Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 2181

Słowa kluczowe: szkoły,szkolne stołówki

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11835 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 85.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2019 11834 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 84.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2019 11833 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 83.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2019 11832 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 82.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2019 11831 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 81.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2019 11830 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 80.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2019 11829 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 79.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
2019 11789 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2019 11788 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie
2019 11787 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu
2019 11786 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia oraz zmiany nazwy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach
2019 11785 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia i zmiany nazwy Publicznego Technikum Nr 1, II Publicznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego, a także zmiany nazwy Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu
2019 11784 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia oraz zmiany nazwy Publicznego Technikum i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim
2019 11639 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/476/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie założenia CLXV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Ostródzka 175
2019 11616 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Międzyborowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie
2019 11615 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Konstantego Indefonasa Gałczyńskiego w Jaktorowie.
2019 10989 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XVI.81.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie.
2019 10864 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/53/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sońsk
2019 10132 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr X/62/2019r. Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Mławskiego,
2019 10123 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Miączynie Małym podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kuligowskiego w Szreńsku wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szreńsku.
2019 10113 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XI.1.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieniawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10110 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żuromińskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 10003 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka i określenia granic obwodów szkół podstawowych
2019 9997 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kazanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 9988 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX.52.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9956 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie
2019 9946 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu makowskiego, obowiązujący od dnia 1 września 2019 r.
2019 9921 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 61/XIII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9919 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 52/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie
2019 9899 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 9884 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Gminy Nur z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nur oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 9881 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 9880 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Białobrzeskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 9878 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów oraz określenia granic ich obwodów
2019 9870 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9864 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9849 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/30/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych a także określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9848 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.61.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Słubicach
2019 9843 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leoncin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9838 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX.0007.85.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siennica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 9832 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/70/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9831 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/69/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Regiminie.
2019 9825 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie.
2019 9803 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9787 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2019 9786 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadpodstawowych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białobrzeski.
2019 9785 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białobrzeskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9784 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Białobrzeski.
2019 9783 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
2019 9734 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9704 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sokołowskiego.
2019 9691 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Andrzejewo oraz określenia granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9679 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 77/XI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele na okres od dnia 1 września 2019r
2019 9667 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/88/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9658 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9615 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach
2019 9612 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie
2019 9563 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grójeckiego od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9482 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
2019 9470 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sterdy oraz określenie granic ich obwodów.
2019 9461 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII.55.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie.
2019 9459 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XII.53.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Promna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9457 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Policzna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9429 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr XI/41/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach
2019 9376 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/111/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków i określenia granic obwodów szkół podstawowych.
2019 9350 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie
2019 9347 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.57.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Rząśnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9343 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 6.39.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grabów nad Pilicą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Grabów nad Pilicą
2019 9325 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9317 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9293 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XII/59/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Parysów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9267 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszanka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9261 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych wprowadzonych przez Gminę Zwoleń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9256 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX.113.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9246 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 9244 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czosnów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9238 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.
2019 9230 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X.67.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baboszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9217 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu
2019 9211 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 9205 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9010 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/356/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy od dnia 1 września 2019 roku
2019 8975 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/96/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wieliszew
2019 8941 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Wójta Gminy Huszlew z dnia 12 lipca 2019 r. ustalenia sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Huszlew oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej od dnia 1 września 2019 roku.
2019 8925 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sabnie oraz określenia granic ich obwodów
2019 8724 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/29/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8715 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VI.48.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, na okres od dnia 1 września 2019 roku
2019 8692 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr XII/55/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielany oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8663 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8658 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciepielów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r
2019 8655 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr V/60/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 8648 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VIII.57.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych a także określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica od dnia 1 września 2019 roku
2019 8533 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 59/VII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 8527 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 69/XV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 roku
2019 8514 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach
2019 8458 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem
2019 8453 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 8452 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
2019 8451 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
2019 8450 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
2019 8415 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 48/VII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz określenia granic ich obwodów
2019 8397 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Garwolin oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 8295 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Przysuskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8288 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przesmyki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8234 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kadzidło oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 8222 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym
2019 8219 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego dla niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2019 8204 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI.48.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8199 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 62/VII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8167 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr VIII/57/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku
2019 8166 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr VIII/56/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie
2019 8165 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr VIII/55/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem
2019 8164 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr VIII/54/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku ws. zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.
2019 8119 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 8093 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8068 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/120/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Jabłonna
2019 8056 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 8052 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 8040 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu, ul. Prospera Jarzyńskiego 3 w Przedszkole Publiczne Nr 26 w Radomiu, ul.Prospera Jarzyńskiego 3 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Radomiu,ul. Prospera Jarzyńskiego 3
2019 8039 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Radomiu, ul. Długojowska 6 w Przedszkole Publiczne Nr 20 w Radomiu, ul. Długojowska 6 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Radomiu, ul. Długojowska 6
2019 8038 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 w Przedszkole Publiczne Nr 21 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Radomiu, ul. Jurija Gagarina 19
2019 8036 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusinów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8021 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 7951 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów oraz przez inne organy, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7945 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łąck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7929 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastrząb oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7867 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz okreslenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7777 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, od 1 września 2019 roku
2019 7773 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/70/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 7767 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obryte oraz określenia granic ich obwodów
2019 7737 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7728 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Skórzec, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystanych dotacji
2019 7726 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX.58.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Różan oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7716 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr 101/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7712 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 108/VIII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie
2019 7711 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 107/VIII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie
2019 7656 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 27/VI/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7646 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów oraz określenia granic obwodów tych szkół
2019 7609 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie projektu ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grójec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7543 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/97/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI w publicznych szkołach podstawowych,powstałych z przekształcenia gimnazjów.
2019 7536 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/057/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 7525 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.81.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7496 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/291/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy” w Warszawie, ul. Międzyborska 70
2019 7494 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/289/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 287 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A
2019 7493 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/287/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 28 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 z Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie, ul. Ogrodowa 16
2019 7492 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/286/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 52 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3 z Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystyczno – Gastronomicznych nr 1 w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3
2019 7491 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/285/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie, ul. M. Gandhiego 13
2019 7490 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/284/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 51 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Bełska 1/3 z Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3
2019 7489 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/283/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 49 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Wiśniowa 56 z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56
2019 7488 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/282/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 11 w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60 z Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60
2019 7486 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/279/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 z Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 oraz jego przekształcenia poprzez zmianę siedziby
2019 7485 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/278/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 379 im. Szarych Szeregów w Warszawie, ul. Turmoncka 2 i CLXII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Turmoncka 2 w Zespół Szkół nr 128 w Warszawie, ul. Turmoncka 2.
2019 7439 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII / 56 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2019 7433 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7396 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 56.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 7394 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej I  stopnia w Goździkowie
2019 7393 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Rusinowie Koneckim
2019 7374 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 7245 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/43/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7242 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mochowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7239 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. im. Adama Mickiewicza w Mrozach
2019 7222 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn oraz określenia granic ich obwodów.
2019 7216 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 7210 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 58/IX/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 223/XXXVI/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wskazania uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach.
2019 7206 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sochaczew oraz określenia granic ich obwodów.
2019 7167 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII.45.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prażmów po 1 września 2019r.
2019 7163 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 7157 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych podstawowych szkół prowadzonych przez Gminę Borkowice oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 7143 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/48/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7102 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
2019 7092 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7041 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019r.
2019 6957 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6944 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII / 86 / 2019 Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6886 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 72/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 6875 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 6718 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 100/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Ostrołęki od dnia 1 września 2019 roku
2019 6714 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach
2019 6596 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 69/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ostrowie.
2019 6595 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/91/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błonie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6590 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie
2019 6588 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 101/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 6533 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/79/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6519 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/ 39/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chotcza oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6512 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trojanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6460 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stoczek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6366 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sienno
2019 6308 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaskarzew oraz określenia granic obwodów, publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6307 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Starym Pilczynie, adres Stary Pilczyn 36, 08-450 Łaskarzew oraz nadanie jej sztandaru.
2019 6255 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Sulejówek.
2019 6128 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 6126 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6114 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Paprotnia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6061 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szelków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6011 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/7/55/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
2019 5999 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korytnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5824 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skórzec oraz granic ich obwodów
2019 5822 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młodzieszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5808 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5802 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2019 5763 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu pułtuskiego.
2019 5760 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5714 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 74/X/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019r.
2019 5689 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lubowidz oraz określenia granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 5688 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII.51.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Pilawie
2019 5643 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5388 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie.
2019 5387 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5383 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ojrzeń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5242 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5237 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 47/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym
2019 5231 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierpc oraz określenia granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierpc od dnia 1 września 2019 r.
2019 5225 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne
2019 5216 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2019 5180 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45.VI.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoniawy – Bramura oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 5149 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5077 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5072 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki oraz określenia granic ich obwodów.
2019 5071 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 4989 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4985 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz określenia granic ich obwodów ,od 1 września 2019 r.
2019 4982 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr vii.73.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn
2019 4981 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Powiatu Grójeckiego, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 4929 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii
2019 4895 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V.40.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stromiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4862 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudusk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4830 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
2019 4822 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Siedlce, od 1 września 2019 roku
2019 4821 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku
2019 4692 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowach
2019 4680 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.50.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kotuń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4673 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Papieża Jana Pawła II w Grudusku ul. Szkolna 2
2019 4662 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 4651 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.47.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 4599 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4581 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Góra Kalwaria, od dnia 1 września 2019 r.
2019 4552 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od dnia 1 września 2019r.
2019 4446 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodynie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4440 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Marki
2019 4433 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/6/46/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 4428 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX/50/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 4349 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
2019 4266 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany lokalizacji prowadzenia zajęć: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Łąckiego w Borkowicach oraz Publicznego Gimnazjum w Borkowicach.
2019 4258 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Pomiechówek
2019 4236 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 46/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2019 4176 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.61.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz oraz określenia granic ich obwodów
2019 4173 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4143 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 29/V/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku poprzez przeniesienie jej siedziby.
2019 3907 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz określenia granic ich obwodów.
2019 3627 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/168/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie założenia CLXIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Klimatyczna 1
2019 3521 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej.
2019 3414 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/7/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie
2019 3413 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo
2019 3371 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Leszno oraz określenie granic ich obwodów
2019 3342 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu
2019 3239 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/76/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Teresin
2019 3236 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabrodzie od dnia 1 września 2019 roku
2019 2982 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
2019 2981 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Sportowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
2019 2980 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
2019 2979 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
2019 2978 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
2019 2977 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
2019 2976 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie
2019 2975 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
2019 2585 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/116/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2584 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/112/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie, ul. Wawelska 48
2019 1924 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72
2019 1843 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2019 1799 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1798 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin oraz określenia granic ich obwodów
2019 1694 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/76/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Smocza 19 i CLXI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Smocza 19 w Zespół Szkół nr 127 w Warszawie, ul. Smocza 19.
2019 1693 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1692 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/74/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę.
2019 1632 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego systemu ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2019 1621 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.29.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
2019 1577 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nacpolsku, ul. Szkolna 18, 09-162 Naruszewo
2019 1391 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów
2019 713 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez osoby prawne i osoby fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2019 113 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/6/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Piasecznie.
2018 12914 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/619/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki
2018 11596 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/551/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2018 11313 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr V/34/195/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/156/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Ciechanowie w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, w Szkołę Policealną w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, o której mowa w art. 18  ust. 1 pkt 2  lit. f ustawy – Prawo oświatowe
2018 11246 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/3/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie nadania imienia i zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie, ul. Ks. Cz. Oszkiela 1.
2018 11211 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/368/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/233/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Przasnyskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 11004 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.189.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Błędów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 10986 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr LV/423/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas III i VI kończących klasę trzecią i szóstą w latach 2016/2017-2018-2019
2018 10672 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/510/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach, ul. Partyzantów 31
2018 10253 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/411/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Starym Bosewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2018 10223 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Zwoleńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 10166 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2163/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego w Warszawie, ul. Zwycięzców 44
2018 10143 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/605/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2018 10080 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.241.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły podstawowej mającej uprawnienia szkoły publicznej dla której Gmina Wąsewo jest organem rejestrującym
2018 9915 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 842/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna
2018 9566 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2018 9424 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2114/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 81 im. Lucjana Rudnickiego w Warszawie, ul. Puszczyka 6
2018 9258 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/331/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 7907 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.324.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie.
2018 7845 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.226.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie założenia Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Adamowie
2018 7844 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.225.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie założenia Publicznej Szkoły Ponadpodstawowej Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Adamowie
2018 7843 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.224.2018 Rady Gminy w Promnie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Adamowie
2018 7820 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/604/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2018 7676 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/350/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie nadania aktu założycielskiego Szkole Podstawowej Specjalnej w Grójcu ze Szkołą Filialną w Nowej Wsi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
2018 6780 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/405/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia oraz zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie ul. Stanisława Staszica 106, 96-500 Sochaczew.
2018 6609 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/519/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę NR XLII/334/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk do nowego ustroju szkolnego
2018 6434 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX.131.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Goszczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 5989 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zwoleniu
2018 5902 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 386/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starej Wsi
2018 5153 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2018/2019 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie
2018 5114 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Jartyporach.
2018 4916 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1400/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego w Piasecznie, ul. Świętojańska 18, 05-500 Piaseczno
2018 4915 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1399/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Józefosławiu, ul Kameralna 11, 05-509 Piaseczno
2018 4898 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gniazdowie.
2018 4895 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński i przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
2018 4791 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/453/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku
2018 4775 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/311/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/205/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 4746 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/340/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4628 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mirów, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą –Prawo oświatowe.
2018 4594 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 696/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisk Mazowiecki miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2018/19 w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum
2018 4322 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Korczew przez inne niż Gmina Korczew osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2018 4279 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV/229/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sarnaki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwode
2018 4239 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Seredzicach
2018 4012 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 218/LX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Sanniki
2018 3272 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 259/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stara Biała
2018 3104 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 3016 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/474/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 3015 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/468/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2959 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Przysuskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2860 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Izabelin
2018 2850 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 211/XXXIV/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2018 2766 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/18 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie : określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłża ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2316 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 2295 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński i przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
2018 2294 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/530/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim ul. Lipowa 11
2018 2293 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/529/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Umiastowie
2018 2220 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/373/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mrozy oraz ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2165 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 2134 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVIII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom lub placówkom oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2126 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/366/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2018 2118 2018-02-28 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Siedleckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1827 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIII.184.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Rybno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
2018 1731 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII-2/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1709 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr LI/461/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I-ej publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Karczew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1524 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 1471 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/184/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Rusinów przez inne niż Gmina Rusinów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 1463 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LIII/225/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/223/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1462 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr LII/223/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1459 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/333/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1334 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 727/XLI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1259 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1119 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1073 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/232/17 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2018 1068 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/224/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1034 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1013 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2018 Rady Gminy Pionki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pionki.
2018 982 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI.223.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks.Jana Twardowskiego w Rząśniku
2018 636 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Makowskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 398 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 397 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/312/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku
2018 396 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach
2018 395 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2018 1 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 12438 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Bieszkowie Dolnym.
2017 12437 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bonawentury Stachury w ZSP Zbijów Mały nr 1 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bonawentury Stachury w ZSP Zbijów Mały nr 1.
2017 12436 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2017 Rady Gminy Mirów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Mirowie.
2017 12426 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr LIX/1569/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 12395 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
2017 12139 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janiny Jóźwiak w Cieślach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janiny Jóźwiak w Cieślach.
2017 12138 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Miszewie wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie
2017 12137 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Bodzanowie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Bodzanowie wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie.
2017 12135 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 214/XL/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. F. Chopina w Kobylnikach.
2017 12134 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 213/XL/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rębowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rębowie.
2017 12133 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 212/XL/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie
2017 11996 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/53/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlińsk
2017 11982 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 324/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 173/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz nadania statutu Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.
2017 11413 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach
2017 11412 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim
2017 11322 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.113.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bądkowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Bądkowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III
2017 11321 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.112.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sielcu
2017 11320 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV.111.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Goszczynie w którego skład wchodzą sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Goszczynie
2017 11312 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku
2017 11311 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie
2017 11310 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łęgu Probostwie
2017 11309 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/332/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Drobinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie
2017 11308 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/331/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie
2017 11305 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/363/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Łochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Łochowie
2017 11301 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr OS.XXXXVI.0007.325.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 11258 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/259/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Warce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce
2017 11257 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/258/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
2017 11256 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/257/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowickiego w Konarach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Zygmunta Nowickiego w Konarach
2017 11255 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/256/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Michałowie
2017 11254 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/255/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie
2017 11253 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/254/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w Nowej Wsi
2017 11252 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/253/17 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce
2017 11163 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 63/XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Skułach im. Marii Kownackiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Skułach im. Marii Kownackiej
2017 11162 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 62/XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ojrzanowie im. Stefanii Dziewulskiej
2017 11161 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 61/XXIX/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Józefinie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Józefinie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
2017 11160 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.297.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej o strukturze organizacyjnej I-III z oddziałami przedszkolnymi z siedzibą w Sokolnikach Mokrych 65 prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre „VIRIBUS UNITIS” w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej I-III z oddziałami przedszkolnymi z siedzibą w Sokolnikach Mokrych 65 prowadzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre „VIRIBUS UNITIS”
2017 11159 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.296.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie z siedzibą w Wieniawie, ul. Szkolna 6  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową z klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie ul. Szkolna 6 z oddziałami przedszkolnymi.
2017 11146 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LVII/462/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku
2017 11145 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LVII/461/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku
2017 11135 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/282/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Nowym Mieście nad Pilicą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą
2017 11134 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/281/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Jurkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach
2017 10967 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/309/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Długowoli - w Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Długowoli - w Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli
2017 10966 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/308/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. B. Chłopskich w Krępie Kościelnej - w Zespole Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. B. Chłopskich w Krępie Kościelnej - w Zespole Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej
2017 10965 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Woli Soleckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. S. Żeromskiego w Woli Soleckiej
2017 10964 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. A.G. Bema w Lipsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. A.G. Bema w Lipsku
2017 10960 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w Szkołę Policealną im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
2017 10959 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu z Filią Nr 1 w Bądkowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu i  Filią Nr 2 w Nowej Wsi Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Grójcu z Filią Nr 1 w Bądkowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu i  Filią Nr 2 w Nowej Wsi Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu.
2017 10958 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/292/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście nad Pilicą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Mieście nad Pilicą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą
2017 10957 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/291/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Jurkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Jurkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach
2017 10956 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/290/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Nowym Mieście nad Pilicą o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą.
2017 10955 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/289/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Jurkach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach
2017 10954 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/288/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Grójcu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu
2017 10953 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/287/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Branżową Szkołę I Stopnia w Warce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce
2017 10952 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w Branżową Szkołę I Stopnia im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
2017 10951 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Jasieńcu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu.
2017 10950 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/284/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Grójcu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu
2017 10949 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu.
2017 10946 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pieczyskach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Pieczyskach
2017 10945 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Machcinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Machcinie
2017 10944 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Poetów Polskich w Zalesiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Poetów Polskich w Zalesiu.
2017 10943 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku
2017 10942 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Tadeusza Stokowskiego w Watraszewie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Tadeusza Stokowskiego w Watraszewie
2017 10941 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Polskich Patriotów w Drwalewie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Polskich Patriotóww Drwalewie
2017 10940 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Sułkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Sułkowicach
2017 10939 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chynowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Chynowie
2017 10861 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Zającu w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Zającu.
2017 10860 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszkowie, w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszkowie.
2017 10859 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Starejwsi w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Starejwsi.
2017 10858 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ruchnie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Ruchnie.
2017 10857 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Liwie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Stefana Batorego w Liwie.
2017 10856 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Jartyporach w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Jartyporach.
2017 10842 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII-461/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV-320/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 10797 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu ostrołęckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 10794 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/141/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół w ośmioletnią szkołę podstawową oraz przekształcenia szkoły filialnej podporządkowanej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chotcza
2017 10783 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarnolesie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarnolesie
2017 10782 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Policzna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Policznie w Zespole Placówek Oświatowych Policzna w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Policznie w Zespole Placówek Oświatowych Policzna
2017 10674 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/1485/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej nr 54 w Warszawie, ul. Długa 9 i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Warszawie, ul. Długa 9
2017 10658 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LIV/239/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie.
2017 10655 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 216/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Juliana Wieczorka w Szczytnie i Publiczne Gimnazjum nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Szczytnie w Szkołę Podstawową im. Juliana Wieczorka w Szczytnie
2017 10654 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 214/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie
2017 10652 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 217/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kroczewie i Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kroczewie
2017 10651 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr 215/XLII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy
2017 10601 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabrodziu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 10600 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. C. K Norwida w Dębinkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 10599 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Henryka Nowackiego w Adelinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w ośmioletnią Szkołę Podstawową
2017 10460 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.
2017 10459 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Kałuszynie
2017 10329 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krynicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krynicy.
2017 10328 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krześlinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krześlinie.
2017 10327 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Suchożebrach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Suchożebrach.
2017 10320 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/217/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach
2017 10319 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Szczepana Dobosza w Sońsku
2017 10318 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/296/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie
2017 10317 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2017 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Michała Gwiazdowicza w Bądkowie
2017 10308 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII-135/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2017 10270 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 228/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie
2017 10269 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 227/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach, składającego się z dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach i z dotychczasowego Gimnazjum w Starych Proboszczewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starych Proboszczewicach
2017 10268 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 226/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Starej Białej
2017 10267 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 225/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Maszewie Dużym, składającego się z dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym i z dotychczasowego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym
2017 10075 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 527/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowej Iwicznej.
2017 10074 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 526/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych, im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli.
2017 10073 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 525/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Mrokowie.
2017 10072 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 524/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mysiadle.
2017 10071 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 523/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łazach.
2017 10070 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 522/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mysiadle.
2017 10007 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Mroza w Jastrzębi wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jastrzębi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Mroza w Jastrzębi.
2017 10006 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dochczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bartodziejach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bartodziejach.
2017 10005 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkosach Starych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mąkosach Starych.
2017 10004 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Woli Goryńskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Pawła II w Woli Goryńskiej.
2017 10003 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie.
2017 10002 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. Jana Skrzyszewskiego w Lesiowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. por. Jana Skrzyszewskiego w Lesiowie.
2017 9946 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.328.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim
2017 9890 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI/448/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XLII/334/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk do nowego ustroju szkolnego
2017 9865 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymiw Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36 w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36, stanowiącą szkołę o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe
2017 9864 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36 w Specjalną Branżową Szkołę I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36
2017 9863 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie, ul. Legionów Polskich 54/56 w Branżową Szkołę I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie, ul. Legionów Polskich 54/56
2017 9862 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13 w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13
2017 9861 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4
2017 9860 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13 w Szkołę Policealną w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13, stanowiącą szkołę o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe
2017 9856 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.454.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
2017 9855 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.453.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ruścu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ruścu
2017 9854 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.452.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie
2017 9853 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.451.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Młochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Młochowie
2017 9852 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.450.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu
2017 9800 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 259.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe, w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2017 9799 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 258.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe, w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2017 9798 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 257.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
2017 9797 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 256.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
2017 9796 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 255.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2017 9795 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 254.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2017 9792 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/303/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 9781 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 253.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
2017 9779 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LII/423/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach
2017 9744 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Niedzborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Smoleńskiego w Niedzborzu
2017 9743 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie
2017 9742 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w Strzegowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Kostki w Strzegowie
2017 9711 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/424/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
2017 9710 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/422/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach