Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2844 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2019 2764 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2019 649 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III-194/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał
2018 11001 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI.258.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI.217.2018 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 marca 2018r.  sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli w 2018 roku i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
2018 9437 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2101/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy
2018 6481 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 697/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2018 5875 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 679/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2018 1066 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2017 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom studiów pielęgniarskich i położniczych
2016 5196 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 315/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2015 8493 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr 198/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5 października 2015r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia
2015 1314 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV-12/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin
2013 9880 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/473/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2013 7318 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/234/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom uczelni medycznych o kierunku lekarskim w Polsce
2013 3794 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 42/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów
2012 9738 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXI-106/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów  oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin.
2011 1802 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2011 1658 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr 30/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów
2010 4424 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/2570/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej uczelniom publicznym