Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

Słowa kluczowe: obwieszczenia inne

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1392 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 53/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 1391 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 43/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze.
2016 1390 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 53/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
2016 1389 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2016 1388 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 67/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty
2016 1387 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 1/XXIV/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 1386 2016-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 3/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 4818 2015-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 maja 2015r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie ogłoszenia ’’Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia1 stycznia 2015r. do dnia 31 marca 2015r.’’
2013 12532 2013-12-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 28 listopada 2013r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Wyszkowie
2013 7936 2013-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 8 lipca 2013r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Płocku
2013 3278 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w Sochaczewie przy ul. F. Chopina 99 
2013 3277 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie, ul. Staszica 106.
2013 3276 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie, ul. H. Sawickiej 7. 
2013 3275 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie przy ul. F. Chopina 99 
2013 3274 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie, ul. Hanki Sawickiej 5.
2012 7923 2012-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000zł w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 30 września 2012r.”
2011 2763 2011-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia "Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000zł w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 marca 2011r.