Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 24

Słowa kluczowe: sprawozdania z wykonania budżetu

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10980 2019-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 roku.
2019 10784 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2018 rok
2019 9442 2019-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 roku.
2019 5417 2019-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/26/19 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2018, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Miasta
2019 4630 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr FN.27.2019 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
2019 4628 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
2019 4523 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Łochowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Gminy Łochów za 2018 rok
2019 4521 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 350/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2018 rok
2018 8417 2018-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.0050.6.2018 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017
2018 1176 2018-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Mochowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016
2017 6032 2017-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2017 Wójta Gminy Sabnie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2016r.
2017 6031 2017-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
2017 5868 2017-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 20.2017 Wójta Gminy Kowala z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.
2016 4168 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr 447/137/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2015 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 rok
2016 4103 2016-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok
2016 4005 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 marca 2016r. w sprawie:przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2015 rok
2016 4004 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2015
2016 4003 2016-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/16 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2.
2012 4583 2012-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2012 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok.
2012 4212 2012-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 34.2012 Burmistrza Halinowa z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2011 rok, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2011 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2011 rok.
2012 4159 2012-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.5.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.
2012 3083 2012-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce – informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2011 roku.
2012 3082 2012-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
2012 3018 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr 180/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2011 rok