Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 32

Słowa kluczowe: uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 3869 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 149/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VI/105/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 3870 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 150/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności § 2 ust. 2 i § 10 uchwały Nr VI/107/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 3868 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 145/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. dotycząca orzeczenia nieważności uchwał Nr VI/45/2011 i Nr VI/46/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu.
2011 3866 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 138/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/37/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie opłaty targowej.
2011 3867 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 144/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. dotycząca stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 40/VI/7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2011 w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
2011 3871 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 152/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/51/11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 3875 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 164/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VIII/76/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 3876 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 173/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Gminy Grabów n/Pilicą Nr 6.27.2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Gminie Grabów nad Pilicą.
2011 3874 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 161/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2011r. dotycząca orzeczenia nieważności uchwały Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu.
2011 3872 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 154 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/22/11 Rady Gminy Troszyn z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2011 3873 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 157/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/45/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Łosicach działającego na terenie powiatu łosickiego, będącego podmiotem nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposób jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania.
2011 2713 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 66/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie orzeczenia o nieważności uchwały Nr 14/IV/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zleconych zadań publicznych.
2011 2714 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 84/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr IV/31/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/402/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 894 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 274/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr LIV/332/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2011 895 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 288/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie dotycząca uchwały Nr XLVI/324/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.
2011 896 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 292/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie Uchwały Nr 678/LIV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 883 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 188/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LV/426/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/309/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
2011 884 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 189/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie uchwały Nr LXV/598/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2011 885 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 201/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie uchwały Nr LII/400/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łomianki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 882 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr Nr 187/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVIII/200/2010 Rady Gminy Huszlew z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi łosickiemu z przeznaczeniem na wspólną realizację wykonania przebudowy drogi.
2011 879 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 155/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie uchwały Nr 254/XLIII/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 880 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 162/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/229/2010 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 881 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 182/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie uchwały Nr XXV/215/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2011 886 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 209/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie uchwały Nr 315/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 891 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 259/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LI/530/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kozienicach działającego na terenie Gminy Kozienice, będącego podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania.
2011 892 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 263/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXIX/332/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2010 r. w sprawie opłaty targowej.
2011 893 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 273/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII/212/10 Rady Gminy Osieck z dnia 1 października 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Rudniku.
2011 890 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 256/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwały Nr XXX/385/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 06 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Tłuszcz dla niepublicznych przedszkoli.
2011 887 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 212/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie uchwały Nr LXXXVI/2570/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej uczelniom publicznym.
2011 888 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 236/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 września 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Potworowie Nr XXXII/238/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: podatku od nieruchomości.
2011 889 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 248/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/313/10 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
2010 6003 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 274/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr LIV/332/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 września 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku