna Lacka przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1744 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrząb dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1743 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr OS.XXXVII.0007.339.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Dębe Wielkie przez inne niż Gmina Dębe Wielkie osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 1736 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/465/2018 Rady Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i fizyczne
2018 1735 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/464/2018 Rady Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 1733 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 304/XLI/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1722 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.
2018 1713 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1707 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLV/286/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1704 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/352/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mszczonów, przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
2018 1697 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1687 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LIV/424/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Pułtusk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1683 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/302/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1682 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/296/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Korytnica dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 1563 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1562 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Ciechanów
2018 1553 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1550 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło
2018 1549 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania
2018 1538 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domanice dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1531 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 4/XXXII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żabia Wola przez inne niż Gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 1528 2018-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa oraz dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 r.”
2018 1524 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1514 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 1512 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń.
2018 1501 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1497 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1493 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 368/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła
2018 1486 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 670/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przdszkolnego i szkół, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1482 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/18 Rady Gminy Somianka z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne
2018 1476 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LIX/455/2017 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2018 1471 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/184/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Rusinów przez inne niż Gmina Rusinów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 1469 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o dofinasowaniu zadań oświatowych
2018 1463 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LIII/225/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/223/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1462 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LII/223/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1457 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 481/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2018
2018 1418 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/216/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1410 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII.434.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady naboru, odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.
2018 1402 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/411/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Tarczyn jest organem rejestrującym
2018 1399 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LIII/509/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2018 1389 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1365 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/610/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2018 1353 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/17 Rady Gminy Wilga z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2018 1351 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr LIII/303/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Garwolina przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Garwolin, a także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1341 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Klwów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1339 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr LIX/481/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Płońsk na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1324 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1319 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/166/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Trojanów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1279 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w  art.19 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 1275 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu i zakresu kontroli prowaidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1266 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1247 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji
2018 1230 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 286.XLVIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1208 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Zakroczym jest organem rejestrującym
2018 1204 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1201 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV - 508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1198 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV – 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1173 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL.376.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Halinów dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Halinów przez osoby fizyczne i inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1169 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr L/449/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Karczew jest organem rejestrującym
2018 1155 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/299/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1145 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/389/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/165/2016 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Wieliszew
2018 1144 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/388/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1121 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 556/XL/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1119 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1076 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 1074 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/233/17 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Węgrowa oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1068 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/224/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1067 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brochów przez osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1050 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 425/XL/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1046 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/411/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Miasto Sulejówek jest organem rejestrującym
2018 1034 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1025 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 101/XX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63”.
2018 988 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/516/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez inne niż Gmina Ożarów Mazowiecki osoby prawne i fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
2018 981 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Żyrardowski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 952 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontoli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 946 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.211.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wąsewo dla niepublicznej szkoły podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 937 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LII/269/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Leoncin przez inne niż Gmina Leoncin osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 931 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 1288/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2018 923 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 920 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 910 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Przysucha przez inne niż Gmina i Miasto Przysucha osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacj
2018 855 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr LI.452.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 813 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/440/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 811 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/217 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz  szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miastków Kościelny oraz trybu kontroli prawidlowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 726 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez inne niż Gmina Borkowice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 723 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Gminy Borkowice.
2018 655 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 379/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Milanówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 643 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Stoczek przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 636 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Makowskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 631 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 611 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 296/XLI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Grodziski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 577 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Baranowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 573 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Czosnów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 552 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/238/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Radziejowice przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 549 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XIIN.353.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 506 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 477 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Powiatu Grójeckiego, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 471 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.331.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 20 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 470 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.330.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 469 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/519/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 468 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/2017 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 459 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 450 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.235.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Pilawa oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 416 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/442/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 403 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI-191/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 353 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i  rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 345 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr V/28/172/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 334 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sońsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie uczniów oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 327 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 258 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/480/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania pobranej dotacji.
2018 177 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 334/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 174 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 190/XXXI/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świercze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 169 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 65/XXXVIII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wiskitki przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 160 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych , dla których Gmina Miasto Raciąż jest organem rejestrującym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji .
2018 114 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 92 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/433/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Karczew, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 78 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr NR XLVI/237/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Solec nad Wisłą oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 76 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLI/300/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 60 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 55 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 417/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2018 10 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/358/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystwania.
2018 1 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 12623 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Suchożebry na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, tryb postępowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczania dotacji.
2017 12615 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/434/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 12535 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i niepublicznym placówkom
2017 12500 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/383/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Cegłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 12472 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LIV/370/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2017 12463 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i zasadach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 12447 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR X/49/2015 RADY GMINY MŁODZIESZYN z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Młodzieszyn, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2017 12428 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LIX/1571/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania dotacji przez niepubliczne pozaszkolne placówki specjalistyczne prowadzone na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2017 12426 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LIX/1569/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 12421 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 596/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 12417 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/330/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2017 12395 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
2017 12364 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 12324 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XVI.61.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.55.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Błędów przez inne niż Gmina Błędów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 12207 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 363/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Miasto Józefów jest organem rejestrującym
2017 11985 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin
2017 11904 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/2017 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXIII/238/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce na terenie Gminy Mrozy
2017 11762 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Osieck przez inne niż Gmina Osieck osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 11298 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr OS.XXXVI.0007.322.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji oświatowej w listopadzie 2017 roku dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Dębe Wielkie