Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 374

Słowa kluczowe: komunalna gospodarka

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11740 2019-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.173.2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2019 r. Rada Gminy Olszewo-Borki
2019 11672 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
2019 11573 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 81/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2019 11501 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/65/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Sońsk uprawnienia do stanowienia ich wysokości
2019 11411 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu i odpłatności za wynajem infrastruktury sportowej, pomieszczeń i sprzętu w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo oraz opłat za wynajem
2019 11390 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/191/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Marki do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Marki
2019 11335 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis sp. z o.o. w Lelisie zadań własnych Gminy Lelis
2019 11331 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/152/2019 Rady Miasta Mława z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Mławie
2019 11032 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z pomieszczeń w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne
2019 10499 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/57/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym
2019 10416 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2019 10331 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/144/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Siedlce
2019 10146 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Przasnysz, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Przasnysz uprawnienia do stanowienia ich wysokości.
2019 9794 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 74/IX/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2019 9774 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kadzidło
2019 9608 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu publicznego w Przasnyszu
2019 9450 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII.104.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie
2019 8948 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich i obiektów kulturalnych na terenie gminy Glinojeck.
2019 8910 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/83/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich pod nazwą „Nowodworski Rower Miejski”
2019 8882 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/66/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice
2019 8529 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X.55.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z hal sportowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rząśnik
2019 8337 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIV/138/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo- rekreacyjnym
2019 8124 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Lelis, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Lelis uprawnienia do stanowienia ich wysokości
2019 8046 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XI/55/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości.
2019 7902 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr 112/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Nauki Torus oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Ciechanów uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Parku Nauki Torus
2019 7727 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Skórzec oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów
2019 7662 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta Podkowa Leśna
2019 7225 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XIII/261/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce m.st. Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego m.st. Warszawy
2019 7107 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich pod nazwą „Nowodworski Rower Miejski”
2019 5661 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/71/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały w sprawie Regulaminu Domu Wiejskiego w Olszewnicy Starej
2019 5068 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bielany.
2019 5012 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IV.28.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Jasieniec uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Jasieniec
2019 4275 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul. Szkolna 1 i znajdujących się w nim urządzeń oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tego obiektu i urządzeń
2019 4274 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie, ul. Warszawska 52 i znajdujących się w nim urządzeń oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tego obiektu i urządzeń
2019 4155 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 33.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wiązowna do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni handlowych na obiektach i placach handlowych na terenie Gminy Wiązowna
2019 3998 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Chynów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego
2019 3269 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 40/V/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku
2019 3099 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3000 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Szczawinie Kościelnym.
2019 2642 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości.
2019 2342 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za odbiór ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w przypadku wykonywania usługi na rzecz podmiotów niebędących odbiorcą usług w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
2019 1685 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.53.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
2019 1408 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
2019 1351 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/19 Rady Miasta Sochaczew z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sochaczew do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew
2019 16 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr 20/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Słupno
2019 14 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/014/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/100/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości cen grobów, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Białobrzegach oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Białobrzegach
2018 13391 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z lodowiska w Gminie Żabia Wola i harmonogramu pracy lodowiska w sezonie 2018/2019 oraz powierzenia Wójtowi Gminy Żabia Wola uprawnień do wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej w zakresie lodowiska w Gminie Żabia Wola oraz do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z lodowiska w Gminie Żabia Wola
2018 13119 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 29/III/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej.
2018 12422 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu Domu Wiejskiego w Olszewnicy Starej
2018 11951 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Maków Mazowiecki
2018 11413 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr 446/LXXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń oświatowych oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich
2018 11407 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Platerów do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Platerów
2018 9881 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 12 października 2018 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2018 9786 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/490/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 2 października 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Pionkach przy ulicy Kozienickiej oraz ustalenia stawek opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Pionkach przy ulicy Kozienickiej.
2018 9209 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2018 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym.
2018 8678 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr LIX/459/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z Eko Parku w Żyrardowie
2018 8664 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/490/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
2018 8494 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXV/581/2018 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z systemu rowerowego „KołoMarek”
2018 8413 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/280/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad korzystania z Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie oraz ustalenia wysokości opłat z tego tytułu
2018 8350 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie
2018 8199 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/435/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Rower Gminny.
2018 8152 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/333/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji na terenie gminy Dąbrówka
2018 8040 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/384/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Długosiodło do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Długosiodło
2018 8039 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LIII/460/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Cegłów uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2018 7871 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LX/581/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej lub zbiorczej kanalizacji ogólnospławnej
2018 7627 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/569/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalet publicznych zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Marki
2018 7089 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/509/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
2018 6887 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX.0007.291.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków komunalnych w Siennicy dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi
2018 6763 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/552/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Marki
2018 6761 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/553/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź w Gminie Miasto Marki
2018 6425 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie cen za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych stanowiące własność Gminy Szydłowiec.
2018 6395 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LVI/475/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Sulejówek a będące w eksploatacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku
2018 6131 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych
2018 5972 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LII/327/2018 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich
2018 5615 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XL.389.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2018 4979 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/558/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - świadczoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
2018 4807 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Regimin uprawnienia do stanowienia ich wysokości
2018 3496 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 366/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 225/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie.
2018 2999 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zasad korzystania z sal i świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia, stanowiących własność Gminy Borkowice.
2018 2880 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 248/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. uchylająca Uchwałę Nr 225/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych
2018 2348 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/535/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - świadczoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.
2018 1847 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.369.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2018 1473 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/187/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania.
2018 1395 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLV/526/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Siedlce.
2018 890 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin.
2018 499 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 321/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Chorzele.
2018 305 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX.373.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII.294.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń oświatowych
2018 180 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 339/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 225/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie
2017 12590 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad korzystania z sal i świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Borkowice.
2017 12579 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Przasnyszu
2017 12562 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/444/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały XII/101/2007 Rady Miasta Marki z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Usług Komunalnych w Markach
2017 12485 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.350.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Kościuszki oraz wysokości opłat za parkowanie
2017 12287 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/347/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu parkingów działajcych w systemie ,, Parkuj i Jedź" w Gminie Jakotrów.
2017 12278 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV-172/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu parkingu
2017 11969 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Strzegowo, a także w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za ich korzystanie
2017 11921 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/41/2017 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na terenie gminy Gielniów
2017 11890 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego położonego w miejscowości Sierakowo
2017 10994 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
2017 10936 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie"
2017 10849 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/92/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie
2017 10585 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Sokołowski
2017 10434 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/280/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oświatowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
2017 10295 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich
2017 10159 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Parku Seniora w Żyrardowie
2017 10029 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 612/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 502/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2013r.
2017 9977 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLII/286/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Zakroczym uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Zakroczym
2017 9846 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr 317/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr 225/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie.
2017 9477 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim.
2017 9321 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 164.XLVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy zakładu budżetowego i nadania mu nowego statutu
2017 8441 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 1139/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Piaseczyński Rower Miejski.
2017 8069 2017-09-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Kościuszki oraz wysokości opłat za parkowanie
2017 7832 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XLII/343/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz wysokości opłaty za parkowanie
2017 7724 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 172/XXVIII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 1 września 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr 129/XXI/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2017 rok.
2017 7470 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr VI/45/17 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Chlewiska uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
2017 7399 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/369/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia cennika korzystania z pływalni Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 6953 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/233/10 Rady Gminy Goworow z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
2017 6176 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/154/17 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek kosztów eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych w calu realizacji zadań e-klubu w ramach projektu "E-kompetencje bez barier" nr POPC.03.01.00-00-0007/16
2017 6068 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/1251/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyboru sposobu i formy wykonywania zadania własnego m.st. Warszawy polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych
2017 6043 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za ścieki dowożone do Oczyszczalni Ścieków w Pokrzywnicy
2017 5827 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej"
2017 5807 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku" oraz ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu
2017 5733 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim.
2017 5583 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie i oczyszczenie ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.
2017 5417 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr L/1223/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie
2017 5358 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLII/42/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie kultury fizycznej i turystyki
2017 5316 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII.294.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń oświatowych
2017 5079 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.285.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki
2017 5077 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXiX.281.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2017 4644 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/290/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 kwietnia 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia płatnej strefy reklamowo – informacyjnej na słupach ogłoszeniowych, wysokości stawek za korzystanie ze strefy
2017 4539 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 540/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka.
2017 3334 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/1104/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych
2017 3122 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/330/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim
2017 2802 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim.
2017 2801 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim.
2017 2295 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian Statutu Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim
2017 1247 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.265.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXV.206.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych
2017 448 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 230 / 2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta Pionki udziałów i akcji Gminy Miasta Pionki w spółkach prawa handlowego
2017 152 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/183/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance
2017 149 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/16 Rady Gminy Somianka z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance
2017 63 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/277/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z późniejszymi zmianami
2016 11779 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
2016 11724 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2016 11268 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łochowie Nr XXXIII/243/2016 z dnia 26 października 2016 r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej przy ulicy Wyspiańskiego 20 w Łochowie oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie
2016 10994 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/54/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na terenie gminy Gielniów
2016 10827 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX-164/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca regulamin parkingu typu Parkuj i Jedź w Wołominie.
2016 9968 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/192/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przwozach pasażerskich na terenie gminy Pomiechówek
2016 9607 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/284/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
2016 9549 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.212.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV.206.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych
2016 9506 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 350/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr 120/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oświatowym w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28.
2016 9427 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej przy ulicy Wyspiańskiego 20 w Łochowie oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie
2016 8808 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie" oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu
2016 8744 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2016 8471 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV.206.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych
2016 8053 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Zarządzania Nieruchomościami Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Iłży zarządzania Gminnym Składowiskiem Odpadów w miejscowości Jedlanka Stara
2016 7766 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2016 7764 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim”
2016 6838 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 615/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2016 6762 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego gminnego parkingu w Jastrzębiu zlokalizowanego poza pasem drogowym oraz powierzenia Wójtowi Gminy Jastrząb uprawnienia ustalania opłat na tym parkingu
2016 6540 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 339/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 360/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 roku zmienioną Uchwałą nr 233/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz ustalenia cen grobów i płyt, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu
2016 6428 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/212/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach nadanego Uchwałą Nr XXIV/168/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Zarządu Zasobami Komunalnymi w Łomiankach oraz zmiany Uchwały Nr XVI/103/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie powołania gminnej jednostki organizacyjnej Zarząd Zasobami Komunalnymi w Łomiankach
2016 6356 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów oraz ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Miasta Przasnysz.
2016 6037 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII.191.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu – Stacja zlewna na oczyszczalni ścieków komunalnych w Tłuszczu
2016 5768 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 131/XXI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych w Gminie Szydłowiec.
2016 5587 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zasad umieszczania reklam na budynkach i nieruchomościach, wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Jakubów
2016 5477 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 103/XXIII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej
2016 5286 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/28/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku
2016 4051 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVI/116/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia zasad obciążenia służebnościami przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Skórzec
2016 3970 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Teresinie
2016 3519 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 121/XVIII/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta Żuromin
2016 3350 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/128/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłat za rezerwację stanowisk i parkowanie pojazdów na potrzeby handlu na targowiskach miejskich przy ulicach Rynek i Traugutta
2016 3308 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/157/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2016r. w sprawie utworzenia Spółki pod nazwą Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz powierzenia Spółce obowiązkowych zadań własnych gminy na terytorium Miasta Żyrardowa
2016 3091 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXV/641/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych
2016 3020 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XX-45/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oświatowych stanowiących własność Gminy Wołomin
2016 3003 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Chynów z dnia 21 marca 2016r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego
2016 2803 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 101/XII/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2016 2560 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII.148.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych na rok 2016
2016 1394 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Siedlce
2016 1325 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII.146.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytku publicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2016 1091 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2015r. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Stoczek udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
2016 813 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2016 672 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 104/XX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Słupno.
2016 404 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Sulejówek nr LVII/320/2010 z 25 marca 2010 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia burmistrzowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2016 222 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich
2016 74 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej - obiektów sportowych przy Zespole Palcówek Oświatowych w Winnicy
2016 2 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 59/IX/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie hali sportowej w Bogutach-Piankach
2015 11310 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2016 rok.
2015 11309 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2016 rok.
2015 9909 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzanowie.
2015 9433 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem
2015 9279 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/105/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z budynków świetlic oraz klubów wiejskich na terenie Gminy Pomiechówek
2015 9122 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozienice oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali.
2015 9060 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr VII.55.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Przedświt
2015 8954 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 42/VII/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 8 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Świetlicę Wiejską w miejscowości Tymianki-Okunie
2015 8775 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/219/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania z sal i świetlic wiejskich na terenie Gminy Domanice”
2015 8331 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr CII/465/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Pionki, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości ( Dz. Urz .Woj. Mazowieckiego z 2010 r. Nr 99, poz.1813 ze zm. )
2015 7736 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VII.39.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie opłat za usługi komunalne
2015 7728 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Andrzejewo
2015 6431 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr CII/465/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Pionki, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2015 6271 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2015 5840 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX-69/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul. Wąskiej w Wołominie
2015 5653 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 183/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim
2015 5498 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej
2015 5436 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu meczu piłki nożnej niebędącego masową imprezą sportową
2015 3940 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2015 3913 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 29/V/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam i tablic informacyjnych na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Bodzanów.
2015 3748 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych i placówek oświatowych w Gminie Pionki, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
2015 3392 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 31/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.
2015 3061 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zasad korzystania z gminnych objektów użyteczności publicznej
2015 2654 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr III.18.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 6 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2015 2509 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 38/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2015 1231 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
2015 1141 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr 20/III/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 540/XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. wprowadzającej zmiany w uchwale nr 469/XXXIX/2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2015 940 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2015 735 2015-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich wysokości
2014 11869 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr 11/II/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Mieście i Gminie Serock oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów
2014 11637 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/ 6 /2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2015r.
2014 11636 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/ 5 /2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2015r.
2014 11375 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI/87/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.
2014 11344 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 352/XXXVIII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Gozdowo.
2014 11054 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej
2014 11017 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr L/545/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Zielonka
2014 10755 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LI/363/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żyrardowie.
2014 9735 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 596/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 489/XXXIX/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oświatowym w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28.
2014 9734 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr 595/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 461/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2014 9181 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVII/400/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej geodezyjnego podziału.
2014 8648 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr L/317/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji lokalnej na trasie Białkowo – Rogozino – Płock
2014 8152 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Kowala
2014 8113 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 541/XLV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2014 8112 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 540/XLV/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 469//XXXIX/2014 z dnia 26 lutego 2014r. wprowadzającej zmiany w uchwale nr 298/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2014 7921 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 190/XXVII/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem hali sportowej w Bogutach-Piankach
2014 7768 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania z sal i świetlic wiejskich na terenie Gminy Domanice”
2014 6874 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2186/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie zwolnienia z opłat za miejsca do pochowania zmarłych odznaczonych: Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Krzyża Wojskowego i Honorowych Obywateli m.st. Warszawy oraz sprawowania opieki nad grobami zmarłych zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej i Miasta Stołecznego Warszawy, a także innymi obiektami upamiętniającymi wydarzenia historyczne na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy
2014 6841 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/2143/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2014 6556 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr 572/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Konstanciński Rower Miejski.
2014 6398 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: określenia zasad korzystania z obiektu użyteczności publicznej – parku linowego w Pomiechówku
2014 6396 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2014 5475 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLI/408/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytku publicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2014 5176 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie – w zakresie korzystania z łowiska ryb
2014 4278 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia znajdujących się w sołectwach na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
2014 4245 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/176/2014 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzeczniowie
2014 4020 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr LIII/33/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt - Pilawa
2014 3934 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 489/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oświatowym w Mysiadle ul. Kwiatowa 28.
2014 3933 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 488/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 461/XXXVII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2014 2473 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 469/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 298/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2014 1508 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 191/XXXIII/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Małkini Górnej.
2014 1435 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/80/04 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 13 kwietnia 2004 roku
2014 1266 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2014 1043 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Maciejowicach.
2014 311 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 194/XXVII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2014 302 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/332/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Komunalnego zakładu Budżetowego w Czosnowie
2014 213 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/289/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej - hali sportowej w Leoncinie
2014 58 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/113/23 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
2013 13669 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej
2013 13242 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 289/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne będące we władaniu Gminy Gostynin.
2013 13077 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Siennie
2013 12919 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 188/XL/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2014 rok.
2013 12704 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2014r.
2013 12703 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2014r.
2013 12486 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/426/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich wysokości
2013 12306 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Broku
2013 11637 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach
2013 11320 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LXVI/1807/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2013 9989 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.198.2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/127/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego przez zwiększenie ilości udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
2013 9702 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr 136/XXI/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Świetlicę Wiejską w miejscowości Tymianki-Okunie
2013 9538 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/381/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia zakładu budżetowego "Kryta Pływalnia w Wyszkowie" i jednostki budżetowej - "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkowie" i utworzenia zakładu budżetowego p.n. "Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji".
2013 9418 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/1730/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Warszawski Rower Publiczny w m. st. Warszawie w dniu 30 sierpnia 2013 roku
2013 7867 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 616/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
2013 7763 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.197.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2013 7589 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania przez Zarząd Powiatu w Pułtusku udziałów i akcji Powiatu Pułtuskiego w spółkach
2013 7472 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/376/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/68/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim
2013 7345 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/364/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie
2013 5994 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/157/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie
2013 5993 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/156/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych usytuowanych w Kałuszynie przy ulicy Pocztowej" oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu
2013 5991 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/154/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie" oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu
2013 5781 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI . 183.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Stromiec
2013 5623 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 363/XXX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego.
2013 5608 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2013 5474 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 5424 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie.
2013 4504 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 357/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 298/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2013 4488 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu rezerwacji powierzchni handlowej na terenie targowiska miejskiego w Warce
2013 4157 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 512/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 422/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej
2013 4133 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego
2013 4125 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2013 2917 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku gminnym w Zbuczynie.
2013 2916 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013 2708 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/326/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Nadarzynie
2013 2596 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/2003 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim”.
2013 639 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 142/XV/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego
2013 547 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy
2013 520 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.200.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Gminnym w Błędowie
2013 293 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/308/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej - targowisk miejskich na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2012 10060 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z Parku Miejskiego im. Karola Dittricha
2012 9930 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXI/218/2012 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2012r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Mława określenia zasad korzystania z zabytkowego parku miejskiego w Mławie zamkniętego ulicami Reymonta, Żeromskiego, Wyspiańskiego i Sienkiewicza.
2012 9892 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą , zatwierdzonego dnia 28 grudnia 2010 roku ,Uchwała Nr IV/18/2010.
2012 9801 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 300/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2012 9799 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 298/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2012 9736 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI-97/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie.
2012 9713 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.
2012 9373 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/180/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym w Glinojecku przy ul. Płockiej.
2012 9189 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku.
2012 9136 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 121/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Andrzejewo
2012 9048 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 147/XXII /2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 wody pobierany z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Bielsk na 2013 rok i w sprawie kwartalnej opłaty eksploatacyjnej .
2012 9047 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 148/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i oczyszczanie 1m3 ścieków na terenie gminy Bielsk na 2013 rok.
2012 8938 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2013r.
2012 8935 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2013r.
2012 8559 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 174/XXI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mała Wieś uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy
2012 7888 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej – obiektów sportowych przy Publicznym Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego i Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy
2012 7802 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012r. w sprawiew zatwierdzenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Miasta Sochaczewa
2012 7565 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/264/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/407/2004 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Nadarzynie i nadania mu statutu, zmienionej Uchwałą Nr IV/19/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2010r.
2012 7475 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 422/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej
2012 7282 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 10 października 2012r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2012 7129 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr 204/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych i lokali na okres dłuższy niż 3 lata.
2012 7029 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXV/247/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie, ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Cmentarza Komunalnego w Sochaczewie oraz usług świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Sochaczewie.
2012 6818 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/233/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
2012 6790 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 89/XV/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach
2012 5576 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach oraz terenach będących własnością Gminy Strzegowo
2012 5488 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 398/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
2012 5228 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego przez zwiększenie ilości udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
2012 5210 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Miasta Płońsk oraz związanych z tym opłat
2012 5208 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Miasta Płońsk
2012 4940 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad korzystania z obiektu "Gminnego Stadionu- Piłkarskiego w Korytowie A, ul. Szkolna 3"
2012 4931 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie”
2012 4287 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Gminy Zwoleń z Gminą Miasta Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dotyczącej dostarczenia odpadów komunalnych z terenu Gminy Zwoleń do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych tj. instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów eksploatowanych przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu
2012 4247 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 114/XIII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Nowy Duninów.
2012 3883 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/842/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta m.st. Warszawy udziałów i akcji m.st. Warszawy w spółkach
2012 3485 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Wyszkowie.
2012 3052 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie.
2012 2811 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/772/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie
2012 2808 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/769/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz niektóre inne uchwały
2012 2005 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/116/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/150/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tłuszcz
2012 715 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2012 543 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/107/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/63/11 z dnia 28.09.2011r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego Gminy Leoncin
2012 385 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 87/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 59/VII/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28.06.2011r w sprawie przyjęcia Statutu jednostki budżetowej Gminy pod nazwą Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy w Bulkowie.
2011 7439 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/421/97 z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie sposobu korzystania z gminnego wysypiska odpadów stałych w Płocochowie i sposobu ustalania cen za składowanie i unieszkodliwianie odpadów
2011 7316 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 listopada 2011r. uchylająca uchwalę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Różan.
2011 7151 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2011 6955 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 70/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 wody pobierany z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Bielsk na 2012 rok i w sprawie kwartalnej opłaty eksploatacyjnej .
2011 6956 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i oczyszczanie 1m3 ścieków na terenie gminy Bielsk na 2012 rok.
2011 5916 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr 85/XI/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 3 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta Żuromin.
2011 5879 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 104/XVI/2008 Rady Gminy Czosnów w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2011 5467 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 98/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 września 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 120/XI/04 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie zasad i opłat za przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej.
2011 5269 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 91/VIII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalanie opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola
2011 5276 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobrane ze źródeł ciepła stanowiących własność Gminy Sońsk.
2011 5101 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o. o.
2011 5104 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o. o.
2011 5015 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców
2011 4426 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Nadarzyn oraz związanych z tym opłat
2011 4326 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2011 4078 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2011 3744 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 90/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2011 3745 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 115/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2011 3621 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
2011 3645 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 152/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia
2011 3140 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr XVI/301/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2011 2599 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/92/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/78/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały XCIX/450/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą " Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy w Pionkach" w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2011 2561 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr Nr 37/V/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Nowy Duninów
2011 2484 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2011 2405 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2011 1864 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko Orlik 2012” w Mszczonowie, ul. Szkolna 3.
2011 1870 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI / 41 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców
2011 1817 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 ścieków odprowadzanych przy pomocy urządzeń kanalizacyjnych
2011 1724 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2011 1735 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Promnie.
2011 1214 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/184/2009 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni i hali sportowo - widowiskowej w Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" im. Jana Pawła II oraz hali sportowej przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej.
2011 950 2011-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/78/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XCIX/450/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą " Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy w Pionkach" w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2011 703 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 17/III/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody z wodociągu gminnego Gminy Gozdowo oraz opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy.
2011 705 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie ścieków (kanalizacja ciśnieniowa).
2011 580 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/407/2004 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Nadarzynie i nadania mu Statutu.
2011 397 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/9/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu".
2011 415 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2011 189 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/196/2010 w sprawie ustalenia opłat za pobór wody w 2011r.
2011 190 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/ 197 /2010 w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2011r.
2010 7278 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LIV/309/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/116/2008 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie utworzenia Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim