Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

Słowa kluczowe: działalność gospodarcza

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5801 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Zakroczym
2017 9610 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr 197/XXXVII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wyszogród z dnia 6 października 2017 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej i nadania jej statutu.
2017 8805 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/189/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sarnakach
2017 4834 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXIV/218/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Grójeckiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania i jej zmiany.
2016 3092 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXV/642/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy w zawodach WARSAW CHALLENGE - Otwartych Mistrzostwach Warszawy w Breakdance
2011 8303 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 958 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji