Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 361

Słowa kluczowe: samorząd województwa

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6854 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 63/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5380 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 57/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim
2019 5376 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 52/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 4070 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 40/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
2019 4069 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 33/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko - szydłowieckie
2019 4068 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 32/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
2019 1462 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024
2018 12945 2018-12-20 Komunikat Komunikat nr 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (wersja 3.0) oraz jej publikacji
2018 9060 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 148/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
2018 8192 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 127/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą
2018 8189 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 120/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok
2018 7858 2018-08-10 Komunikat Komunikat nr 1 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie publikacji zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 2.1)
2018 7213 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 116/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Mazowieckie w Płocku”
2018 7212 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 115/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023
2018 6478 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 108/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2018 roku
2018 5673 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 66/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry
2018 5672 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 65/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 5671 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 58/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Regionalne w Siedlcach” oraz utworzenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)” i nadania jej statutu
2018 5525 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 48/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne
2018 3489 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 34/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
2018 3364 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 453/325/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2017 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 rok
2018 2402 2018-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
2017 12413 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 271/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława
2017 12412 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr 270/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Ryczywół
2017 12410 2017-12-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria
2017 12409 2017-12-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin
2017 11543 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nasielsk
2017 11542 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock
2017 11541 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki
2017 11540 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Płoniawy-Bramura
2017 11539 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gąbin
2017 11538 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czosnów
2017 11537 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 242/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża - Makowiec
2017 10843 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 1791/291/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.29) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 10781 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów
2017 10780 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska
2017 10779 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stanisławów
2017 10778 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin
2017 10777 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr 201/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
2017 10775 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Borowie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Borowie
2017 10773 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miedzna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miedzna
2017 10771 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cegłów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cegłów
2017 10770 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łaskarzew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łaskarzew
2017 10769 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dębe Wielkie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dębe Wielkie
2017 10768 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garwolin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garwolin
2017 10767 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki
2017 10766 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grójec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grójec
2017 10765 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płock
2017 10764 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki
2017 10763 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce
2017 10762 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz
2017 10761 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radzymin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radzymin
2017 10760 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pilawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pilawa
2017 10759 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka
2017 10758 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody
2017 10757 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mogielnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mogielnica
2017 10756 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Iłża oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Iłża
2017 10755 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki
2017 10754 2017-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi
2017 9600 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2017 9563 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr 1591/282/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.28) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 8797 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 147/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany kategorii niektórych odcinków dróg i ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Płock
2017 8796 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 144/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 8795 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr 143/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 8597 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 146/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raszyn oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Raszyn
2017 8596 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 145/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Klembów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Klembów
2017 8148 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 1451/274/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.27) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 7341 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr 134/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu
2017 6458 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 1123/260/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.26) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 6178 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 1006/257/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 5828 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 884/250/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.25) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 5308 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr 785/246/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.24) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 4972 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr 691/242/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.23) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 4726 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr 648/240/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.22) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 4392 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 69/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych””
2017 4391 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 68/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia i uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018, w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2017 4390 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 67/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki
2017 4389 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 66/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ożarów Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ożarów Mazowiecki
2017 4388 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 65/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pruszków oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pruszków
2017 4124 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 519/232/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.21) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 3574 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 500/231/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 3184 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 418/228/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.20) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 2232 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 23/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce
2017 2231 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 22/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Stoczek
2017 1804 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 229/219/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.19) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 1803 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 228/219/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 1185 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 16/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ograniczenia populacji zwierząt
2017 1184 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 13/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Borowie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Borowie
2017 1183 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 6/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2017 1182 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 5/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin
2017 1181 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr 4/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Płoniawy-Bramura
2017 829 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 84/214/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.18) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 828 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 83/214/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 11766 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr 2038/208/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.17) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 11193 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 1891/202/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.16) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 11101 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 1872/201/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 11100 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 1839/200/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.15) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 9647 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 1759/196/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w wybranych akwenach portów rzecznych
2016 9646 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 1745/194/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 9403 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 1717/193/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9402 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 1671/192/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.14) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 9341 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 195/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska
2016 9340 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 194/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kiełczew
2016 9339 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 193/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dąbrówka
2016 9338 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 192/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Małkinia Górna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Małkinia Górna
2016 9337 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 191/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przysucha oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przysucha
2016 9336 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 190/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sypniewo
2016 9335 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 189/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garwolin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garwolin
2016 9334 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 188/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Paprotnia oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Paprotnia
2016 9333 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 187/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nadarzyn oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nadarzyn
2016 9332 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 186/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin
2016 9331 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 185/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wola Rębkowska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Rębkowska
2016 9330 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 184/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łaskarzew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łaskarzew
2016 9329 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 183/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Słupno oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Słupno
2016 9328 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 182/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kozienice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kozienice
2016 9327 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 181/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żyrardów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żyrardów
2016 9326 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 180/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dębe Wielkie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dębe Wielkie
2016 9325 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 179/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gąbin
2016 9324 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 178/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stare Babice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stare Babice
2016 9323 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 177/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cegłów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cegłów
2016 9322 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 176/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki
2016 9321 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 175/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miedzna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miedzna
2016 9320 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 174/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrołęka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrołęka
2016 9319 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 173/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Latowicz
2016 9318 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 172/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria
2016 9317 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 171/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płock
2016 9316 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 170/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wyszogród oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wyszogród
2016 9315 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 169/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Trzcianka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Trzcianka
2016 9314 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 168/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kotuń oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kotuń
2016 9313 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 167/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Potworów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Potworów
2016 9312 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 152/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Gostynin od km 0+000 do km 3+117 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 60 od km 48+547 do km 51+664
2016 9311 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 151/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Radziejowice od km 114+060 do km 116+026 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50
2016 9310 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 150/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Mszczonów – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50
2016 9309 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 149/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sułkowice oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sułkowice
2016 9307 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 147/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nasielsk
2016 9306 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 146/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów
2016 9305 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 145/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Lipsko oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Lipsko
2016 9304 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 144/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grójec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grójec
2016 9303 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 143/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Drobin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Drobin
2016 9302 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 142/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łomianki
2016 9301 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 141/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Brochów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Brochów
2016 9300 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 140/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sokołów Podlaski oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sokołów Podlaski
2016 9299 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2016 9239 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1594/186/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9238 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1592/185/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9237 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1575/184/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9236 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1574/184/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 9235 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1546/183/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz Podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego Planu
2016 9182 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 1642/189/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 9181 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 1640/189/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 8657 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr 1514/181/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.13) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 8421 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr 1480/180/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 8223 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 1148/167/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.12) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 8221 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 1147/167/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 8220 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 1019/161/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.11) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 8174 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr 1417/178/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 8165 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 136/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki
2016 8159 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 135/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Siedlce oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Siedlce
2016 8155 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 134/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zbuczyn
2016 8154 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 133/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock
2016 8152 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 132/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Różan oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Różan
2016 8151 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 131/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pomiechówek oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pomiechówek
2016 8150 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 130/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pilawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pilawa
2016 8149 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 129/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji aglomeracji Ojrzeń
2016 8147 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 127/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Glinojeck oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Glinojeck
2016 8136 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 115/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czosnów
2016 8134 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 114/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy
2016 8132 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 113/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów Mazowiecka
2016 8131 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 112/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Gostynin od km 0+000 do km 3+117 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 60 od km 48+547 do km 51+664
2016 8130 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 111/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Radziejowice od km 114+060 do km 116+026 – odcinek dawnej drogi krajowej nr 50
2016 7800 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr 1323/175/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2016 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku
2016 7623 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr 1280/172/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 7465 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr 1231/170/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 6980 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 1070/164/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (wersja 1.3)
2016 5811 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 981/160/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 5761 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 85/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przasnysz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przasnysz
2016 5760 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 84/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiązowna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiązowna
2016 5327 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 759/153/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.10) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 5326 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 758/153/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 4965 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 65/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2016 4964 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 63/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych””
2016 4963 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 62/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
2016 4624 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 640/145/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.9) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 4243 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr 437/136/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.8) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 3995 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 314/130/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 3994 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 304/128/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.7) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 3968 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 45/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sadowne
2016 3014 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 35/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz
2016 3013 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 34/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bodzanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bodzanów
2016 3012 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 33/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok
2016 2218 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 29/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wskazania miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B
2016 2217 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 23/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2016 1550 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 129/121/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (wersja 1.2)
2016 1549 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 128/121/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.6) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 1121 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr 18/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Skórzec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Skórzec
2016 1112 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr 1775/109/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 802 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 1595/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.5) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 801 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 1593/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
2016 633 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 1706/105/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 632 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 1491/92/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 11673 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 144/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2015 11545 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i docelowego ozonu w powietrzu
2015 11451 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 1664/101/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 11450 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 1405/89/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 9907 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Huszlewie
2015 8261 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 104/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016 w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”
2015 8260 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 103/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
2015 8258 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 1268/78/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 8257 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 1267/78/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 7971 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 95/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji
2015 7970 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 94/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maciejowice
2015 7906 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 1171/71/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 7905 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 1159/70/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 7904 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 1116/68/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 7349 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr 1074/66/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 7264 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr 1093/67/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 7149 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr 1071/64/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
2015 7073 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr 982/59/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 7072 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr 934/57/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 6886 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 78/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie wskazania miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B
2015 6885 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 77/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki
2015 6884 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr 76/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki
2015 6761 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 853/52/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP, dla naborów planowanych do uruchomienia w III kwartale 2015 r. oraz dla Działania 11.1 Pomoc techniczna
2015 6685 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr 64/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2015 5986 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 812/50/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 5985 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 811/50/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.0) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
2015 5643 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 55/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” oraz nadania jej statutu
2015 5642 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 54/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Kolejnictwa w Warszawie”
2015 5641 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 691/45/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.0) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
2015 5640 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 664/44/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 5639 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 635/43/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wzoru porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 4687 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 529/38/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 4686 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 528/38/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 4481 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 462/35/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 4313 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr 38/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Regionalnej w Ostrołęce
2015 4312 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr 36/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie mazowieckim
2015 4254 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 391/31/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 3894 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 434/32/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 3056 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 353/29/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 2768 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 265/24/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2015r. w sprawie publikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 2767 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 259/23/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 2766 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 244/22/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 2765 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 186/19/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 1676 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr 16/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”
2015 1674 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr 15/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu
2015 1621 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2015 1488 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 206/20/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 913 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 39/13/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 56 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 1555/398/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 55 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 1554/398/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2014 10705 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 224/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów linii kolejowych na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku
2014 10704 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 223/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku
2014 10703 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 221/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Młodzieszyn
2014 10702 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 220/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sieciechów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sieciechów
2014 10701 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 217/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego
2014 10700 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 214/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego
2014 9500 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 205/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
2014 8287 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 1223/374/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 7699 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr 1114/366/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
2014 7698 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr 1113/366/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu
2014 7697 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr 1102/366/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 7696 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr 1101/366/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 7307 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr L/313/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2014 7042 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr 1044/363/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 6869 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 181/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Błonie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Błonie
2014 6868 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
2014 6711 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 944/359/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6710 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 943/359/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 6709 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 903/356/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6325 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 824/353/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6324 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 745/350/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6323 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 744/350/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 5245 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 159/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2014 4543 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 498/338/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 4438 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 148/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock
2014 4437 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 147/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy
2014 4219 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr 125/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie wskazania miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B
2014 3891 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 29/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014
2014 3821 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 373/331/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 3820 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 329/328/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 1496 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 18/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
2014 689 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 9/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łomianki
2014 688 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 5/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sobolew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sobolew
2014 687 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 4/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miedzna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miedzna
2014 450 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 1/315/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 86 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr 2202/311/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 13258 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 2067/305/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie częściowego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w ramach obwodu rybackiego rzeki Narew – nr 6
2013 13014 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 190/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 13012 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 187/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mokobody oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mokobody
2013 13011 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 186/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu
2013 13010 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 185/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2013 13009 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 184/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu
2013 13008 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 183/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ograniczenia populacji zwierząt
2013 12263 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 1837/295/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 11715 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 168/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2013 11274 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 165/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego
2013 11273 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2013 11272 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 163/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2013 11271 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 162/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5
2013 11270 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 160/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garwolin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garwolin
2013 11269 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 159/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sochocin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sochocin
2013 10013 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 1638/288/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 10012 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 1594/285/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 9746 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 152/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg położonych na terenie m.st. Warszawy
2013 9417 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 1334/274/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 9415 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 1396/277/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 9414 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 1368/276/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 9413 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 1293/273/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 9258 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr 1252/270/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 8363 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr 139/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Warka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Warka
2013 7793 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 1019/260/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 7792 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 990/259/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 7454 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 124/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2013 7453 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 120/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2013 6062 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 721/249/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 5968 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 115/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gołotczyźnie i Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gołotczyźnie oraz likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz szkół wchodzących w jego skład
2013 5966 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 110/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach z Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie do Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie
2013 5965 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 109/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie
2013 5964 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 108/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach
2013 5963 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 107/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce wchodzących w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce
2013 5962 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 106/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie
2013 5961 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 105/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie
2013 5960 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 104/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu
2013 5959 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 103/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu
2013 5958 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 102/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie
2013 5957 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 101/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Wyszkowie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
2013 5956 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 74/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opinogóra Górna
2013 5554 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 638/243/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 5465 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 63/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin
2013 5464 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 62/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock
2013 5463 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 61/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki
2013 4744 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 531/241/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 4743 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 492/240/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 4710 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 456/237/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 3742 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 38/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 2692 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 311/233/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 2487 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 35/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2013 2486 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 34/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013r. zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu)
2013 2019 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 156/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 2018 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 1234 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 2647/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 4 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 257/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mogielnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mogielnica
2013 3 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 255/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
2013 2 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 254/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
2012 9971 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr 2456/213/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2012 9970 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr 2446/212/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2012 9969 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr 2363/210/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2012 8290 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Sokołów Podlaski
2012 7852 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 218/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska
2012 7851 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 217/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łąck oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łąck
2012 7850 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 213/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa – Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim
2012 7771 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdu, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 7700 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 2177/204/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
2012 7487 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 2138/202/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 7486 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 2050/200/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 7485 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 2002/198/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 7061 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr 1830/191/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2012 roku.
2012 6944 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 1824/191/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 6943 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 1667/183/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 6942 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 1356/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 6941 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 1315/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie mazowieckim”.