Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 35

Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11757 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 75/XVI/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 62/XII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 czerwca 2019 r.
2019 11658 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 11348 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XV/82/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Regimin
2019 11320 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Troszyn z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenie bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Troszyn
2019 10588 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 307/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe liniami miejskimi typu "P" na terenie miasta i gminy Piaseczno, w ramach publicznego transportu zbiorowego.
2019 10517 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr 86/IX/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 9001 2019-07-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Raszyn z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przejęcia od Gminy Michałowice zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego
2019 8871 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/107/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniający uchwałę Nr XLIV/801/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2022 dla Miasta Siedlce i gmin, z którymi Miasto Siedlce zawarło porozumienia w zakresie prowadzenia transportu publicznego.
2019 8321 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 75/VIII/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 180/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Płocki
2019 7338 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 132/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Baranów dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Grodzisk Mazowiecki z obszarem gminy Baranów
2019 7337 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 131/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Błonie dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Grodzisk Mazowiecki z obszarem gminy Błonie
2018 9192 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXXII/540/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Płońsk, których właścicielem jest Gmina Miasto Płońsk
2018 9181 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/256/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określającej przystanki komunikacyjne oraz warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielany.
2018 8936 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LVII/530/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 8352 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 8286 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LIX/499/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z gminy Jabłonna do Warszawy i z Warszawy do gminy Jabłonna oraz na terenie gminy Jabłonna dla osób zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób.
2018 8281 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/628/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
2018 7965 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LXVIII/526/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawa oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawa
2018 7945 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr L/462/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego
2018 7294 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LIX/512/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Sulejówek
2018 7293 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr LIX/511/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę
2018 6881 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/692/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 6210 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 75.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 5881 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/572/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 r. zmieniający Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2018 5830 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1851/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób
2018 5829 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1850/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2018 5828 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1849/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie wysokości dopłat do cen biletów
2018 5327 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym
2018 4435 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/486/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na trasie Karczew – PKP Otwock
2018 1141 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/384/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m.st. Warszawą
2017 9825 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/305/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 8275 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.205.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV.0007.196.2013 Rady Gminy w Siennicy dotyczącej ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siennica
2017 8102 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2017 7768 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/164/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 5757 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/380/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mława