Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

Słowa kluczowe: grunty

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5402 2019-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Miasta Maków Mazowiecki
2019 252 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Nasielsk w prawo własności tych gruntów
2019 108 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łochów
2018 13349 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków dla osób fizycznych, będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych.
2018 13064 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 19/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków udzielania bonifikat od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Serock zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2018 12643 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu wniesienia jednorazowo opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 12015 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miasta Mława z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Mława zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 10156 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 9903 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLV.447.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. w sprawie udzielania bonifikat w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2017 7122 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia dla gruntów Gminy Jednorożec wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2017 1617 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na inne cele niż budownictwo mieszkaniowe
2015 5308 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zasad wydzierżawiania i udostępniania działek gruntów stanowiących mienie komunalne.
2015 5014 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały Nr 207/XXIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wydzierżawiania i udostępniania działek gruntów stanowiących mienie komunalne.