Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 68

Słowa kluczowe: pomoc rodzinie

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5165 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów (Karta Dużej Rodziny)
2018 8694 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LII/358/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu
2017 5251 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu.
2017 1624 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/371/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/335/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne w Gminie Jabłonna
2016 2933 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 129/XIV/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
2016 2116 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/596/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie połączenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 w Warszawie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie i Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie
2015 11577 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2015 11493 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 134/XV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie realizacji Miejskiego Programu „Sierpecka Karta Dużej Rodziny”
2015 11485 2015-12-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2015 Starosty Mławskiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka nr1, Domu Dziecka nr2, Domu Dziecka nr 3 i Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2016 roku.
2015 8096 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/64/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 16 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Przysusze Nr XI/107/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze
2015 5263 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Rodziny”.
2015 4136 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
2015 2185 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych
2015 2181 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Repki z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych w Gminie Repki
2015 2152 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/236/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice.
2015 1601 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymani dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej w 2015 roku
2015 270 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III-131/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Wołomin
2014 8819 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 361/XLVI/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym pozostającym w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim
2014 8599 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/391/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Prażmów
2014 5179 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr 335/XLII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Mieszkania Chronionego oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym pozostającym w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim
2014 1387 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 6/XXXIV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały NR 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2014 1146 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 1090 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Rodzinie w Rzekuniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 13104 2013-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2013 Starosty Mławskiego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Kowalewie w 2014 roku.
2013 12898 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Mława
2013 9760 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr 1088/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny
2013 6520 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/56/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Nieporęt na lata 2013-2016.
2013 5916 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.
2013 4978 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLI/251/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/100/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2013 4448 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
2013 4420 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawieszczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2013 4161 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/122/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo.
2013 3751 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Gostynińskiego
2013 3738 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Garwolińskiego
2013 3736 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/13 Starosty Mińskiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2013 3566 2013-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4025/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2013 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2013 3551 2013-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 3572/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2013 3346 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/306/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podjęcia działań promujących Rodziny Wielodzietne
2013 3340 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Węgrowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2013 roku
2013 3015 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w statucie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie
2013 2972 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/314/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2013 2889 2013-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Radomskiego z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2013 2780 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/392/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
2013 2759 2013-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej "Korczakówka"w Ostrołęce.
2013 2434 2013-02-26 Komunikat Komunikat nr 1.2013 Starosty Sierpeckiego z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie za 2013 rok
2013 2082 2013-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/13 Starosty Wyszkowskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2013 roku.
2013 1972 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2752/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2013 roku.
2013 1969 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Ciechanowskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2013 roku.
2013 1929 2013-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/PCPR/201 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Słoneczna 12 na rok 2013.
2013 1740 2013-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Legionowskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Legionowskiego w roku 2013.
2013 1576 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce na terenie Gminy Mrozy
2013 1445 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/375/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
2013 1438 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/334/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
2013 1335 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/302/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyznawania pomocy na dożywianie, określenie kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia przyznawane w tym zakresie .
2013 1293 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Teresin
2013 15 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/9/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie
2012 9928 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XV/140/2012 z dnia 03 października 2012 r. zmieniającej załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XI/107/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze.
2012 9918 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 446/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań wspierających proces opiekuńczo wychowawczy rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci.
2012 9294 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XV/152/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki
2012 9290 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 491/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Płocku.
2012 9289 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 490/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Płocku.
2012 9288 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 489/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Płocku.
2012 9287 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 488/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku.
2012 9281 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu.
2012 9073 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu „Rodzina 3+ w Gminie Poświętne”
2012 8322 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie likwidacji publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego Pierwszego Domu Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej
2012 6772 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr 189/XXIII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 12 września 2012r. w sprawie zlecenia zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyninie
2012 6645 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr 141/XXIV/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyłęk na lata 2012-2015