Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 211

Słowa kluczowe: finansowanie

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11817 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 198/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 720/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki placówkach wychowania przedszkolnego
2019 11521 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 11496 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie okreslenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Grębkowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków
2019 11451 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII-133/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 11288 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna
2019 11107 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI.85.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brańszczyk
2019 10695 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/234/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Stoczek przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2019 10501 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2019 10424 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/248/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Gołymin - Ośrodek przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2019 10297 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X.95.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Nowych Osinach i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych Gminy Mińsk Mazowiecki
2019 10258 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr 119/XII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach.
2019 10043 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII.66.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2019 9945 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
2019 9871 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2019.
2019 9268 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VII/47/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów w Gminie Olszanka
2019 8800 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr Nr 87/IX/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 447/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego
2019 8764 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, terminu i sposobu rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania, terminu i sposobu wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sienno dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 8723 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/28/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
2019 8676 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/400/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Pionki oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 8616 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/116/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu oraz trybu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Siedlce
2019 8462 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/71/19 Rady Gminy Osieck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2019 8426 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 80/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach.
2019 8045 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim
2019 8041 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 395/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych
2019 8016 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy
2019 7633 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 106/X/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. z dnia 6 czerwca 2019 roku
2019 7612 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/55/19 Rady Gminy Wilga z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2019 7603 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 51/VI/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo.
2019 7564 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 26 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Parysów nr VII/37/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu w Parysowie
2019 7540 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/94/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Siedlce
2019 7414 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych.
2019 7413 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2019 7105 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
2019 7033 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mała Wieś dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 7023 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IV/58/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2019 7016 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.
2019 6722 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 122/XI/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 6683 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz kryteriów wyboru ofert
2019 6589 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 102/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 6494 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez uczelnie oraz specjalnosci i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie w 2019r. będzie przyznawane nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
2019 6371 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2019 roku
2019 6322 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie
2019 6271 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX.44.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rząśnik
2019 6206 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
2019 6178 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/55/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/233/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2019 6177 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/51/19 Rady Gminy Osieck z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 6066 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
2019 5801 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Zakroczym
2019 5572 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Troszyn
2019 5452 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 5418 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 5348 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.57.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5347 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.56.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V.45.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5224 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli , na które dofinansowanie jest przyznawane.
2019 5190 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 44/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin
2019 5168 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.46.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Jednorożec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 5101 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin
2019 4991 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku
2019 4983 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno
2019 4891 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr 44/V/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 153/XXIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez powiat legionowski
2019 4657 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2019 4650 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.46.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk
2019 4564 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2019 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gostynin
2019 4429 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.
2019 4422 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Wyszków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w roku 2019.
2019 4403 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/236/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji
2019 4395 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Strachówka oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 4210 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto
2019 4092 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V.45.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 4017 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/ 45/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
2019 3947 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 3694 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Czerwinie i w Myszyńcu
2019 3685 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2019 3565 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinasowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2019 3471 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 24.V.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 r.
2019 3061 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 70/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 3007 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Siedlce.
2019 2996 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 41/VI/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 30/V/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chorzele dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 2935 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 2875 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019
2019 2813 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/31/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
2019 2583 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/106/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 1653 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.
2019 1247 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 871 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 roku
2019 610 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II.29.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIIN.353.2018 Rady Miejskiej w  Tłuszczu z  dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 405 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice
2019 13 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/013/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 13338 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/181/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domanice dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 13276 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
2018 13200 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Góra Kalwaria
2018 12338 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Gózd z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 12023 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół
2018 11799 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Sienno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w  art.19 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 11484 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/368/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/313/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 10473 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLII/369/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Skaryszew.
2018 10273 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 647/XLIX/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 9524 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2018 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
2018 9327 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/283/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 8779 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2028/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2018 8777 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/2026/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 8663 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/18 Rady Gminy Osieck z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2018 8602 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 252.XLVIII.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura
2018 8580 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LIII/424/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czosnów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 8342 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/427/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8341 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/426/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8340 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/425/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie.
2018 8339 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/424/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8338 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/423/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8337 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/433/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8336 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/432/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8335 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/431/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8334 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/430/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8333 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/429/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie
2018 8282 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/632/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 8153 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr LV/236/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczów.
2018 7873 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIX/570/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Miasto Ząbki placówkach wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 7865 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/285/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2018 7768 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr 280 /XXXVII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo
2018 7346 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LVIII.517.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 7344 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr LX.543.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr LVIII.517.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 7080 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2018 Rady Gminy Garwolin z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Garwolin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 6966 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 345/XLVII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 6859 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 6854 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 799/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wnoszenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
2018 6755 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2018 6739 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LII/398/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sońsk
2018 6652 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/393/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6539 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 406/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018  r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym
2018 6511 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI.393.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6413 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV.313.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”.
2018 6409 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchożebry dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 6378 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel.
2018 6172 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 244/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sudragach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sudragach oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 6171 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 243/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Goleszynie oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 6170 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 242/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 6169 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 241/L/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie oraz udzielania zwolnień z tych opłat.
2018 6127 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/39/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlińsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 6075 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/369/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne
2018 5862 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVII-547/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 5861 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVII-546/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV - 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 5847 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym
2018 5846 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 391/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych
2018 5843 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 393/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 5834 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/1868/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne
2018 5785 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5531 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/258/18 Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 5436 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew
2018 5328 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poświętne dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 5277 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4933 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 596/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów
2018 4932 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr 595/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub niepublicznej szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny na zasadach obowiązujących w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów oraz kryteriów wyboru ofert”
2018 4717 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 50/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”
2018 4715 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLV.292.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kowala.
2018 4678 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr L/347/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 4676 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr 244/XLVIII/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Załuski na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 4497 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/18 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Latowicz publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 4457 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/281/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów
2018 4417 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 4407 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czerwonka.
2018 4382 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLV/227/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne
2018 4372 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 4161 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.254.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 4156 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/354/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Długosiodło dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 4130 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mała Wieś dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 4124 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L-56/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 4113 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.169.2018 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Rzeczniów.
2018 4091 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr L/309/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4074 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2018 4073 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 4047 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2018 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Młynarze.
2018 4043 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2018 3966 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Leszno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3957 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/403/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stare Babice przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3855 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzbica
2018 3778 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LX/277/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Kampinosie prowadzone przez gminę Kampinos.
2018 3630 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 314/XLII/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 3626 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/18 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka
2018 3607 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV.463.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 3581 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 3449 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 227/XXVIII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2018 3375 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018r.
2018 3307 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rusinów.
2018 3259 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/384/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy
2018 2788 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2018 Rady Gminy Klwów z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/222/2018 rady Gminy Klwów z dnia 31.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Klwów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 2748 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 197/XXXXII/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2018 2723 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Skórzec, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanych dotacji
2018 2704 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Kałuszynie prowadzonych przez Gminę Kałuszyn dla dzieci w wieku do lat 6
2018 2700 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 233/XLVII/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Studzieńcu do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Studzieńcu oraz udzielania zwolnień z tych opłat
2018 2437 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Jastrzębia przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 2265 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr LVII/391/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.
2018 1376 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/451/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2018 1208 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Zakroczym jest organem rejestrującym
2018 1183 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Solec nad Wisłą oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 991 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/354/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin
2018 312 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 183/XXXI/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 286 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 219/XXVII/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez inne niż Gmina Czerwińsk nad Wisłą osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 12604 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLI/271/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłowiec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 12585 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/399/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Zielonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 12106 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/358/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 9051 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Raciąż dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.
2017 4895 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/14/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2017 4819 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2017 Rady Gminy Gózd z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017
2017 4463 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2017 4415 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr 505/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania
2017 4339 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX/398/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
2017 3896 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr 307/XXXV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci urodzonych w 2015 roku w Sierpcu w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom na terenie Miasta Sierpca".
2017 3805 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017r.
2017 3605 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/365/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Ząbki
2017 3487 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie współfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej oraz określenia zasad i trybu zawierania przez Gminę Leszno działającą, jako inwestor zastępczy, umów w ramach realizowanych przez Gminę inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, uwzględniających osiągnięcie efektu ekologicznego
2011 1607 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2011 – 2020