Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 3560

Słowa kluczowe: finanse publiczne

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11820 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/80/19 Rady Gminy Wilga z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2019 11801 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/98/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu oddłużeniowego mieszkaniowych zasobów Gminy Nasielsk
2019 11771 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szydłowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2019 11670 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 76/X/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów
2019 11556 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” S.A. w Sokołowie Podlaskim na 2019 rok
2019 11535 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 11533 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/57/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 września 2019 r.
2019 11532 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/136/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 11355 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/82/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
2019 11318 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 106/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Milanówek lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.
2019 11269 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/120/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 - 2023
2019 11250 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 września 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Płońsk i jej jednostkom organizacyjnym
2019 11249 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 312/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 11248 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 311/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 11247 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 310/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 11246 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 309/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 11245 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 308/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 11216 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rusinów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 11200 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 203/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 11193 2019-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.95.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 11191 2019-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.65.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 11139 2019-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr FN.95.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańszczyk za I półrocze 2019 roku.
2019 11112 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 118/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 11102 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 166/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 11099 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 10974 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 91/2019 Starosty Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
2019 10860 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/49/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk
2019 10839 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2019 10789 2019-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.129.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035
2019 10787 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2028
2019 10682 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr IX.110.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 10653 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/421/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” i likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie
2019 10604 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 10599 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 283/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10598 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 282/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10597 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 280/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10596 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 279/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10595 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 278/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10594 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 277/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10593 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 274/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10591 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 272/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10590 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 271/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10589 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 270/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 10469 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 10407 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/54/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r.
2019 10372 2019-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za pierwsze półrocze 2019 r.
2019 10357 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kampinos, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2019 10290 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI.78.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na budowę drogi nr 722 w Prażmowie
2019 10279 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VII/77/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Falbogach
2019 10202 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2019 10127 2019-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.”
2019 10100 2019-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033 za I półrocze 2019 r.
2019 10090 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XI.79.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII.55.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Prażmowie
2019 9818 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XII/115/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 9777 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/127/2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Belsk Duży zaliczanym do sektora finansów publicznych, zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Belsku Dużym
2019 9776 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na organizację dożynek powiatu grójeckiego w Lewiczynie
2019 9761 2019-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Sabnie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sabnie na lata 2019-2032
2019 9733 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/48/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy Nieporęt zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie”
2019 9625 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 105/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna lub jej jednostkom organizacyjnym
2019 9624 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 104/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 9620 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr 160/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 9477 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/68/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kampinos, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2019 9446 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.97.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 9444 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VII.86.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 9380 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr IIIN.94.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszczna lata 2019 - 2033
2019 9209 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 9054 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/107/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 9008 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/353/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 8993 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr X/115/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Teresin
2019 8984 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Sochaczew na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych
2019 8956 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr 143/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 8950 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 8909 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/82/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2019 8877 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 149/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki
2019 8875 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/064/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Białobrzegi dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Białobrzegi, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2019 8844 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 11.2019 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
2019 8843 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 10.2019 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin „RADOMKA” wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
2019 8745 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Grójec
2019 8717 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 83/VIII/7/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 8672 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Przysuskiej Służby Komunalnej w Przysusze
2019 8646 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VIII.55.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Białobrzeskiego
2019 8645 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VIII.54.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Białobrzeskiego
2019 8600 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI.82.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 - 2033
2019 8588 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/101/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu
2019 8566 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nowego Statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
2019 8486 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 8420 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII.81.2019 Rady Miasta Pruszków z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2019r.
2019 8366 2019-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiskitki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
2019 8224 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2019 8198 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 60/VII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 338/XXXVI/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych
2019 8185 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 125/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 8177 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/26/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032
2019 8175 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/21/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032
2019 8140 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/103/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 8137 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 8122 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lelis i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 8117 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/618/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036
2019 8114 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr LXIII/607/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036
2019 8110 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr LXII/591/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2027
2019 8109 2019-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2019 8108 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr LXI/585/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2027
2019 8106 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr LVI/528/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026
2019 8105 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr LV/520/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026
2019 7986 2019-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Orońsko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury
2019 7985 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 223/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
2019 7975 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XI.133.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2018 rok
2019 7966 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII.41.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
2019 7891 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 238/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r.
2019 7890 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 237/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Piaseczno dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Piaseczno, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2019 7889 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 236/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7888 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 235/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7887 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 234/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7886 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 233/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7885 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 232/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7884 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 231/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7883 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7882 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 229/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 7847 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckemu na modernizację dróg powiatowych
2019 7846 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2019 7826 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Stołówka Gminna w Miastkowie Kościelnym i nadania statutu
2019 7810 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 113/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 7786 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2019 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
2019 7596 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VI.36.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Białobrzeskiego
2019 7595 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VI.35.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Białobrzeskiego
2019 7594 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VI.34.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Białobrzeskiego
2019 7559 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Miasta Iłża z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Iłża dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe działających na terenie gminy Iłża, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji.
2019 7500 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/295/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy
2019 7427 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brok lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2019 7292 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „ Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym”
2019 7182 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 roku
2019 6988 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 26/2019 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2018
2019 6961 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/51/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 6960 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 6959 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 6925 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024
2019 6746 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 92/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 6696 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 6605 2019-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r.”
2019 6340 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2019 6318 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Czernice Borowe na dzień 31 grudnia 2018 r.
2019 6136 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 6121 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lelis i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 6056 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 6042 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.43.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 5993 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII.92.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.288.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2019 5951 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie
2019 5945 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku" oraz nadania jej statutu
2019 5919 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 5913 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V.72.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 - 2033
2019 5857 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 5797 2019-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.46.2019 Burmistrza Tłuszcza z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 -2033
2019 5796 2019-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.44.2019 Burmistrza Tłuszcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 -2033
2019 5793 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI.53.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania.
2019 5786 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 5785 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 5747 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 80/VII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego
2019 5744 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 21/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wiskitki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 5458 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 20/70/2019 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.
2019 5457 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Korczew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Korczew
2019 5449 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VI.80.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 5399 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2019 5363 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 28/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 5215 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
2019 5199 2019-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2018 rok.
2019 5173 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2019 5055 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 73/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 4987 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/14/2019 Wójta Gminy Sabnie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2019-2032
2019 4920 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr X/205/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta
2019 4795 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 70/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 4705 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 4697 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr III/34/2019 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego
2019 4652 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024
2019 4449 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 4431 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 34/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Otwockiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2019 4351 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Olszanka instrumentem płatniczym
2019 4344 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 373/33/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2018 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 rok
2019 4338 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/49/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cegłów lub jej jednostkom organizacyjnym
2019 4276 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Mszczonów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 4163 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 46.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej oraz nadania jej nowego statutu
2019 4120 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/XI/03 Rady Gminy Zatory z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy.
2019 4105 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu
2019 4058 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2019 3998 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Chynów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego
2019 3915 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025
2019 3809 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 3699 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 44/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 3619 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/17/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032
2019 3586 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.31.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 3489 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 3459 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.55.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 - 2033
2019 3427 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.83.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2019 3328 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2019 3300 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V.58.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 3221 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036
2019 3220 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036
2019 3218 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 3088 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI.45.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 1 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brańszczyk lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2019 3085 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo" od km 2+325 do km 6+512.
2019 2741 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Szydłowiec oraz zmiany statutu Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.
2019 2720 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/028/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy w Białobrzegach.
2019 2680 2019-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.”
2019 2624 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jastrzębia i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2019 2620 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.142.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036
2019 2619 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.7.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 2586 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/117/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową
2019 2472 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 30/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 2410 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 73/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
2019 2338 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr 9/2019 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019 2233 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 7/VIII/3/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2019 2162 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2019 - 2022
2019 2153 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2027
2019 2142 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.
2019 2105 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2036
2019 2103 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2019-2036
2019 2053 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III /14 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022
2019 2052 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.010.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 stycznia 2019 r.
2019 1936 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 1688 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.56.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 1599 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Sieciechów instrumentem płatniczym
2019 1584 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/4/35/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody Powiatu Ciechanowskiego instrumentem płatniczym
2019 1533 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 15/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025
2019 1506 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sobolew lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielenia tych ulg.
2019 1492 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2019 1471 2019-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa oraz dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w 2018 r.”
2019 1430 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2019 1406 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr 169.2018 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Radomka” na lata 2019-2022.
2019 1382 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo.
2019 1371 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2029
2019 1304 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr UCHWAŁA NR 16/III/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto
2019 1233 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2019 1228 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr 300/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2019 1226 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr 278/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2019 1167 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2019 1164 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2019 1160 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Pionki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a  także wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 1093 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr VIII/29/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr VII/323/18 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Magnuszew i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2019 1092 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr VIII/30/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029.
2019 1034 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
2019 1031 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2019 995 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2033.
2019 994 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
2019 870 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.20.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2019 - 2024
2019 734 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr 17/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 - 2029
2019 716 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032
2019 701 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Korytnica z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022
2019 628 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029
2019 625 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III.0007.22.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2019-2025
2019 609 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2019 - 2033
2019 607 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2019 551 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019 – 2030.
2019 483 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 412 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 259 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2019 r.
2019 256 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2018
2019 126 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019 – 2024
2019 38 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2018 roku.
2018 13299 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 13066 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
2018 13035 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
2018 12917 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+”
2018 12465 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 12436 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 137/XXVII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie – Zaręby Kościelne – Chmielewo” od km 2+325 do km 6+512.
2018 12225 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 259/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 12207 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 12198 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka instrumentem płatniczym
2018 11872 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Solec nad Wisłą.
2018 11802 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 11779 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr 253/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 11642 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 11581 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX.410.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 11577 2018-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.”
2018 11545 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.447.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 11433 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sobolew lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielenia tych ulg.
2018 11330 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/323/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Magnuszew i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2018 11288 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2033
2018 11203 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 239/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 11150 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 11148 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 r.
2018 11117 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LIV/386/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 11084 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2033
2018 11054 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/386/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029.
2018 11025 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/217/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 11024 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 636/2018 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2018 roku.
2018 10911 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/452/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Michałowice lub jej jednostkom organizacyjnym
2018 10822 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 877/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 10792 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 233/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 10698 2018-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.155.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035
2018 10614 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr L/210/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu
2018 10582 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu.
2018 10526 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 263/XXX/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkladania na raty należnosci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Nowy Duninów lub jej jednostkom podleglym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2018 10413 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr X/68/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 2 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chlewiska lub jej jednostkom podległym.
2018 10371 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 10354 2018-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 72.2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno
2018 10268 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/288/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i  wykorzystania
2018 10252 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/410/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola Samorządowego w Długosiodle do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2018 10138 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LII/383/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 10009 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 251/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 144/XX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016 roku, w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2018 9954 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 225/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 9929 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/304/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku i nadania mu statutu
2018 9917 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 835/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 9825 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/209/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Garwolin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2018 9817 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 9815 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.52.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 9804 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/286/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sokołów Podlaski za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 9778 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 216/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 9669 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr IX.48.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jasieniec i jej jednostkom podleglym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2018 9572 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 9561 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027
2018 9468 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.403.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 9403 2018-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 56.2018 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 16 sierpnia 2018 r. przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2030
2018 9395 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/428/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej przez Urząd Miasta w Przasnyszu
2018 9375 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy w Białobrzegach.
2018 9351 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/532/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań.
2018 9299 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LI/378/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 9268 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr 209/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 9257 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/330/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Wierzbica zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica.
2018 9224 2018-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.65.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2027
2018 9184 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na remonty dróg powiatowych
2018 9180 2018-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 52.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r.
2018 9132 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 193/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 9066 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/474/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice
2018 8978 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIV.186.2017 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Samorządowy Klub dzieciecy
2018 8949 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 118.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej pomocy społecznej oraz nadania jej nowego statutu
2018 8933 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr 336/LII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej oraz nadania jej statutu
2018 8897 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Drążdżewie Nowym
2018 8896 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Pogorzeli
2018 8890 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LI/376/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029.
2018 8825 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1991/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową
2018 8824 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1990/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Park Kultury w Powsinie
2018 8694 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LII/358/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu
2018 8679 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.433.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 8567 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/316/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.
2018 8547 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 187/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 8496 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXV/577/2018 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
2018 8495 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXV/576/2018 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035
2018 8431 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 623/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z środków budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych.
2018 8389 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/18 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrem , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobre oraz nadania Statutu .
2018 8384 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIII/336/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8343 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8291 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 8278 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr 181/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 8172 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr 205/687/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.
2018 8159 2018-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawiew ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.”
2018 8055 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.239.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przytyk
2018 8036 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LI/349/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/217/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XLIII/305/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łosice
2018 7973 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr 173/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 7912 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr 162/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 7870 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LX/580/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie niedochodzenia niektórych należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ząbki
2018 7828 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LXII/282/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sochaczewie
2018 7667 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr 202/678/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.
2018 7581 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 7580 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 7577 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/229/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 7565 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr L/365/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 7543 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/169/2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu
2018 7540 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na modernizację dróg powiatowych
2018 7424 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 783/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 7383 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 200/669/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.
2018 7375 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 151/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 7365 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr L/372/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029.
2018 7364 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/365/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029.
2018 7353 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LXIII/469/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 787, na odcinku od km 1+400 do km 2+387 w ciągu ulicy Kozienickiej i ul. Mickiewicza w Pionkach, na terenie miasta Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie
2018 7273 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/21/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Czerwin zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin.
2018 7239 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30  czerwca 2017 r.
2018 7144 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XVN.400.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 7141 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.390.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 7088 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/508/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Nowy Dwór Mazowiecki lub jego jednostkom organizacyjnym
2018 7072 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/202/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018 - 2024
2018 6941 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV.429.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
2018 6917 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/356/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 6893 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/358/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029.
2018 6891 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zabrodzie lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 6869 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 145/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 6842 2018-07-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości „Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa oraz dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w 2018 r.”
2018 6793 2018-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Czernice Borowe na dzień 31 grudnia 2017 r.
2018 6595 2018-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 296/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok.
2018 6563 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 418/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Józefów i jednostkom jej podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2018 6562 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 126/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 6517 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI.404.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2018 6508 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 456/LVIII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasto Sierpc lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 6472 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 196/657/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.
2018 6396 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LV/469/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2018 6359 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr 1451/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
2018 6344 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 118/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 6337 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034
2018 6275 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 314/LVII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
2018 6230 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/197/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018 6212 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 78.LVI.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 99.VIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Oświata Gminna i nadania jej statutu
2018 6202 2018-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.081.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 maja 2018 r.
2018 6187 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/268/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Brochowie
2018 6186 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2017 Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Brochowie
2018 6181 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XIVN.384.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12  grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 6120 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2018 6118 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr 687/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Zarządem Powiatu Radomskiego w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Radomia zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3528W w oraz prowadzenia zadania pod nazwą „budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W” celu zachowania ciągłości komunikacyjnej, w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa lotniska Radom”
2018 6012 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.419.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027
2018 6010 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr X.415.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027
2018 5857 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 765/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 5845 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 390/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
2018 5823 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017.
2018 5816 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2017 rok.
2018 5814 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok
2018 5794 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 110/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 5774 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 63 / 2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2017 rok
2018 5701 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na remonty dróg powiatowych
2018 5668 2018-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r.”
2018 5660 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 5656 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034
2018 5557 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLI/387/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kozienice dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Kozienice, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji
2018 5510 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 218/XXXV/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostce organizacyjnej zaliczanej do sektora finansów publicznych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto
2018 5457 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XLII/157/2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2022
2018 5380 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.375.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 5344 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 189/647/2018 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.
2018 5307 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/482/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach
2018 5275 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem oraz likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem.
2018 5274 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie i likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Garwolinie.
2018 5273 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie i likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie.
2018 5264 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 96/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 5235 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr L.270.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brańszczyk lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 5185 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLI/194/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 5089 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 775/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 745/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy-Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z  tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 5081 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr 759/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczane do sektora finansów publicznych
2018 4909 2018-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/18 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Regimin
2018 4731 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 81/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 4681 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr 108/XXI/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63”.
2018 4679 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLV/335/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku zmieniającą uchwałę Nr XLIII/320/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2018-2029
2018 4661 2018-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w gminie Zakroczym za rok 2017
2018 4589 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/467/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Nowy Dwór Mazowiecki lub jego jednostkom organizacyjnym
2018 4542 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 731/VII/43/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 4503 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/16/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2018 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie.
2018 4308 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/280/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola w Jastrzębiu.
2018 4292 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnia za 2017 rok
2018 4237 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 74/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 4106 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Radzanów lub jej jednostkom organizacyjnym.
2018 3916 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 555/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 326/XXX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Radzymin oraz zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie
2018 3897 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/191/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018 3836 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych oraz o niedochodzeniu należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrówka lub jej podległym jednostkom, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 3813 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.367.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 3562 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.372.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2018 3519 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 745/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z  tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 3432 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 255/XXXIV/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2018 3389 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 57/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 3385 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIX/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Legionowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 3346 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/190/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 3329 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wyśmierzyce lub jej jednostkom organizacyjnym
2018 3201 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielanie dotacji ze środków budżetu Gminy Szydłowiec dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Szydłowiec, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji.
2018 3148 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034
2018 3033 2018-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Chynów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego
2018 2975 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/252/17 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018-2027.
2018 2889 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sadowne lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 2873 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 49/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 2859 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych Izabelin
2018 2825 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 710/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022
2018 2804 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 45/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 2731 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2016 rok
2018 2638 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/18 Rady Gminy Somianka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym
2018 2601 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2018 2574 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV.356.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.345.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2018 - 2033
2018 2443 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr 36/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
2018 2350 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.388.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027
2018 2258 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 2157 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/413/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
2018 2138 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 205/XXXV/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 59/XI/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Zatory.
2018 2081 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.34.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035
2018 2080 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.31.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035
2018 2055 2018-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.”
2018 2015 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągach dróg powiatowych Nr 3651W i 3648W w miejscowości Olszyc Włościański – dotacja dla Powiatu Siedleckiego”
2018 1922 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/491/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/266/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie oraz nadania statutu.
2018 1881 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/18 Rady Gminy Nur z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania spółce wodnej działającej na terenie gminy Nur
2018 1834 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/320/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029
2018 1832 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazanów na lata 2018-2025
2018 1813 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX /147 /2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : Wieloletniej Progonozy Finansowej Gminy na lata 2018-2022
2018 1804 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLII/180/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2018 1793 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.
2018 1785 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 1783 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2018 1749 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola w Jastrzębiu
2018 1583 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LI/483/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026
2018 1579 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LI/481/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026
2018 1573 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr LVII/490/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035
2018 1537 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2018 - 2022
2018 1528 2018-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa oraz dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 r.”
2018 1516 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024
2018 1503 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr 201/XXXVI/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rościszewo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2018 1454 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2018-2024
2018 1415 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/208/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck
2018 1391 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLV/527/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2018 1367 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr 410/143/2018 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok
2018 1320 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LVI/378/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2018 1309 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/310/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2025
2018 1305 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/528/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2018 - 2022
2018 1302 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII.310.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2018-2032
2018 1290 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034
2018 1255 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2018 1225 2018-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.150.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026
2018 1224 2018-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.146 .2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026
2018 1206 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/313/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie uchwalonego Uchwałą Nr XVI/103/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 stycznia 2012 r.
2018 1172 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 1108 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 249/2017 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok
2018 1037 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034
2018 983 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII.230.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 – 2023