Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

Słowa kluczowe: ceny i stawki taryfowe

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 5903 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr 388/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie gminy Celestynów
2018 4738 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/578/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
2017 930 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1027/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st.Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób
2016 8585 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/865/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2013 13352 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr LIV / 316 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr X/67/2011 w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o. z dnia 21 lipca 2011 roku
2013 13351 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/315/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2012 10226 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1332/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przewozu grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”
2011 146 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 21/III/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2010r. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na postawie art.24 ust.1, 6 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
2010 5135 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr LI/292/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2010r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.
2010 5146 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 818/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 października 2010r. w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. Nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia.