Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 695

Słowa kluczowe: czas pracy

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11810 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu
2019 11793 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/72/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce
2019 11792 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 roku, w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 11791 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/207/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 10970 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sokołowski.
2019 10969 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
2019 10863 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/52/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sońsk
2019 10845 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Repki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich i dzieci młodszych, zatrudnionych w przedszkolach i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Repki
2019 10131 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr X/61/2019r. Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2019 10129 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr X/59/2019r. Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski.
2019 10124 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 10112 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński
2019 9877 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów
2019 9867 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/62/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korytnica
2019 9859 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w grupach obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9823 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2019 9819 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupie obejmującej dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9697 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/89/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/328/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin
2019 9671 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 5-letnie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2019 9669 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9666 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/94/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/439/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarczyn, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 9659 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9652 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X-108/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2019 9638 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr OS.VIII.0007.86.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie
2019 9607 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 9558 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2019 9476 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/66/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kampinos
2019 9318 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
2019 9308 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.45.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Promna.
2019 9307 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.44.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Promna
2019 9306 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI.43.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna.
2019 9254 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX.111.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII.542.201 Rady Miasta Pruszkowa z  dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.
2019 9247 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9219 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XI/65/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9206 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno
2019 9204 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno
2019 9044 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 8986 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/90/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Sochaczew jest organem prowadzącym
2019 8976 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/97/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 8921 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/113/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskie w Błoniu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zmienionej uchwałą Nr XLIX/396/18 z dnia 28 maja 2018r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskie w Błoniu z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
2019 8899 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/32/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko
2019 8712 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 92/XIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Sierpc
2019 8711 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 8693 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr XII/56/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielany
2019 8669 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2019 8659 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych gminy Ciepielów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela
2019 8441 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2019 8280 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 8232 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło
2019 8076 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/9/68/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 roku
2019 8024 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2019 8018 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2019 7931 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7866 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 7736 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Baranów jest organem prowadzącym.
2019 7667 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII.0007.60.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 7645 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
2019 7643 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w  placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
2019 7637 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawi ustalenia pensum dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w grupach obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze
2019 7534 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/055/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi
2019 7526 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII.82.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7437 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII / 54 / 2019 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/278/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki
2019 7395 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 55.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
2019 7381 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2019 7375 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla niektórych stanowisk nauczycieli.
2019 7194 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 156/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2019 7168 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prażmów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 7160 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 7145 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/50/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela prowadzonych przez Gminę Sieciechów
2019 7144 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/49/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów
2019 6724 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6531 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia
2019 6529 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2019 6520 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX /40 /19 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę Chotcza oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6461 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6447 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/23/19 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Chlewiska.
2019 6425 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LIV/320/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
2019 6354 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII.37.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 6309 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 6272 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX.45.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6262 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2019 6254 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 6204 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2019 5825 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5803 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 oraz nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których gmina Zakroczym jest organem prowadzącym
2019 5791 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.50.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów
2019 5787 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII / 77 / 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5662 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/ 52/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego na rok 2019
2019 5647 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2019 5576 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i  innych nauczycieli ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia - Letnisko.
2019 5296 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/336/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka
2019 5230 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 40/VI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc
2019 5217 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5177 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 44/XI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki
2019 5098 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII.47.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2019 4851 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 49/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski.
2019 4722 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII.34.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Baboszewo
2019 4711 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2019 4665 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/11/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę Jedlińsk publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4656 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmujacymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4549 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII.40.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rząśnik
2019 4548 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII.39.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rząśniku na rok szkolny 2019/2020
2019 4360 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kadzidło
2019 4359 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło
2019 4346 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4271 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski.
2019 4264 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego
2019 4244 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4145 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 33/V/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2019 4057 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze
2019 4012 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 18/V/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiskitki
2019 3875 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 139/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1401/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
2019 3756 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Policzna jest organem prowadzącym
2019 3593 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V.43.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 1848 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/ 24 /2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Grójeckiego na 2019 rok.
2019 1663 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów
2019 1612 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2019.
2019 1583 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/4/34/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2019 1448 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 36/IV/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego
2019 347 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Powiatu Zwoleńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na rok 2019
2019 196 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego, zapewniających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w pierwszym półroczu 2019 rok.
2019 173 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
2019 10 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostęnych działających na terenie powiatu łosickiego
2018 13202 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 25/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2019 rok.
2018 13087 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2019 roku
2018 13053 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2018 13034 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie Powiatu Sokołowskiego
2018 13032 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płońskiego na rok 2019
2018 12226 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 12196 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 16/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym
2018 11601 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilga.
2018 11552 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obwiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Strachówka
2018 10956 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, zmienionej Uchwałą nr XX/164/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 marca 2017 r.
2018 10676 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Wiśniew
2018 10097 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.261.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 10095 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/584/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 10089 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXIX/272/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2018 10066 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/383/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2018 10020 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/226/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie
2018 9805 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2018 9754 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2018 9450 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat piaseczyński.
2018 9402 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 238/LXVI/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: Zmiany Uchwały Nr 231/LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sanniki.
2018 9261 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr L/214/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie
2018 9140 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 182/XXXIII/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dzierzgowo
2018 9138 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LIII/300/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński.
2018 9013 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr L/342/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego
2018 8987 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr 297/XXXIX/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 204/XXVII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42, ust. 3 Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 8216 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXX/370/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2018 8107 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV.151.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn
2018 8068 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LV/264/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć : pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice
2018 7986 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szreńsk.
2018 7922 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/227/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkole i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2018 7897 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIV/577/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów, doradców zawodowych oraz innych nauczycieli.
2018 7841 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2018 7738 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowegowymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2018 7733 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/204/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2018 7732 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLI/203/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków.
2018 7723 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2018 r. sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
2018 7698 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr L/248/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązkowego jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
2018 7686 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 651/XLV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
2018 7662 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 7660 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/423/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 7654 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w  szkołach i  placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2018 7642 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 447/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Józefów
2018 7641 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 446/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2018 7599 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr 605/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2018 7568 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/370/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których gmina Zakroczym jest organem prowadzącym
2018 7562 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/451/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2018 7504 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2018 7476 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski
2018 7455 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/499/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2018 7397 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2018 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka
2018 7390 2018-07-24 Uchwała Uchwała nr 196.XXXIX.2018 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny.
2018 7361 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 7278 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XL/219/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
2018 7201 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
2018 7199 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grębków.
2018 7159 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów. logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielany.
2018 7121 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/239/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach oraz wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Glinojeck.
2018 7113 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/249/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica
2018 7108 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LI/408/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, doradcy metodycznego oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów
2018 7100 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/514/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Mława
2018 7070 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2018 7069 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów - w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2018 7025 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 242/XXX/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzonym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2018 6992 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
2018 6900 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 354/XLVII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.
2018 6871 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 269/XLII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2018 6782 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego.
2018 6700 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/345/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki
2018 6696 2018-07-03 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego
2018 6685 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/508/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 6631 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LII/282/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w ramach łączenia pensum
2018 6606 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/496/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki
2018 6531 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/396/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
2018 6444 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/296/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 6442 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 171/XXXI/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
2018 6441 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 170/XXXI/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dzierzgowo.
2018 6003 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin
2018 5998 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV.493.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brwinów
2018 5967 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr 441/LVII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc
2018 5966 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stupsk
2018 5916 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr L/269/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą
2018 5913 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz
2018 5898 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 244/XXXVI/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia
2018 5550 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 115/XXII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów i nauczycieli wspomagających w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szulborze Wielkie.
2018 5444 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów , psychologów , logopedów , terapeutów pedagogicznych , doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Krasne
2018 5443 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasne
2018 5442 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krasne w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, , funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne
2018 5341 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 221/XXX/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
2018 5336 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 262/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 5255 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr L/269/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą
2018 5246 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.230.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 5205 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr LI/455/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
2018 5156 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/493/2018 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mława
2018 5145 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LII/398 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów
2018 5095 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2018 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 4917 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 1401/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2018 4910 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok
2018 4896 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego.
2018 4874 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, obowiązkowej tygodniowej liczby godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 4869 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński
2018 4867 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL.347.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach, przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieniawa
2018 4862 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 111/XII/18 Rady Gminy Słupno z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i inne grupy wiekowe
2018 4859 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/415/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2018 4858 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/414/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2018 4857 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/413/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów
2018 4780 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/330/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski
2018 4778 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 4758 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 4750 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/349/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2018 4747 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/341/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 4627 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 191/XL/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłów.
2018 4605 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/229/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia.
2018 4593 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 695/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2018 4585 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2018 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 4521 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLV/224/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół.
2018 4341 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski
2018 4323 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia w publicznych szkołach prowadzonych przez gminę Korczew.
2018 4209 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLII/185/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, zespole szkolno- przedszkolnym oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych w szkołach , zespołach szkolno- przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia .
2018 3929 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/653/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach, przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria.
2018 3928 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr LX/652/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria.
2018 3923 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Skaryszew.
2018 3743 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 301.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
2018 3718 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 216/LIX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego
2018 3713 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Podlaski
2018 3703 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
2018 3686 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2018 3653 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/208/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tczów
2018 3649 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/234/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2018 3648 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/233/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2018 3557 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 454/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.
2018 3526 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 13/XLI/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiskitki
2018 3402 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 280/XXXVII/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielani i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin.
2018 3377 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 3376 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica
2018 3342 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII.503.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
2018 3339 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 640/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2018 3263 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
2018 3199 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.
2018 3094 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie:ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2018 3003 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/448/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2018 2982 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr LI/256/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko
2018 2968 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów.
2018 2776 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII.302.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2018 2763 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2018 2759 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.207.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/99/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2018 2554 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, stanowisko doradcy metodycznego oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga i logopedy zatrudnionych w  placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Policzna
2018 2553 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/251/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli doradztwa zawodowego zatrudnionych w placówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Policzna
2018 2296 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLV/267/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płońskiego na rok 2018
2018 2286 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr 328/XLIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów
2018 2131 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LX/484/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk
2018 1136 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 235/XXXVII/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu legionowskiego
2018 6 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2018 5 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2017 12378 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/298/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grójeckiego na 2018 rok
2017 12296 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2018 roku
2017 12129 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/209/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego
2017 11995 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/52/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
2017 11914 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr 50/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno
2017 11607 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego
2017 11127 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/111/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w punktach przedszkolnych , przedszkolu i szkołach na terenie gminy Sobienie-Jeziory
2017 10999 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających i nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno – wychowawcze, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków.
2017 10973 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2018 rok
2017 10640 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/378/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/312/2013 Rady Miasta Sulejówek w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych kategorii nauczycieli, rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć dla stanowisk kierowniczych i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2017 10425 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki z różnych wymiarów zajęć w szkołach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gostynin.
2017 10271 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 229/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała
2017 9842 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2017 9756 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 września 2017 r. w sprawie w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin nie ujętych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 9622 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/193/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/121/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego
2017 9571 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/17 Rady Gminy Wilga z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Wilga.
2017 9531 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzewnie
2017 9495 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/197/17 Rady Gminy Osieck z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osieck
2017 9309 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.183.2017 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli „wspomagających” posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno- wychowawcze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż.
2017 8928 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.166.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mokobody
2017 8702 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLV/356/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania Strzelnicy w Suchodole, gmina Tarczyn
2017 8695 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr V/26/136/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 roku w sprawie określenia: - zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2017 8469 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości pensum dla dyrektorów szkół i przedszkola
2017 8293 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach prowadzonych przez Gminę Przasnysz.
2017 7123 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/288/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 7107 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz.U z 2017r. poz.1189 z późn.zm./, dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym
2017 7041 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
2017 6987 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczyciela „wspomagającego” posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.
2017 6956 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/139/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo, pedagogów, psychologów i logopedów
2017 6820 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłża
2017 6685 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI.169.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr IV.18.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 marca 2015roku w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin, a także nauczycieli - psychologów, pedagogów i logopedów.
2017 6684 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI.168.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Potworów.
2017 6660 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/154/17 Rady Gminy Paprotnia z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Paprotnia
2017 6616 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII.324.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Klembów
2017 6612 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2017 6608 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2017 6592 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Karniewo oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
2017 6564 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXX/353/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/172/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki
2017 6512 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/144/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2017 6473 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/408/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018
2017 6466 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLII/386/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018
2017 6447 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na rok 2017
2017 6443 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-352/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
2017 6370 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr 155/XXVII/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Staroźreby
2017 6357 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Wierzbno
2017 6340 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr 36/XXVII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i wielkości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola
2017 6337 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Maciejowice z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2017 6322 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr V/25/133/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr II/55/451/05 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie określenia: - zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2017 6039 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/17 Rady Gminy Wilga z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Wilga.
2017 5930 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.355.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i nauczycieli wspomagających w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.
2017 5911 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLI/333/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tarczyn Nr XL/382/02 z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
2017 5901 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2017 5836 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego
2017 5399 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół na terenie gminy
2017 5210 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 552/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 5006 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wodynie
2017 4890 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 144.XXVII.2017 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny
2017 4879 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/216/17 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Skórzec
2017 4862 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 144/XXIX/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Iłów oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 4861 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 143/XXIX/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Iłów.
2017 4854 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr 286/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 342/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2017 4823 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr IV/34/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck.
2017 4683 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2017 4555 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie  wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.
2017 4538 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 536/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 4481 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki z różnych wymiarów zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.
2017 4445 2017-05-09 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego
2017 4416 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 506/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2017 4368 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/17 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2017 4342 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXI/261/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 4244 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Szczutowo
2017 4082 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbuczyn, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
2017 4057 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/1146/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy
2017 3902 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII.15.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.13.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo a także określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i nauczycieli zajęć specjalistycznych.
2017 3823 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII.147.2017 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokobody.
2017 3811 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XX/164/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin.
2017 3792 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Przesmyki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2017 3697 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/175/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Garwolin
2017 3479 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/255/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 3469 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski
2017 3411 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/2000 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zniżek z zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i pedagogom szkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę
2017 3213 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 455/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2017
2017 3195 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 203/XXIII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 170/XX/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 listopada 2016 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2017 rok.
2017 3144 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 465/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2017 2943 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/186/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2017 2892 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/139/04 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 września 2004roku ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela na terenie Gminy Kadzidło
2017 2634 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr 498/XXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 2299 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/243/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2017 2226 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 185/XVIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2017 1734 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białobrzeski.
2017 1690 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/296/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2017 1550 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie : zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla niektórych stanowisk nauczycieli.
2017 899 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2017 618 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXII.151.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik
2017 393 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 462/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2017 373 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2017 rok
2017 278 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na rok 2017
2017 130 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/218/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2017 129 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 września 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XLV/218/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2017 31 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2017.
2016 11994 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/126/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/121/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego
2016 11987 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr V/19/110/2016 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr V/10/67/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2016 11776 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/230/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 11697 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/229/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, pedagogów, logopedów, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko
2016 11648 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr 431/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 11614 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2016 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego
2016 11540 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płońskiego
2016 11527 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/180/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w 2017 roku
2016 11517 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/121/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostęnych działających na terenie powiatu łosickiego
2016 11346 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
2016 11273 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone na stanowisku nauczyciela wspomagającego w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzegowo
2016 11231 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego na rok 2017.
2016 11139 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2016 11086 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 170/XXX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli „wspomagających” posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna.
2016 10671 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/104/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2017 rok.
2016 10571 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński
2016 10528 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, pedagogów, logopedów, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko
2016 10501 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2016 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Grójeckiego w 2017 r.
2016 10384 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 102/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguty-Pianki
2016 10380 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII/135/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2017 roku
2016 10375 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 170/XX/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2017 rok.
2016 10147 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek.
2016 10091 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXI/145/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół i nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze.
2016 9811 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XVII/209/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 9708 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 7 września 2016r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa zatrudnionego w placówkach oświatowych gminy Gniewoszów.
2016 9677 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.87.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzących gimnastykę korekcyjną w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy.
2016 9007 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 209/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
2016 8971 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 października 2016r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2016 8901 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 396/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 8800 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12 września 2016r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć logopedy w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Gózd.
2016 8758 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XV.105.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale nr IV.18.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawaczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym, tygodniowym wymiarze godzin, a także nauczycieli - psychologów, pedagogów i logopedów.
2016 8749 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne i doradców zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
2016 8711 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązku jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
2016 8632 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obniżonego pensum dydaktycznego dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Przysuskiego.
2016 8532 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/107/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 8 września 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wspomagajacych w szkołach prowadzonych przez Gminę Paprotnia.
2016 8473 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 września 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli pedagogiki specjalnej współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, asystentów, pomocy nauczyciela lub innych specjalistów, oraz nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin.
2016 8445 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 373/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 173/X/2015 Rady Miasta Płocka w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock oraz zasad zwalniania z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2016 8419 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów, pedagogów szkolnych, psychologów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z kierunkiem kształcenia i zawodu w celu wspomagania ucznia określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w palcówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pionki oraz określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia.
2016 8395 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w szkołach i innych formach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brochów
2016 8391 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/231/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz przypadków, w jakich można nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia.
2016 7769 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 22 sierpnia 2016r. W sprawie rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jabłonna Lacka
2016 7763 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
2016 7691 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/95/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łosicki oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiazku realizacji tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych.
2016 7558 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr 148/XXV/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczyciela „wspomagającego” posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.
2016 7536 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/153/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach prowadzonych przez Gminę Skórzec
2016 7532 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/2016 Rady Gminy Świercze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć
2016 7435 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Glinojeck.
2016 7418 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
2016 7405 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/87/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, logopedów i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Szreńsk
2016 7371 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2016 7065 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr 125/XXV/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno
2016 6968 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 352/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 6921 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr 96.XIX.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego
2016 6749 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 132/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała
2016 6181 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 283/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 226/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy -Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz socjoterapeutów, reedukatorów, pedagogów, psychologów, logopedów.
2016 6012 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2016 6003 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/106/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia obniżonego pensum dydaktycznego dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Przysuskiego
2016 6001 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 121/XXI/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
2016 5998 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 129/XVII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 5922 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/178/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 5343 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XII/80/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2016 5304 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/139/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół oraz ustalenia sposobu naliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2016 5263 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 maja 2016r. uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz doradcy zawodowego, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Latowicz.
2016 5254 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Gminy Winnica z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 5151 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/107/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 maja 2016r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2016 roku
2016 5150 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/106/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2016 roku
2016 5066 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XV/122/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli pedagogiki specjalnej w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kuczbork - Osada
2016 5041 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX.231.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę
2016 4988 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski
2016 4983 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce
2016 4976 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/100/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 maja 2016r. zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkól oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie.
2016 4954 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, doradcy metodycznego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
2016 4940 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIV/165/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 4880 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
2016 4742 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/190/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, terapeutów, rehabilitantów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających.
2016 4716 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/119/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej, doradców zawodowych oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy
2016 4699 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr 147/XVIII/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 74/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez wyżej wymienionych nauczycieli.
2016 4616 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i inne grupy wiekowe
2016 4454 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr 91/XV/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 182/XXXIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2013 r. dotyczącej ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin
2016 4333 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/318/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2016 4214 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/107/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego
2016 4179 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr 312/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 4116 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XV/80/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew
2016 4081 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2016 4079 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 302/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na rok 2016.
2016 3972 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 94/XIV/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.
2016 3843 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego
2016 3841 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XII/71/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grębków
2016 3816 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII.185.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów
2016 3445 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/86/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2016 3328 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2016 rok
2016 3083 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXI/177/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 2932 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 126/XIV/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XI//2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2015 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2016 rok
2016 2921 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/172/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2016 2718 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2016 2670 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/93/16 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2016 roku
2016 2614 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr 129/XVI/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 155/XIX/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.
2016 2608 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr 97/XV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2016 2575 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XII/152/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 2551 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/172/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki
2016 2313 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIX.138.2016 Rady Gminy Kotuń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów i pedagogów szkolnych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kotuń.
2016 2302 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Miasto Raciąż
2016 1926 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 122/XV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego
2016 1740 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 273/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 1352 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 stycznia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreslone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania zniżek w realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
2016 1088 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2016 751 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr V/10/67/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/3/21/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2016 537 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria.
2016 281 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2016.
2016 230 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/130/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 118 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr VII/76/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VI/234/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 sierpnia 2013 r w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole(zespołach), oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2016 5 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr X.78.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2015 11689 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 236/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2015 11670 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2015 11663 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płońskiego
2015 11184 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/68/2015 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
2015 11182 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego na rok 2016.
2015 10673 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015r. sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2015 10262 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy zatrudnionego w placówkach oświatowych gminy Gniewoszów.
2015 10254 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/112/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 września 2015r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela; określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela.
2015 9730 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew.
2015 9539 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektora oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których Gmina Belsk Duży jest organem prowadzącym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego
2015 9432 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2015 9427 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 75/XIV/15 Rady Gminy Słupno z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno