Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 36

Słowa kluczowe: wolontariat

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5844 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Górze Kalwarii
2019 2846 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 681 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
2018 9414 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
2018 4567 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLV/174/2018 Rady Gminy Trojanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2018 128 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr 230/XXXVI/2017 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 11390 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
2017 10929 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2016 9596 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 249/XXVII/2016 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
2016 5608 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 116/XXIV/2016 Rady Gminy w Załuskach z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) na lata 2016 – 2020
2016 2152 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XI.78.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 1655 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIII/122/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jej członków
2016 684 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 75/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 314 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 11012 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 118/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 77/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gostynińskiej Rady Działalności Pożytku
2014 4542 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/569/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 12717 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
2013 12388 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 134/XXV/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”.
2013 9604 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/353/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jabłonna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 6249 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/10 Rady Gminy Sterdyń z dnia 13 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 2933 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr L/1440/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 1930 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/247/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2012r. w sprawie Programu Współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2013
2013 1230 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII.143. 2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2013 602 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 257/XXXVI/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
2012 9558 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
2012 8286 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 19 października 2012r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 7542 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 160/XXXVI/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 października 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 847 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/90/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicnzego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 685 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2011 2633 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5001 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/419/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5016 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/205/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4571 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XXXIV/314/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 15 września 2010r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 3611 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3591 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/31/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3429 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr 774/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji