Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 477

Słowa kluczowe: wspieranie rodziny

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11410 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
2019 10653 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/421/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” i likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie
2019 10543 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.146.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn: Gminnego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza” i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie
2019 10280 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VII/78/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w Mińsku Mazowiecki oraz nadania jej statutu
2019 9953 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka
2019 8583 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI / 56 / 2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego działających na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2019 8538 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 166/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku – Jednostki Budżetowej.
2019 8045 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim
2019 8025 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/86/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/69/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021
2019 8019 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w Mińsku Mazowiecki oraz nadania jej statutu
2019 7260 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/45/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2021
2019 7190 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 150/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku – Jednostki Budżetowej.
2019 6730 2019-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.16.2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2019r
2019 5874 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka
2019 5648 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim
2019 5197 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 119/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku.
2019 5161 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Opinogóra Górna na lata 2019 – 2021
2019 5150 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2021
2019 5061 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
2019 4827 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/288/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu „3+ Liczna Rodzina”
2019 4593 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”
2019 4571 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Mława gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2019 4262 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Starosty Gostynińskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku 2019
2019 4188 2019-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na zlecenie Powiatu Nowodworskiego w 2019 r.
2019 4077 2019-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Węgrowskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce opiekuńczo – wychowawczej „Ignaś” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2019 roku
2019 4076 2019-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Węgrowskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Helenka” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2019 roku
2019 4054 2019-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Starosty Przasnyskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej na zlecenie Powiatu Przasnyskiego
2019 4026 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce opiekuńczo - wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2019 r.
2019 3969 2019-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 522/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2019 3903 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/19 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2019
2019 3640 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości miesięcznego wynagrodzenia przysługującego rodzinom zastępczym zawodowym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego
2019 3612 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2019 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno w 2019 roku.
2019 3604 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 336/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2019 roku.
2019 3564 2019-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce
2019 3554 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr III.7.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2019-2021
2019 2884 2019-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego w 2019 roku
2019 2684 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Gostynińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego treningowego usytuowanego przy ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin w roku 2019.
2019 2554 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/PCPR/2019 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 4” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85A, 05-502 Piaseczno, na rok 2019.
2019 2553 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/PCPR/2019 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 3” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85B, 05-502 Piaseczno, na rok 2019.
2019 2552 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/PCPR/2019 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 2” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85C, 05-502 Piaseczno, na rok 2019.
2019 2551 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/PCPR/2019 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego „Dom Dzieci Nr 1” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85D, 05-502 Piaseczno, na rok 2019.
2019 2437 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/19 Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2019 2393 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 19 / 2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2019
2019 2392 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 18 / 2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2019
2019 2339 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/19 Starosty Mińskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka w Falbogach
2019 2176 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5 Starosty Gostynińskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego „Horyzont” w Strzałkach prowadzonej na zlecenie Powiatu Gostynińskiego w 2019r.
2019 1702 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 26/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości dodatku dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka, zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz podniesienia świadczenia dla rodzin zastępczych niezawodowych, małżonków lub osób pełniących funkcję rodziny pomocowej
2019 1644 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR X/44/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
2019 1608 2019-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2019 roku
2019 1586 2019-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 6.2019 Starosty Sochaczewskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały Domek" w Giżycach w 2019 roku.
2019 1480 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
2019 1479 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na zlecenie Powiatu Gostynińskiego
2019 1222 2019-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Płońskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku.
2019 1221 2019-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.2.2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Placówce Opiekuńczo - wychowawczej w Łaziskach w 2019 roku
2019 1124 2019-01-23 Komunikat Komunikat nr 1.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dziecka w Szczutowie na 2019r.
2018 13195 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II.21.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinny Mińsk"
2018 13076 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu "Ostrowska Karta Rodzinka"
2018 11832 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
2018 11153 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego
2018 10165 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2161/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych
2018 10164 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2160/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Zielona Sąsiedzka”
2018 10163 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2159/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Bezpieczna Wyspa”
2018 10162 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2158/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Bezpieczny Dom”
2018 10161 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2157/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Chełmżyńskiej”
2018 9811 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr 370/XLIX/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, niepełniących funkcji pogotowia rodzinnego lub rodziny zawodowej specjalistycznej, oraz świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz małżonków lub osób pełniących funkcję rodziny pomocowej
2018 9430 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2078/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” i likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie
2018 9429 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2077/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie
2018 9428 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2076/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”
2018 9387 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXII/548/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Karczew Programu "Karczewska Karta Dużej Rodziny"
2018 9162 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/258/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2018 9152 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV.252.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII.38.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Raciąż
2018 8826 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2003/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m.st. Warszawie
2018 8639 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 232/XXXIX/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020.
2018 7400 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/341/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej
2018 7050 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1940/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych
2018 7049 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1939/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom na Jagiellońskiej”
2018 7048 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXX/1938/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej „Przystań”
2018 6897 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XL/247/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach.
2018 6769 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy Arka prowadzonej w formie opiekuńczej
2018 6534 2018-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2018 r.
2018 6438 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXX.139.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Goszczyn na lata 2018-2020
2018 6361 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach
2018 6266 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo -leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
2018 5920 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 786/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku – Jednostki Budżetowej.
2018 5919 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 785/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Płocku – Jednostki Budżetowej.
2018 4781 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/331/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia prowadzącym rodzinne domy dziecka
2018 4757 2018-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na zlecenie Powiatu Nowodworskiego w 2018 r.
2018 3782 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 296/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020
2018 3306 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Rusinów na lata 2018 – 2020.
2018 3203 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2018 3196 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2018 Starosty Gostynińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku 2018.
2018 3082 2018-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w  Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno w 2018 roku.
2018 2996 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2925/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2018 2933 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 497/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2018 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2018 2931 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2018 Starosty Przasnyskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej na zlecenie Powiatu Przasnyskiego
2018 2925 2018-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 /2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2018
2018 2760 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.11.2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2018r
2018 2735 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4088/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2018 roku.
2018 2492 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr 83/IX/18 Rady Gminy Słupno z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020
2018 2452 2018-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej w roku 2018.
2018 2451 2018-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej w roku 2018.
2018 2381 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/PCPR/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 4” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85A, 05-502 Piaseczno, na rok 2018.
2018 2380 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/PCPR/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 3” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85B, 05-502 Piaseczno, na rok 2018.
2018 2379 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/PCPR/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 2” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85C, 05-502 Piaseczno, na rok 2018.
2018 2378 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/PCPR/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej typu interwencyjnego „Dom Dzieci Nr 1” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85D, 05-502 Piaseczno, na rok 2018.
2018 2215 2018-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 8.2018 Starosty Sochaczewskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały Domek" w Giżycach w 2018 roku.
2018 2192 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2018 2166 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
2018 2142 2018-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2018 roku.
2018 1937 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Otwockiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2018 r.
2018 1909 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego.
2018 1893 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Lipskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2018 1791 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 280/XLIV/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2018 – 2020
2018 1788 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/18 Starosty Mińskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka w Falbogach
2018 1787 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/18 Starosty Mińskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2018 1685 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego
2018 1519 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Legionowowskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, ul. Piusa XI 69 na rok 2018.
2018 1457 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 481/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2018
2018 1456 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Mławskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3 i Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2018 roku.
2018 1355 2018-02-09 Komunikat Komunikat nr 1.2018 Starosty Sierpeckiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2018 rok
2018 1354 2018-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Węgrowskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka "Julin" w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2018 roku
2018 1323 2018-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Siedleckiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody
2018 1283 2018-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2018 roku
2018 1184 2018-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach
2018 912 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Grodziskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja” w Grodzisku Mazowieckim
2018 720 2018-01-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku na 2018 rok
2018 624 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/294/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w  Gminie Grójec na lata 2018 - 2020
2018 431 2018-01-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa mazowieckiego oczekujących na przysposobienie
2017 10947 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
2017 9933 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 223/XXVIII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 181/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku
2017 9898 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia prowadzącym rodzinne domy dziecka
2017 9715 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/430/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki
2017 9525 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Dziakanowie Leśnym, w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu
2017 9524 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 z siedzibą w Błoniu, w Powiecie Warszawskim Zachodnim i nadania jej statutu
2017 8400 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1377/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych
2017 8399 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1376/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych
2017 8398 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LV/1375/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie likwidacji Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych
2017 7385 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr 493/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020
2017 6630 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 462/XXXII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 229/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Lesznowola.
2017 6450 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/295/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej i podwórkowej.
2017 5112 2017-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 960/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla osób pełniących funkcję rodziny pomocowej
2017 4881 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2017 4641 2017-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na zlecenie Powiatu Nowodworskiego w 2017 r.
2017 4251 2017-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Rodzinny Mińsk"
2017 4137 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/185/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/254/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew "Karty Dużej Rodziny"
2017 3909 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019.
2017 3333 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1101/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zmiany statutów tych placówek.
2017 3182 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 2 marca 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2017 r.
2017 3108 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/141/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu łosickiego
2017 3055 2017-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Gostynińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku 2017
2017 3027 2017-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2017 Starosty Grodziskiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
2017 2955 2017-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 576/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2017 2896 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków rzeznaczonych na utrzymanie dziecka w  Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno w 2017 roku.
2017 2821 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Sienno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
2017 2784 2017-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Starosty Lipskiego z dnia 20 marca 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2017 2708 2017-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Radomskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2017 2641 2017-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2017 roku.
2017 2536 2017-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 343/17 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2017
2017 2457 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 2074/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2017 2453 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Węgrowskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2017 roku
2017 2445 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XLI/171/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/254/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Sochaczew "Karty Dużej Rodziny"
2017 2111 2017-03-03 Komunikat Komunikat nr 1.2017 Starosty Sierpeckiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2017 rok
2017 2086 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr UCHWAŁA Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2017 2020 2017-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/PCPR/2017 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dzieckaw placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 4” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85A, 05-502 Piaseczno, na rok 2017
2017 2019 2017-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/PCPR/2017 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dzieckaw placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 3” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85B, 05-502 Piaseczno, na rok 2017
2017 2018 2017-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/PCPR/2017 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dzieckaw placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 2” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85C, 05-502 Piaseczno, na rok 2017
2017 2017 2017-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/PCPR/2017 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego „Dom Dzieci Nr 1” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85D, 05-502 Piaseczno, na rok 2017
2017 1978 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 3.2017 Starosty Sochaczewskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały Domek" w Giżycach w 2017 roku.
2017 1857 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/17 Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka w Falbogach
2017 1831 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
2017 1830 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach.
2017 1813 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.9.2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Palcówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2017 roku
2017 1735 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2017 1728 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 3011/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2017 roku.
2017 1659 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce
2017 1455 2017-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.8.2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzmania w Palcówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach w 2017 roku
2017 1412 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
2017 1396 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2017 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
2017 1395 2017-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Siedleckiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia w 2017 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody
2017 1361 2017-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/17 Starosty Mińskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2017 1350 2017-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2017 roku
2017 1174 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019
2017 1054 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/353/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2017 936 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1037/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka
2017 892 2017-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Ostrołęckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego „OAZA” w Myszyńcu w 2017 r.
2017 811 2017-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2017
2017 727 2017-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Przasnyskiego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej na zlecenie Powiatu Przasnyskiego
2017 505 2017-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach.
2017 500 2017-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Mławskiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3 i Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2017 roku.
2017 463 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Legionowowskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z grupą interwencyjną - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, ul. Piusa XI 69 na rok 2017
2017 387 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 456/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku.
2017 386 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 455/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku.
2017 385 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 454/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Płocku.
2017 384 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 453/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku.
2017 383 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 452/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku.
2017 382 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr 451/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku.
2017 376 2017-01-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku na 2017 rok
2016 11685 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXI/192/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Gmina Ostrów Mazowiecka Przyjazna Rodzinie”
2016 11264 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/310/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
2016 10953 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wiktorowie
2016 10691 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 136.XXXI.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4.XIX.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wiązowna „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych (KARTA DUŻEJ RODZINY)”
2016 10681 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
2016 10451 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/227/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2016r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr X/79/15 w sprawie przyjęcia Programu „Sochaczewska Karta Rodziny”.
2016 9807 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018
2016 8743 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 września 2016r. w sprawie Programu wspierania rodzin wielodzietnych w Gminie Pułtusk „Karta Rodziny 3+”
2016 8610 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 163.XXVI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2016r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych PCPR w Sierpcu i Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu
2016 7924 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 156.XXIV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu
2016 7731 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr 263/XXII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej
2016 7469 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr ZO.XV.0007.150.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin w których podczas jednego porodu urodziało się troje i więcej dzici.
2016 6541 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 343/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno –opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
2016 6096 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII.182.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016r. zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Rodzinny Mińsk"
2016 5585 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Starosty Gostynińskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku 2016
2016 5198 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 317/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Radomiu
2016 5178 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr 101/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku
2016 4959 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 146/XIX/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych
2016 4951 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 339/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2016 4944 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia w części lub w całości łącznie z odsetkami lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2016 4807 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego w roku 2016.
2016 4805 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Cegielni Kosewo w roku 2016
2016 4082 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 306/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 322/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
2016 3413 2016-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 474/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2016 3325 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/116/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania rodziny na lata 2016-2018.
2016 3222 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV/88/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.
2016 3196 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII.176.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci.
2016 3067 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 102/XIV/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017
2016 2983 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/16 Starosty Mińskiego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2016 2975 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
2016 2971 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie Gminnej Świetlicy Środowiskowej "Przyjaciel" w Zakroczymiu
2016 2942 2016-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Pruszkowskiego z dnia 2 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego
2016 2922 2016-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Grodziskiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
2016 2880 2016-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2016
2016 2872 2016-03-23 Komunikat Komunikat nr 2.2016 Starosty Sierpeckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2016 rok
2016 2849 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr II.13.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2016-2018.
2016 2796 2016-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/16 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2016 roku.
2016 2762 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno
2016 2713 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2016 Rady Gminy Repki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych w Gminie Repki
2016 2684 2016-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1186/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2016 2644 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/167/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/370/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny”
2016 2595 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/111/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki”
2016 2587 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.
2016 2470 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2016
2016 2467 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Lipskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2016 2380 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/16 Starosty Mińskiego z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2016 2371 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 4.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wiązowna „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych (KARTA DUŻEJ RODZINY)”
2016 2342 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Starosty Otwockiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2016 r.
2016 2341 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 6.2016 Starosty Sochaczewskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały Domek" w Giżycach w 2016 roku.
2016 2245 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.39.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2016
2016 2122 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr 176/XVIII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 134/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji Miejskiego Programu „Sierpecka Karta Dużej Rodziny”
2016 1903 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Gostynińskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku 2016.
2016 1694 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce
2016 1693 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce
2016 1690 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2016 roku
2016 1688 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach.
2016 1687 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
2016 1643 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/187/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Raszyńska Karta Dużej Rodziny”
2016 1389 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2016 1350 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/136/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie połączenia gminnych placówek wsparcia dziennego z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
2016 1270 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2016 roku.
2016 1186 2016-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2016 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej ,,PANDA" w Kozienicach w roku 2016.
2016 1002 2016-02-01 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2016
2016 973 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 123/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym funkcjonującym na terenie miasta Ostrołęki
2016 970 2016-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.4.2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach w 2016 roku
2016 874 2016-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Przasnyskiego z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej na zlecenie Powiatu Przasnyskiego
2016 841 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV.106.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie.
2016 746 2016-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Ostrołęckiego z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Ostrołęckiego w 2016 r.
2016 715 2016-01-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku
2016 638 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cegłów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Cegłowska Karta Dużej Rodziny
2016 386 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/533/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m. st. Warszawie
2016 368 2016-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2015 Starosty Legionowowskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z grupą interwencyjną - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, ul. Piusa XI 69 na rok 2016
2016 115 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/143/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki
2016 114 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki
2015 11437 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII.92.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/391/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Prażmów
2015 9457 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach.
2015 8503 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 6512 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2015 6493 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych w Gminie Sterdyń
2015 6083 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/104/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2015 6004 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.38.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Raciąż
2015 5568 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr GOPS VI.0007.45.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
2015 5306 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VII-73/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wysokości pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych
2015 5028 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 161/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2015 4719 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr XI/202/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. w sprawie utworzenia Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” i likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie
2015 4629 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za dziecko umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
2015 4373 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 4282 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 31/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2015 – 2017.
2015 3764 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/108/2013 Rady Gminy Nieporęt w sprawie Gminnego programu „ Nieporęcka Karta Rodziny 3 +”
2015 3376 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego w roku 2015.
2015 3375 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat nowodworski w roku 2015.
2015 3039 2015-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2015
2015 2950 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/126/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2015 2907 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Grodziskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
2015 2905 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Pruszkowskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom dla Dzieci i Młodzieży” Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Pruszkowie.
2015 2904 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Pruszkowskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Miłosierdzia” w Walendowie.
2015 2897 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Interwencyjnego w Gąbie w roku 2015
2015 2892 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Radomskiego z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2015 2888 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Starosty Gostynińskiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku 2015
2015 2839 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 307/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2015 2758 2015-03-25 Komunikat Komunikat nr 2.2015 Starosty Sierpeckiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie za 2015 rok.
2015 2661 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 420/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2015 roku.
2015 2626 2015-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno
2015 2397 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Lipskiego z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2015 2199 2015-03-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku w 2015 roku
2015 2144 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 257/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2015 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2015 2129 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2015
2015 1891 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/110/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m.st. Warszawie
2015 1848 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Grójec na lata 2015 - 2017
2015 1818 2015-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce
2015 1813 2015-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Siedleckiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia w 2015 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody
2015 1672 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Węgrowskiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2015 roku
2015 1670 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach.
2015 1668 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach
2015 1660 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr III/58/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”
2015 1634 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Ciechanowskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2015 roku.
2015 1600 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/15 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2015 roku.
2015 1596 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Legionowskiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego z grupą interwencyjną - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, ul. Piusa XI 69 na rok 2015
2015 1470 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 325.LIV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2015 1382 2015-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Starosty Otwockiego z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2015 r.
2015 1331 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.14.2015 Starosty Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2015
2015 1219 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 1189 2015-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/15 Starosty Mińskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2015 1043 2015-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach
2015 1037 2015-02-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej w roku 2015
2015 907 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej w Łaziskach w 2015 roku
2015 904 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/15 Starosty Mińskiego z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2015 866 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 20/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 532/VI/41/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku.
2015 740 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stara Kornica na lata 2015-2017
2015 686 2015-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Ostrołęckiego z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Ostrołęckiego w 2015 roku
2015 542 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/370/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny".
2015 541 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/255/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu „Karta Seniora”
2014 11406 2014-12-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2014 Starosty Mławskiego z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Kowalewie w 2015 roku.
2014 11287 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII-546/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 11024 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 468/LXVI/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 października 2014r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2017
2014 10260 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/352/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/204/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Izabelin
2014 9987 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XCIII/2387/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie likwidacji Placówki Rodzinnej przy ul. 15 Sierpnia 15 w Warszawie
2014 9387 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/524/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim nr XXXIII/389/13 z dnia 24 września 2013 roku, wprowadzającej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki Program „Nowodworska Karta Familijna”.
2014 9360 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/333/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2014 9286 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 11 września 2014r. w sprawie: zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez powiat nowodworski
2014 8831 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/383/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 września 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2014 8011 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XIX/116/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia programu „Rodzina 3+ w Gminie Poświętne”
2014 6877 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2189/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zmiany statutów tych placówek
2014 6749 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLV/266/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących programu dla rodzin wielodzietnych
2014 6700 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 312/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Nowa Sucha
2014 6524 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2123/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka” w Warszawie, ul. Stara 4
2014 6083 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 6031 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII.186.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2017
2014 5877 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/503/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci.
2014 5856 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 808/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku.
2014 5855 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 807/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku.
2014 5854 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 806/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Płocku.
2014 5853 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 805/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku.
2014 5852 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 804/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku.
2014 5851 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 803/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku.
2014 5840 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr L/328/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/318/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń
2014 5500 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LXII/365/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 maja 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi oraz dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2014 5444 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/588/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
2014 5140 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.265.2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
2014 5123 2014-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie  wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Nasz Nowy Dom” w Ruszkowie w 2014 r.
2014 4695 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 502/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Programu „Ciechanowska Karta Dużej Rodziny”
2014 4691 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego.
2014 4221 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Miasta Łaskarzew „Placówka Wsparcia Dziennego przy Zespole Szkół nr 2”
2014 4220 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Miasta Łaskarzew „Placówka Wsparcia Dziennego przy Zespole Szkół nr 1”
2014 3219 2014-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2014r.
2014 3211 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr 694/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podjęcia działań wspierających proces opiekuńczo-wychowawczy rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci
2014 3199 2014-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Starosty Grodziskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
2014 3115 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5723/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2014 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2014 3090 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4297/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2014 roku.
2014 3086 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 marca 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2014 3009 2014-03-25 Komunikat Komunikat nr 2.2014 Starosty Sierpeckiego z dnia 21 marca 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2014 rok.
2014 3002 2014-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2014 Starosty Radomskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2014 2904 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2014 Starosty Lipskiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2014 2875 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej w 2014 roku
2014 2729 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 4820/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2014 2598 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLII/224/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 2594 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Pruszkowskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej niepublicznej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Miłosierdzia” w Walendowie.
2014 2586 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/506/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu w Jaworowej, przy ul. Warszawskiej 95.
2014 2582 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat nowodworski w roku 2014.
2014 2553 2014-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Gostynińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Gostynińskiego.
2014 2444 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 521/14 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2014
2014 2335 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Sochaczewskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały Domek" w Giżycach w 2014 roku.
2014 2275 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/254/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Sochaczew „Karty Dużej Rodziny”
2014 2052 2014-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach.
2014 2051 2014-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach
2014 2041 2014-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Garwolińskiego
2014 1931 2014-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.34.2014 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatkówprzeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2014
2014 1925 2014-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/14 Starosty Mińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2014 1867 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce.
2014 1696 2014-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/14 Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2014 1671 2014-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/14 Starosty Wyszkowskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2014 roku.
2014 1567 2014-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2014 Starosty Otwockiego z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2014 r.
2014 1565 2014-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Siedleckiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ustalenia w 2014 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody
2014 1485 2014-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/PCPR/2014 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Słoneczna 12 na rok 2014
2014 1415 2014-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Ostrołęckiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Ostrołęckiego w 2014 roku
2014 1273 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr LXXV/1946/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m.st. Warszawie
2014 1262 2014-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat nowodworski w roku 2014.
2014 1195 2014-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Ciechanowskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2014 roku
2014 1001 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Radziejowice Nr XXXVII/236/2013 z dnia 23 maja 2013 r. dotyczącej podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice.
2014 641 2014-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Łaziskach w 2014 roku.
2014 534 2014-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej ,,PANDA" w Kozienicach w 2014 roku.
2014 460 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016
2014 367 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/341/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2014 188 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XIX/116/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina 3+ w Gminie Poświętne”
2014 171 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 450/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016
2014 87 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Teresin "Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+"
2013 13673 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
2013 13267 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zameldowanych na terenie Gminy Leszno
2013 12677 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/370/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny”.
2013 12618 2013-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 27 /2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Łaziskach w 2013 roku
2013 12052 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/421/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 października 2013r. w sprawie przyjęcia programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka
2013 11991 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 11689 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
2013 10542 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na zlecenie powiatu nowodworskiego.
2013 10298 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV 182 2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 września 2013r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej z siedzibą w Łaziskach i nadania jej Statutu.
2013 10171 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/345/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 września 2013r. w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”
2013 10164 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 września 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
2013 9981 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/389/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki Programu „Nowodworska Karta Familijna”
2013 9649 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr LXIII/1745/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 9067 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/487/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/447/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria
2013 8967 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice „Rodzina 3+”
2013 8410 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
2013 8376 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 570/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 193/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2013 8352 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów
2013 8347 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/335/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne w Gminie Jabłonna
2013 8339 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 459/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie podniesienia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
2013 8272 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/215/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Teresin
2013 8267 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny w gminie Maciejowice na lata 2013-2015.
2013 8250 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr LXI/1697/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka nr 5 w Warszawie przy ul. Podmokłej 4
2013 7870 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 621/XXX/VI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 z siedzibą w Płocku i nadania mu Statutu.
2013 7609 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice.
2013 7481 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
2013 6520 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/56/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Nieporęt na lata 2013-2016.
2013 6433 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLI/447/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria
2013 6181 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 27/XXVI/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: Zmiany uchwały Nr 3/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: 1. Zmiany uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. 2. Tekstu jednolitego uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2013 6178 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 3/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: 1.Zmiany uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. 2. Tekstu jednolitego uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2013 5771 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 326/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 236/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia programu "Serocka Karta Dużej Rodziny 3+"
2013 5753 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Rodziny”
2013 5722 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 249/XXII/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Nowym Bronowie 24 B oraz uchwalenia nowego Statutu
2013 5372 2013-05-08 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 kwietnia 2013r.
2013 4962 2013-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podjęcia działań wspierających proces opiekuńczo wychowawczy rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci
2013 4545 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr xiv.156.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015
2013 4151 2013-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie pogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej
2013 3527 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/147/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/118/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożeniu na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 3013 2013-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Otwockiego z dnia 4 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2013 r.
2013 3012 2013-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Otwockiego z dnia 4 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2013 r.
2013 3008 2013-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 370/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2013 3002 2013-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Siedleckiego z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia w 2013 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach , gm. Mokobody
2013 2687 2013-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Starosty Mławskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Kowalewie w 2013 roku
2013 2673 2013-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej ,,PANDA" w Kozienicach w roku 2013
2013 2477 2013-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.25.2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2013
2013 2459 2013-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach.
2013 2457 2013-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach
2013 2456 2013-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/13 Starosty Mińskiego z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2013 2286 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Ostrołęckiego z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrołęckiego w 2013 roku
2013 1514 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1395/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy i statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2013 1513 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1394/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy i statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2013 1512 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1393/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy i statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2013 1511 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1392/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy i statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2013 1510 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1391/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy i statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2013 1509 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1390/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy i statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2013 1508 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1389/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Dalibora 1 w Warszawie
2013 1507 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1388/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6 Sierpnia 1/5 w Warszawie
2013 1506 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1387/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie
2013 1505 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1386/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie
2013 1504 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1385/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27 w Warszawie
2013 1503 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1384/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów 50 w Warszawie
2013 1502 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1383/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Władysława Korotyńskiego 13 w Warszawie
2013 1501 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1382/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 5 przy ul. Podmokłej 4 w Warszawie
2013 1500 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1381/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie
2013 1499 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1380/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 2 im. dr Janusza Korczaka przy ul. Jaktorowskiej 6 w Warszawie
2013 1498 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1379/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej przy al. Zjednoczenia 34 w Warszawie
2013 1300 2013-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Sochaczewskiego z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka w Giżycach w 2013 roku.
2013 103 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie
2012 8631 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/1285/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m. st. Warszawie
2012 8201 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/90/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 7559 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/250/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „ Tęcza „ w Nadarzynie.
2012 7184 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr 161.XXVII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2012r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej pn. Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
2012 6888 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 6886 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XX/118/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej