Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 835

Słowa kluczowe: prawo oświatowe

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7703 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maciejowice, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 7702 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7694 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7691 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.68.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 7690 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.67.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 7675 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczutowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7625 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 36/VIII/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawieustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7585 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świercze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7584 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2019 7578 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kampinos oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7567 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna
2019 7566 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7555 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2019 7553 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 7497 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/292/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany adresu Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana w Warszawie, ul. A. Nobla 18/26
2019 7335 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 129/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7331 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 35.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Lipowiec Kościelny
2019 7320 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło oraz określenia granic i obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Długosiodło
2019 7280 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019.
2019 7253 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młynarze
2019 7252 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej oraz określenia granic jej obwodów
2019 7171 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2019 7137 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gózd oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7135 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-73/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołomin
2019 7134 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-72/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin
2019 7124 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 10/VI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie Uchwały Nr 3/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2019 7121 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Henryka Nowackiego w Adelinie poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
2019 7092 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7038 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr XI/47/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łosickiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7022 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2019 7021 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III i VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Chemików 1A w latach szkolnych 2019/2020 - 2021/2022
2019 7020 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 7018 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6924 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gostynińskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6861 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/49/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
2019 6849 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Karniewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 6826 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6794 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6706 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr XII/67/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 6702 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym i zmiany aktu założycielskiego tego przedszkola
2019 6685 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2019 6682 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 6678 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 212/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 138/VII/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola Nr 10 w Piasecznie.
2019 6677 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 211/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 136/VII/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola Nr 5 w Piasecznie.
2019 6676 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 210/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/VII/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie.
2019 6642 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 94/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 6338 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobolew, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych - od dnia 1 września 2019 r.
2019 6321 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/92/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2019/2020 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie
2019 6300 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Górznie z siedzibą w Reducinie
2019 6201 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia granic ich obwodów.
2019 6174 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/13/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin.
2019 6028 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 5958 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 50/IX/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5957 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 49/IX/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej
2019 5956 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5946 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nasielsk
2019 5942 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2019 5941 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny” przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu
2019 5938 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie
2019 5937 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie
2019 5933 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/85/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 5922 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim oraz nadania imienia Szkołom wchodzącym w jego skład
2019 5899 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5898 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń.
2019 5893 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 139/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także przyznania kryteriom branym pod uwagę w rekrutacji określonej liczby punktów.
2019 5879 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.44.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słubice i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku, oraz zmiany uchwały Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Słubice z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Słubice
2019 5866 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr 51/IX/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5850 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 5832 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochaczew
2019 5742 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 23/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wiskitkach poprzez zmianę jego siedziby
2019 5741 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 24/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5738 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 89/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 5675 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół pdstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 5674 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn
2019 5473 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bieżuń.
2019 5469 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Węgrowskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5447 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VI.77.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów
2019 5426 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/212/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów
2019 5416 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Dobre z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku .
2019 5409 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/228/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie założenia CLXIV Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Warszawie, ul. Chełmska 23
2019 5408 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/227/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. S. Chudoby 4
2019 5407 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/226/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 355 w Warszawie, ul. Ceramiczna 11
2019 5050 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Raciąż.
2019 5026 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 55/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5021 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2019 5009 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia
2019 4797 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 51/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4769 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.39.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4758 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4757 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
2019 4750 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna oraz granic ich obwodów
2019 4631 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 58/VI/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grodziskiego na okres od 1 września 2019 r.
2019 4623 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rościszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4617 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 27/IV/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4608 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu w roku szkolnym 2019/2020
2019 4504 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4501 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Winnica
2019 4500 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Winnica oraz określenia granic ich obwodów
2019 4492 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jadów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 4467 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarczyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4404 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2019 4394 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strachówka oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4382 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Gulinie.
2019 4378 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.73.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokobody oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4119 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zatory.
2019 4114 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Węgrów oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
2019 4113 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/151/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018 - 2022/2023.
2019 4104 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży
2019 4103 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 209/XXIII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu radomskiego od dnia 1 września 2019r.
2019 4091 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V.44.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 3962 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/8/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 3952 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pacyna, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3681 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/ 31 /2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3379 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V.58.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24.01.2019r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2019 3378 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2019 3308 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/42/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Zielonka
2019 3265 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 108/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Piaseczno
2019 3193 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V / 32 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2019 3174 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/5/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Piaseczyński w roku szkolnym 2019/2020.
2019 2774 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Płońsk na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2019 2748 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania ustalonych kryteriów
2019 2730 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach, ul. Poznańska 541, 05-860 Płochocin
2019 2729 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Duchnicach, ul. Duchnicka 25, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2019 2728 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy, ul. Lipowa 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2019 2727 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2019 2625 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrzębia.
2019 2321 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 18.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 2320 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 17.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 2228 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskie w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym
2019 2194 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2019 2189 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 3/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2019 2122 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie likwidacji szkół dla których organem prowadzącym była Gmina Zabrodzie
2019 2023 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb
2019 2022 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb
2019 1828 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 52/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, wraz z liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, do oddziałów przedszkolnychw publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2019 1800 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1799 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1798 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin oraz określenia granic ich obwodów
2019 1470 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 43/VI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1469 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1468 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2019 1428 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Orońsko jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 1402 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 roku
2019 1393 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miasta Mława z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2019 1335 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV.25.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2019 1039 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1038 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sochaczew oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 571 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Suchożebry
2019 469 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Augustówce
2019 422 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 13126 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.28.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dowozu do przedszkoli dzieci, wobec których Gmina Tłuszcz nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2018 13003 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/52/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2018 12660 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/35/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda 20J
2018 12659 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/34/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 203 w Warszawie, ul. ks. I. Skorupki 8
2018 12658 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/33/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 10436 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/295/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 10035 2018-10-24 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 9513 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie, w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie
2018 9334 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/589/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/214/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 9109 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.415.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2018 9104 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2018 8917 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/415/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7, 96-500 Sochaczew
2018 8786 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2035/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przekształcenia oraz zmiany nazwy Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70 w Warszawie, ul. G. Bruna 11
2018 8785 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2034/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy i adresu Przedszkola nr 430 w Warszawie, ul. Ceramiczna 11
2018 8784 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2033/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 319 im. Marii Kann w Warszawie, ul. ZWM 10
2018 8783 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2032/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 385 w Warszawie, ul. ZWM 10
2018 8782 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2031/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 262 w Warszawie, ul. Wilanowska 3 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 8781 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2030/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42
2018 8780 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2029/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie, ul. M. Keniga 20
2018 8778 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2027/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 123 w Warszawie, ul. Stefana Czarnieckiego 49
2018 8731 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-125/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin
2018 8644 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec
2018 8619 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 285/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo
2018 8600 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1547/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 8573 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/322/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą
2018 8410 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.541.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX.317.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2018 8349 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 737/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2018 8321 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Promna prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegające na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły podstawowej specjalnej, publicznej szkoły ponadpodstawowej specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz publicznej szkoły specjalnej branżowej I stopnia dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
2018 8290 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sochocin publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 8141 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo.
2018 7946 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr 329/LI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 7887 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w Śmiłowie Filii Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szydłowcu.
2018 7875 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIV/399/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Mszczonów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
2018 7864 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/284/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liw.
2018 7863 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/283/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw
2018 7429 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/375/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło
2018 7348 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr 447/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego
2018 7250 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/287/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu dla Modelowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Przyjazny Środowisku- Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielonej Szkoły w Sendeniu.
2018 7183 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIV/276/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orońsko.
2018 7057 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1948/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 7056 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1947/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 416 "UNICEF" w Warszawie, ul. Syta 123
2018 7055 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1946/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany imienia XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie, ul. Dolna 6
2018 7054 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1945/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18a poprzez zmianę siedziby
2018 7053 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1944/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 33 w Warszawie, ul. Wilcza 63
2018 7052 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1943/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 72 w Warszawie, al. „Solidarności” 72A
2018 6934 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 502/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w  Ostrołęce oraz nadania statutu
2018 6931 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 495/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 6772 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu w Raciążu
2018 6767 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/548/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/504/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki
2018 6667 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/609/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 6642 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach
2018 6590 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 645/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego.
2018 6567 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Kolonii Szczerbackiej
2018 6536 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 403/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 6512 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 327/LVIII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubowidz.
2018 6427 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2018 6366 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/484/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk do nowego ustroju szkolnego
2018 6329 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 325/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży
2018 6321 2018-06-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka i Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli i z powrotem.
2018 6320 2018-06-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Wąsewo i Gminy Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie i z powrotem.
2018 6255 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI /214/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Telakach Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.
2018 6244 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII-82/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie połączenia przedszkola i szkoły podstawowej w  zespół szkolno – przedszkolny
2018 6211 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 77.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2018 6201 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/491/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 6156 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1884/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich w Warszawie, ul. Janka Bytnara „Rudego” 19
2018 6113 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
2018 5962 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXI/423/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przyjętej uchwałą Nr XL/265/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 5882 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/573/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów.
2018 5839 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1873/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11
2018 5838 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1872/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 424 w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda 20J
2018 5837 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1871/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123
2018 5836 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1870/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie, ul. Głębocka 66
2018 5835 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1869/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 5790 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki
2018 5693 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 288/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria przy rekrutacji do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin
2018 5609 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 720/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki placówkach wychowania przedszkolnego
2018 5538 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 239/XXVII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowy Duninów, a także określenia granic ich obwodów.
2018 5527 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/241/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2018 5526 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/240/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny Kubuś” przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu
2018 5440 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 330/XLV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz inne organy prowadzące
2018 5439 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/240/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 5407 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/468/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlce
2018 5321 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne.
2018 5275 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem oraz likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem.
2018 5274 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie i likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie.
2018 5273 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie i likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie.
2018 5227 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2018 5179 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 426/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego
2018 5090 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis
2018 5082 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 760/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.
2018 5077 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania wychowania i opieki
2018 5019 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łąck
2018 5017 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz
2018 5013 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz
2018 4893 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2018 4892 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łaskarzew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 4836 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LII/447/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
2018 4710 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1791/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 oraz szkół wchodzących w jego skład
2018 4709 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1790/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany imienia i nazwy Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Drewniana 8
2018 4706 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1787/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
2018 4670 2018-04-26 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
2018 4543 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 734/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe.
2018 4475 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2018 4430 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów oraz warunków całkowitego zwolnienia z tej opłaty
2018 4429 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji uczniów, zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy I publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów, określenia tym kryteriom liczby punktów a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 4428 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia tym kryteriom liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 4408 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Czerwonka.
2018 4374 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim
2018 4373 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 4309 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/281/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach Plebańskich w Przedszkole w Gąsawach Plebańskich.
2018 4182 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustelania sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2018 4175 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 214/XXIX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych oraz do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Zawidz jest organem prowadzącym, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2018 4109 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kosów Lacki.
2018 4093 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/319/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów w pstępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium na rok szkolny 2018/2019
2018 4092 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/318/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2018/2019
2018 4071 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/413/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przyjętej uchwałą Nr XL/265/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 14 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2018 4053 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.227.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole
2018 4001 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LII/323/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu poprzez likwidację Filii Nr 1 w Bądkowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu.
2018 3985 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 353/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach
2018 3969 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
2018 3947 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/313 /18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki
2018 3845 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzynowłoga Mała.
2018 3832 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonych przez Gminę Sypniewo
2018 3818 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.401.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punkcie przedszkolnym oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów
2018 3787 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 303/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w  Kańkowie
2018 3641 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LV/232/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2018 3639 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 3517 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.239.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.160.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2018 3513 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 226/XXVIII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2018 3473 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LII/6/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Nieporęt publicznych przedszkolach
2018 3450 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Pomiechówku i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.gen.Władysława Sikorskiego w Pomiechówku
2018 3436 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/541/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.
2018 3424 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1754/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 3423 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1753/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 3422 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1752/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie, ul. Krótka 1
2018 3421 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1750/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie, ul. Bartoszycka 45/47 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
2018 3420 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1749/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie, ul. Przedwiośnie 1 poprzez zmianę ich siedziby
2018 3319 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/302/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 3298 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/420/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/303/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 3289 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/477/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Karczew publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 3288 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/476/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2018 3287 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/475/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2018 3231 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 304/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna
2018 3220 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2018 Rady Gminy Repki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Repki
2018 3154 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie prowadzonym przez Gminę Andrzejewo
2018 3140 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/313/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2018 3126 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/372/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/362/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz
2018 3124 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/370/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu w roku szkolnym 2018/2019
2018 3086 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych
2018 3065 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy oraz oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie prowadzonych przez Gminę Winnica
2018 2911 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XL/215/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Parysów publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 2893 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 27.LIII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Woli Duckiej
2018 2882 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 250/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernice Borowe na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2881 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 249/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernice Borowe oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2866 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek
2018 2745 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 196/XXXII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie
2018 2719 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XL/221/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mirów.
2018 2713 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/184/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sabnie w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2018 2699 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 232/XLVII/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Sierpc oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 2685 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/32/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2018 2678 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Różan
2018 2666 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.206.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Mokobody publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 2663 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX.204.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody
2018 2648 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia dochodu na osobę w rodzinie kandydata
2018 2585 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLV/222/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2018 2576 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV.364.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.271.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2018 2528 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1697/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 136 w Warszawie, ul. A. Dobiszewskiego 3a
2018 2527 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1696/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 2526 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1695/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. .
2018 2525 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1694/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 128 w Warszawie, ul. H. Sternhela 40
2018 2524 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1693/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie założenia CLXII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Turmoncka 2
2018 2523 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1692/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 8 w Warszawie, ul. L. Kruczkowskiego 12b oraz szkoły i przedszkola wchodzących w jego skład
2018 2522 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1691/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca w Warszawie, ul. J. Lewartowskiego 2
2018 2521 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1690/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. S. Bartosika 5
2018 2520 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1689/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajeczne Przedszkole” w Warszawie, ul. S. Bartosika 5
2018 2519 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1688/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. ppłk. W. Szadkowskiego 3 oraz szkoły i przedszkola wchodzących w jego skład
2018 2518 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1687/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 2517 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1686/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie, ul. S. Kopcińskiego 7 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
2018 2516 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1685/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie, ul. Mandarynki 1 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
2018 2515 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1684/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie, ul. E. Dembowskiego 9 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
2018 2514 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1683/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 96 im. Ireny Kosmowskiej w Warszawie, ul. Sarabandy 16/22 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
2018 2513 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1682/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w Warszawie, ul. Wilczy Dół 4 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
2018 2511 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LXII/1680/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 2485 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/7/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2018 2447 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
2018 2425 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/504/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki
2018 2368 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/277/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2018 2269 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/552/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2018 2263 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasieniec
2018 2213 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII.277.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji liczby punktów za poszczególne kryteria w postepowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej.
2018 2211 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII.276.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 2194 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr LII/305/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew jest organem prowadzącym.
2018 2182 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 453/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2018 2153 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz
2018 2069 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 203/LVII/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 2030 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 563/XLI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za każde z kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
2018 2016 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr 8.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2008 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 273/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez gminę Bodzanów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2007 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1652/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 2006 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1647/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 233 „Zielony Domek” w Warszawie, ul. R. Pazińskiego 11A
2018 2005 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 274/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bodzanów
2018 2004 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1646/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 437 w Warszawie, Trakt Lubelski 89
2018 2002 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1644/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola nr 439 w Warszawie, ul. W. Sławka 2a
2018 1993 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1642/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42
2018 1992 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 7.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1991 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1641/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 6 w Warszawie, ul. Tarchomińska 4 w Przedszkole Specjalne nr 438 w Warszawie, ul. Tarchomińska 4 i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Warszawie, ul. Tarchomińska 4
2018 1980 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr VII/270/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Magnuszew
2018 1979 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/267/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobre .
2018 1976 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/266/18 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre .
2018 1960 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XL.498.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn
2018 1956 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XL.496.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.328.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
2018 1932 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jakubów
2018 1878 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 397/LI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1877 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 396/LI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1876 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr 395/LI/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1765 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/454/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2018 1764 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/453/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 2 „W Stumilowym Lesie” poprzez likwidację Punktu Przedszkolnego przy Przedszkolu nr 2 w Raszynie
2018 1749 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola w Jastrzębiu
2018 1747 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb
2018 1746 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb
2018 1250 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów
2018 1216 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr 363/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1210 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2018 1209 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2018 1181 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą
2018 1156 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/300/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
2018 941 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LIII/380/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2018 940 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr LIII/379/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2018 909 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Przysucha oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 908 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ich wartości punktowych oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2018 604 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXI/258/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (ogłoszonej w Dz.Urz.Woj.Maz. dnia 12 kwietnia 2017r., poz. 3658).
2018 494 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LI/377/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 466 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/439/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2018 465 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/438/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 454 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.190.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody.
2018 441 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej w Trzciance.
2018 310 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/32/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czerwinie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2018 309 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/31/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Piskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piskach
2018 90 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie utworzenia Przedszkola w Uninie
2017 12121 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie im. Armii Krajowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sieciechowie w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie im. Armii Krajowej
2017 12120 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zajezierzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zajezierzu w ośmiooletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Zajezierzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zajezierzu
2017 12119 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/17 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Słowikach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Styarych Słowikach im. Kazimierza Ośki w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starych Słowikach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Satrych Słowikach im. Kazimierza Ośki
2017 11967 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/199/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w Strzegowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Kostki w Strzegowie
2017 11889 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 11858 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/140/2002 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku.
2017 11857 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Broku.
2017 11856 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku.
2017 11855 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kaczkowie Starym.
2017 11816 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie.
2017 11749 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
2017 11748 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach
2017 11694 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII.150.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Błędowie
2017 11692 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV.173.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błędów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, liczby punktów przyznawanych za poszczególne z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 11605 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywdzie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Krzywdzie
2017 11604 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Izdebnie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Izdebnie
2017 11603 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pamięci Wanat w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Pamięci Wanat w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej
2017 11602 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Pilczynie im. Marii Dąbrowskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Starym Pilczynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starym Pilczynie im. Marii Dąbrowskiej
2017 11595 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/161/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w ramach Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie
2017 11593 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/156/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Ciechanowie ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, w Szkołę Policealną w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
2017 11592 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/155/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ciechanowie ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, stanowiącą szkołę o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe
2017 11591 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/154/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Ciechanowie ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Ciechanowie w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie.
2017 11590 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/153/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie.
2017 11589 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/152/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie.
2017 11588 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/151/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie
2017 11587 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr V/27/150/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie
2017 11583 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sulęcinie Szlacheckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sulęcinie Szlacheckim.
2017 11582 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu.
2017 11551 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 11498 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowej Suchej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej
2017 11496 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie
2017 11495 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kozłowie Szlacheckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim
2017 11494 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim
2017 11490 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 522/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 419/XXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 11472 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr NR XLIV/220/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Solcu nad Wisłą
2017 11471 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr NR XLIV/219/2017 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Pawłowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Pawłowicach
2017 11374 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/17 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie z oddziałami gimnazjalnymi i oddziałami przedszkolnymi.
2017 11372 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/238/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Seredzicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Seredzicach
2017 11370 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/237/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Pakosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pakosławiu
2017 11368 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/236/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Dąbka „Bukowego” w Błazinach Dolnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Dąbka „Bukowego” w Błazinach Dolnych
2017 11366 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/235/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. II Brygady AL. „Świt” w Jasieńcu Iłżeckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. II Brygady AL. „Świt” w Jasieńcu Iłżeckim
2017 11362 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/234/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży
2017 11352 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 11226 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Kraszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie
2017 11225 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu w ośmioletnią Szkołe Podstawową w Ojrzeniu.
2017 11224 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Młocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopniciek w Młocku.
2017 11052 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 182/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osmolinie
2017 11051 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr 183/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach
2017 11038 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie.
2017 11037 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie.
2017 11036 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie
2017 10923 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Zielińskiego w  Sikorzu
2017 10922 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brudzeniu Dużym
2017 10921 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Siecieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Siecieniu
2017 10910 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 501/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Starych Załubicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Starych Załubicach
2017 10909 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 500/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Słupnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie
2017 10908 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 499/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie
2017 10907 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 498/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ciemnem wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ciemnem wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem.
2017 10906 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 497/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie
2017 10905 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 496/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie
2017 10904 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 495/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie
2017 10901 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 171/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 10900 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 170/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 10899 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 169/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej w Babinie w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 10898 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 168/XXX/17 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 10812 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV.304.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Uwielinach w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 10743 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/197/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kleczkowie ze Szkołą Filialną w Łątczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kleczkowie ze Szkołą Filialną w Łątczynie .
2017 10742 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/196/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefa Wyszyńskiego w Troszynie.
2017 10737 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 173/XXIX/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2017 10621 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 13 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zwoleniu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zwoleniu
2017 10582 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/328/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie.
2017 10574 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy Górzno z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Uninie
2017 10561 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno.
2017 10490 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 1  w Sochaczewie
2017 10376 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Stoczku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Edwarda Szymańskiego w Stoczku
2017 10370 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/219/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gozdowie
2017 10366 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Toporze w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Toporze
2017 10365 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/218/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ostrowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ostrowach
2017 10364 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Grygrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Grygrowie
2017 10247 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 10183 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr IX.59.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im.Księdza Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im.Księdza Czesława Sadłowskiego
2017 10182 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr IX.58.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im.Juliana Suskiego w Jasieńcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im.Juliana Suskiego w Jasieńcu.
2017 10177 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.203.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu
2017 10176 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.202.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Komorowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Komorowie
2017 10175 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.201.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Bielinie
2017 10171 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.205.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Lubielu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Lubielu
2017 10170 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.204.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks.Jana Twardowskiego w Rząśniku
2017 10048 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 182.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Malcanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Malcanowie
2017 10047 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 181.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie w Szkołę Podstawową im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie
2017 10046 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 180.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Gliniance
2017 10045 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 179.XLIX.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie w Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie
2017 10039 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 174/XXXII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Łukomiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Tadeusza Kościuszki w Łukomiu
2017 10035 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 173/XXXII/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Rościszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rościszewie.
2017 9980 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.168.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Rybnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi im. Zygmunta Pruskiego w Rybnie.
2017 9904 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/356/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach
2017 9903 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/355/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym
2017 8410 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 8397 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1374/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w ośmioletnie szkoły podstawowe
2017 8396 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1373/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołów szkół, prowadzonych przez m.st. Warszawę, w skład których wchodzi sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum w ośmioletnie szkoły podstawowe
2017 8285 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 193/XXII/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 8276 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.206.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XII.0007.96.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. Rady Gminy w Siennicy dotyczącej powołania i nadania statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Siennicy
2017 8269 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Różan
2017 8147 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/265/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 8099 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/466/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 15 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 7782 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1338/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2017 7781 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1336/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10
2017 7780 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1335/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. gen. Zygmunta Berlinga w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Warszawie, ul. Brygadzistów 18
2017 7775 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1330/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych, prowadzonych przez m.st. Warszawę, w szkoły policealne, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
2017 7771 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1329/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w branżowe szkoły I stopnia
2017 7769 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LIV/1328/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
2017 7734 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/399/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku