Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6082

Słowa kluczowe: opłaty

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5314 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2019 5299 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5298 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5297 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5289 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.42.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jednorożec za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 5250 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 95/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2019 5210 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 5208 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2019 5198 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5194 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 110/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
2019 5192 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 46/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2019 5185 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 35/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawaniai odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2019 5184 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 34/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 5159 2019-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Michałowice
2019 5104 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V.31.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica
2019 5090 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 5.25.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grabów nad Pilicą
2019 5063 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/71/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5052 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 5001 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XXVII/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Szczawin Kościelny
2019 4943 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 4896 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 57/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4890 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 37/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku.
2019 4869 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4867 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 4865 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2019 4864 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4861 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Grójeckiego
2019 4838 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 31/V/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4826 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4824 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 4715 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Wyśmierzyce
2019 4690 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 49/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4689 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 48/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2019 4681 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII.39.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 4677 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 4676 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2019 4664 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/10/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
2019 4607 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 49.VII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna
2019 4596 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo.
2019 4588 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, terminu płatności, sposobu poboru opłaty i wynagrodzenia za jej pobór
2019 4583 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 4550 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/37/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku
2019 4540 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 4518 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/15 Rady Gminy Nur z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nur
2019 4505 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V.44.2019 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4479 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 4478 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4477 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
2019 4471 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4439 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 4431 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 34/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Otwockiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2019 4392 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 4383 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 4366 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/242/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4351 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Olszanka instrumentem płatniczym
2019 4273 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4225 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna
2019 4214 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 37/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4213 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 36/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 4211 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto
2019 4189 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2019 4182 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr 47/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna
2019 4179 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV.67.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4174 2019-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miasta Pruszków z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2019 4166 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 marca 2019 r. sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 4156 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 34.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 4153 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 31.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania
2019 4150 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/041/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4139 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII.38.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4138 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII.37.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 4056 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sochocin publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 4048 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 4043 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów
2019 4036 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4010 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/7/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Nieporęt
2019 3960 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i nie zamieszkałych oraz przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3959 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2019 3944 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2019 3917 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/56/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 3916 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/50/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3898 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 5/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty
2019 3882 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3701 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 6/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 30/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i/lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w części dotyczącej załączników
2019 3677 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 3667 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 51/V/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stanowie
2019 3652 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII.59.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 3629 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/171/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2019 3628 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IX/170/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2019 3603 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Latowicz
2019 3588 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3566 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3560 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +” z siedzibą w Seroczynie
2019 3558 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Bielany.
2019 3536 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/70/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3534 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki
2019 3530 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 43/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 3516 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 67/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2019 3515 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 66/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 3514 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 65/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3513 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 64/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3483 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kowala.
2019 3472 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2019 3462 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 3456 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IN.51.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXI.311.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3450 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 103/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno
2019 3440 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII.32.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Przybyszewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3418 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/12/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 3417 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/11/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 3416 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/10/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3409 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
2019 3408 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/16/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3396 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 30/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2019 3387 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 3377 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 3359 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Miedzna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2019 3351 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/149/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz ścieków komunalnych
2019 3243 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3242 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3235 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2019 3157 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 9/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wiskitki
2019 3156 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 8/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Wiskitki instrumentem płatniczym
2019 3149 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/113/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 3031 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2019 3029 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 3028 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 2986 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 36/IV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Słupnie
2019 2891 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 69/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2019 2887 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 2864 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/20/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 2817 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/22/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo
2019 2795 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2738 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 2705 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 2695 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 r. z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego
2019 2640 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2634 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/9/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2633 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr I/6/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany stawki jednej godziny usług opiekuńczych
2019 2582 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/104/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna
2019 2436 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr VII/44/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 stycznia 2019r.
2019 2380 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III.44.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 2378 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 2342 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za odbiór ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w przypadku wykonywania usługi na rzecz podmiotów niebędących odbiorcą usług w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
2019 2231 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 2196 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 54/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 2167 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2110 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2109 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
2019 2108 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2019 1996 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V.33.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2019 1921 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2019 1845 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2019 1844 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1841 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1832 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 1827 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 49/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2019 1815 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty
2019 1786 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1785 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2019 1716 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 39/V/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1711 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1700 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 1696 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Baranowo.
2019 1691 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/73/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2019 1660 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 63/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 39/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018r.
2019 1642 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 r. zmiany Uchwały Nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik
2019 1641 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 28/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 1638 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
2019 1637 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 1629 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1617 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR X/36/2015 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1602 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2019 1590 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV.28.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 1556 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 1481 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 1445 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr VI/26/19 Rady Gminy Wilga z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2019 1442 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rzewnie
2019 1436 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2019 1433 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2019 1432 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1418 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 1413 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki tej opłaty
2019 1369 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniający Uchwałę Nr XXI/419/2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2019 1368 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 1323 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr VI/26/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/274/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2019 1230 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV.4.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2019 1101 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III /25 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1050 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/15/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 1042 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wybory metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1015 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/444/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1014 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/442/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty
2019 1010 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Czarnia.
2019 988 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/86/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2019 987 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 948 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 943 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2019 929 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej oplaty.
2019 928 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr V/37/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 914 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Jablonna Lacka z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 913 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 904 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 903 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
2019 882 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 868 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 866 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 861 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 28/V/2019 Rady Gminy Mochowo z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 773 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie nr IV/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 771 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/36/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 770 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 768 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne
2019 766 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 765 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 759 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV/1/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 733 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV.22.18 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 704 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 27/IV/19 Rady Gminy Przyłęk z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 673 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr V/32/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 631 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 604 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 585 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku
2019 583 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/30/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 554 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/23/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 553 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/22/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania
2019 542 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 541 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 540 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylająca Uchwałę Nr XII/75/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 537 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Stoczek
2019 536 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 535 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 15/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 534 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 526 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 524 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat
2019 466 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 464 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 451 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 450 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2019 429 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 395 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 393 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawieszczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 391 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/31/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 389 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/29/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 377 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2019 371 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 368 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 roku stawek za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2019 349 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych nieopodatkowanych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Puszcza Mariańska za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 346 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 345 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Somianka z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty
2019 331 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2019 319 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
2019 311 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 308 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr 14/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 289 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonwej pojemności
2019 215 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 12/III/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty.
2019 205 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Orońsko
2019 195 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 roku.
2019 182 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Winnica instrumentem płatniczym
2019 174 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2019 172 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 171 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 119 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 13/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 89 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 59 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat na rok 2019 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu płońskiego.
2019 15 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/015/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 14 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/014/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/100/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości cen grobów, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Białobrzegach oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Białobrzegach
2019 13 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/013/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 13395 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 13392 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/17/18 Rady Gminy Wilga z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 13390 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 18/V/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2018 r. W przedmiocie zmiany Uchwały numer 112/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr 181/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały numer 112/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 13371 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Szelków.
2018 13369 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 13275 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2018 13253 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.32.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR II.3.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 13244 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 13242 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr X/62/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 13239 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 13238 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 13235 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 13234 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku.
2018 13233 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie : stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca.
2018 13218 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 13201 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
2018 13196 2018-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2018 13178 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2018 13176 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 18/III/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymioraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 13172 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 13167 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 13154 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV.17.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 13112 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 13105 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 13100 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 13078 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 13063 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru
2018 12989 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12983 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 40/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
2018 12982 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 39/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 12961 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie nieruchomości zamieszkałych.
2018 12948 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II-12/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 12943 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III.19.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12936 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12819 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2019 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu garwolińskiego
2018 12818 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2019 roku.
2018 12802 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 12798 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2019 rok
2018 12796 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2019 rok.
2018 12795 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2019 rok
2018 12777 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 12776 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/30/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opłaty targowej
2018 12774 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości
2018 12773 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 12768 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr VI/2/14/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego
2018 12766 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 10.III.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2018 12757 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzanów
2018 12756 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 12754 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III.10.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12749 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2018 12748 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2018 12747 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 12738 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2018 12694 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 12691 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12689 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 12688 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych
2018 12687 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych
2018 12678 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/7/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chlewiska.
2018 12676 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2018 12672 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 12671 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 12670 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 12667 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12666 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 11/II/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12656 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/29/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019
2018 12642 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
2018 12633 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 12624 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XII.82.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 12603 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 2.5.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grabów nad Pilicą
2018 12602 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12588 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 12562 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn
2018 12559 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 12557 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 12549 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12534 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 31/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności dla nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
2018 12532 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/27/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2018 12531 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 12523 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 15/II/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XL/18 w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 12519 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 12487 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12467 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.
2018 12451 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 32/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2018 12415 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.13.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności
2018 12414 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.14.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 12368 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12367 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2018 12359 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.12.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 12353 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
2018 12352 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2018 12248 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Jasieniec w 2019 roku
2018 12238 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokosci opłat i kosztów zwiazanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2018 12234 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.
2018 12233 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu.
2018 12201 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.18.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2018 12198 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka instrumentem płatniczym
2018 12177 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12162 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasentów na rok 2019.
2018 12156 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności
2018 12155 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Latowicz
2018 12018 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/5/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12011 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/20/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 12007 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr V/16/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej na 2019 r.
2018 11930 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/139/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11928 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/408/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11927 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 11921 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 11916 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 11875 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2018 11874 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2018 11831 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 11828 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 8/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 11773 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11772 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 11764 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2018 11761 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym Maluch Plus „SŁONECZNY KĄCIK” w Odrzywole
2018 11720 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 25/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 11718 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 21/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2018 11715 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.258.2018 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 11614 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/310/ 2018 Rady Gminy Łąck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2019
2018 11605 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11595 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/550/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 11591 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr 252/XLI/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 11547 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.450.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 11535 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/362/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Grójeckiego.
2018 11493 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2018 11483 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2018 11454 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/521/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Zielonka w roku 2019
2018 11432 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Sobolew oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym żłobku.
2018 11413 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 446/LXXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń oświatowych oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich
2018 11411 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 444/LXXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2018 11405 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LVI/317/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 11400 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 241/XXXIV/2018 Rady Gminy Zawidz z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie: opłaty targowej
2018 11305 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/664/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za posiłek i pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior +” w Legionowie
2018 11283 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 460/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2019
2018 11272 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/376/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 11269 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIII/369/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 11252 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 223/XXXVII/2018 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, oraz zasad odczytywania wodomierzy i wykonywania płatności
2018 11247 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2018 11244 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/381/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 11241 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/378/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 r. na obszarach wodnych Powiatu Ostrołęckiego
2018 11238 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/365/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 11231 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/505/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11129 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/289/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Górzno oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2018 11086 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
2018 11083 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały NR XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 11053 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11047 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII / 232 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia z uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2018 11037 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 19 października 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Garwolin instrumentem płatniczym
2018 11001 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI.258.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI.217.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 marca 2018r.  sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli w 2018 roku i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
2018 10933 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.46 .2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 10926 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI /188 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chotcza
2018 10837 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 263/XXXII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 10789 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/286/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2018 10788 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/285/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec
2018 10780 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LX/434/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2018 10734 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/242/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2018 10683 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 337/LIII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 10679 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew
2018 10624 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVII/449/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 10602 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 376/L/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.
2018 10469 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LV/311/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2018 10396 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 10388 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LIII/394/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę
2018 10385 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr 291/XL/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 10381 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/430/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r.
2018 10375 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 10365 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVIII-164/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”, stanowiących własność GminyWołomin
2018 10364 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVIII-160/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wołomin.
2018 10320 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gózd.
2018 10316 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXVI/280/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogielnica.
2018 10314 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/269/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/264/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi oraz parkowanie pojazdów
2018 10295 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.468.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku prowadzonym Gminę Halinów
2018 10292 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/366/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  Dziennym Domu Senior + w Izabelinie
2018 10287 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2018 10253 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/411/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Starym Bosewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2018 10252 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/410/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola Samorządowego w Długosiodle do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2018 10225 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2019
2018 10181 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku.
2018 10168 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXV/2166/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2018 10152 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV/268/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzanie nieczystości ciekłych dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych gminnych oczyszczalni ścieków w Sarnakach i Serpelicach
2018 10150 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV-604/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obowiązujących w 2019 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
2018 10149 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV-599/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustaleniaobowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 10114 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/572/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 10098 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.262.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Odrzywół w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 10063 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/379/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obowiązujących w 2019 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 10012 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 291/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 281/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2018 10002 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/320/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/125/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 9822 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII.0007.315.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.0007.246.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 9804 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/286/2018 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sokołów Podlaski za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 9724 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVI/349/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w roku 2019.
2018 9723 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVI/348/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wyszkowskiego w 2019 roku.
2018 9651 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/439/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym
2018 9622 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 278/XXXVII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 9605 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr 784/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu bezpłatnego parkingu typu „parkuj i jedź”(„park&ride”) na ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim.
2018 9550 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 519/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 9496 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/319/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym
2018 9493 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/315/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse.
2018 9459 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 466/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2018 9457 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.287.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 9455 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LXVI/321/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 1 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- Dziennych Domach Pobytu
2018 9452 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/263/2018 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 9451 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/7/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 9441 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczające bezpłatną podstawę programową
2018 9432 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2080/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy
2018 9431 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2079/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2018 9379 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 286/XXXIX/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w 2019 r.
2018 9209 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym.
2018 9202 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/415/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/155/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku, prowadzony przez Gminę Nasielsk oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2018 9200 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 9159 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 755/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
2018 9114 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LXII/264/18 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi oraz parkowanie pojazdów
2018 8990 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Brochów
2018 8199 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/435/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Rower Gminny.
2018 8193 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIX.226.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 8159 2018-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawiew ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.”
2018 8108 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLI/351/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest zarząd powiatu
2018 8039 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LIII/460/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Cegłów uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2018 8007 2018-08-21 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedlecki
2018 7988 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem jest Gmina Szreńsk
2018 7916 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/251/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Ojrzeń i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku.
2018 7909 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.328.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2018 7827 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLV/296/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2018 7817 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLV/246/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/238/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę nr XIII/58/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Parysów opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 7813 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2018 Rady Gminy w Parysowie z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/58/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Parysów opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 7806 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLI.275.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2018 7787 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciepielów
2018 7783 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/310/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego
2018 7773 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chynów
2018 7767 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/309/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 7749 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LIII/291/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 7722 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/2018 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Węgrów.
2018 7719 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr 131/XIV/18 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupno
2018 7706 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 281/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2018 7705 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 279/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 7689 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LI/409/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Przasnysz i opłaty za wyżywienie