Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 62

Słowa kluczowe: Prawo ochrony środowiska

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11753 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Glinojeck”
2019 11602 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/100/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego "Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania)" dedykowanego lokalom/budynkom z terenu Miasta Zielonka.
2019 11593 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/167/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2019 11021 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 103.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Wiązowna, na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, w celu realizacji założeń wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna 2018-2024
2019 11017 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 104.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 28.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej emisji dla Gminy Wiązowna 2018 -2024”
2019 10805 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr XII/107/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
2019 10715 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Glinojeck”
2019 10380 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Sulejówek”
2019 10355 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr 71/X/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek służb porządku publicznego
2019 10260 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/101/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Sulejówek”
2019 9188 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.
2019 6929 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę żródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice
2019 6323 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/94/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/368/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 12 marca 2018r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2019 5927 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII.69.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 5349 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.58.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V.49.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 4463 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V.0007.42.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Siennica
2019 3963 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/9/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt
2019 2791 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska
2018 9921 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/304/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Goworowo dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania
2018 9350 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/527/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego na okres 2018-2020 roku.
2018 9055 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 138/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu
2018 8856 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznania dotacji w ramach programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze środków budżetowych Gminy Ciepielów – Czyste Powietrze”
2018 8615 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/519/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego na okres 2018-2020 roku.
2018 8596 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1530/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 459/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Piaseczno
2018 8579 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/425/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czosnów na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Czosnów
2018 8302 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/303/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Rzekuń na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Rzekuń
2018 8285 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LIX/501/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVI/487/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna
2018 8178 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.
2018 7891 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIX/524/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew
2018 6354 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania
2018 6353 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/349/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło
2018 6330 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 326/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie czasowego ograniczenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na zbiorniku wodnym pn. Staw Górny w Pionkach, powiat radomski wprowadzonego uchwałą nr 449/XLV/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 października 2010r.
2018 5379 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.379.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Tłuszcz na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania
2018 5296 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/429/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka
2018 5040 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/382/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice
2018 4642 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/145/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udielania ze środków budżetu Gminy Szczutowo dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2018 4311 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/411/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
2018 4009 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/368/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2018 3437 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/545/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 2728 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/316/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
2018 2137 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/395/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cegłów
2018 1946 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LVI/475/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki
2018 1391 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLV/527/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 1371 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr LVII/620/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2018 619 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2018 214 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/2017 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
2017 12325 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLV-184/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie elektrofiltrów kominowych.
2017 12323 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLV-183/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.
2017 10629 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/296/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy miasta Piastów na zadanie „STOP SMOG” polegającego na wymianie pieca węglowego lub pieca gazowego starej generacji na piec gazowy, piec na biomasę lub piec elektryczny
2017 10528 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stanisławów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów
2017 10437 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/287/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/167/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło
2017 10436 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/286/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/52/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej
2017 9955 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 491/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Radzymin na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku
2017 9600 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2017 8072 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr 22.153.2017 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Grabów nad Pilicą”
2017 7395 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
2017 5966 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 99/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu
2017 5965 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2017 5964 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5
2017 5963 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 96/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu
2017 5962 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 95/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2017 5961 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 w powietrzu