Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1040

Słowa kluczowe: prawo oświatowe

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11596 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr OS.IX.0007.96.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 11569 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą
2019 11541 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu szydłowieckiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 11503 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 77/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach.
2019 11476 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stara Biała
2019 11452 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII-134/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące
2019 11446 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna oraz granic ich obwodów.
2019 11438 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych oraz zmiany jego aktu założycielskiego
2019 11422 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/125/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej, z siedzibą w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 12/20.
2019 11421 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/124/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Nowej Wsi wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi przy ul. Głównej 96
2019 11420 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/123/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Komorowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 12/20.
2019 11349 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy oraz oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie prowadzonych przez Gminę Winnica
2019 11347 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIII/69/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Regiminie.
2019 11344 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIII/70/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 11340 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 69/IX/19 Rady Gminy Załuski z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Załuski od dnia 1 września 2019 roku.
2019 11338 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sochaczewskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 11312 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie
2019 11311 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku
2019 11304 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Łyse od dnia 1 września 2019 roku.
2019 11303 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse od dnia 1 września 2019 roku.
2019 11272 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/133/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów
2019 11135 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII.122.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błędów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku .
2019 11034 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 11033 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu dla uczniów, wobec których Gmina Poświętne nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.
2019 10945 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VI.43.2019 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goszczyn oraz określenia granic ich obwodów
2019 10933 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 114/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka”
2019 10905 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Troszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10901 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 88/XII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 10899 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 86/XII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie.
2019 10898 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 87/XII/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Dobrzykowie.
2019 10896 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XVI/124/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
2019 10892 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10891 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice.
2019 10867 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Karniewo za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karniewo.
2019 10864 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/53/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sońsk
2019 10856 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/59/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Domanicach – Kolonii
2019 10855 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach
2019 10844 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Repki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Repkach poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 10748 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 298/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 108/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę w obszarze Gminy Piaseczno.
2019 10747 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr 297/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 10707 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr 56/X/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Noblistów Polskich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Ciachcinie.
2019 10706 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr 55/X/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. C.K. Norwida w Bielsku.
2019 10661 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/436/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47
2019 10660 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/435/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 128 w Warszawie, ul. H. Sternhela 40
2019 10657 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/431/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 360 „Słoneczny Domek” w Warszawie, ul. Wernyhory 23
2019 10656 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/430/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Domaniewska 33
2019 10632 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/83/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2019 10612 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10611 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 57/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mała Wieś
2019 10610 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi
2019 10606 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 10575 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/146/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 4  im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach
2019 10574 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/145/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach
2019 10573 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/144/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2  z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
2019 10572 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/142/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach
2019 10571 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/143/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Markach ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach oraz zmiany aktu założycielskiego
2019 10570 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/141/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 1 w Markach ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach oraz zmiany aktu założycielskiego
2019 10569 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/140/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum w Markach w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach
2019 10566 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/139/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego w Markach w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach
2019 10560 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr 88/XI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 września 2019 r. Rady Gminy Słupno zmieniająca uchwałę Nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2019 10546 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.149.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum (klas gimnazjalnych) im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie
2019 10545 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.148.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie
2019 10536 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy
2019 10529 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 10515 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/63/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadowne nr X/56/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie likwidacji Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem
2019 10513 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.62.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II.18.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2019 10482 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XV.77.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pniewy po 1 września 2019 roku.
2019 10442 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Garwolińskiego.
2019 10399 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 10398 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów
2019 10387 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/50/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu.
2019 10375 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Brochów oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10359 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu ostrołęckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 10354 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr 70/X/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych działających na obszarze Powiatu Otwockiego
2019 10337 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr 182/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Płocka
2019 10333 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie planu sieci przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo
2019 10332 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo.
2019 10284 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Szreńsk, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10283 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szreńsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10282 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Szreńsku wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szreńsku
2019 10277 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VII/74/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim
2019 10255 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutocin od dnia 1 września 2019 roku.
2019 10254 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10249 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2019 10248 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Radomia
2019 10247 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 10231 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII.67.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzeczniów oraz granicach ich obwodów.
2019 10230 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII.66.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 10225 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 10219 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/93/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaktorów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych , od dnia 1 września 2019 r.
2019 10157 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 115/XVII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc
2019 10154 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów
2019 10145 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przasnysz, od dnia 1 września 2019r.
2019 10144 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przasnysz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 10086 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr 73/XV/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach prowadzonych przez Gminę Staroźreby
2019 10085 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr 72/XV/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Staroźrebach w Przedszkole w Staroźrebach oraz utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Staroźrebach
2019 10055 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku
2019 10054 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie
2019 10053 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem
2019 10052 2019-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
2019 10034 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 93/VIII/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 10023 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 63/IX/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Zatory oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 roku.
2019 10022 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 62/IX/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zatory.
2019 9918 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 50/XII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów
2019 9812 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XVI/146/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9731 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VII.42. 2019 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Potworów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9720 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9542 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w  Obrębie
2019 9263 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Zwoleń.
2019 9184 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9177 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9174 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9168 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX.101.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów.
2019 9160 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów
2019 9155 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 9146 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2019 9145 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 9131 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr 178/X/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie połączenia w zespół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Płocku i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Płocku
2019 9130 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr 177/X/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie założenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Płocku
2019 9016 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/368/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany adresu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22 w Warszawie, ul. Malownicza 31A
2019 9012 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/358/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2019 8945 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XI/56/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Baranów jest organem prowadzącym
2019 8900 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/33/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8863 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Borkowicach
2019 8862 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Rzucowie.
2019 8861 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach.
2019 8860 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie.
2019 8853 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2019 8852 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8848 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8846 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 56.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obzarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 8840 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 55/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8806 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/ 52 /2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ceranów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8805 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ceranów.
2019 8791 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
2019 8790 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie założenia Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
2019 8767 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sypniewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8753 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII /54/ 2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kosów Lacki.
2019 8749 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin
2019 8747 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/77/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izabelin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 8690 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 63/V/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8688 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanisławów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8681 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Korczew z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korczew
2019 8680 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Korczew z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8611 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 82/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8604 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz określenia granic ich obwodów
2019 8593 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 64/V/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2019 8586 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8585 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym
2019 8571 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwonka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r
2019 8570 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwonka, od dnia 1 września 2019r.
2019 8567 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 68/XII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Staroźreby oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 8557 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 53.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępownia rekrutacyjnego do internatu w Zespole Szkół Nt 1 im.Gen Jose de San Martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2019 8552 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny oraz okreslenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8545 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie:ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 roklu.
2019 8539 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 168/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów
2019 8512 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem
2019 8488 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 8487 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne.
2019 8468 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8465 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/74/19 Rady Gminy Osieck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/35/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce
2019 8464 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/73/19 Rady Gminy Osieck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck
2019 8463 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/72/19 Rady Gminy Osieck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Osieck publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 8428 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 82/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 8383 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domanice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8376 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabrodzie od dnia 1 września 2019 roku
2019 8374 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Szelków z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie.
2019 8370 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki, od dnia 1 września 2019r.
2019 8347 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII.45.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasieniec.
2019 8346 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII.44.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasieniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 8344 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 53/VII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzgowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8334 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2019 8333 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 8328 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bieżuń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 8322 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X.80.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Brańszczyk oraz określenia granic ich obwodów
2019 8319 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowy Duninów, a także określenia granic ich obwodów.
2019 8262 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/35/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chlewiska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8252 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Orońsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8250 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 72/IX/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8249 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 71/IX/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród od dnia 1 września 2019 roku.
2019 8245 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń
2019 8244 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich publicznych szkół podstawowych a także granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rzekuń, prowadzonych przez Gminę Rzekuń, a także przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r.
2019 8235 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kadzidło
2019 8234 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kadzidło oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 8228 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jakubów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7981 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 70/X/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych Miasto i Gminę Gąbin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7978 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.
2019 7973 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 91.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
2019 7964 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 127/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2019 7959 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 128/X/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 606/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 7956 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr V/69/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 7917 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2019 7896 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Przasnyskiego, od dnia 1 września 2019  r.
2019 7860 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII.60.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zapewnienia dowożenia uczniów do szkół i dzieci do oddziałów przedszkolnych, wobec których Gmina Raciąż nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
2019 7853 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo
2019 7852 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7851 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/58/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie
2019 7804 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7785 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzewnie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 wrzesnia 2019r.
2019 7784 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2019 7763 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nur oraz określenia granic ich i obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 7762 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nur
2019 7750 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr IX.65.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r
2019 7741 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 94/IX/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna
2019 7740 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 93/IX/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 7703 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maciejowice, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 7702 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7694 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7691 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.68.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 7690 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII.67.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 7675 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczutowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7625 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 36/VIII/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawieustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7585 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świercze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7584 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2019 7578 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kampinos oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7567 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna
2019 7566 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7555 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2019 7553 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 7497 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/292/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany adresu Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. Henryka Jordana w Warszawie, ul. A. Nobla 18/26
2019 7335 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 129/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7331 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 35.VI.2019 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Lipowiec Kościelny
2019 7320 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło oraz określenia granic i obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Długosiodło
2019 7280 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019.
2019 7253 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młynarze
2019 7252 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej oraz określenia granic jej obwodów
2019 7171 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2019 7137 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gózd oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7135 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-73/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołomin
2019 7134 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII-72/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin
2019 7124 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 10/VI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie Uchwały Nr 3/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2019 7121 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Henryka Nowackiego w Adelinie poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
2019 7092 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7038 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr XI/47/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łosickiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 7022 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2019 7021 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III i VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Chemików 1A w latach szkolnych 2019/2020 - 2021/2022
2019 7020 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 7018 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6924 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gostynińskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6861 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/49/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
2019 6849 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Karniewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 6826 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6794 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6706 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr XII/67/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 6702 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym i zmiany aktu założycielskiego tego przedszkola
2019 6685 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2019 6682 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 6678 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 212/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 138/VII/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola Nr 10 w Piasecznie.
2019 6677 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 211/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 136/VII/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola Nr 5 w Piasecznie.
2019 6676 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 210/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/VII/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie.
2019 6642 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 94/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 6338 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobolew, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych - od dnia 1 września 2019 r.
2019 6321 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/92/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2019/2020 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie
2019 6300 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Górznie z siedzibą w Reducinie
2019 6201 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia granic ich obwodów.
2019 6174 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/13/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin.
2019 6028 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 5958 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 50/IX/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5957 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 49/IX/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej
2019 5956 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5946 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nasielsk
2019 5942 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2019 5941 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny” przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu
2019 5938 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie
2019 5937 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie
2019 5933 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/85/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 5922 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim oraz nadania imienia Szkołom wchodzącym w jego skład
2019 5899 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5898 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń.
2019 5893 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 139/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także przyznania kryteriom branym pod uwagę w rekrutacji określonej liczby punktów.
2019 5879 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.44.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słubice i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku, oraz zmiany uchwały Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Słubice z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Słubice
2019 5866 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr 51/IX/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5850 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 5832 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochaczew
2019 5742 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 23/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wiskitkach poprzez zmianę jego siedziby
2019 5741 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 24/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5738 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 89/VII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 5675 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół pdstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 5674 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn
2019 5473 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bieżuń.
2019 5469 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Węgrowskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5447 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VI.77.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów
2019 5426 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/212/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów
2019 5416 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Dobre z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku .
2019 5409 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/228/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie założenia CLXIV Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Warszawie, ul. Chełmska 23
2019 5408 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/227/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. S. Chudoby 4
2019 5407 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr XI/226/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 355 w Warszawie, ul. Ceramiczna 11
2019 5050 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Raciąż.
2019 5026 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 55/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5021 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2019 5009 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia
2019 4797 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 51/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4769 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.39.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4758 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4757 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
2019 4750 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna oraz granic ich obwodów
2019 4631 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 58/VI/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grodziskiego na okres od 1 września 2019 r.
2019 4623 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rościszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4617 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 27/IV/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4608 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu w roku szkolnym 2019/2020
2019 4504 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciąż oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4501 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Winnica
2019 4500 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Winnica oraz określenia granic ich obwodów
2019 4492 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Jadów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jadów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 4467 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarczyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4404 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2019 4394 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strachówka oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4382 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Gulinie.
2019 4378 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.73.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokobody oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4119 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zatory.
2019 4114 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Węgrów oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
2019 4113 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/151/2017 Rady Gminy Tczów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018 - 2022/2023.
2019 4104 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży
2019 4103 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 209/XXIII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu radomskiego od dnia 1 września 2019r.
2019 4091 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V.44.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 3962 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/8/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 3952 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pacyna, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3681 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/ 31 /2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3379 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V.58.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24.01.2019r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2019 3378 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2019 3308 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/42/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Zielonka
2019 3265 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 108/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Piaseczno
2019 3193 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V / 32 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2019 3174 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/5/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Piaseczyński w roku szkolnym 2019/2020.
2019 2774 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Płońsk na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2019 2748 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania ustalonych kryteriów
2019 2730 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach, ul. Poznańska 541, 05-860 Płochocin
2019 2729 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Duchnicach, ul. Duchnicka 25, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2019 2728 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy, ul. Lipowa 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2019 2727 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2019 2625 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrzębia.
2019 2321 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 18.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 2320 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 17.IV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 2228 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskie w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym
2019 2194 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2019 2189 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 3/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2019 2122 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie likwidacji szkół dla których organem prowadzącym była Gmina Zabrodzie
2019 2023 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb
2019 2022 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jastrząb
2019 1828 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 52/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, wraz z liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, do oddziałów przedszkolnychw publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2019 1800 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1799 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1798 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin oraz określenia granic ich obwodów
2019 1470 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 43/VI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1469 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1468 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2019 1428 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Orońsko jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 1402 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 roku
2019 1393 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miasta Mława z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów
2019 1335 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV.25.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2019 1039 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 1038 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sochaczew oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 571 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Suchożebry
2019 469 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Augustówce
2019 422 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 13126 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.28.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dowozu do przedszkoli dzieci, wobec których Gmina Tłuszcz nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2018 13003 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/52/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2018 12660 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/35/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda 20J
2018 12659 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/34/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 203 w Warszawie, ul. ks. I. Skorupki 8
2018 12658 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/33/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 10436 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/295/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 10035 2018-10-24 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 9513 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie, w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk. J. Strzałkowskiego w Lesznie
2018 9334 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/589/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/214/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 9109 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.415.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2018 9104 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2018 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2018 8917 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/415/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7, 96-500 Sochaczew
2018 8786 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2035/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przekształcenia oraz zmiany nazwy Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70 w Warszawie, ul. G. Bruna 11
2018 8785 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2034/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy i adresu Przedszkola nr 430 w Warszawie, ul. Ceramiczna 11
2018 8784 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2033/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 319 im. Marii Kann w Warszawie, ul. ZWM 10
2018 8783 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2032/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 385 w Warszawie, ul. ZWM 10
2018 8782 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2031/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 262 w Warszawie, ul. Wilanowska 3 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 8781 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2030/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42
2018 8780 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2029/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie, ul. M. Keniga 20
2018 8778 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2027/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 123 w Warszawie, ul. Stefana Czarnieckiego 49
2018 8731 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-125/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin
2018 8644 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec
2018 8619 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 285/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo
2018 8600 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 1547/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 8573 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/322/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą
2018 8410 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.541.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX.317.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2018 8349 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 737/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznej, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2018 8321 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Promna prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegające na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły podstawowej specjalnej, publicznej szkoły ponadpodstawowej specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz publicznej szkoły specjalnej branżowej I stopnia dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
2018 8290 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sochocin publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 8141 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo.
2018 7946 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr 329/LI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 7887 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w Śmiłowie Filii Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szydłowcu.
2018 7875 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIV/399/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Mszczonów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
2018 7864 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/284/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liw.
2018 7863 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/283/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw
2018 7429 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/375/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło
2018 7348 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr 447/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego
2018 7250 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/287/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu dla Modelowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Przyjazny Środowisku- Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielonej Szkoły w Sendeniu.
2018 7183 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr LIV/276/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orońsko.
2018 7057 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1948/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 7056 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1947/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 416 "UNICEF" w Warszawie, ul. Syta 123
2018 7055 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1946/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany imienia XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie, ul. Dolna 6
2018 7054 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1945/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18a poprzez zmianę siedziby
2018 7053 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1944/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 33 w Warszawie, ul. Wilcza 63
2018 7052 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1943/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 72 w Warszawie, al. „Solidarności” 72A
2018 6934 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 502/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w  Ostrołęce oraz nadania statutu
2018 6931 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 495/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 6772 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu w Raciążu
2018 6767 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/548/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/504/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki
2018 6667 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/609/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 6642 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach
2018 6590 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 645/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego.
2018 6567 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Kolonii Szczerbackiej
2018 6536 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 403/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 6512 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 327/LVIII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubowidz.
2018 6427 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2018 6366 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXI/484/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk do nowego ustroju szkolnego
2018 6329 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 325/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży
2018 6321 2018-06-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka i Gminy Ostrów Mazowiecka w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli i z powrotem.
2018 6320 2018-06-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Wąsewo i Gminy Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie i z powrotem.
2018 6255 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI /214/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Telakach Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.
2018 6244 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr LII-82/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie połączenia przedszkola i szkoły podstawowej w  zespół szkolno – przedszkolny
2018 6211 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 77.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2018 6201 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/491/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 6156 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1884/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich w Warszawie, ul. Janka Bytnara „Rudego” 19
2018 6113 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
2018 5962 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXI/423/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przyjętej uchwałą Nr XL/265/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 5882 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/573/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów.
2018 5839 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1873/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11
2018 5838 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1872/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 424 w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda 20J
2018 5837 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1871/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123
2018 5836 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1870/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie, ul. Głębocka 66
2018 5835 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1869/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2018 5790 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki
2018 5693 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 288/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria przy rekrutacji do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin
2018 5609 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 720/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki placówkach wychowania przedszkolnego
2018 5538 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 239/XXVII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowy Duninów, a także określenia granic ich obwodów.
2018 5527 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/241/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2018 5526 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/240/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny Kubuś” przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu
2018 5440 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 330/XLV/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin oraz inne organy prowadzące
2018 5439 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/240/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 5407 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/468/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlce
2018 5321 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne.
2018 5275 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem oraz likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem.
2018 5274 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie i likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie.
2018 5273 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie i likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie.
2018 5227 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2018 5179 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 426/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego
2018 5090 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis
2018 5082 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 760/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 515/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.
2018 5077 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania wychowania i opieki
2018 5019 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łąck
2018 5017 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz
2018 5013 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Przasnysz
2018 4893 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2018 4892 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łaskarzew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 4836 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LII/447/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
2018 4710 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1791/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 oraz szkół wchodzących w jego skład
2018 4709 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1790/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany imienia i nazwy Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Drewniana 8
2018 4706 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXV/1787/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
2018 4670 2018-04-26 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
2018 4543 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 734/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe.
2018 4475 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2018 4430 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów oraz warunków całkowitego zwolnienia z tej opłaty
2018 4429 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji uczniów, zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy I publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów, określenia tym kryteriom liczby punktów a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 4428 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia tym kryteriom liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 4408 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Czerwonka.
2018 4374 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim
2018 4373 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 4309 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/281/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach Plebańskich w Przedszkole w Gąsawach Plebańskich.
2018 4182 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustelania sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2018 4175 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr 214/XXIX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych oraz do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Zawidz jest organem prowadzącym, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2018 4109 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kosów Lacki.
2018 4093 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/319/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów w pstępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium na rok szkolny 2018/2019
2018 4092 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LI/318/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2018/2019
2018 4071 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/413/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przyjętej uchwałą Nr XL/265/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 14 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2018 4053 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.227.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole
2018 4001 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LII/323/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu poprzez likwidację Filii Nr 1 w Bądkowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Grójcu w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu.
2018 3985 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 353/LI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego w Chorzelach
2018 3969 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew
2018 3947 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/313 /18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki
2018 3845 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzynowłoga Mała.
2018 3832 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonych przez Gminę Sypniewo
2018 3818 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.401.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punkcie przedszkolnym oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów
2018 3787 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 303/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w  Kańkowie
2018 3641 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LV/232/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2018 3639 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 3517 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.239.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.160.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2018 3513 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 226/XXVIII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2018 3473 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LII/6/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Nieporęt publicznych przedszkolach
2018 3450 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Pomiechówku i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.gen.Władysława Sikorskiego w Pomiechówku
2018 3436 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/541/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.
2018 3424 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1754/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 3423 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1753/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 3422 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1752/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie, ul. Krótka 1
2018 3421 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1750/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie, ul. Bartoszycka 45/47 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
2018 3420 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LXIII/1749/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie, ul. Przedwiośnie 1 poprzez zmianę ich siedziby
2018 3319 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/302/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 3298 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/420/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/303/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 3289 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/477/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Karczew publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 3288 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/476/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2018 3287 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LIII/475/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2018 3231 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 304/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna
2018 3220 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2018 Rady Gminy Repki z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Repki
2018 3154 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie prowadzonym przez Gminę Andrzejewo