Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 990

Słowa kluczowe: Karta Nauczyciela

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11826 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/72/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/76/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 22 kwietnia 2009 r. (zmienioną uchwałą nr X/44/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 sierpnia 2015 r.; uchwałą nr XIV/68/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 7 sierpnia 2019 r.) w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Parysów
2019 11822 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna Lacka
2019 11819 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/79/19 Rady Gminy Wilga z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/241/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
2019 11818 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 199/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 79/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 11773 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr IX.61.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy
2019 11769 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 202/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock
2019 11765 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 70/IX/2019r. Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli (logopedy, pedagoga szkolnego, nauczyciela doradztwa zawodowego, rewalidacji i nauczyciela wspomagającego) oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.
2019 11754 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck.
2019 11752 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 66/IX/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 284/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Bulkowo
2019 11743 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 65/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś
2019 11702 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy Szulborze Wielkie.
2019 11701 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szulborzu Wielkim prowadzonej przez Gminę Szulborze Wielkie.
2019 11697 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XII.6.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieniawa.
2019 11688 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII.61.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2019 11679 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXVII/111/2017 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w punktach przedszkolnych , przedszkolu i szkołach na terenie gminy Sobienie-Jeziory
2019 11678 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXVII/110/2017 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Sobienie-Jeziory
2019 11676 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Garwoliński.
2019 11662 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 87/XII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w roku szkolnym 2019/2020
2019 11661 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 86/XII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród.
2019 11655 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XXXIII/274/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ostrów Mazowiecka.
2019 11599 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2019 11595 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk
2019 11585 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 107/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 211/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
2019 11577 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/98/2009 Rady Gminy Grębków z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grębków.
2019 11575 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 11574 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 77/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Świercze
2019 11572 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 78/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świerczach ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 11571 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2019 11570 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2019 z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą
2019 11568 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krasne nr VI/34/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne zmienioną uchwałą nr III/14/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 roku
2019 11567 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 11560 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 79.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 97.XVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2019 11555 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 98/IX/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 122/XIX/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2016 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.
2019 11552 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XX/81/2019 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski.
2019 11551 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
2019 11550 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
2019 11549 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
2019 11542 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
2019 11540 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
2019 11528 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2019 11518 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 8.48.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 12.91.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą.
2019 11514 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 117.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 91.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2019 11512 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
2019 11511 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2019 11510 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2019 11504 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 79/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmian w regulaminie określającym wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki w 2019 r.
2019 11497 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, pracujących z grupami obejmującymi dziewci 6-letnie i dzieci młodsze w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków
2019 11491 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 101/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin
2019 11483 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI.0007.94.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica, zmienionego Uchwałą Nr XXIII/177/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009 roku, zmienionego Uchwałą Nr VI.0007.53.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015 roku, zmienionego Uchwałą Nr XLI.0007.308.2018 z dnia 06 września 2018 roku
2019 11470 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XVI/61/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/189/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2019 11466 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 146/XXIII/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
2019 11449 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trojanów.
2019 11447 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 11444 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 132/XIX/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc
2019 11437 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2019 11436 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/87/19 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli
2019 11430 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz nagród.
2019 11419 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/122/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/340/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2019 11398 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr VI/11/99/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia : - zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2019 11397 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr VI/11/98/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wysługę lat, a  także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 11386 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XIII/90/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przasnysz.
2019 11381 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/141/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.
2019 11365 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 83/VI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 11364 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 82/VI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 184/XIX/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2019 11358 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/84/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Warka
2019 11346 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XV/79/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Regimin
2019 11341 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 70/IX/19 Rady Gminy Załuski z dnia 27 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych wszkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Załuski.
2019 11337 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski
2019 11336 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/139/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski
2019 11334 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 11326 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/86/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2019 11321 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/45/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 11310 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/158/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2019 11305 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 11293 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/84/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów
2019 11292 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr 86/XIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2016r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2019 11291 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/219/2009 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 11290 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XVI/66/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 11289 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2019 11266 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 61/IX/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 158/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
2019 11259 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borkowice .
2019 11253 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 87/IX/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 75/VII/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2019 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru zajęć; określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2019 11252 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 83/IX/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2019 11251 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/280/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2019 11229 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 123/XII/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Rady Powiatu nr 101/XI/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat radomski
2019 11228 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 122/XII/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Rady Powiatu nr 100/XI/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat radomski jest organem prowadzącym
2019 11227 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego stanowisko kierownicze, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Belsk Duży jest organem prowadzącym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich i młodszych
2019 11226 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 11224 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2019 11222 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2019 11221 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat makowski
2019 11219 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIV/91/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/165/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
2019 11218 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania pozostałych składników wynagradzania
2019 11215 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica
2019 11213 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2019 11212 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2019 11208 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Zakroczym
2019 11205 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.79.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/208/10 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Jednorożec.
2019 11202 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/84/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/20/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grójecki
2019 11201 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/83/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/21/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 11182 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/122/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2019 11134 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII.123.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Błędów.
2019 11113 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 122/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 346/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna
2019 11109 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI.87.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Brańszczyk
2019 11108 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI.86.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
2019 11105 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XVI/166/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”
2019 11061 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 132/XIII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.
2019 11054 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/62/19 Rady Gminy Nur z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nur
2019 11051 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski.
2019 11049 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sypniewo
2019 11046 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII.125.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Błędów w roku 2019.
2019 11045 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII.124.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. W sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Błędów jest organem prowadzącym.
2019 11042 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/ 2009 Rady miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn.
2019 11031 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2019 11030 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
2019 11028 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2019 10968 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2019 10963 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X /60/ 2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/126/2017 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach prowadzonych przez gmine Kazanów
2019 10962 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Latowicz z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Latowicz w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
2019 10959 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2019 10952 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/87/19 Wójta Gminy Osieck z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagradzania, przyznawania nagród nauczycielom dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2019 10948 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kosów Lacki.
2019 10932 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 113/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym
2019 10927 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/4/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 11 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 10921 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII.79.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX-158/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa.
2019 10919 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Gminy Dobre z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/134/09 Rady Gminy w Dobrem z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli .
2019 10907 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 79/X/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokości i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń.
2019 10906 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/51/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/247/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin.
2019 10904 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/160/06 Rady Gminy w Troszynie z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Troszyn.
2019 10903 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 10895 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XVI/126/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 10893 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XVI/125/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Żyrardów
2019 10740 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach i oddziale zamiejscowym prowadzonych przez Gminę Wierzbica
2019 10734 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2019 10733 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/143/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów i logopedów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2019 10728 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego jak również wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzewnie
2019 10725 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/69/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/254/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Korytnica
2019 10714 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI/122/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 10712 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Gminy Policzna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna
2019 10711 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku wiejskiego i nagród
2019 10705 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr 53/X/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/V/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 marca 2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2019 10700 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/126/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 18 września 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bieżuń dodatków do wynagradzania i nagród.
2019 10683 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr IX.111.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów
2019 10678 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/138/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 10636 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/132/2009 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2019 10634 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/109/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XXXIII/180/09 z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tarczyn
2019 10613 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 10607 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2019 10602 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne
2019 10601 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/133/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 10600 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/117/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne.
2019 10586 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 299/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1636/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2019 10564 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/148/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 10562 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/48/19 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/230/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w  szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.
2019 10547 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.150.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym
2019 10544 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII.147.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 10539 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.110.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Halinów
2019 10537 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019.
2019 10532 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy
2019 10526 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/96/19 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/317/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2009 r.
2019 10521 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała.
2019 10520 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/327/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2019 10519 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/68/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciepielów
2019 10518 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo.
2019 10514 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.61.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 10512 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VI/104/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 3 września 2019 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i w zespołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2019 10510 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr 152/XVI/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołękę
2019 10509 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr 151/XVI/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2019 10508 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr 150/XVI/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2019 10490 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019 r. w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karczew
2019 10460 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/37/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin
2019 10459 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/38/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin.
2019 10448 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów.
2019 10444 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/75/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2019 10441 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 109/X/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski
2019 10434 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XV/74/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
2019 10412 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 60/XI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.
2019 10411 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 59/XI/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc
2019 10409 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nrXX/76/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 22 kwietnia 2009 r. (zmienionej uchwałą nr X/44/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 sierpnia 2015 r.) w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Parysów
2019 10405 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 80/XI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród
2019 10404 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 79/XI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i młodsze
2019 10403 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 131/XI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 88/VIII/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2019 10393 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka
2019 10388 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/51/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich wypłacania.
2019 10376 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XI/65/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania nagród i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/156/09 z dnia 27 marca 2009 roku.
2019 10373 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIII.65.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie planowania w budżecie Gminy Rząśnik środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rząśnik
2019 10371 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwonka
2019 10366 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr 69.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
2019 10365 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr 68.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2019 10361 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2019 10360 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
2019 10353 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.
2019 10350 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków.
2019 10344 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/105/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/304/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek, dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Przasnysz
2019 10329 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/139/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/535/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zmienioną Uchwałą Nr XLVII/681/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009 roku, Uchwałą Nr XV/323/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku oraz Uchwałą Nr XLII/482/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2017 roku.
2019 10328 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/138/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/556/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 10322 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/118/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2019 10314 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice oraz dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice
2019 10301 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk
2019 10285 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/128/09 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szreńsk.
2019 10274 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/67/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pionki
2019 10270 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 10253 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Lutocin.
2019 10237 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2019 10236 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Radzanowie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2019 10229 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII.65.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzeczniów.
2019 10228 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII.64.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzeczniów.
2019 10220 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/94/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/193/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu określającego wysokośc dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycioeli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2019 10176 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/97/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cegłów
2019 10175 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/96/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/68/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 10171 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 67/IX/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2019 10166 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 10163 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 101/XI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat radomski
2019 10162 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 100/XI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat radomski jest organem prowadzącym
2019 10158 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania doodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godizny pomadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Jakubów
2019 10156 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 114/XVII/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc
2019 10153 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/102/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/145/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski.
2019 10152 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/101/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/174/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26  lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim i odrębnego dodatku dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski.
2019 10147 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/314/2018 Rady Gminy Przasnysz z  dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2019 10137 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/134/2019 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Mława
2019 10049 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII.69.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk.
2019 10044 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII.67.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsewo
2019 10042 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wąsewo
2019 8992 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr X/114/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin
2019 8949 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 8858 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 109/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
2019 8857 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 108/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
2019 8856 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 107/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek
2019 8804 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ceranów.
2019 8788 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X.60.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego i nagród
2019 8768 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sypniewo, specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli
2019 8748 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/78/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 8584 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/60/2015 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 8578 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/95/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2019 8574 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 77/VIII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym
2019 8569 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2019r., a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwonka.
2019 8496 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr 84/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Celestynów.
2019 8476 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/94/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/ 45/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15  lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
2019 8475 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/93/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/428/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice
2019 8469 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w  przedszkolach i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin
2019 8461 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/70/19 Rady Gminy Osieck z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osieck, oraz nauczyciela przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osieck, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 8384 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/118/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Domanice.
2019 8357 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 75/VII/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru zajęć; określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2019 8316 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/6/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 8257 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pomiechówek
2019 7970 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII.68.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym.
2019 7859 2019-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 3/2019 Starosty Płockiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat
2019 7857 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII.85.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody
2019 7742 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 95/IX/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna w 2019 r.
2019 7676 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczutowo
2019 7626 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 37/VIII/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłów
2019 7577 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/158/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sochaczew.
2019 7568 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Opinogóra Górna
2019 7468 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 7461 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Czerwinie i w Myszyńcu
2019 7336 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr 130/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 79/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 7326 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w  ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
2019 7325 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7324 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
2019 7318 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 7271 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutocin.
2019 7249 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 123/XII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2019 7138 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Gózd z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gózd w roku 2019.
2019 7127 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabia Wola
2019 7082 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/577/18 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów, doradców zawodowych oraz innych nauczycieli.
2019 7080 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLIV/204/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Olszanka, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela przedmiotów o różnym wymiarze godzin
2019 7066 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 60.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2019 r., a także określenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy - Bramura
2019 7065 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 59.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego; zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego oraz doradcy zawodowego i nauczycieli pracującymi z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 7064 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 58.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura
2019 7062 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr 55.VII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy – Bramura
2019 7025 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 7017 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo, prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.
2019 6848 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2019 6834 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2019 6827 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2019/2020 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 6740 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2019 6693 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2019 6686 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6649 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr XII/68/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 6644 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 96/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów
2019 6608 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 45/V/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.
2019 6186 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn.
2019 6166 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 107/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2019 6035 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2019 5972 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo, prowadzonych przez Gminę Jakubów
2019 5964 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych Gminy Zwoleń oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3  ustawy – Karta Nauczyciela
2019 5954 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 5948 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 78/IX/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2019 5944 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
2019 5934 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5909 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 5881 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI-86/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII-595/2018 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 5848 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/100/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5740 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 25/VI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki na rok 2019.
2019 5676 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
2019 5446 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VI.76.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Klembów
2019 5427 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5369 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2019 5351 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwały nr VI/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Mogielnicy.
2019 5163 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Baranów jest organem prowadzącym.
2019 5028 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
2019 5025 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 54/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym.
2019 5011 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IV.23.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 4781 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/61/2011.
2019 4620 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2019 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Obryte
2019 4610 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz na rok 2019
2019 4410 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu podziału środków w 2019 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo
2019 4389 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grójec
2019 4386 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4379 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.74.2019 Rady Gminy Mokobody z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 4341 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycilei zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w roku 2019.
2019 4296 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na rok 2019
2019 4118 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zatory, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019.
2019 4088 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4087 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Domanice.
2019 4081 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
2019 3634 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.4.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieniawa.
2019 3500 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2019 3491 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3320 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Mirów jest organem prowadzącym.
2019 3273 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 3198 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 44/V/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski
2019 3197 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 43/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w ar. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Celestynów.
2019 3196 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 45/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych Gminy Celestynów.
2019 3175 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lelis
2019 3171 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/4/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii z obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć.
2019 3075 2019-03-07 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.
2019 2997 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku
2019 2934 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 44/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2019 2845 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2019 2527 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Świercze
2019 2347 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka
2019 2346 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 2345 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka
2019 589 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr VI/27/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica.
2019 579 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III /21 /2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: 1.zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, 2.tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość.
2019 578 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III /20 /2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grójecki
2019 441 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2018 13296 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie z obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektorowi i dyrektorom pozostałych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sochocin
2018 12677 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chlewiska.
2018 12477 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/308/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2018 12426 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 9/II/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś.
2018 12122 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/196/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trojanów
2018 12024 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/639/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”
2018 11989 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica
2018 11988 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr 13/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 37/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Celestynów.
2018 11694 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 1636/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2018 11654 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 14/I/18 Rady Gminy Słupno z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno
2018 11556 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr 1637/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
2018 10873 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr V/34/194 /2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznania
2018 10845 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LX/433/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn.
2018 10535 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr VII/317/18 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradcy zawodowego zatrudnionego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2018 10431 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LVIII-150/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2018 10275 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVI/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć
2018 10269 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski
2018 9985 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/535/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i w zespołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2018 9949 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/189/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
2018 9930 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIV/305/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński.
2018 9852 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 367/XLVIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 9741 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sokołowski oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć.
2018 9740 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LXII/639/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”
2018 9677 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLI/206/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i w innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Wierzbno
2018 9504 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXI/633/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego
2018 9409 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LX/469/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarczyn
2018 9366 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr L/251/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/153/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białobrzeski.
2018 9313 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego nauczycielom gminy Winnica
2018 9191 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXV/276/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogielnica.
2018 9001 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/233/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Garwoliński.
2018 8973 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/308/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2018 8969 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LIII-595/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 8968 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LIII-594/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2018 8956 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/222/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2018 8934 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2018 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających.
2018 8924 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr 261/LVI/18 Rady Gminy Sierpc z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.
2018 8887 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/265/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w  szkołach i  placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2018 8861 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr L/359/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym
2018 8839 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pomiechówek
2018 8732 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII-126/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 8725 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1966/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2018 8693 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/460/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka
2018 8687 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI.0007.308.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany w  uchwałe Nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica, zmienionego Uchwałą Nr XXIII./177/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009 roku, zmienionego Uchwałą Nr VI.0007.53.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015 roku
2018 8667 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/496/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 8661 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XL/283/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2018 8650 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr 321/XLVII/2018 Rady Gminy w Gostyninie z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki z różnych wymiarów zajęć w szkołach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gostynin.
2018 8620 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 284/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Bulkowo
2018 8604 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLV/205/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/42/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gostyniński, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/158/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 listopada 2017 r.
2018 8572 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/321/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.
2018 8566 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 30.199.2018 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą.
2018 8463 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 8443 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/529/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 8411 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.542.2018 Rada Miasta w Pruszkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.
2018 8408 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 232/XLIII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, obowiązującej tygodniowej liczby godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2018 8407 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 231/XLIII/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rościszewo
2018 8388 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/18 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, nauczyciela wspomagającego.
2018 8367 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.237.2018 Rady Gminy w Potworowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale nr IV.18.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 marca 2015roku w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin, a także nauczycieli - psychologów, pedagogów i logopedów
2018 8287 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LIX/503/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/325/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna.
2018 8274 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr L/298/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy.
2018 8255 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr V/30/179/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr II/55/451/05 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie określenia: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2018 8247 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XL/273/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli
2018 8246 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XL/274/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2018 8135 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 231/LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: Ustalenia zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki.
2018 8134 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 229/LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki w 2018 r.
2018 8123 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/428/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 8077 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
2018 8045 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/235/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i  doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Regimin
2018 7889 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/329/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 7884 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr 123/XXIII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2018
2018 7872 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIX/569/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 7430 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/376/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/261/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2017 r. poz.1189 z późn.zm), dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym
2018 7371 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XL.375.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Prażmów.
2018 7370 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XL.373.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli specjalistów w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Prażmów.
2018 7349 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym
2018 7255 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2018 7253 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów , psychologów , logopedów , terapeutów pedagogicznych , doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Krasne
2018 7252 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasne
2018 7217 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka
2018 7185 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr 233/XXXVIII/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zatory.
2018 7013 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy w Liwie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2018 7006 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LI/366/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka
2018 6925 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasnosielc.
2018 6919 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XL/408/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad rozliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2018 6884 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/146/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
2018 6864 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LI/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2018 6858 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązkowego jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
2018 6855 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 800/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock.
2018 6832 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr Xli/343/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2018 6831 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi
2018 6821 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/323/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości pensum dla dyrektorów szkół i przedszkola
2018 6814 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich wypłacania.
2018 6771 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych i innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 6770 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.
2018 6760 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/547/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki
2018 6759 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LXII/546/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki
2018 6754 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2018 6732 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 505/XLVI2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock
2018 6715 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad rozliczania wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 6666 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/608/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2018 6651 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/392/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2018 6584 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karniewo.
2018 6583 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Karniewo oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
2018 6566 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w Szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
2018 6538 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 405/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
2018 6537 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 404/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin
2018 6515 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI.397.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mińsk Mazowiecki.
2018 6503 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/195/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie
2018 6480 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 696/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 640/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 304/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2018 6463 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2018 6429 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr L/318/18 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2018 6391 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/213/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Różan
2018 6389 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIX / 207 / 2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2018 6388 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brochów
2018 6380 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2018 6379 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel.
2018 6349 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz terapeuty pedagogicznego w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Obryte
2018 6341 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec
2018 6328 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 324/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat radomski jest organem prowadzącym
2018 6305 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/303/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzbica
2018 6281 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr L/383/2018 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sońsk
2018 6257 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI /212/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2018 6256 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI /211/ 2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2018 6195 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.0007.284.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica
2018 6152 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr 728/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 695/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2018 6110 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
2018 6108 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.
2018 6087 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice.
2018 6080 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 259/XXXV/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 5961 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXI/422/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
2018 5945 2018-06-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/WEK-I/P/67/2018 Gminy Miasto Płock i Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiego zadań Gminy - Miasta Płock z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock.
2018 5943 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr L/437/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/292/17 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 5938 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XL/263/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Baboszewo dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2018 5936 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/480/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 5865 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/18 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rusinów.
2018 5856 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 767/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna
2018 5789 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/317/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
2018 5784 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 5768 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LI/353/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2018 5764 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, w szkołach lub przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2018 5763 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha szkołach podstawowych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 5759 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 488/LXV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 5753 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LIII/407/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/193/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania , a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2018 5698 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr L/398/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, doradcy metodycznego oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów
2018 5623 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2018 Rady Gminy Stoczek z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych prowadzących zajęcia z uczniami związane z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu, zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek
2018 5530 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/257/18 Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/238/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2018 5528 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2018 Rady Gminy Strzegowo z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/201/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków przyznawania nagród a także wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strzegowo.
2018 5413 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr L/365/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.
2018 5410 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr L/364/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.
2018 5383 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr LIV/320/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 5378 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.380.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/290/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 września 2009 r. w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2018 5377 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.381.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/255/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuszcz
2018 5352 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/230/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Glinojeck
2018 5303 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV.258.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głowaczów
2018 5276 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 5230 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 312/LVI/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubowidz
2018 5134 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.260.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stromiec
2018 5091 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelis
2018 5078 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Leszno
2018 5076 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2018 5073 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LI-71/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 5053 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII.410.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Halinów
2018 5043 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/326/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.